MUDr. Kateřina BOUCHALOVÁ, Ph.D. (rozená Špačková)

Adresa pracoviště: Dětská klinika, LF UP a FN Olomouc, Puškinova 6, 775 20 Olomouc, Telefon: +420588444403, Fax: +420588442505; Laboratoř experimentální medicíny, Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Hněvotínská 5, 775 15 Olomouc, Tel.:+420585632111, Fax.:+420585632180, email: bouchalova@seznam.cz

 

Vzdělání:

1988-94            Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, všeobecné lékařství,

1993                  Výměnná stáž Univerzitní nemocnice, Leiden, Nizozemí,

1994                  Výměnná stáž Univerzitní nemocnice, Homburg, Německo,

1997                  Atestace z pediatrie I.stupně,

2000-05            Postgraduální doktorské studium  - Prognostický význam cytogenetických změn u solidních nádorů  ve vztahu k odpovědi na terapii, Laboratoř experimentální medicíny, Dětská klinika, LF UP Olomouc,

2006                  Specializovaná způsobilost pediatrie

2012                  Vědecká/výzkumná stáž Danish Cancer Institute, Copenhagen, Denmark

 

Akademická činnost:

2001-                Semináře pro anglický studijní program, Dětská klinika LF UP Olomouc,

2004-                Odborná asistentka, Dětská klinika, LF UP Olomouc,

2005-                Členka zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky v oboru pediatrie,

2006-                Školitelka, Studentská vědecká odborná činnost, Dětská klinika, LF UP Olomouc,        

2008-                Školitelka, Doktorský studijní program, Dětská klinika, LF UP Olomouc,

2009-                Garant výuky Pediatrie v 3.ročníku bakalářského studia oboru Léčebná rehabilitace a fyzioterapie, LF UP Olomouc,                       

2009-                Garant výuky Pediatrie v 2.ročníku magisterského studia Klinická kineziologie a kinezioterapie, LF UP Olomouc.

 

Nemocniční činnost:

1994-2000        Nemocnice Šumperk, s.r.o.,

2001-                Dětská klinika FN Olomouc,

2003-                Laboratoř experimentální medicíny, Dětská klinika, LF UP Olomouc,

2004-                Dětská klinika LF UP Olomouc.

 

Vědecko-výzkumná činnost:

2000-11            Laboratoř experimentální medicíny, Dětská klinika, LF UP Olomouc,

2000-                Dětská klinika, LF UP Olomouc,

2012-                Laboratoř experimentální medicíny, Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP Olomouc.

 

Hlavní oblasti vědeckého zájmu: cytogenetické změny u solidních nádorů, hormonálně aktivní nádory, prediktivní onkologie

 

Členství ve společnostech: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, Česká hematologická společnost ČLS JEP, Biologická společnost, Onkologická společnost ČLS JEP, sekce prediktivní onkologie, European Cytogeneticists Association (E.C.A), The Endocrine Society, American Society of Clinical Oncology.

 

Ocenění:

2011                  Cena Biomedical Papers za nejcitovanější práci vydanou v roce 2009

 

BIBLIOGRAFIE:

                                                                                                                        

A. Původní a přehledové práce:

1.          Mihál V., Gregůrková J., Michálková K., Pospíšilová D., Novák Z., Špačková K., Stejskalová I., Petříková A., Nohýnková E.: An unusual cause of fever, splenomegaly and leucopenia (clinico-radiology diagnosis). Pediatrie pro praxi 2001(2):2: 83-84.

2.          Špačková K., Trojanec R., Šoukalová J., Cwiertka K., Hajdúch M.: Herceptin – the first genetically targeted therapy of breast carcinoma. Klinická farmakologie a farmacie 2002;16(1-2):29-30.

3.          Trojanec R., Špačková K., Cwiertka K., Džubák P., Janošťáková A., Kolář Z., Houserková D., Mihál V., Hajdúch M.: Amplification of the Her-2/neu gene: molecular, cellular and clinical aspects. Klinická farmakologie a farmacie 2002;16(1-2):23-29.

4.          Kolář Z., Dvořáčková J., Plevová P., Študent V., Hajdúch M., Trojanec R., Špačková K.: What is the Real Significance of the c-erbB-2 (HER-2/neu) Expression in Breast and Prostate Cancer? Československá patologie 2002;38(Supplementum):S15-S19.

5.          Cwiertka K., Trojanec R., Špačková K., Hajdúch M.: Therapeutic monoclonal antibodies in oncology. Klinická farmakologie a farmacie 2004;18(3):165-170.

6.          Hajdúch M., Jarošová M., Trojanec R., Indrák K., Špačková K., Papajík T., Cwiertka K.: Cytogenetics and molecular biological markers in oncology and hematooncology. Klinická onkologie 2004;17(Supplementum):51-56.   

7.          Bouchalova K., Trojanec R., Kolar Z., Cwiertka K., Cernakova I., Mihal V., Hajduch M.: Analysis of ERBB2 and TOP2A gene status using fluorescence in situ hybridization versus immunohistochemistry in localized breast cancer. Neoplasma 2006;53(5):393-401. ISSN: 0028-2685 IF(2006): 1.247.

8.          Cernakova I., Kvasnicova M., Lovasova Z., Badova N., Drabek J., Bouchalova K., Trojanec R., Hajduch M.: A duplication dup(4)(q28q35.2) de novo in a newborn. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2006 Jul;150(1):113-6. ISSN 1213-8118.

9.          Dziechciarkova M., Berkovcova J, Trojanec R., Srovnal P., Bouchalova K., Hajduch M.: The utilization of laser capture microdissection for construction of specific samples from cancer tissue, in order to microgenomic analyses. Klinická onkologie 2006;19(Supplementum):355-60. ISSN 0862-495X.

10.       Turashvili G., Bouchalova K., Bouchal J., Kolar Z.: Expression of E-cadherin and c-erbB-2/HER-2/neu Oncoprotein in High-Grade Breast Cancer. Československá patologie 2007;43:87-92.

11.       Dziechciarkova M., Berkovcova J, Trojanec R., Srovnal P., Bouchalova K., Hajduch M.: Application of laser capture microdissection in preparation of complex malignant tissue samples for microgenomic analyses. Klinická onkologie 2007;20:323-9. ISSN 0862-495X (print). ISSN 1802-5307 (online).

12.       Bouchalova K., Cizkova M., Cwiertka K., Trojanec R., Hajduch M.: Triple negative breast cancer – current status and prospective targeted treatment based on HER1 (EGFR), TOP2A and C-MYC gene assessment. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2009;153(1):13–18. ISSN 1213-8118.

13.       Bouchalova K., Cizkova M., Cwiertka K., Trojanec R., Friedecky D., Hajduch M.: LAPATINIB IN BREAST CANCER – THE PREDICTIVE SIGNIFICANCE OF HER1 (EGFR), HER2, PTEN AND PIK3CA GENES AND LAPATINIB PLASMA LEVEL ASSESSMENT. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2010;154(4):281–288. ISSN 1213-8118. IF(2010): 0.716.

14.       Kharaishvili G., Cizkova M., Bouchalova K., Mgebrishvili G., Kolar Z., Bouchal J.: Collagen triple helix repeat containing 1 protein, periostin and versican in primary and metastatic breast cancer: an immunohistochemical study. J Clin Pathol 2011;64(11):977-982. Jul 8.[Epub ahead of print] PMID:21742751[PubMed - as supplied by publisher]. doi:10.1136/jclinpath-2011-200106. IF(2011): 2.306.

15.       Cizkova M., Bouchalova K., Friedecky D., Polynkova A., Janostakova A., Radova L., Cwiertka K., Trojanec R., Zezulova M., Zlevorova M., Hajduch M., Melichar B.: High lapatinib plasma levels in breast cancer patients – risk or benefit? Tumori 2012;98:162-165. ISSN 0300-8916. IF(2012): 0.922.

 

B. Přednášková a posterová sdělení:

1.          Špačková K.: Warfarin jako nově používané antikoagulans (Warfarin as a new anticoagulatory therapy). Celoústavní seminář Nemocnice Šumperk, s.r.o., February 22, 1995.

2.          Špačková K.: Antikoagulační terapie – vyjadřování Quickova času v INR (Anticoagulatory therapy – INR in Quick time). Celoústavní seminář Nemocnice Šumperk, s.r.o., February 22, 1995.

3.          Špačková K.: Kazuistiky z transfuzní praxe: a/ anemie v dětském věku, b/ venepunkční terapie u polyglobulie (Case reports from transfusion clinical practice: a/ anemia in childhood, b/ venepuncture therapy of polyglobulia). Celoústavní seminář Nemocnice Šumperk, s.r.o., September 24, 1998.

4.          Špačková K.: Kazuistiky z antikoagulační terapie (Anticoagulatory therapy – case reports). Celoústavní seminář Nemocnice Šumperk, s.r.o., January 28, 1999.

5.          Cernakova I., Kvasnicova M., Lovasova Z., Badova N., Seemanova E., Spackova K.: Duplication (4)(q31.1qter) in a newborn with suspicious clinical diagnosis of Nijmegen breakage syndrome, International Congress of Human Genetics, May 15-19, 2001, Wien, Austria, abstract P0267 published in European Journal of Human Genetics 2001;9(Suppl1):152.

6.          Špačková K., Gregůrková J., Mihál V., Pospíšilová D., Novák Z., Stejskalová I., Petříková A., Michálková K., Nohýnková E.: An infrequent cause of progressive splenomegaly (case report), XIX. Days of Clinical  and Practical Pediatrics - Congress with International Participation), May 25-26, 2001, Olomouc, Czech Republic.

7.          Špačková K., Černáková I., Škarda I., Kolář Z., Hajdúch M.: Examination of the status of the HER-2/neu and TOPOII genes by FISH on paraffin- embedded tissue from patients with breast carcinoma, XXV. Oncology Days, May 30-June 1, 2001, Brno, Czech Republic.

8.          Hajdúch M., Nosková V., Cwiertka K., Špačková K., Kořínková G., Gojová L., Trojanec R., Ludková A., Kuzmina G., Thomson J., Džubák P., Kašpárek I., Bražinová S., Firoze W., Černáková I., Mihál V.: Some contemporary possibilities for prediction of the outcome of anticancer therapy, XXV. Oncology Days, May 30-June 1, 2001, Brno, Czech Republic.

9.          Špačková K., Gregůrková J., Pospíšilová D., Mihál V., Michálková K., Novák Z., Stejskalová I., Petříková A., Nohýnková E.: An unusual cause of hepatosplenomegaly – case report (poster), XV. Olomouc Hematology Days with International Participation, June 7-9, 2001, Olomouc, Czech Republic.

10.       Špačková K., Černáková I., Trojanec R., Hajdúch M., Houserková D., Kolář Z.: The use of FISH in oncogenetics of breast cancer –our experience with the investigation of the status of the Her-2/neu and Topo II α genes on archival, deparafinized and fresh biopsy tissues ,VI. Oncology Day, Prague, June 13, 2001, Czech Republic.

11.       Mihál V., Pospíšilová D., Jarošová M., Pikalová Z., Novák Z., Stejskalová I., Špačková K., Nosková V., Hajdúch M.: Biological analysis of prognostic factors of children acute lymphoblastic leukaemia, XI. Working Conference of Czech and Slovak Hematooncologists, June 22-24, 2001, Špičák, Czech Republic.

12.       Špačková K., Gregůrková J., Pospíšilová D., Mihál V., Michálková K., Novák Z., Stejskalová I., Petříková A., Nohýnková E.: An unusual cause of progressive hepatosplenomegaly, XI. Working Conference of Czech and Slovak Hematooncologists, June 22-24, 2001, Špičák, Czech Republic.

13.       Špačková K., Černáková I., Škarda J., Kolář Z., Hajdúch M.:  Examination of HER-2/neu and TOPOIIa gene status by FISH on formaline fixed paraffin - embedded tissues in breast carcinoma patients, XVI. Biology Days, September 5-7, 2001, Olomouc, Czech Republic.

14.       Špačková K., Černáková I.,Trojanec R., Hajdúch M., Houserková D., Kolář Z.: Our experience with the investigation of the status of the Her-2/neu and TOPO II genes using FISH assay on archival, deparafinized and biopsy tissues from breast carcinoma patients, XXXIV. Annual Cytogenetic Conference with International Participation, September 20-21, 2001, Prague, Czech Republic.

15.       Černáková I., Špačková K., Trojanec R., Houserková D., Kolář Z., Hajdúch M.: Examination of the status of the HER-2/neu oncogene in patients with breast carcinoma using biopsy tissue imprinting method and deparafinization of archival samples - the comparison of methods, XXXIV. Annual Cytogenetic  Conference with International Participation, September 20-21, 2001, Prague, Czech Republic.

16.       Trojanec R., Hajdúch M., Kašpárek I., Špačková K., Černáková I., Šoukalová J.: FISH carried out on different cell lines, XII. Izakovič´s Memorial (Conference with International Participation), October 3-5, 2001, Nové Zámky, Slovak  Republic.

17.       Špačková K., Černáková I., Trojanec R., Škarda J., Kolář Z., Houserková D., Hajdúch M.: The use of FISH in oncogenetics of breast cancer –our experience with the investigation of the status of the Her-2/neu and Topo II α genes on archival, deparaffinized and fresh biopsy tissue, XII Izakovič´s Memorial (Conference with International Participation), October 3-5, 2001, Nové Zámky, Slovak Republic.

18.       Hajdúch M., Nosková V., Cwiertka K., Špačková K., Kořínková G., Gojová L., Trojanec R., Ludková A., Kuzmina G., Thomson J., Džubák P., Kašpárek I., Bražinová S., Firoze W., Černáková I., Mihál V.: Some contemporary possibilities for prediction of the outcome of anticancer therapy. Doctors´ working meeting, October 6-7, 2001, Valtice, Czech Republic.

19.       Špačková K., Trojanec R., Šoukalová J., Kolář Z., Cwiertka K., Houserková D., Hajdúch M.: The evaluation of Her-2/neu and TopoIIa gene by the FISH method and its clinical application in the selecting appropriate adjuvant and neoadjuvant chemotherapy for patients with breast cancer, VIIth symposium of oncology: Gynaecology and mammology, January 18-19, 2002 Congress Centre, Brno, Czech Republic.

20.       Hajdúch M., Trojanec R., Špačková K., Šoukalová J.: FISH method for the assessment of the HER-2/neu gene in breast carcinoma. Meeting of health insurance companies representatives and oncology experts, Masaryk´s Oncology Institute, April 12, 2002, Brno, Czech Republic.

21.       Trojanec R., Šoukalová J., Špačková K., Hajdúch M.: Status of the Her-2/neu, TOP2A a RARA genes, analysed by FISH method on the  paraffin embedded breast cancer samples. XXVI. Oncology Days, May 29-31, 2002, Brno, Czech Republic.

22.       Němcová D., Petříková A., Špačková K., Pospíšilová D., Nohýnková E., Vepřeková L., Doležalová P., Mihál V.: Visceral leishmaniasis mimicking a systemic onset of juvenile idiopathic arthritis (JIA): report of two cases. Annual European Congress of Rheumatology EULAR, June 12-15, 2002, Stockholm, Sweden, abstract published in Annals of the Rheumatic Diseases 2002( July):61(Suppl.I):439.

23.       Trojanec R., Šoukalová J., Špačková K., Cwiertka K., Hajdúch M., Kolář Z.:  Status of the Her-2/neu, TOP2A a RARA genes, analysed by FISH method on the  paraffin embedded breast cancer samples. XXXVth Annual Cytogenetic  Conference with International Participation, September 26-27, 2002, Brno, Czech Republic.

24.       Trojanec R., Špačková K., Šoukalová J., Sedláková E., Hajdúch M., Kolář Z.: Our experience with the examination of the HER-2/neu, TOP2A and RARA genes in breast carcinoma tissue. Interregional pathology workshop organized by Czech section of International Academy of Pathology, September 26-27, 2002, Opava, Czech Republic. 

25.       Kolar K., Murray P.G., Hajduch M., Spackova K.: Does expression of topoisomerase 2a predict the cancer treatment success or failure?, XXIVth International Congress of the International Academy of Pathology, October 5-10, 2002, Amsterdam, The Netherlands, abstract in Histopathology 2002,41 (Suppl.1),76.

26.       Hajdúch M., Kolář Z., Trojanec R., Špačková K., Sedláková E., Šoukalová J.: Preliminary results of the HER-2/neu gene status assessment in reference laboratory. Working meeting organized by heatlh insurance companies and Masaryk´s Oncology Institute on the topic: Herceptin – laboratory assessment of the HER-2 receptors and treatment with Herceptin, October 30, 2002, Brno, Czech Republic.

27.       Špačková K., Trojanec R., Šoukalová J., Sedláková E., Cwiertka K., Kolář Z., Hajdúch M.: The importance of the HER-2/neu, TOP2A and RARA genes for the therapy of breast carcinoma, our experience with their assessment and new possibilities for genetically targeted therapy. VIIIth symposium Oncology in gynaecology and mammology, January 17-18, 2003 Congress Centre, Brno, Czech Republic.

28.       Trojanec R., Spackova K., Soukalová J., Janostakova A., Noskova V., Mihal V., Hajduch M.: In vitro chemosensitivity and genetic status of selected oncogenes in tumour cell lines. 5th International Symposium on Leukemia and Lymphoma, March 12-15, 2003, Amsterdam, The Netherlands. Abstract in Leukemia 2003; 17(3): 680. 

29.       Hajdúch M., Kolář Z., Trojanec R., Špačková K., Sedláková E., Šoukalová J.: Results of the HER-2/neu assessment in reference laboratory – state after 8 month. Working meeting of oncologists and health insurance representatives, March 17, 2003, Masaryk´s Oncology Institute, Brno, Czech Republic.

30.       Špačková K., Mikušková E., Konrádová H., Poláčková Z., Mihál V.: Tonzilitis with exanthema and splenomegaly – case report, Seminary of Department of Paediatrics, Palacký Univerzity and Faculty Hospital Olomouc, March 19, 2003, Olomouc, Czech Republic.

31.       Špačková K., Trojanec R., Kolář Z., Sedláková E., Šoukalová J., Hajdúch M.: Utility of standardization of predictive oncology methods – gene Her-2/neu as a sample. VIIIth Professor Vladimir Stašek´s Days, March 21-22, 2003, Prague, Czech Republic.

32.       Hajduch M., Trojanec R., Nosková V., Škarda J., Kolář Z., Špačková K., Sedláková E., Šoukalová J., Mihál V.: Prediction of patient´s treatment response in clinical practice: review of cytogenetic and cell markers. VIIIth Professor Vladimir Stašek´s Days, March 21-22, 2003, Prague, Czech Republic.

33.       Nosková V., Gojová L., Trojanec R., Škarda J., Kolář Z., Špačková K., Sedláková E., Šoukalová J., Mihál V., Hajdúch M.: Prediction significance of MDR in non-small cell lung carcinoma. VIIIth Professor Vladimir Stašek´s Days, March 21-22, 2003, Prague, Czech Republic.

34.       Hajdúch M., Trojanec R., Nosková V., Džubák P., Kolář Z., Špačková K., Škarda J., Dušek L., Bouchal J., Vydra D., Cwiertka K., Žaloudík J., Mihál V.: Methods of prognostic/predictive onkology: From where we came, where we are coming. Analytic Flow-cytometry Conference II, May 11th-14th 2003, Brno, Czech Republic.

35.       Trojanec R., Špačková K., Kolář Z., Sedláková E., Mihál V., Hajdúch M.:  The  Her-2/neu gene, standardization of FISH assay and possibilities of interlaboratory verification. Analytic Flow-cytometry Conference II, May 11th-14th 2003, Brno, Czech Republic.

36.       Trojanec R., Špačková K., Kolář Z., Sedláková E., Šoukalová J., Mihál V., Hajdúch M.: The  Her-2/neu (c-erbB-2) gene – results and experiences of reference laboratory. XXVII. Brno´s Oncology Days, May 22nd-24th 2003, Brno, Czech Republic.

37.       Trojanec R., Špačková K., Šoukalová J., Mihál V., Hajdúch M.: Status of the Her-2/neu, TOP2A, Cyclin D1, c-myc, p53, and RB1genes in correlation with chemotherapy response in  cancer cells. XXVII. Brno´s Oncology Days, May 22nd-24th 2003, Brno, Czech Republic.

38.       Hajdúch M., Trojanec R., Nosková V., Džubák P., Kolář Z., Špačková K., Škarda J., Dušek L., Bouchal J., Vydra D., Cwiertka K., Žaloudík J., Mihál V.: Rational  individualization of anti-cancer treatment – molecular, cellullar and clinical aspects. XXVII. Brno´s Oncology Days, May 22nd-24th 2003, Brno, Czech Republic.

39.       Špačková K., Trojanec R., Šoukalová J., Mihál V., Cwiertka K., Hajdúch M.: Retinoic acid receptor alpha – predictive factor in solid tumors. XXVII. Brno´s Oncology Days, May 22nd-24th 2003, Brno, Czech Republic.

40.       Cwiertka K., Kapustová M., Vočková J., Kolář Z., Špačková K., Schneiderka P., Macháček J., Hajdúch M., Assessment of extracellular c-erbB2 (Her-2/neu) domain in patients with breast carcinoma – possibility of Herceptin treatment monitoring?, XXVII. Brno´s Oncology Days, May 22nd-24th 2003, Brno, Czech Republic.

41.       Palácová M., Petráková K., Hajdúch M., Jandáková E., Trojanec R., Gálová M., Obermannová R., Macková D., Špačková K.: Using the HER-2/neu and the Topoisomerase II alpha in prediction of anthracycline response in locally advanced breast carcinoma. XXVII. Brno´s Oncology Days, May 22nd-24th 2003, Brno, Czech Republic.

42.       Špačková K., Trojanec R., Kolář Z., Cwiertka K., Hajdúch M.: Herceptin – the chance for patients, the risk for health insurance companies?. Working day of auditor doctors, May 23th 2003, Praha, Czech Republic.

43.       Trojanec R., Špačková K., Kolář Z., Hajdúch M.: Predictive importance of RARA and TOP2A genes laboratory assessment. Pathology Conference, June 21th-22 nd 2003, Srní, Czech Republic.

44.       Hajdúch M., Kolář Z., Trojanec R., Sedláková E., Špačková K.: Previous results and experience of Reference laboratory for the Her-2/neu assessment. Pathology Conference, June 21th-22 nd 2003, Srní, Czech Republic.

45.       Špačková K., Trojanec R., Kolář Z., Sedláková E., Cwiertka K., Mihál V., Hajdúch M.: Assessment of the RARA (retinoic acid receptor alpha) gene in breast carcinoma - utilization for tailoring therapy? XIV Izakovič´s Memorial (Conference with International Participation), October 23rd-24th, 2003, Trenčianské Teplice, Slovak Republic.

46.       Trojanec R., Špačková K., Kolář Z., Sedláková E., Mlčochová S., Mihál V., Hajdúch M.: Assessment of the HER-2/neu gene for the routine practice. XIV Izakovič´s Memorial (Conference with International Participation), October 23rd-24th, 2003, Trenčianské Teplice, Slovak Republic.

47.       Hajdúch M., Petráková K., Kolář Z., Trojanec R., Špačková K., Palácová M., Sedláková E.: Current information about c-erb-2 gene assessment in the Reference Laboratory and proposal of changes in indication criteria. Working meeting organized by heatlh insurance companies and Masaryk´s Oncology Institute, April 23, 2004, Brno, Czech Republic.

48.       Špačková K.: HER-2/neu and TOP2A genes assessment by FISH in breast carcinoma.   Seminary for PhD students of Medical Faculty, Palacký Univerzity, May 22, 2004, Olomouc, Czech Republic.

49.       Hajduch M., Palacova M., Trojanec R., Dusek L., Petrakova K., Spackova K., Obermannova R., Galova M., Blazkova S., Vyzula R.: Anthracycline based chemotherapy decreases amplification status of Her-2/neu and topoisomerase II alpha genes in locally advanced breast cancer (poster). ASCO, 40th Annual Meeting, June 5-8, 2004, New Orleans, LA. Abstract 9521 in Annual Meeting Proceedings 2004;23:836.

50.       Hajdúch M., Trojanec R., Špačková K., Kolář Z.: Detection of chromosome 17 polysomy in breast carcinoma and correlation to HER-2/neu gene amplification. XXXVIIth Annual Cytogenetic Conference with International Participation, September 9-10, 2004, Olomouc, Czech Republic.

51.       Trojanec R., Hajdúch M, Kolář Z., Spackova K., Braunerová B., Sedláková E., Mlčochová S.: Two-years experience of the Her-2/neu (c-erbB-2) gene status evaluation in the National reference centre for the Czech Republic. 9th European Workshop on Cytogenetics and Molecular Genetics of Human Solid Tumours, September 16-19, 2004, Brno, Czech Republic.

52.       Hajduch M., Palacova M., Trojanec R., Dusek L., Petrakova K., Spackova K., Obermannova R., Galova M., Blazkova S., Vyzula R.: Decrease in amplification status of HER-2/neu and topoisomerase II alpha genes in patients undergoing anthracycline based neoadjuvant chemotherapy for locally advanced breast cancer. 9th European Workshop on Cytogenetics and Molecular Genetics of Human Solid Tumours, September 16-19, 2004, Brno, Czech Republic.

53.       Spackova K., Trojanec R., Kolar Z., Sedlakova E., Cwiertka K., Mihal V., Hajduch M.: RARA gene assessment by FISH in breast carcinoma tissues.  7th International Conference of Anticancer Research, October 25-30, 2004, Dassia, Corfu, Greece. Abstract published in Anticancer Research 2004;24(5D):3640-3641, ISSN: 0250-7005.

54.       Trojanec R., Hajduch M., Spackova K., Kolar Z., Sedlakova E., Mlcochova S.: Her-2/neu (c-erbB-2) gene status evaluation in the Czech National Reference Centre. 7th International Conference of Anticancer Research, October 25-30, 2004, Dassia, Corfu, Greece. Abstract published in Anticancer Research, 2004;24(5D):3658. ISSN: 0250-7005.

55.       Hajduch M., Trojanec R., Spackova K., Kolar Z., Sedlakova E., Mlcochova S.: Amplification of centromeric signal chromosome 17 polysomy and Her-2/neu gene amplification status in metastatic breast cancer patients”7th International Conference of Anticancer Research, October 25-30, 2004, Dassia, Corfu, Greece. Abstract published in Anticancer Research, 2004;24(5D):3658-3659. ISSN: 0250-7005.

56.       Hajdúch M., Kolář Z., Trojanec R., Bouchalová K., Sedláková E: Current information about c-erb-2 gene assessment in the Reference Laboratory. Working meeting organized by heatlh insurance companies and Masaryk´s Oncology Institute, December 13, 2004, Brno, Czech Republic.

57.       Trojanec R., Hajduch M., Bouchalova K., Kolar Z., Braunerova B., Sedlakova E.: Limits of FISH method in chromosome 17 copy assessment in breast carcinoma using direct labeled alfa satellite (centromeric) probes. Xth Professor Vladimir Stašek´s Days, March 4-5, 2005, Top hotel, Prague, Czech Republic. 

58.       Trojanec R., Hajduch M., Bouchalova K., Braunerova B., Kolar Z., Sedlakova E.: True and untrue amplification of HER-2/neu in breast cancer. Molecular pathology of the beginning of the IIIrd millennium: the use of bioptic samples for molecular analysis (workshop), April 1-2, Olomouc, Czech Republic.

59.       Hajduch M., Trojanec R., Bouchalova K., Kolar Z., Petrakova K, Cwiertka K., Svoboda M.: Chromosome 17 polysomy and Her-2/neu status in metastatic breast cancer patients indicated to trastuzumab therapy. ASCO, 41th Annual Meeting, May 13-17, 2005, Orlando, Florida, poster, abstract 9584 published in 2005 Annual Meeting Proceedings, Journal of Clinical Oncology 2005;23(16S):857.

60.       Hajdúch M., Trojanec R., Kolář Z., Bouchalová K., Sedláková E: Information about c-erb-2 gene assessment in the Reference Laboratory. Working meeting organized by heatlh insurance companies and Masaryk´s Oncology Institute, May 20, 2005, Brno, Czech Republic.

61.       Trojanec R., Hajdúch M., Bouchalová K., Palácová M., Vyzula R., Petráková K., Braunerová B., Kolář Z., Sedláková E., Mlčochová S. Her-2/neu (c-erbB-2) gene status and our experience with its 3-year assessment in Reference laboratory. XXIX. Brno´s Oncology Days, May 25th-28th, 2005, Brno, Czech Republic.

62.       Hajdúch M., Trojanec R., Bouchalová K.,  Braunerová B., Cwiertka K.: Chromosome 17 pathology in solid tumors. XXIX. Brno´s Oncology Days, May 25th-28th, 2005, Brno, Czech Republic.

63.       Trojanec R., Hajdúch M., Braunerová B., Bouchalová K., Mlčochová S.: Problems of accreditation process and importance of accreditation for the quality of assessment in cytogenetic laboratory. Analytic cytometry III - conference with international participation, June 21th-25th, 2005, Červenohorské sedlo, Czech Republic.

64.       Trojanec R., Hajdúch M., Bouchalová K., Cwiertka K., Kolář Z., Sedláková E., Mlčochová S.: Possibilities in prediction of treatment response. Regional seminary of Oncology Clinic, Faculty Hospital Olomouc, and Laboratory of Experimental Medicine, October 10th, 2005, Přerov, Czech Republic.

65.       Bouchalová K.: Prognostic importance of cytogenetic changes in solid tumors in relation to the treatment response. PhD defense, October 26th, 2005, Olomouc, Czech Republic.

66.       Hajdúch M., Trojanec R., Kolář Z., Bouchalová K., Sedláková E.: Current results from  the Reference Laboratory. Working meeting organized by heatlh insurance companies and oncologists, November 11th, 2005, Brno, Czech Republic.

67.       Trojanec R., Hajdúch M., Palácová M., Vyzula R., Petráková K., Braunerová K., Bouchalová K., Kolář Z., Sedláková E., Mlčochová S.: Her-2/neu (c-erbB-2) gene status and our experience with its assessment in the Reference Laboratory. Days of diagnostic, predictive and experimental oncology, December 9th-10th, 2005, Olomouc, Czech Republic.

68.       Braunerová B., Trojanec R., Hajdúch M., Bouchalová K., Mlčochová S., Micková M.: Problems and possibilities of accreditation process and the importance of accreditation for the laboratory. Days of diagnostic, predictive and experimental oncology, December 9th-10th, 2005, Olomouc, Czech Republic.

69.       Bouchalová K., Trojanec R., Kolář Z., Cwiertka K., Černáková I., Mihál V., Hajdúch M.: ERBB2 and TOP2A gene status assessment using fluorescence in situ hybridization and immunohistochemistry in formalin-fixed, paraffin- embedded breast carcinoma tissue. Seminář Sepetná 2006: Modulace signálních a regulačních drah normální a nádorové buňky, May 18th-20th, 2006, Ostravice, Czech Republic.

70.       Trojanec R., Bouchalová K., Palková V., Braunerová B., Kolář Z., Krejčí V., Hajdúch M.: Limitation of chromosome 17 copy number assesment by FISH using alpha satelite (centromeric) probes in breast cancer patients. Seminář Sepetná 2006: Modulace signálních a regulačních drah normální a nádorové buňky, May 18th-20th, 2006, Ostravice, Czech Republic.

71.       Hajdúch M., Trojanec R., Kolář Z., Bouchalová K., Sedláková E.: Current results from  the Reference Laboratory. Working meeting organized by heatlh insurance companies and oncologists, May 26th, 2006, Brno, Czech Republic.

72.       Mihál V., Bouchalová K., Pospíšilová D., Novák Z., Hajdúch M., Jarošová M.:  Rizikové faktory pro vznik dětských nádorových onemocnění. IX. Olomoucké dny zdraví, November 23th-24th, 2006, Regionální centrum Olomouc, Czech Republic.

73.       Cwiertka K., Krejčí E., Beneš P., Kapustová M., Bouchalová K., Kolář Z., Hajdúch M.: Co rozhoduje o nasazení trastuzumabu? Days of diagnostic, predictive and experimental oncology, December 7th-9th, 2006, Olomouc, Czech Republic.

74.       Dziechciarkova M., Berkovcova J, Trojanec R., Srovnal P., Bouchalova K., Hajduch M.: Application of laser capture microdissection in preparation of complex malignant tissue samples for microgenomic analyses. XXXI. Brno´s Oncology Days, April 23rd-25th, 2007, Brno, Czech Republic.

75.       Dziechciarkova M., Trojanec R., Kolar Z., Bouchalova K., Braunerova B., Hajduch M.: Enhanced possibilities of HER2/neu detection using wider spectrum of cytogenetic probes and monoclonal antibodies. Days of diagnostic, predictive and experimental oncology, November 28th-30th, 2007, Olomouc, Czech Republic.

76.       Trojanec R, Hajdúch M, Kolář Z, Palková V, Braunerová B, Bouchalová K., Ehrmann J, Tichý M, Krejčí V, Mlčochová S: Zkušenosti se stanovením statusu genu Her-2/neu (c-erbB-2) u obtížně vyšetřovatelných vzorků. Days of diagnostic, predictive and experimental oncology, November 26th-28th, 2008, p.18, Olomouc, ISSN 1803-5922.

77.       Čížková M., Bouchalová K., Cwiertka K., Kolář Z., Trojanec R., Mlčochova S., Furstová J., Radová L., Hajduch M.: Triple negative breast cancer – cytogenetic changes assessment of EGFR (HER1) and TOP2A genes with clinical and histopathological data analysis. XXXIII. Brno´s Oncology Days, April 16th-18th, 2009, Brno, Czech Republic.

78.       Trojanec R., Kolář Z., Pálková V., Berkovcová J., Braunerová B., Bouchalová K., Tichý M., Krejčí V., Melichar B., Cwiertka K., Hajduch M.: Improvement of Her-2/neu (c-erbB-2) gene status evaluation in breast cancer samples with ambigous FISH results. XXXIII. Brno´s Oncology Days, April 16th-18th, 2009, Brno, Czech Republic.

79.       Čížková M., Bouchalová K., Cwiertka K., Kolář Z., Trojanec R., Mlčochova S., Furstová J., Radová L., Hajduch M.: Triple negative breast cancer – cytogenetic changes assessment of EGFR (HER1) and TOP2A genes with clinical and histopathological data analysis. The 5th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. April 24th-25th, 2009, Olomouc, Czech Republic.

80.       Dziechciarková M., Trojanec R., Kolář Z., Bouchalová K., Braunerová B.: Extending Her-2/neu assessment using a larger spectrum of cytogenetic probes and monoclonal antibodies. The 5th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. April 24th-25th, 2009, Olomouc, Czech Republic.

81.       Palková V., Čížková M., Trojanec R., Radová L., Melichar B., Bouchalová K., Mlčochová S., Kolář Z., Dziechciarková M., Hajdúch M.: Polysomy of chromosome 17 in breast cancer patients and its impact to diagnosis and treatment. The 5th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. April 24th-25th, 2009, Olomouc, Czech Republic.

82.       Trojanec R., Palková V., Kolář Z., Berkovcová J., Braunerová B., Bouchalová K., Tichý M., Krejčí V., Melichar B., Dziechciarková M., Cwiertka K., Hajdúch M.: Her-2/neu (c-erbB-2) gene evaluation in breast cancer; samples with ambiguous FISH results. The 5th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. April 24th-25th, 2009, Olomouc, Czech Republic.

83.       Hajdúch M., Trojanec R., Kolář Z., Palková V., Berkovcová J., Braunerová B., Bouchalová K., Tichý M., Krejčí V., Melichar B., Cwiertka K.: National experience with the implementation of predictive medicine in oncology: Example of Her-2/neu (c-erbB-2) gene. The 5th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. April 24th-25th, 2009, Olomouc, Czech Republic.

84.       Bouchalová K., Cížková M., Cwiertka K., Kolár Z., Trojanec R., Palková V., Mlcochová S., Mihál V., Hajdúch M.: C-MYC deletion in breast cancer patient with good outcome – case report and minireview of literature. Seminary Hustopeče 2009: Modulation of signal and regulatory pathways in normal and tumor cells. May 24th-26th, 2009, Hustopeče, Czech Republic.

85.       Čížková M., Bouchalová K., Cwiertka K., Kolář Z., Trojanec R., Mlčochova S., Furstová J., Radová L., Hajduch M.: Triple negative breast cancer – cytogenetic changes assessment of EGFR (HER1) and TOP2A genes with clinical and histopathological data analysis. Seminary Hustopeče 2009: Modulation of signal and regulatory pathways in normal and tumor cells. May 24th-26th, 2009, Hustopeče, Czech Republic.

86.       Palková V., Cížková M., Trojanec R., Radová L., Melichar B., Bouchalová K., Mlcochová S., Kolár Z., Dziechciarková M., Hajdúch M.: Status of C-MYC and CCND1 genes in breast cancer patients  with chromosome 17 polysomy. Seminary Hustopeče 2009: Modulation of signal and regulatory pathways in normal and tumor cells. May 24th-26th, 2009, Hustopeče, Czech Republic.

87.       Trojanec R., Palková V., Kolár Z., Berkovcová J., Braunerová B., Bouchalová K., Tichý M., Krejcí V., Melichar B., Cwiertka K., Hajdúch M.: HER-2/NEU (C-ERBB-2) gene status detection in breast cancer samples with hardly interpretable FISH results. Seminary Hustopeče 2009: Modulation of signal and regulatory pathways in normal and tumor cells. May 24th-26th, 2009, Hustopeče, Czech Republic.

88.       Bouchalová K., Čížková M., Cwiertka K., Kolář Z., Trojanec R., Palková V., Mlčochová S., Mihál V., Hajdúch M.: C-MYC deletion in breast cancer patient with good outcome – case report and minireview of literature. XIII. Oncogenetic Day, Prague, June 12, 2009, Czech Republic.

89.       Čížková M., Bouchalová K., Cwiertka K., Kolář Z., Trojanec R., Mlčochová S., Fürstová J., Radová L., Hajdúch M.: "Triple negative" breast carcinoma – analysis of cytogenetic changes of EGFR (HER1) and TOP2A genes, clinical and histopathological data. XIII. Oncogenetic Day, Prague, June 12, 2009, Czech Republic.

90.       Palkova V., Cizkova M., Trojanec R., Radova L., Bouchalova K., Mlcochova S., Melichar B., Kolar Z., Hajduch M.: Cytogenetic changes in breast cancer with polysomy of chromosome 17: signifikance for diagnosis and treatment. 7th European Cytogenetics Conference, July 4 th -7 th, 2009, Stockholm, Sweden. Chromosome Res 2009; 17 (Suppl 1):125-126. ISSN: 0967-3849. IF(2008) 3.405.

91.       Trojanec R., Kolar Z.,  Palkova V., Berkovcova J., Braunerova B., Tichy M., Bouchalova K., Krejci V., Melichar B., Hajduch M.: Experience with Her-2/neu (c-erbB2) gene status evaluation in breast cancer samples with unusual FISH results., 7th European Cytogenetics Conference, July 4 th -7 th, 2009, Stockholm, Sweden. Chromosome Res 2009; 17 (Suppl 1):126. ISSN: 0967-3849. IF(2008) 3.405.

92.       ČÍŽKOVÁ, M. – BOUCHALOVÁ, K. – CWIERTKA, K. – KOLÁŘ, Z. – TROJANEC, R. – MLČOCHOVÁ, S. – FÜRSTOVÁ, J. – RADOVÁ, L. – HAJDÚCH, M. „Triple negativní“ karcinom prsu – hodnocení cytogenetických změn genů EGFR (HER1) a TOP2A – analýza klinických a histopatologických dat. In Konference vědeckých prací studentů DSP 2009, abstrakta, 8. – 9. 9. 2009, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, 2009, s. 51. (ISBN: 978-80-244-2330-2). BEZ IF. DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017.

93.       Bouchalová K., Čížková M., Cwiertka K., Kolář Z., Trojanec R., Koudeláková V., Mlčochová S., Mihál V., Hajdúch M.: C-MYC gene as prognostic factor and possible predictor of therapy response in breast carcinoma, current knowledge and our experience with its assessment. Days of diagnostic, predictive and experimental oncology, November 25th-27th, 2009, Olomouc, Czech Republic. Onkologie 2009; 3 (Suppl B):12. ISSN: 1803-5922.

94.       Bouchalova K., Cizkova M., Trojanec R., Mlcochova S., Furstova J.,  Radova L., Dziechciarkova M., Melichar B., Cwiertka K., Kolar Z., Hajduch M.: TOP2A gene status in triple negative breast cancer patients as a possible anthracycline therapy response predictor. Days of diagnostic, predictive and experimental oncology, November 25th-27th, 2009, Olomouc, Czech Republic. Onkologie 2009; 3 (Suppl B):25-26. ISSN: 1803-5922.

95.       Čížková M., Bouchalová K., Friedecký D., Polýnková A., Krejčí V., Janošťáková A., Trojanec R., Dziechciarková M., Radová L., Hajdúch M., Melichar B., Cwiertka K., Kolář Z.: Growth factor receptor 1 and 2 (HER1 and HER2) gene and protein assessment together with estimation of lapatinib plasma concentrations (PCs) in breast cancer patients. Days of diagnostic, predictive and experimental oncology, November 25th-27th, 2009, Olomouc, Czech Republic. Onkologie 2009; 3 (Suppl B):22. ISSN: 1803-5922.

96.       Koudeláková V., Trojanec R., Čížková M., Radová L., Bouchalová K., Mlčochová S., Melichar B., Kolář Z., Hajdúch M.: Cytogenetic changes in breast cancer patients with chromosome 17 polysomy: Importance for diagnostic-treatment decision. Days of diagnostic, predictive and experimental oncology, November 25th-27th, 2009, Olomouc, Czech Republic. Onkologie 2009; 3 (Suppl B):14-15. ISSN: 1803-5922.

97.       Koudeláková V., Trojanec R., Ondryášová H., Bouchalová K., Čížková M., Fürstová J., Radová L., Mlčochová S., Dušek L., Melichar B., Hajdúch M.: Význam cytogenetických změn genů Her-2/neu, C-MYC, RARA a CCND1 u pacientů s karcinomem prsu. 1. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO, January 28th-29th, 2010, Prague, Czech Republic. Prague ONCO Journal 2010; 1: 64. ISSN 1804-2252.

98.       Cizkova M., Bouchalova K., Friedecky D.,  Polynkova A., Krejci V., Janostakova A., Trojanec R., Dziechciarkova M., Radova L., Hajduch M., Melichar B., Cwiertka K., Kolar Z.: Growth factor receptor 1 and 2 (HER1 and HER2) gene and protein assessment and evaluation of lapatinib plasma concentrations (PCs) in breast cancer patients. ICACT, 21st International Congress on Anti-Cancer Treatment, February 1st-5th, 2010, Paris, France. Publikováno ve sborníku bez ISBN.

99.       Cizkova M., Bouchalova K., Friedecky D., Polynkova A., Krejci V., Janostakova A., Trojanec R., Dziechciarkova M., Hajduch M., Melichar B., Cwiertka K., Kolar Z. Vyšetření genů a proteinů HER1 a HER2 a plazmatických hladin HER1/HER2 duálního tyrozinkinázového inhibitoru lapatinibu u nemocných s karcinomem prsu. XXXIV. Brno´s Oncology Days, April 22nd-24th, 2010, Brno, Czech Republic.

100.    Koudelakova V., Trojanec R., Bouchalova K., Ondryasova H., Radova L., Furstova J., Mlcochova S., Dusek L., Melichar B., Hajduch M.: Prognostický a prediktivní význam cytogenetických změn u pacientů s karcinomem prsu. XXXIV. Brno´s Oncology Days, April 22nd-24th, 2010, Brno, Czech Republic.

101.    Bouchalova K., Cizkova M., Trojanec R., Koudelakova V., Mlcochova S., Furstova J., Radova L., Dziechciarkova M., Melichar B., Cwiertka K., Kolar Z., Hajduch M.: TOP2A gene status in "triple negative" breast cancer patients as a possible anthracycline response predictor. The 6th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. April 23rd-24th, 2010, Olomouc, Czech Republic. Publikováno ve sborníku ISBN 978-80-87327-07-4.

102.    Dziechciarkova M., Berkovcova J., Trojanec R., Cizkova M., Bouchalova K., Srovnal J., Hajduch M., Hostaskova P., Gilikova M.: Utilization of laser capture microdissection in diagnosis and prognosis of cancer disease. The 6th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. April 23rd-24th, 2010, Olomouc, Czech Republic. Publikováno ve sborníku ISBN 978-80-87327-07-4.

103.    Bouchalova K., Neklanova M., Karaskova E., Mihal V.: A surprising possible cause of chest pain in an adolescent girl with epilepsy and non-compliance (case report). IX. Czech Pediatric Congress with International Participation in tradition of congress of pediatricians and children's nurses XXVIII. Days of Practical and Hospital Pediatrics. May 19th-22nd, 2010, Olomouc, Czech Republic. Publikováno v Česko-slovenská pediatrie 2010;5:339-40. ISSN 0069-2328.

104.    Hladná M., Kubicová M., Murin D., Rothröckelová Z., Bouchalová K., Karásková E., Zapletalová J.: Růst dětí s nespecifickými střevními záněty. Konference SVOČ. May 24th-25th, 2010, Olomouc, Czech Republic. Publikováno ve sborníku bez ISBN.

105.    Bouchalova K., Cizkova M., Trojanec R., Koudelakova V., Mlcochova S., Furstova J., Radova L., Dziechciarkova M., Melichar B., Cwiertka K., Kolar Z., Hajduch M.: TOP2A gene status in "triple negative" breast cancer patients as a possible anthracycline response predictor. Conference Biotechnology in Medicine 2010. May 27th-29th, 2010, Mlynhotel Vilanec, Jihlava, Czech Republic. Publikováno ve sborníku bez ISBN.

106.    Koudelakova V., Trojanec R., Bouchalova K., Megova M., Ondryasova H., Furstova J., Radova L., Mlcochova S., Dusek L., Melichar B., Hajduch M.: The importance of cytogenetic changes of HER-2/neu, C-MYC, RARA and CCND1 oncogenes in breast cancer patients. Conference Biotechnology in Medicine 2010. May 27th-29th, 2010, Mlynhotel Vilanec, Jihlava, Czech Republic. Publikováno ve sborníku bez ISBN.

107.    Bouchalova K., Cizkova M., Trojanec R., Koudelakova V., Mlcochova S., Furstova J., Radova L., Dziechciarkova M., Melichar B., Cwiertka K., Kolar Z., Hajduch M.: TOP2A gene status in "triple negative" breast cancer patients as a possible anthracycline response predictor. The 12th European Workshop on Cytogenetics and Molecular Genetics of Solid Tumors. June 3rd-6th, 2010, Nijmegen, The Netherlands. Abstract published in Conference Proceedings s. 130. (ISBN 978-90-373-0386-5). BEZ IF.

108.    Trojanec R., Cizkova M., Bouchalova K., Friedecky D.,  Polynkova A., Krejci V., Janostakova A., Trojanec R., Dziechciarkova M., Radova L., Hajduch M., Melichar B., Cwiertka K., Kolar Z.: Growth factor receptor 1 and 2 (HER1 and HER2) gene and protein assessment and evaluation of lapatinib plasma concentrations (PCs) in breast cancer patients. The 12th European Workshop on Cytogenetics and Molecular Genetics of Solid Tumors. June 3rd-6th, 2010, Nijmegen, The Netherlands. Abstract published in Conference Proceedings s. 87. (ISBN 978-90-373-0386-5). BEZ IF.

109.    KOUDELAKOVA, V – TROJANEC, R – BOUCHALOVÁ, K – ONDRYÁŠOVÁ, H – FÜRSTOVÁ, J – RADOVÁ, L – MLČOCHOVÁ, S – DUŠEK, L – MELICHAR, B – MEGOVÁ, M – HAJDÚCH, M. The importance of cytogenetic changes of Her-2/neu, C-MYC, RARA and CCND1 oncogenes in breast cancer patients. The 12th European Workshop on Cytogenetics and Molecular Genetics of Solid Tumors. June 3rd-6th, 2010, Nijmegen, The Netherlands. Abstract published in Conference Proceedings s. 66. (ISBN 978-90-373-0386-5). BEZ IF.

110.    ČÍŽKOVÁ, M. – BOUCHALOVÁ, K. – FRIEDECKÝ, D. – POLÝNKOVÁ, A. – KREJČÍ, V. – JANOŠŤÁKOVÁ, A. – TROJANEC, R. – DZIECHCIARKOVÁ, M. – RADOVÁ, L. – HAJDÚCH, M. – MELICHAR, B. – CWIERTKA, K. – KOLÁŘ, Z. Growth Factor Receptor 1 and 2 (HER1 and HER2) Gene and Protein Assessment and Evaluation of Lapatinib Plasma Concentration (PCs) in Breast Cancer Patients. In Konference vědeckých prací studentů DSP 2010. Abstrakta, 7.-8.9.2010, Olomouc, s. 50. (ISBN: 978-80-244-2562-7). BEZ IF. DEDIKACE: LFUP_2010_008, MSM 6198959216.

111.    Koudeláková V., Trojanec R., Bouchalova K., Furstova J., Ondryasova H., Radova L.,Dusek L., Megova M., Mlcochova S., Melichar B., Hajduch M.: C-MYC, CCND1 AND RARA ONCOGENES IN BREAST CANCER PATIENTS. Conference THE MOLECULAR MECHANISMS OF SELECTED PATHOLOGICAL PROCESSES IN THE CELL. October, 22-23, 2010, Drnovice u Vyškova, Czech Republic. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2010;Supplementum 154(4):S3-S4. ISSN 1213-8118. IF(2010): 0.716.

112.    Koudeláková V., Trojanec R., Bouchalová K., Ondryášová H., Furstová J., Radová L., Dušek L., Megová M., Mlčochová S., Melichar B., Hajdúch M.: Prognostický a prediktivní význam genů C-MYC a CCND1 u pacientů s karcinomem prsu. Days of diagnostic, predictive and experimental oncology, December 1st-3rd, 2010, Olomouc, Czech Republic. Onkologie 2010; 4 (Suppl A):16-17. ISSN: 1803-5922.

113.    Cizkova M., Bouchalova K., Trojanec R, Dziechciarkova M, Vacher S, Radova L, Furstova J, Hajduch M, Bieche I., Melichar B, Cwiertka K, Kolar Z.: Impact of PIK3CA, PTEN and RPS6 status on lapatinib treatment outcome in advanced-stage breast cancer patients. Thirty-Third Annual CTRC-AACR San Antonio Breast Cancer Symposium-- December 8-12, 2010; San Antonio, TX, USA. Cancer Res 2010;70,Supplement 2, 219s-220s, ISSN 0008-5472 IF (2010) 8.234.

114.    Koudeláková V., Trojanec R., Bouchalová K., Fürstová J., Ondryášová H., Radová L., Dušek L., Megová M., Mlčochová S., Melichar B., Hajdúch M.: Prognostický a prediktivní význam genů CCND1 a C-MYC u pacientek s karcinomem prsu. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO, January 27th-28th, 2011, Prague, Czech Republic. Prague ONCO Journal 2011; 2: 95-96. ISSN 1804-2252.

115.    Bouchalova K., Cizkova M., Trojanec R., Koudelakova V., Mlcochova S., Furstova J., Radova L., Dziechciarkova M., Melichar B., Cwiertka K., Kolar Z., Hajduch M.: TOP2A gene status in triple negative breast cancer patients as a possible anthracycline response predictor. Breakthrough Triple Negative Breast Cancer Conference. March 9th-11th, 2011, The Royal Society, London, Great Britain. Abstract published in Conference Proceedings s. 40. BEZ IF.

116.    Šimková D., Kharaishvili G., Čížková M., Bouchalová K., Kolář Z., Bouchal J.: Proteoglykan asporin a jeho vliv na invazivní růst karcinomu prsu. XXXV. Brno´s Oncology Days, April 21st-23rd, 2011, Brno, Czech Republic. Publikováno ve sborníku ISBN 978-80-86793-17-7.

117.    Koudeláková V., Trojanec R., Bouchalová K., Fürstová J., Radová L., Ondryášová H., Dušek L., Megová M., Krejčí E., Mlčochová S., Melichar B., Hajdúch M.: Prediktivní význam genů CCND1 a C-MYC u pacientek s trastuzumabem léčeným metastatickým karcinomem prsu. XXXV. Brno´s Oncology Days, April 21st-23rd, 2011, Brno, Czech Republic. Publikováno ve sborníku ISBN 978-80-86793-17-7.

118.    Kharaishvili G., Cizkova M., Bouchalova K., Sedlakova E., Kolar Z., Bouchal J.: Asporin modulates tissue microenvironment, invasive growth and bone metastasis of breast cancer. The 7th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. April 29th-30th, 2011, Olomouc, Czech Republic. Publikováno ve sborníku ISBN 978-80-87327-59-3.

119.    Kharaishvili G., Cizkova M., Bouchalova K., Sedlakova E., Kolar Z., Bouchal J.: Collagen triple helix repeat containing 1 protein in primary and metastatic breast cancer. The 7th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. April 29th-30th, 2011, Olomouc, Czech Republic. Publikováno ve sborníku ISBN 978-80-87327-59-3.

120.    Bouchalova K., Cizkova M., Friedecky D., Polynkova A., Janostakova A., Radova L., Cwiertka K., Trojanec R., Dziechciarkova M., Hajduch M., Melichar B., Kolar Z.: TYROSINE KINASE INHIBITOR LAPATINIB IN THE TREATMENT OF METASTATIC BREAST CARCINOMA PATIENTS: LAPATINIB PLASMA LEVELS AND HER1 (EGFR) GENE/PROTEIN ASSESSMENT. Conference New drugs in the treatment of important human diseases (Nová léčiva závažných lidských onemocnění) 2011. May 29th-31st, 2011, Hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou, Czech Republic. Publikováno ve sborníku bez ISBN.

121.    Koudelakova V., Trojanec R., Bouchalova K., Furstova J., Radova L:, Dusek L., Onryasova H., Krejci E., Megova M., Mlcochova S., Melichar B., Hajduch M.: Importance of CCND1 and C-MYC oncogenes in Herceptin-treated metastatic breast cancer patients. 8th European Cytogenetics Conference, July 2 nd -5 th, 2011, Porto, Portugal. Chromosome Res 2011; 19 (Suppl 1):148-149. ISSN: 0967-3849. IF(2010) 3.13.

122.    Bouchalova K., Cizkova M., Trojanec R., Koudelakova V., Mlcochova S., Radova L., Melichar B., Cwiertka K., Kharaishvili G., Kolar Z., Hajduch M.: Triple negative breast carcinoma (TNBC) - challenge for translational oncology: our results of chromosome 17 and BCL2 protein assessment. Days of diagnostic, predictive and experimental oncology, November 9th-11th, 2011, Olomouc, Czech Republic. Onkologie 2011; 5 (Suppl B):B29-B32. ISSN: 1802-4475.

123.    Kharaishvili G., Šimková D., Čížková M., Bouchalová K., Mgebrishvili G., Kolář Z., Bouchal J.: Nestin and collagen triple helix repeat containing 1 in triple negative breast cancer. Days of diagnostic, predictive and experimental oncology, November 9th-11th, 2011, Olomouc, Czech Republic. Onkologie 2011; 5 (Suppl B):B44. ISSN: 1802-4475.

124.    Bouchalova K., Cizkova M., Trojanec R., Koudelakova V., Radova L., Furstova J., Melichar B., Cwiertka K., Kharaishvili G., Kolar Z., Hajduch M.: BCL2 IS A PREDICTIVE MARKER OF ADJUVANT CMF REGIMEN IN TRIPLE NEGATIVE BREAST CANCER (TNBC) PATIENTS. IX Madrid Breast Cancer Conference, November 16 th -17th, 2011, Madrid, Spain. Breast Cancer Research 2011; 13(Suppl 2):P8 (doi: 10.1186/bcr3029) IF(2010) 5.79.

125.    Trojanec R., Koudelakova V., Bouchalova K., Radova L., Ondryasova H., Krejci E., Megova M., Cizkova M., Mlcochova S., Melichar B., Hajduch M.: THE ROLE OF CCND1 AND C-MYC ONCOGENES IN METASTATIC BREAST CANCER PATIENTS TREATED BY HERCEPTIN. IX Madrid Breast Cancer Conference, November 16 th -17th, 2011, Madrid, Spain. Breast Cancer Research 2011; 13(Suppl 2):P9 (doi: 10.1186/bcr3030) IF(2010) 5.79.

126.    Kharaishvili G., Simkova D., Cizkova M., Bouchalova K., Mgebrishvili G., Kolar Z., Bouchal J.: NESTIN AND COLLAGEN TRIPLE HELIX REPEAT CONTAINING 1 IN BREAST CANCER PROGRESSION. IX Madrid Breast Cancer Conference, November 16 th -17th, 2011, Madrid, Spain. Breast Cancer Research 2011; 13(Suppl 2):P3 (doi: 10.1186/bcr3024). IF(2010) 5.79.

127.    Bouchalova K., Cizkova M., Trojanec R., Koudelakova V., Radova L., Furstova J., Melichar B., Cwiertka K., Kharaishvili G., Kolar Z., Hajduch M.: BCL2 IS A PREDICTIVE MARKER OF ADJUVANT CMF REGIMEN IN TRIPLE NEGATIVE BREAST CANCER (TNBC) PATIENTS. XXXVI. Brno´s Oncology Days, April 19th-21st, 2012, Brno, Czech Republic. Publikováno ve sborníku ISBN 978-80-86793-23-8.

128.    Bouchalova K., Svoboda M., Kharaishvili G., Radova L., Bouchal J., Trojanec R., Koudelakova V., Hajduch M., Cwiertka K., Kolar Z.: BCL2 protein in prediction of relapse in triple-negative breast cancer (TNBC) treated with adjuvant anthracycline-based chemotherapy. ASCO, 48th Annual Meeting, June 1-5, 2012, Chicago, IL. Abstract 1087. Published in J Clin Oncol 30, 2012 (suppl; abstr 1087). IF(2010) 18.97.

129.    Bouchalova K., Svoboda M., Kharaishvili G., Radova L., Bouchal J., Trojanec R., Koudelakova V., Hajduch M., Cwiertka K., Kolar Z.: BCL2 as a predictive marker in triple-negative breast cancer treated with adjuvant anthracycline-based chemotherapy. Days of diagnostic, predictive and experimental oncology, November 29th-30th, 2012, Olomouc, Czech Republic. Onkologie 2012; 6 (Suppl B):B7-B8. ISSN: 1803-5922.

130.    Cwiertka K., Bouchalova K.: Kontroverze v terapii „triple“ negativního karcinomu prsu. Days of diagnostic, predictive and experimental oncology, November 29th-30th, 2012, Olomouc, Czech Republic. Onkologie 2012; 6 (Suppl B):B8. ISSN: 1803-5922.

131.    Bouchalova K., Svoboda M., Kharaishvili G., Radova L., Bouchal J., Trojanec R., Koudelakova V., Hajduch M., Cwiertka K., Kolar Z.: BCL2 in triple-negative breast cancer treated with adjuvant anthracycline-based chemotherapy – independent predictor of outcome. XXXVII. Brno´s Oncology Days, April 18th-19th, 2013, Brno, Czech Republic. Publikováno ve sborníku ISBN 978-80-904596-9-4.

132.    Bouchalova K., Svoboda M., Kharaishvili G., Radova L., Bouchal J., Trojanec R., Koudelakova V., Hajduch M., Cwiertka K., Kolar Z.: BCL2 IN TRIPLE-NEGATIVE BREAST CANCER TREATED WITH ADJUVANT ANTHRACYCLINE-BASED CHEMOTHERAPY. Konference Chemické Biologie a Genetiky, May 12th-14th, 2013, Malá Morávka - Karlov pod Pradědem, Czech Republic. Publikováno ve sborníku bez ISBN.

133.    Koudelakova V., Radova L., Svoboda M., Wei W., Kharaishvili G., Bouchal J., Trojanec R., Hajduch M., Kolar Z., Bouchalova K.: Copy number changes in triple negative breast cancer – new molecular targets. ASCO, 49th Annual Meeting, May 31-June 4, 2013, Chicago, IL. Abstract 1063. Published in J Clin Oncol 31, 2013 (suppl; abstr 1063). IF(2011) 18.372.

134.    Bouchalova K., Kharaishvili G., Svoboda M., Radova L., Bouchal J., Trojanec R., Koudelakova V., Hajduch M., Kolar Z.: EGFR gene/protein and survival in triple negative breast carcinoma (TNBC). Breakthrough Triple Negative Breast Cancer Conference 2013. June 26th-28th, 2013, Church House, London, Great Britain. Abstract published in Conference Proceedings s. 55. BEZ IF.

 

 

C. Granty:

1.          2001-2002 řešitelka grantu LF UP „Vyšetření statusu genů HER-2/neu a TOPOII metodou FISH na parafinových řezech u pacientek s karcinomem prsu“. Grantová zpráva přednesena 14.2.2002, hodnocení A.

2.          2001-2002 spoluřešitelka grantu LF UP „Stanovení cytogenetických faktorů v predikci odpovědi nádorových buněk na chemoterapii“. Grantová zpráva přednesena 14.2.2002, hodnocení A.

3.          2003-2005 odborný spolupracovník řešitele grantu IGA 7506-3 „Korelace statusu genů Her-2/neu a TOP2A s klinickou odpovědí nemocných s pokročilým karcinomem prsu na antracyklinový režim“. Hajdúch M., Kolář Z., Cwiertka K., Špačková K., Trojanec R., Džubák P.

4.          2004-   spoluřešitelka grantu Terryho Foxe „Klinický význam koamplifikace genů Her-2/neu (c-erbB-2), RARA a TOP2A u pacientek s neoadjuvantním antracyklinovým léčebným režimem“. Trojanec R., Hajdúch M., Špačková K., Petráková K., Palácová M.

5.          2009- odborný garant vnitřního grantu LF UP „Vyšetření genů a proteinů HER1 a HER2 a plazmatických hladin HER1/HER2 duálního inhibitoru tyrozinkinázy lapatinibu u nemocných s karcinomem prsu“. Čížková M., Bouchalová K., Friedecký D., Polýnková A., Janošťáková A., Trojanec R., Dziechciarková M., Hajdúch M., Melichar B., Kolář Z.

6.          2009-2011 řešitelka grantu IGA NS10286-3 „Molekulárně cytogenetické prediktory pro volbu adjuvantní léčby u nemocných s triple negativním karcinomem prsu.“ Řešitelský tým: Bouchalová K., Kolář Z., Hajdúch M., Trojanec R., Dziechciarková M., spoluřešitel a jeho tým: Melichar B., Cwiertka K.

 

 

 

oponenti intranet