MUDr. Magdalena Čížková

Adresa pracoviště:
Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc,
Puškinova 6, 775 20 Olomouc
Telefon:  +420 588 444 460
e-mail:

Vzdělání:
1994 – 2002     Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod – všeobecné vzdělání
2002 – 2008     Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor všeobecné lékařství
2008 -                Lékařská fakulta UP Olomouc, postrgraduální studium: Cytogenetické změny u
                            solidních nádorů se zaměřením na možnosti predikce léčby.

Studentská vědecká činnost:
2006 – 2008     Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice, LF UP Olomouc.
                            Téma: Cytogenetické změny u solidních nádorů – triple negativní karcinom prsu
                                         (využití metody FISH). Školitel: Dr. Kateřina Bouchalová

Zahraniční stáže:
2007                   Výzkumná stáž na University of Ioannina v Řecku.
                            Téma: Retrotransposition of VL30 elements in mouse cells.
                            Školitel: Dr. Theodore Tzavaras
2007                   Studijní stáž chirurgie na Lund University ve Švédsku.
                            Ukončení: ústní a písemná zkouška

Zaměstnání:
2008 -                Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

Bibliografie:
Přednášková a posterová sdělení:
1. Cizkova M.: ………Konference SVOČ Olomouc 2007, jeden příspěvek
2. Cizkova M.: ………Konference SVOČ Olomouc 2008, dva příspěvky

Hlavní oblasti vědeckého zájmu: onkologie, cytogenetika

Cizí jazyky: Angličtina, francouzština (základy)

Osobní zájmy: kanoistika, literatura, film, fotografování

 

 

oponenti intranet