MVDr. Dalibor Doležal

Adresa pracoviště:
Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, Puškinova 6, 775 20 Olomouc,
Telefon :  +420 585632946, Fax : +420 585 852 527, 
e-mail:  

Vzdělání: 
Univerzita veterinarskeho lekarstva Kosice
Stáž na veterinárnej klinike v Berlíne
Atestácia II.stupňa
Člen komory veterinárnych lekárov SR

Odborné:
Ústav veterinárskeho lekárstva v Bratislave: oddelenie patologickej morfológie, histológie a dg. vztekliny
prax v klinickej oblasti veterinárneho lekárstva 
 

 

 

oponenti intranet