Mgr. Andrea Benedíková

Adresa pracoviště: 
Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, Puškinova 6, 775 20 Olomouc
Telefon : +420 585 853 225
E-mail:

Vzdělání:   
2009 - současnost  Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská  fakulta, Laboratoř experimentální medicíny, postgraduální studium, Obor Onkologie                         

2007 – 2009    Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Obor Analýza biologických materiálů (téma diplomové práce: Průkaz Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum komerčně dodávanými sety MYCOPLASMA SYSTEM Plus a konvenční kultivační metodou) - titul Mgr.

2004 – 2007    Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Obor Klinická biologie a chemie - titul Bc. 

2001 – 2004    Vyšší odborná škola Kostelec nad Orlicí, Obor Šlechtění zvířat (téma absolventské práce: Embryotransfer u prasat) - titul DiS.

1995 – 2001    Gymnázium Otrokovice


Téma dizertační práce:
Detekce a klinický význam minimální reziduální choroby u solidních nádorů
Hlavní oblasti výzkumných zájmů: Minimální reziduální choroba u solidních nádorů

 


 

 

 

oponenti intranet