Užitečné odkazy


INFORMAČNÍ DATABÁZE 

PubMed

BioMedNet Internetová komunita zaměřená na biologický a lékařský výzkum.

SciCentral

GrantsNet Možnosti pro výuku a vzdělávání v biologických a lékařských vědách.

OVID - Medline (1996 - Present), Core Biomedical Collection I (1993 - Present), Evidence Based Medicine Reviews , Embase Drugs & Pharmacology (1991 - Present), HealthStar (1975 - Present), CINAHL (Nursing & Allied Health), Systém OVID, obsahuje databáze a přístupy k full-textům vybraných časopisů. PRO PŘÍSTUP JE NUTNÉ HESLO, které mohou zaměstnanci a studenti Lékařské fakulty Univerzity Palackého získat v knihovně lékařské fakulty.


BIOINFORMATIKA A GENETICKE DATABAZE

Bioinformatics Webový adresář pro bioinformatiku

Bioport Biological and Medical Library bioport.org library je webová brána k informacím z oblasti přírodních věd a medicíny.

EBI Evropský institut pro bioinformatiku.

More Genome databases Další genomové databáze

DDBJ  Japonská databáze DNA

Protein Database  Databáze proteinů

E.Coli Genetic Stock Center

Genetic location database (ldb). Databáze lokalizace genů – obsahuje mapy všech lidských chromozomů s  řadou podrobných map, soubory s parametry jednotlivých chromozomů a data umístění genů.

Genetic map of the mouse  Genetická mapa myši.

Human 2-D PAGE database site Databázová síť 2 rozměrné elektroforézy.

IMGT Mezinárodní ImunoGeneTická databáze, je vysoce kvalitní databáze zaměřená na Imunoglobuliny (Ig), T-buněčné receptory (TcR) a HLA antigeny všech obratlovců, vytvořená v r.1989 Marie-Paule Lefranc. IMGT obsahuje tři databáze: LIGM-DB, současnou databázi  Ig a TcR člověka a jiných obratlovců, s překladem pro plně popsané sekvence, MHC/HLA-DB a databaze primerů (poslední dvě se vytvářejí) dále nástroj IGMT/DNAPLOT, který  umožnuje Ig, TcR a MHC sekvenční analýzu.

Portal of Czech bioinformatic Brána k bio- informacím. Obsahuje přední databáze časopisů s full texty. Web of Science, Journal Citation Report, Proquest 5000, EBSCO, Link Springer    


ČASOPISY, KNIHY A JEJICH VYDAVATELÉ

Institute for Scientific Information (ISI Philadelphia)

Elsevier Science

American Society for Microbiology Journals

The Scientist

Journal of Virology

Chemical Abstracts Service

Science on Line


GENETIKA A MOLEKULARNÍ BIOLOGIE

PCR Jump Station Vyčerpávající síť zaměřená na PCR s řadou odkazů.

More useful biology related sites Další vhodné odkazy na bilogické internetové stránky.

Yahoo: Molecular Biology list Řada webových stránek zaměřených na molekulární biologii.

WWW Virtual Library: Biosciences

Genetics Jump Station Seznam webových adres vztahujících se k molekulární genetice.

Human Molecular Genetics Internetové komunikační fórum vztahující se k Lidské molekulární genetice.

More Genetics Další odkazy na genetiku.

Human Genetics Seznam sítí  vztahujících se k lidské genetice.

Pedro's BioMolecular Research Tools Velká “sbírka” velmi užitečných linek zaměřených na molekulární biologii.

Bio-Web Informační zdroj pro molekulární a buňečnou biologii.

Biotech Companies Řada evropských bioinformačních zdrojů.

Atsushi Isoai's Molecular Biology Sites

The Biosciences Internet Index

Korean Biotech Site

Entry door to the Web for the Molecular Biologist Vstupní brána na Web pro Molekulární biology.

Green Fluorescent Protein Applications Page Stránka pro aplikace se zeleným fluorescenčním proteinem-GFP.


PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE

The Scrips research istitute Scrips výzkumný ústav, flow cytometrická sekce, odkazy na další cytometrické stránky a společnosti.

Cytometry email archives at Purdue Cytometrický e-mailový archiv vedený na Purdue Univerzity.

Cytometry links maintained at Purdue Řada odkazů na flow cytometrii zřízené Purdue Univerzity.

Cytometry Internet Resouces Journals, Featured title, Library, Instruments and Reagents and Other Cytometry Internet Resources

ISAC Mezinárodní společnost pro analytickou cytologii.

ČSAC Česká společnost pro analytickou cytologii.


SBIRKY TKANOVYCH KULTUR, MIKROORGANISMU A GENETICKEHO MATERIALU

ATCC Americká sbírka tkáňových kultur.

ECACC Evropská sbírka buněčných kultur.

Culture Collections  Další sbírky buněčných kultur.


ÚSTAVY A INSTITUCE

Molecular Biology Departments and Institutes Ústavy a oddělení molekulární biologie.

Genetics Departments and Institutes Ústavy a oddělení genetiky.

Biology Departments and Institutes Ústavy a oddělení biologie.

Human Genome Project Informace k projektu Lidský genom.

ASM Americká společnost pro mikrobiologii.

SGM Společnost pro Obecnou mikrobiologii.

EMBL Evropská laboratoř molekulární biologie. Zprostředkovává on-line informační služby o svých aktivitách, jako jsou vědecké programy a kursy, konference a workshopy.

Sanger Centre in Cambridge

TIGR Institut pro výzkum genomu.

Washington University/Merck Sequencing Project

GenBank at the National Center for Biotechnology Information.

FASEB Federace amerických společností pro eperimentální biologii.

Stockholm University Department of Biochemistry

ČSBMB Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii.

GSGM Genetická společnost Gregora Mendela.

ČLK – Camera Medica Bohemica /Česká Lékařská komora


FIRMY A KOMERČNÍ INSTITUCE

Hybaid Specialisté na nástroje v molekulární biologii reagenční systémy a DNA/RNA a proteinovou syntézu.

Eppendorf Scientific, Inc. Stránky firmy Eppendorf s komplexními systémy pro PCR, buněčnou bilogii (mikroinjekční a manipulační vybavení), elektroporace, purifikační kity, a reagencie pro molekulární biologii.

Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology

Bio-Rad Vše co můžete koupit u firmy Bio-Rad a řada literatury a manuálů na downloudování.

Bioline Vysoce kvalitní chemikálie pro molekulární biologii.

InforMax, Inc. Stránky výrobce prvního inteligentního software pro molekulární biologii.

Invitrogen On-line katalog firmy Invitrogen.

New England Biolabs Stránky firmy New England Biolabs.

Genetics Computer Group (GCG) Posláním Genetické Počítačové Skupiny je sloužit molekulární biologii a medicíně objevy, implementací, dokumentací, podporou, vysvětlováním a publikováním počítačových  aplikací v oblasti DNA a proteinové sekvenční analýzy.

Biosystematica Biosystematica se specializuje ne vytváření počítačových systémů pro analýzu elektroforetických gelů: GelManager je software pro srovnávání fingerprintingových gelů; Gel-Pro Analyzer, pokročilý denzitometrický analyzační software; GelCompa, modulární software pro fingerprinting a denzitometrii; TDI Gel Manage software pro fingeprinting a denzitometrii. Lze downloudovat demonstrační verze jednotlivých programů.

DNASTAR Software pro sekvenční analýzu.

Molecular Dynamics

Beckman Instruments

Cambridge Scientific

Gelman Sciences

Nest Group

Novagen

PanVera

Research Genetics

Sigma Chemical Company

R&D Systems

Genosys Stránky firmy Genosys. - Syntéza genů, peptidů, a peptidových antisér.

Advanced Biotechnologies Limited

MBI Fermentas Materiál pro molekulární biologii zahrnující restrikční endonukleázy, PCR chemikálie a materál, různé kity a hmotnostní markery.

Becton Dickinson Průtoková cytometrie, materiál pro molekulární biologii.

AP Czech České zastoupení firmy Amersham Pharmacia Biotech

Biotech České zastoupení firem Affinity Bioreagents, Alexis, Ancell, Beckman Coulter, Bender Medsystems, BIA Separations, Biochem, Biomerica, Biosepra, BioServ, BIO-TEC, Bio-Air, Boeckel, BTX, CellSignaling Technology, CanAg Diagnostic, Chromsystems, Consort, Denville Scientific …. A odkazy na tyto firmy. Internetové stránky firmy Biotech, prodej servis zastoupení.

Top-Bio Produkty pro molekulární biologii, reagencie a materál pro PCR.

Exbio Monoklonální protiláky –dodání dle katalogu, či příprava dle přání zákazníka, materiál  pro molekulární biologii.

KRD –Zastoupení těchto firem na českém trhu, zprostředkování přípravy produktů pro molekulární biologii. InvitrogenTM corporation (BRL® Life Technologies and InvitrogenTM brand products)GIBCO® Cell culture (Invitrogen corporation),Kodak® scientific imaging system, Techne (Cambridge) Limited, Scie-Plas® Ltd., Amresco ®Inc., Herolab GmbH , WPA Ltd.

Sigma-Aldrich CZ České stránky firmy Sigma-Aldrich s.r.o.


DŮLEZITÉ MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE   

European Union

The European Commission Fifth Framework Programme

Community Research and Development Information Service (CORDIS)

NATO Science Programme

European Science Foundation

World Health Organization (WHO)

World Bank

International Atomic Energy Agency (IAEA)

Centers for Disease Control and Prevention


ZAHRANIČNÍ UNIVERZITY

Colleges and Universities in the World

University of Veterinary Medicine, Vienna

University Medical Centers PORTAL


MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ ORGANIZACE A GRANTOVE AGENTURY

National Institutes of Health (US NIH)

U.S.Food and Drug Administration (US FDA)

USDA National Animal Disease Center

U.S.National Center for Biotechnology Information

National Biological Information Infrastructure

New York Academy of Sciences

Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC)

Swiss Academy of Sciences

Biocenter Oulu, Finland

China Education and Research Network


ČESKÉ VLÁDNÍ INSTITUCE A GRANTOVÉ AGENTURY

Grant Agency of the Czech Republic

Academy of Sciences of the Czech Republic

Academy of Engineering of the Czech Republic

National Medical Library, Prague


ČESKÉ VYSOKÉ ŠKOLY

Veterinary and Pharmaceutical University, Brno

University of Veterinary Medicine, Kosice

Masaryk University, Brno

Mendel University of Agriculture and Forestry Brno

Jihočeská univerzita

University of Ostrava

Silesian University in Opava

Technical University in Liberec

University of Hradec Králové

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem


 

 

oponenti intranet