Výzkum - Projekty

Naše výzkumná  a léčebně preventivní aktivita je v současnosti zaměřena zejména na:

Výzkum a vývoj nových léčiv     

  1. Inhibitory cyklin-dependentních kináz
  2. Deriváty kyseliny betulinové
  3. Deriváty taxánů
  4. Fytochemikálie s protinádorovým účinkem
  5. Protinádorové vakcíny 

Translační výzkum v molekulární medicíně

  1. Mnohočetná léková rezistence
  2. Regulace buněčného cyklu
  3. Cytogenetika solidních nádorů
  4. Prediktivní faktory v klinické onkologii

 

 

oponenti intranet