Jméno:                                 Mgr. Vladimíra Koudeláková (rozená Palková)

Adresa:                                Laboratoř experimentální medicíny, Dětská klinika

                                               Lékařská fakulta

                                               Univerzita Palackého, Fakultní nemocnice v Olomouci

                                               Puškinova 6

                                               775 20 Olomouc

                                              

Telefoní číslo:                    +420-588 444 460

Faxové číslo:                      +420-588 442 527

e-mail:                                 

 

 

Vzdělání:

1995 – 2003                        Gymnázium v Olomouci – Hejčíně

2003 – 2006                        Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Bakalářský studijní

                                           program Biochemie, ukončeno Státní závěrečnou zkouškou, titul Bc.

2006 – 2008                        Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Navazující studijní

program Biochemie, ukončeno Státní závěrečnou zkouškou (prospěla s vyznamenáním), titul Mgr.

1.6.2007-31.8.2007           Studijní stáž, McGill University, Faculty of Medicine, Department of  Experimental

                                               Medicine and Human Genetics, Montreal, Canada.

2008-                                    Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Doktorský studijní program 

                                               Pediatrie

8.2.2010-18.6.2010           Akreditovaný kvalifikační kurz Odborné zdravotnické laboratorní metody

                                               Odborná způsobilost: Odborný pracovník v laboratorních metodách

a v přípravě léčivých přípravků (IPVZ)

 

Ocenění:                               První místo v soutěži o cenu děkana Přírodovědecké fakulty UP za nejlepší studentskou práci v oboru přírodních věd ve školním roce 2005-2006, obor chemie

 

                                               První místo v soutěži o cenu rektora UP za rok 2008 za nejlepší diplomovou práci v oboru biomedicínských věd

 

Hlavní zájmy:   

Cytogenetické změny u pacientů se solidními nádory.

 

Členství ve společnostech:

  • Česká onkologická společnost (Česká lékařská společnost J.E.Purkyně)
 

 

oponenti intranet