Mgr. Gabriela Rylová

Adresa pracoviště:
Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc,
Puškinova 6, 775 20 Olomouc,
Telefon :+420 585 854 629
Email:

Vzdělání:
1999 - 2003                        Gymnázium JAKUB, Uherský Brod
2003 - 2008                        Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
                                              obor: Molekulární biologie a genetika
 
2008 - současnost            Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská  fakulta, Dětská klinika, 
                                               Laboratoř experimentální medicíny, postgraduální studium, obor: Pediatrie

Pregraduální aktivity:
2004-2006                          Pomocná vědecká pracovní síla v Laboratoři molekulární genetiky rostlin

Výzkumné aktivity:
Bakalářská práce:
           Modifikátorové geny a jejich význam u rostlin
Diplomová práce:            
Identifikace a lokalizace modifikátorových genů pozdního kvetení  u  Arabidopsis thaliana  
Školitel: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D
Laboratoř molekulární genetiky rostlin
Ústav experimentální biologie
Oddělení genetiky a molekulární biologie
Masarykova Univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

Téma disertační práce: Klinická proteomika nádorových onemocnění

Hlavní oblasti výzkumných zájmů: proteomika nádorových onemocnění

 

 

oponenti intranet