Doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.

Adresa pracoviště:
Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, Puškinova 6, 775 20 Olomouc
Telefon :  +420 585 854 460, +420 776 150 344, Fax : +420 585 852 527
E-mail:

Vzdělání:
1986 - 1988            Mendelovo gymnázium Opava, maturita
1988 - 1993            Přírodovědecká fakulta, Masarykova Universita, Brno,
                                  obor: molekulární biologie a genetika, Mgr.
1995 - 1996            Trinity College, Oxford, Certificate
1993 - 1999            Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, obor: molekulární biologie,
                                  název: Study of Human Genetics in MHC Region: Application of PCR-Based
                                  Molecular Genetics Methods to HLA Class I and II Typing. PhD.
2008                         Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, habilitace


Zaměstnání:
1993 - 2002            Fakultní nemocnice, Ústav imunologie, molekulární biolog,
                                  školitel v laboratoři tkáňové slučitelnosti
1999 -                      Univerzita Palackého, Olomouc, školitel konzultant, člen Imunologické rady
2003 - 2003            postdoktorální pobyt na Ohio University, Athens, USA
2004 - 2006            vědecký pracovník na Katedře biochemie PřF UP, Olomouc
2007 -                      vědecký pracovník Laboratoře experimentální medicíny LF UP a FN, Olomouc


Výzkumné zaměření:

  • forenzní genetika (určování příbuznosti, mikrosatelity)
  • genotypizace
  • imunogenetika
  • degradovaná DNA (lidská, rostlinná, houbová)
  • nádorová prediktivní genetika

Doba, délka a místo pedagogického působení:
1994 - 1999         výběrové přednášky z imunologie v průběhu doktorandského studia, LF UP Olomouc
2000 - 2002         výběrové přednášky z imunologie a genetiky, LF UP Olomouc
2003                      výběrové přednášky z molekulární biologie a genetiky v průběhu postdoktorálního
                               pobytu, Ohio University, USA
2004 - 2007         výuka bioinformatiky (garant předmětu BINF), PřF UP Olomouc
2004 -                   výuka forenzní chemie (garant předmětu FOC), PřF UP Olomouc
2004 -                   výběrová přednáška v rámci lékařské biochemie LF UP
2004 - 2006         vedení semináře z biochemie (BSE4), PřF UP Olomouc
2007 -                   výběrová přednáška v rámci pediatrie LF UP
2008 -                   výuka buněčné biologie LF UP Olomouc
2008 -                   anglická výběrová přednáška v rámci lékařské biochemie LF UP

Publikace:
a) Publikace in extenso v mezinárodních recenzovaných časopisech s IF


1) Santava A, Utikalova A, Bartova A, Drábek J, Santavy J, Scheinar J. Familial hydronephrosis unlinked to the HLA complex. American Journal of Medical Genetics 1997; 70(2):118-120. IF=3.6
2) Drábek J, Petrek M. 32 bp deletion in CCR-5 gene and human immunodeficiency virus epidemic in the Czech Republic. Acta Virologica 1998; 42(2):121-122. IF=0.6
3) Hajduch M, Drábek J, Raclavsky V, Kotala V, Michalek T, Zelenkova I. Diversity among wild type and vaccination strains of Trichophyton verrucosum investigated using random amplified polymorphic DNA analysis. Folia Biologica 1999; 45(4):151-156. IF=0.5
4) Drábek J, Bunce M, Fae I, Ambruzova Z, Dunn P, Ross J et al. Characterization of a novel HLA-A*24 allele containing an HLA-A*03 sequence motif. Tissue Antigens 1999; 54(1):98-101. IF=1.99
5) Petrek M, Drábek J, Kolek V, Zlamal J, Welsh KI, Bunce M et al. CC chemokine receptor gene polymorphisms in Czech patients with pulmonary sarcoidosis. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2000; 162(3):1000-1003. IF=8.12
6) Elsner HA, Drábek J, Rebmann V, Ambruzova Z, Grosse-Wilde H, Blasczyk R. Non-expression of HLA-B*5111N is caused by an insertion into the cytosine island at exon 4 creating a frameshift stop codon. Tissue Antigens 2001; 57(4):369-372. IF=1.99
7) Foley PJ, McGrath DS, Puscinska E, Petrek M, Kolek V, Drábek J et al. Human leukocyte antigen-DRB1 position 11 residues are a common protective marker for sarcoidosis. American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology 2001; 25(3):272-277. IF=4.18
8) Drábek J, Hajduch M, Gojova L, Weigl E, Mihal V. Frequency of 657del(5) mutation of the NBS1 gene in the Czech population by polymerase chain reaction with sequence specific primers. Cancer Genetics and Cytogenetics 2002; 138(2):157-159. IF=1.58
9) Hutyrova B, Pantelidis P, Drábek J, Zurkova M, Kolek V, Lenhart K et al. Interleukin-1 gene cluster polymorph isms in sarcoidosis and idiopathic pulmonary fibrosis. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2002; 165(2):148-151. IF=8.12
10) Mrazek F, Sekerova V, Drábek J, Kolek V, du Bois RM, Petrek M. Expression of the chemokine PARC mRNA in bronchoalveolar cells of patients with sarcoidosis. Immunology Letters 2002; 84(1):17-22. IF=2.1
11) Petrek M, Cermakova Z, Hutyrova B, Micekova D, Drábek J, Rovensky J et al. CC chemokine receptor 5 and interleukin-1 receptor antagonist gene polymorphisms in patients with primary Sjogren's syndrome. Clinical and Experimental Rheumatology 2002; 20(5):701-703. IF=1.5
12) Petrek M, Gibejova A, Drábek J, Mrazek F, Kolek V, Weigl E et al. CC chemokine receptor 5 (CCR5) mRNA expression in pulmonary sarcoidosis. Immunology Letters 2002; 80(3):189-193. IF=2.1
13) Ehrmann J, Kolek A, Kod'ousek R, Zapletalova J, Lisova S, Murray PG et al. Immunohistochemical study of the apoptotic mechanisms in the intestinal mucosa during children's coeliac disease. Virchows Archiv 2003; 442(5):453-461. IF=2.2
14) Petrkova J, Cermakova Z, Drábek J, Lukl J, Petrek M. CC chemokine receptor (CCR)2 polymorphism in Czech patients with myocardial infarction. Immunology Letters 2003; 88(1):53-55. IF=2.1
15) Chung DT, Drábek J, Opel KL, Butler JM, Mccord BR. A study on the effects of degradation and template concentration on the amplification efficiency of the STR miniplex primer sets. Journal of Forensic Sciences 2004; 49(4):733-740. IF=0.9
16) Drábek J, Chung DT, Butler JM, Mccord BR. Concordance study between Miniplex assays and a commercial STR typing kit. Journal of Forensic Sciences 2004; 49(4):859-860. IF=0.9
17) Cermakova Z, Petrkova J, Arakelyan A, Drábek J,  Mrazek F, Lukl J et al. The MCP-1 -2518 (A to G) single nucleotide polymorphism is not associated with myocardial infarction in the Czech population. International Journal of Immunogenetics 2005; 32(5):315-318. IF=1.2
18) Opel KL, Chung DT, Drábek J, Tatarek NE, Jantz LM, McCord B. The application of Miniplex primer sets in the analysis of degraded DNA from human skeletal remains. Journal of Forensic Sciences 2006; 51(2): 351-356. IF=0.9
19) Drábek J, Jaluvkova M, Frebort I. Kvantitativní PCR detekce nepovoleného pribarveni vina bezinkami (Sambucus nigra) [qPCR determination of adulterine dying additive - elderberry (Sambucus nigra) - in wine] Chemicke Listy 2007; 101(7), 550-555. IF=0.6
20) Opel KL, Chung DT, Drábek J, Butler JM,  McCord BR. Developmental validation of reduced-size STR miniplex primer sets. J Forensic Sci 2007; 52(6):1263-1271. IF=0.9
21) Drábek J, Stávek J, Jalůvková M, Jurček M, Frébort I. Quantification of DNA during winemaking by fluorimetry and Vitis vinifera L.-specific quantitative PCR. European Food Research and Technology 2008; 226(3):491-497., IF=1.2
22) Mrazek F, Kvezereli M, Garr E, Kubistova Z, Kriegova E, Fillerova R, Arakelyan,A.; Ruven,H.J.T.; Drabek,J.; van den Bosch,J.M.M.; Kolek,V.; Welsh,K.I.; Grutters,J.C.; du Bois,R.M.; Petrek,M.Complement receptor 1 single nucleotide polymorphisms in Czech and Dutch patients with sarcoidosis. Tissue Antigens 2008; 71(1):77-80. IF=1.99
b) Původní vědecké publikace in extenso v recenzovaných časopisech bez IF
23) Kolek V, Lenhart K, Bartova A., Petrek M, Komenda S, Drábek J. Imunogeneticke aspekty kryptogenni fibrotizujici alveolitidy. Studies in Pneumology and Phtiseology 1997, 57(3):104-105.
24) Kolek A, Bartova A, Drábek J, Lenhart K, Albert E.  Vyskyt HLA-DQA1 a DQB1 alel u nemocnych s celiakii. Ceskoslovenska Pediatrie 1998, 53:741-743.
25) Drábek J, Petrek M. HLA-DPB1 a sarkoidoza v ceske populaci. Imunologicky Zpravodaj 1998, 13(1), 26-31.
26) Drábek J, Petrek M. A sugar, laundry detergent, and salt method for extraction of deoxyribonucleic acid from blood. Biomedical Papers 2002, 146(2), 37-39.
27) McCord B, Opel KL, Chung D, Drábek J, Tatarek N, Jantz LM et al. The development of miniplex primer sets for the analysis of degraded DNA. Proceedings of SPIE 2005; 5778:617-625.
28) Cernakova I, Kvasnicova M, Lovasova Z, Badova N, Drábek J,Bouchalova K, Trojanec R, Hajduch M. A duplication dup(4)(q28q35.2) de novo in a newborn. Biomedical Papers 2006, 150(1), 113-116.


c) Přehledné vědecké práce v recenzovaných časopisech s IF
29) Drábek J. A commented dictionary of techniques for genotyping. Electrophoresis 2001; 22(6):1024-1045. IF=3.74
d) Přehledné vědecké práce v recenzovaných časopisech bez IF
30) Drábek J. Profilovani DNA pri hromadnych katastrofach na prikladu World Trade Centra 2001. Kriminalisticky sbornik 2005; 5:40-45.
31) Drábek J. Genotypizace mikrosatelitu a reva vinna. Vinarsky obzor 2002, 95(3): 109-11.
32) Drábek J. Urceni otcovstvi bez vzorku z otcova tela. Profilovani DNA a Bayesova veta. Vesmir 2002, 81: 69-70.
33) Drábek J. Vyjadreni sily expertniho dukazu pri urcovani otcovstvi Casopis Lekaru Ceskych 2002, 141(12), 371-375
34) Drábek J, Bednar P. V jednoduchosti je krasa: anthokyaniny v cervenem vine. Vinarsky obzor 2004; 6(97):280-281.
35) Drábek J. Bioinformatici se vrhli na revu vinnou ... Vinarsky obzor 2005; 2( 98):67-69.
36) Drábek J. Francouzsko-italske konsorcium precetlo cely genom Vitis vinifera. Vin obzor 2007; 11(100):539-540.

e) Disertační práce
Mgr. Jiří Drábek, Study of human genetics in MHC region: Application of PCR-based molecular genetics methods to HLA class I and II typing, UP Olomouc, 1999


f) Kapitoly v monografiích
37) Drábek J. et al. "Czech IDDM." Ed. P. I. Terasaki. 1 ed. Los Angeles: UCLA, 1997. 374.
38) Drábek J. et al. "Czech Normal." Ed. P. Terasaki. 1 ed. Los Angeles: UCLA, 1997. 205.
39) Drábek J. et al. "Czech Normal." Ed. D. W. Gjertson. Lenexa, Kansas: ASHI, 1998. 124-25.
40) Lie BA, Mora B, Boland A, Thorsby E, Mazzilli MC, Absi L et al. Joint report from the 13th IHWS Celiac Disease Component. In: Hansen JA, Dupont B, editors. HLA 2004: Immunobiology of the Human MHC. The Proceedings of the 13. International Histocompatibility Workshop and Congress. Seattle, WA: IHWG Press, 2004.
41) Drábek J., Jurček T., Jalůvková M., Frébort I., Stávek J.: Changes in the amount of extractable grapevine DNA during vinification. In: Proceedings of the AMPELOS 2006 International Symposium on the evaluation and exploitation of grapes of corresponding terroir through winemaking and commercialization of wines (Kotseridis G, ed.) pp. 23-26, Heliotopos Conferences Ltd., Athens, Greece 2006. 


g) Pedagogické publikace pro pregraduální studium a software
42) Drábek J., M. Petrek.  videoprogram, HLA genotypizace: vyuziti PCR se sekvencne specifickymi primery k typizaci HLA. AVC UP Olomouc. (2000).
43) Drabek I., Drábek J., Mrazek F, Ambruzova Z. software Genim a Imunologie (2000)
44) Drabek I., Drábek J., Mrazek F., Ambruzova Z. software Verado (2002)
45) Drabek I., Drábek J. software mixPCR (2006)

h) Ostatní publikace
46) Drábek J. Reakce na clanek: K dialogu mezi vedou a nabozenstvim II. Zurnal Univerzity Palackeho 9 (2000): 8.
47) Drábek J. The molecular genetics shopper's challenge. In HMS Beagle: The BioMedNet Magazine 83 (2000).
48) Drábek J. DNA znacky na vinete. Vinarsky obzor 95:11 (2002): 515.
49) Drábek J. Sampanske a husenicek rolni. Vinarsky obzor 95:6 (2002): 279.
50) Drábek J. Cervene vino na Everestu. Vinarsky obzor 96:9 (2003): 411.
51) Drábek J. Legenda o slepem Domu Perignonovi. Vinarsky obzor 96:6 (2003): 280.
52) Drábek J. Kdyz nekdo rekne: "Ja vino nemuzu". Vinarsky obzor 2004; 7-8:359.
53) Drábek J. V reckem Santorini probehla vinarska konference Ampelos 2006. Vinarsky obzor 2006; 9(99):411-413.
54) Drábek J. Zprava o dnech diagnosticke, prediktivni a experimentalni onkologie. Onkologia 2007; 2(1):31.
55) Drabek J. Sudy z jedovateho akatu? Vin obzor 2008; 1-2(101):56.
56) Drabek J. Muskaty: pouta rodinna a semanticka [Muscats: familial and semantic ties] Vin obzor 2008; 7-8(101):325.

 

 

 

oponenti intranet