Mgr. Dušan Holub

Adresa pracoviště:
Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, Puškinova 6, 775 20 Olomouc, Tel č.: 585 85 4629 , e-mail:  
 
Vzdělání:

1999 – 2003 SPŠ Hranice na Moravě
2003 – 2006 Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická
Katedra biologických a biochemických věd
Obor: Klinická biologie a chemie
2006 – 2008 Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická
Katedra biologických a biochemických věd
Obor:  Analýza biologických materiálů
Diplomová práce: Zavedení separačních metod pro průkaz Aβ peptidů, markerů Alzheimerovy nemoci

   
Nemocniční činnost:
2008 – současnost          Vědecký pracovník
                                             Univerzita Palackého Olomouc
                                             Lékařská fakulta 
                                             Dětská klinika – Laboratoř experimentální medicíny
        
Hlavní oblast vědeckého zájmu: Proteomika nádorových onemocnění

 

 

oponenti intranet