Mgr. Ivo Frydrych, Ph.D.

Adresa pracoviště:  Laboratoř experimentální medicíny, Dětská klinika FN Olomouc
Puškinova 6, 775 20 Olomouc
Telefon:
:+420 585 854 773, fax: +420 585 852 527
E-mail:
centrum.cz

Vzdělání:
1995 - 1999                Gymnázium Jakuba Škody v Přerově

1999 - 2004                magisterské studium
                                   Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

                                      obor: Anorganická chemie       

 

2004 - 2010                postgraduální studium

                                      Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta

                                      obor: Lékařská biologie            

                             školitel: Doc. RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D.

 

Zaměstnání:

2010 - současnost       vědecko výzkumný pracovník

                                    Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta

                                    Dětská klinika – Laboratoř experimentální medicíny
                                   

Hlavní zájmy:

  • Programovaná buněčná smrt u nádorových a nenádorových buněk a její regulace, kaspasové proteasy
    a mechanismy jejich aktivace
  • Testování nových protinádorových léčiv
  • Průtoková cytometrie

Ocenění:

3. místo – Konference vědeckých prací studentů DSP, Olomouc (2007)

Cena děkana LF UP za významnou publikační činnost v roce 2007

Členství v odborných společnostech:

·         Scandinavian Society for Cell Toxicology (SSCT)

·         European Society of Toxicology In Vitro (ESTIV)

BIBLIOGRAFIE:
5  původních prací, více než 20 abstraktů nebo ústních/posterových sdělení  

Frydrych I, Mlejnek P, Dolezel P. 2009. Cyclosporin A sensitises Bcr-Abl positive cells to imatinib mesylate independently of P-glykoprotein expression. Toxicology In Vitro. (přijato do tisku)

Frydrych I, Mlejnek, P. 2008. Serine protease inhibitors N-α-Tosyl-L-Lysinyl-Chloromethylketone (TLCK) and N-Tosyl-L-Phenylalaninyl-Chloromethylketone (TPCK) do not inhibit caspase-3 and caspase-7 processing in cells exposed to pro-apoptotic inducing stimuli. Journal of Cellular Biochemistry 105: 1501-1506. (IF = 3,5)

Frydrych  I,  Mlejnek P, Dolezel P, Zoumpourlis V, Krumpochova P. 2008. The broad-spectrum caspase inhibitor Boc-Asp-CMK induces cell death in human leukaemia cells. Toxicology In Vitro 22: 1356-1360. (IF = 2,5)         

Frydrych I, Mlejnek P. 2008. Serine protease inhibitors N-alpha-Tosyl-L-Lysinyl-Chloromethylketone (TLCK) and N-Tosyl-L-Phenylalaninyl-Chloromethylketone (TPCK) are potent inhibitors of activated caspase proteases. Journal of Celullar Biochemistry 103: 1646-1656. (IF = 3,5)        

Mlejnek P, Frydrych I, Dolezel P. 2007. Cyclosporin A potentiates cytotoxic effect of methyl methanesulfonate in HL-60 and K562 cells. Alternatives To Laboratory Animals 35: 79-85.  (IF = 3,2)

 

 

 

oponenti intranet