Molekulárně genetická laboratoř

Molekulárně genetická laboratoř (MGL) je součástí Laboratoře experimentální medicíny a nachází se na Dětské klinice FN Olomouc. Pracoviště se specializuje na oblast prediktivní onkologie a zaměřuje se na výzkum, který směřuje k individualizaci léčby onkologicky nemocných pacientů. Hlavní činnost je zaměřena na výzkum a diagnostiku  založenou na analýzách nukleových kyselin. MGL je logicky rozdělena na dvě na sebe úzce navazující oddělení: 

 

 

oponenti intranet