MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.


Adresa pracoviště:
Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, Puškinova 6, 775 20 Olomouc
Telefon :  +420 585 853 225, Fax : +420 585 852 527, 
e-mail:
 
Vzdělání:
1993 - 1997     Gymnázium Zábřeh na Moravě
1997 - 2003     I. LF UK Praha, všeobecné lékařství
2003 - 2010     Lékařská fakulta UP v Olomouci, postgraduální studium:
                      "Význam minimální  reziduální choroby u solidních nádorů"
2008               Kurz „Manažer jakosti zkušební laboratoře“ ISO 17025
 
Akademická činnost:
2004 – dosud   Dětská klinika LF UP, výuka pregraduálního i postgraduálního programu

2008 - 2009      Přírodovědecká fakulta UP, předmět buněčná biologie 


Nemocniční činnost:
2004 –            Dětská klinika FN Olomouc, lékař

 

Laboratorní činnost:
2005 – 2008    Odborný pracovník Laboratoře experimentální medicíny
2008 -             Vedoucí RNA laboratoře Laboratoře experimentální medicíny
 
Členství v odborných společnostech:
Česká onkologická společnost
Česká lékařská společnost
American Association for Cancer Research
Česká společnost pro jakost
 
Granty- autorství, spoluautorství:
Srovnal J., Hajdúch M.: Optimalizace detekce minimální reziduální choroby u nemocných s epiteliálními nádory. Grant FRVŠ 2005. stav: obhájeno
 
Hlavní zájmy:  
 
1. Minimální reziduální choroba u solidních nádorů
2. Expresní profily solidních tumorů, DNA microarrays
3. Diagnostická, prediktivní a prognostická onkologie


 
BIBLIOGRAFIE:

9 původních prací,  více než 60 abstraktů nebo ústních-plakátových sdělení (viz publikační aktivita)

 1. Janků F., Srovnal J., Kořínková  G., Petruželka L., Matouš B., Hajdúch M.: Detekce minimální residuální choroby v kostní dřeni pacientek s časným karcinomem prsu technikou kvantitativní  RT-PCR v reálném čase pro karcinoembryonální antigen. Klinická onkologie 2006, 19 (1), 15-18
 2. Kryštof V., Cankař P., Fryšová I., Slouka J., Kontopidis G., Džubák P., Hajdúch M., Srovnal J., de Azevedo W. F. jr., Orság M., Paprskářová M., Rolčík J., Látr A., Fischer P. M., Strnad M.: 4-Arylazo-3,5-diamino-1H-pyrazole CDK inhibitors: SAR study, Crystal Structure in Complex with CDK2, Selectivity, and Cellular Effects. Journal of Medicinal Chemistry, 2006
 3. Duda M., Vysloužil K., Skalický P., Klementa I., Starý L., Dlouhý M., Cwiertka K., Srovnal J., Kořínková G., Hajdúch M.: Aktivní přístup k léčbě jaterních metastáz u kolorektálního karcinomu. Slovenská chirurgia, 3, 2006
 4. Duda M., Vysloužil K., Skalický P., Klementa I., Starý L., Hajdúch M., Srovnal J., Kořínková G.: Minimální reziduální nádorová choroba u kolorektálního karcinomu – nový prognostický marker v onkochirurgii. Slovenská chirurgia, 3, 2006
 5. Slabý O., Garajová I., Svoboda M., Fabián P., Svoboda M., Srovnal J.,
  Šmerdová T., Kocáková I., Šefr R., Jech Z., Hoch J., Vyzula R.: Pilotní studie identifikace prognostických markerů u pacientů s kolorektálním karcinomem analýzou profilů genové exprese. (Identification of colorectal cancer prognostic markers by gene expression profiles analysis: pilot study). Klinická onkologie, 2006, vol. 19, Suplement, s. 402-406. ISSN: 0862-495X
 6. Dziechciarková M., Berkovcová J., Trojanec R., Srovnal J., Bouchalová K., Hajdúch M.: Využití laserové mikrodisekce pro přípravu komplexních vzorků z nádorové tkáně pro účely mikrogenomických analýz. (The utilization of laser capture microdissection for construction of specific samplex from cancer tissue, in order to microgenomic analyse). Klinická onkologie, 2006, vol. 19, Suplement, s. 355-360. ISSN: 0862-495X
 7. Gulisa Turashvili, Jan Bouchal, Karl Baumforth, Wenbin Wei, Marta Dziechciarkova, Jiri Ehrmann, Jiri Klein, Eduard Fridman, Jozef Skarda, Josef Srovnal, Marian Hajduch, Paul Murray and Zdenek Kolar.: Novel markers for differentiation of lobular and ductal invasive breast carcinomas by laser microdissection and microarray analysis. BMC Cancer 2007, 7:55 (27 Mar 2007)
 8. Dziechciarková M.; Berkovcová J.; Trojanec R.; Srovnal P.; Bouchalová K.; Hajdúch M.:Využití laserové mikrodisekce pro přípravu komplexních vzorků z nádorové tkáně pro účely mikrogenomických analýz, Klinická onkologie, 20, 2007, 5, 323 – 329
 9. JANKU, F. – SROVNAL, J. – KORINKOVA, G. – NOVOTNY, J. – PETRUZELKA, L. – POWER, D. – MATOUS, B. – HAJDUCH, M. Molecular detection of disseminated breast cancer cells in the bone marrow of early breast cancer patients using quantitative RT PCR for CEA. Neoplasma, 2008, vol. 55, no. 4, s. 321 – 326.   
 

 

oponenti intranet