MUDr. Marián Hajdúch, PhD.

Adresa pracoviště:

Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, Puškinova 6, 775 20 Olomouc,

Telefon :  +420 585 854 441, Fax : +420 585 852 527, 

e-mail: ,

 

Vzdělání:

1989-1997 Lékařská fakulta UP v Olomouci, všeobecné lékařství

2000-2003 Lékařská fakulta UP v Olomouci, postgraduální studium: Protinádorová léčiva směrovaná do buněčného cyklu.

 

Akademická činnost:

1997              asistent, Ústav imunologie LF UP

1997-             odborný asistent, Klinika dětského lékařství LF UP

1997- 2003     školitel pregraduálního i postgraduálního programu biomedicíny, School of Health Sciences,

                     University of Wolverhampton, United Kingdom

1998-             přednášky o nádorové chemoterapii, Ústav farmakologie LF UP

1997-             vedoucí Laboratoře experimentální medicíny LF UP

2004-             člen oborové rady Pediatrie, LF UP Olomouc

2004-             člen kolégia děkana LF UP Olomouc

 

Nemocniční činnost:

1997-             vedoucí laboratoře experimentální medicíny FN Olomouc

1997-             lékař, Dětská klinika FN Olomouc,

2003-             lékař, Onkologická klinika FN Olomouc

 

Hlavní zájmy:

1.      Regulace buněčného cyklu v nádorových buňkách, úloha inhibitorů cyklin dependentních kináz.

2.      Molekulární, buněčné a klinické aspekty rezistence nádorových buněk na cytostatika.

3.      Diagnostická, prognostická a prediktivní onkologie.

 

Členství v odborných společnostech:

Česká imunologická společnost,

Česká onkologická společnost,

Česká lékařská společnost,

Česká radiobiologická společnost,

Česká společnost pro klinickou biochemii a molekulární biologii,

New York Academy of Sciences,

American Association for Cancer research,

European Macrophage Society

 

Členství v edičních a odborných radách:

1997-1999     člen vědecké rady Nadace pro výzkum rakoviny v Olomouce

1999-            editor, Electronic Journal of Oncology(France),

2000-            člen sprácní rady Nadace pro výzkum rakoviny v Olomouci,

2002-            editor, Klinická farmakologie a farmacie

 

BIBLIOGRAFIE

70 původních a přehledových prací, 8 knih nebo kapitol v knihách, 10 patentů, více než 170 abstraktů nebo ústních-plakátových sdělení (viz publikační aktivita)

 

Vybrané publikace za posledních 5 let

1. Hajdúch, M., Mihál, V., Minařík, J., Faber, E., Šafářová, M., Weigl, E., Antálek, P.: Decrease in vitro chemosensitivity of tumour cells in patients suffering from malignant diseases with a poor prognosis. Cytotechnology, 19, 243-245, 1996  

 

2. Hajdúch, M., Kolář, Z., Novotný, R., Hanuš, J., Mihál, V., Hlobílková, A., Nosková, V., Strnad, M.: Induction of apoptosis and regression of spontaneous dog melanoma following in vivo application of synthetic cyclin dependent kinase inhibitor olomoucine. Anti-Cancer Drugs, 8, 10, 1007-1013, 1997

 

3. Alberio R., Kubelka M., Zakhartchenko V., Hajdúch M., Wolf E., Motlik J.: Activation of Bovine Oocytes by Specific Inhibition of Cyclin-Dependent Kinases. Molecular Reproduction and Development, 55, 2000, 422-432

 

4. Kovářová, H., Hajdúch, M., Kořínková, G., Halada, P., Krupičková, S., Gouldsworthy, A., Zhelev, N., Strnad, M.: Proteomics approach in classifying the biochemical basis of the anticancer activity of the new olomoucine-derived synthetic cyclin-dependent kinase inhibitor, bohemine. Electrophoresis, 21, 2000, 3757-3764

 

5. Sovak, M., Seligson, A.L., Konas, M., Hajduch, M., Dolezal, M., Machala, R., Nagourney, R.: Herbal composition PC-SPES for management of prostate cancer: Identification of active principles. Journal of the National Cancer Institute, 94, 2002, 1275-1281.

 

6. Šarek J., Džubák P., Klinotová E., Nosková V., Křeček V., Kořínková G., Thomson JO., Janošťáková A., Wang S., Parsons S., Fischer PM., Zhelev N., Hajdúch M.: New lupane derived compounds with Pro-Apoptotic activity in cancer cells: Synthesis and structure – activity relationships. J Med Chem. 2003 Dec 4;46(25):5402-15.

 

 

oponenti intranet