MUDr. Petr Džubák, Ph.D.

Adresa pracoviště:  Laboratoř experimentální medicíny, Dětská klinika FN Olomouc
Puškinova 6, 775 20 Olomouc
Telefon: +420-68-5854771, fax: +420-68-5852527
E-mail:

Vzdělání:
1988 - 1993          Gymnázium Jakuba Škody v Přerově
1994 - 2001          všeobecné lékařství - Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta
2001 - 2007          postgraduální studium – obor Pediatrie - Univerzita Palackého Olomouc, 
                                Lékařská fakulta, Dětská klinika - Laboratoř experimentální medicíny
2001 - 2008          FN Olomouc - Dětská klinika - lékař
2001 - 2008          Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta, Dětská klinika,
                                vědecko výzkumný pracovník

Zahraniční pobyty:
Leden - červen 2002        stipendista programu SOCRATES-ERASMUS, Wollverhampton University, UK.
Červen-červenec 2008     Rennes, Fr, INSERM, Proteomic core facility

Hlavní zájmy:

 • Testování nových protinádorových léčiv
 • Regulace buněčného cyklu
 • Průtoková cytometrie
 • Proteomika

Členství v odborných společnostech:

 • Česká onkologická společnost
 • Česká společnost analytické cytology
 • Česká společnost pro jakost
 • Aktivní člen American Association for Cancer Research, (member number: 115755)
 • Člen European Association for Cancer Research, (member number: 4508)
 • Člen české společnosti pro biochemii a molekulární biologii (FEBS adhering society), proteomická sekce.

Ocenění:
Univerzita Palackého, Lékařská fakulta, Cena děkana pro nejlepší studentskou vědeckou práci (2006)
Prix de Pharmacie 2007 Ambassade de France – Sanofi-aventis, Premier Prix (21. juin 2007)

BIBLIOGRAFIE:
Více než 20 původních a přehledových prací, více než 80 abstraktů nebo ústních-plakátových sdělení (viz publikační aktivita)

 1. GUCKÝ, T. – FRYŠOVÁ, I. – SLOUKA, J. – HAJDÚCH, M. –DŽUBÁK, P. Cyclocondensation reaction of heterocyclic carbonyl compounds, Part XIII: Synthesis and cytotoxic activity of some 3,7-diaryl-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazines. Eur J Med Chem, Jul 14 2008. ISSN: 0223-5234 (in press) IF (2007): 2.301
 2. KOLLAREDDY, M. – DZUBAK, P. – ZHELEVA, D. – HAJDUCH, M. Aurora Kinases: Structure, Functions and Their Association with Cancer. Biomedical Papers, 2008, vol. 152, no. 1, s. 27-33.
 3. HAJDUCH, M. - SKALNIKOVA, H. - HALADA, P. - VYDRA, D. - DZUBAK, P. - DZIECHCIARKOVA, M. - STRNAD, M. - RADZIOCH, D. - KOVAROVA, H. Cyclin-dependent kinase inhibitors and cancer: usefulness of proteomic approaches in assesmnet of the molecular mechanisms and efficacy of novel therapeutics. In Clinical Proteomics (Jennifer E. Van Eyk and Michael J. Dunn, eds.), John Wiley & Sons Inc., Jan 2008, p. 177, ISBN: 352731637X
 4. SPACILOVA, L. -  DZUBAK, P. - HAJDUCH, M. - KRUPKOVA, S. - HRADIL, P. - HLAVAC, J. Synthesis and cytotoxic activity of various 5-[alkoxy-(4-nitro-phenyl)-methyl]-uracils in their racemic form. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, December 2007, vol. 17, no. 23, s. 6647-6650. IF=2,538
 5. KRYSTOF, V. - CANKAR, P. - FRYSOVA, I. - SLOUKA, J. - KONTOPIDIS, G. - DZUBAK, P. - HAJDUCH, M. - SROVNAL, J. - de AZEVEDO, W.F. Jr., ORSAG, M. - PAPRSKAROVA, M. - ROLCIK, J. - LATR, A. - FISCHER, P.M. - STRNAD, M. 4-arylazo-3,5-diamino-1H-pyrazole CDK inhibitors: SAR study, crystal structure in complex with CDK2, selectivity, and cellular effects. Journal of Medicinal Chemistry, November 2006, vol. 49, no.22, s. 6500 - 6509. IF=4,926
 6. VEPREK, P. - HAJDUCH, M. - DZUBAK, P. - KUKLIK, R. - POLAKOVA, J. - BEZOUSKA, K. Comblike dendrimers containing Tn antigen modulate natural killing and induce the production of Tn specific antibodies. Journal of Medicinal Chemistry, October 2006, vol. 49, no. 21, s. 6400 - 6407. IF=4,926
 7. DZUBAK, P. - HAJDUCH, M. - VYDRA, D. - HUSTOVA, A. - KVASNICA, M. - BIEDERMANN, D. - MARKOVA, L. - URBAN, M. - SAREK, J. Pharmacological activities of natural triterpenoids and their therapeutic implications. Natural Product Reports, Jun 2006, vol. 23, no. 3, s. 394 – 411. IF=7,890
 8. DZUBAK, P. - HAJDUCH, M. - GAZAK, R. - SVOBODOVA, A. - PSOTOVA, J. - WALTEROVA, D. - SEDMERA, P. - KREN, V. New derivatives of silybin and 2,3-dehydrosilybin and their cytotoxic and P-glycoprotein modulatory activity. Bioorganic & Medicinal Chemistry, Jun 2006, vol. 14, no.11, s. 3793-3810. IF=2.018
 9. SKALNIKOVA, H. - HALADA, P. - DZUBAK, P. - HAJDUCH, M. - KOVAROVA, H. Protein Fingerprints of Anti-cancer Effects of Cyclin-dependent Kinase Inhibition: Identification of Candidate Biomarkers Using 2-D Liquid Phase Separation Coupled to Mass Spectrometry. Technology in Cancer Research & Treatment, August 2005, vol. 4, no. 4,  s. 447-454.
 10. URBAN, M. - SAREK, J. - TISLEROVA, I. - DZUBAK, P. - HAJDUCH, M. Influence of esterification and modification of A-ring in a group of lupane acids on their cytotoxicity. Bioorganic & Medicinal Chemistry, October 2005, vol. 13, no. 19, s. 5527-5535. IF=2.018
 11. BIEDERMANN, D. - SAREK, J. - KLINOT, J. - HAJDUCH, M.; DZUBAK, P. Fluorination of  betulinines and other triterpenoids with DAST. Synthesis-Stuttgart, May 2005, no. 7, s. 1157-1163.
 12. KVASNICA, M. - SAREK, J. - KLINOTOVA, E. - DZUBAK, P. - HAJDUCH, M. Synthesis of phthalates of betulinic acid and betulin with cytotoxic activity. Bioorganic & Medicinal Chemistry, May 2005, vol. 13, no. 10, s. 3447-3454. IF=2.185
 13. STRAKOVA, N. - EHRMANN, J. - DZUBAK, P. - BOUCHAL, J. - KOLAR, Z. The synthetic ligand of peroxisome proliferator-activated receptor-gamma ciglitazone affects human glioblastoma cell lines. Journal of Pharmacology And Experimental Therapeutics,  June 2004, vol. 309, no. 3, s. 1239-1247. IF=4.337
 14. DZUBAK, P. - SAREK, J. - CWIERTKA, K. - HAJDUCH, M. - VYDRA, D. Biologicke ucinky triterpenoidu: Protizanetlive, antimikrobialni, hepatoprotektivni, analgeticke a dalsi farmakologicke aktivity. (Biological activity of triterpenoids: antiinflammatory, antimicrobial, hepatoprotective, analgestic and others pharmacological activities). Klinická Farmakologie, 2004, vol. 18, s. 96-101.
 15. HAJDUCH, M. - DZUBAK, P. - SAREK, J. Biologicke ucinky triterpenoidu: Protinadorova aktivita. (Biological activity of triterpenoids: Anticancer activity). Klinická Farmakologie, 2004, vol. 18, s. 14-21.
 16. SAREK, J. – DZUBAK, P. – KLINOTOVA, E. – NOSKOVA, V. – KRECEK, V., KORINKOVA, G., THOMSON, J.O. – JANOSTAKOVA, A. – WANG, S. – PARSONS, S. – FISHER, P.M. – ZHELEV, N. – HAJDUCH, M. New lupane derived compounds with Pro-Apoptotic activity in cancer cells: Synthesis and structure – activity relationships. Journal of Medicinal Chemistry, 2003, vol. 46, 5402-5415. IF=4,566
 17. KOVAROVA, H., HAJDUCH, M., LIVINGSTONE, M., DZUBAK, P., LEFKOVITS, I. Analysis of state-specific phosphorylation of protein by two-dimensional gel electrophoresis. Journal of Chromatography B, 2003, vol. 787, 53-61.
 18. COUFAL, O., HAJDUCH, M., VAGUNDOVA, M., ZALOUDIK, J., SVOBODA, M., KOUTNA, I., NOSKOVA, V., GOJOVA, L., DZUBAK, P., BOUCHAL, J., SKARDA, J. Biopsie nadoru – banalita, nebo zasadni vykon? (Tumour Biopsy – a Trivial Matter or Fundamental Procedure?) Chirurgicke Rozhledy 2002, vol. 81, 527-537.
 19. NOSKOVA, V., DZUBAK, P., KUZMINA, G., LUDKOVA, A., STEHLIK, A., TROJANEC, R., JANOSTAKOVA, A., KORINKOVA, G., MIHAL, V., HAJDUCH, M. In vitro chemoresistance profile and expression/function of MDR associated proteins in resistant cell lines derived from CCRF-CEM, K562, A549 and MDA MB 231 parental cells. Neoplasma 2002, vol. 49, 418-425, 2002. IF=0,679
 20. TROJANEC, R., SPACKOVA, K., CWIERTKA, K., DZUBAK, P., JANOSTAKOVA, A., KOLAR, Z., HOUSERKOVA, D., MIHAL, V., HAJDUCH, M. Amplifikace GENU Her-2/neu: Molekularni, bunecne a klinicke aspekty. (Amplification of the Her-2/neu gene: molecular, cellular and clinical aspects). Klinicka Farmakologie a Farmacie, 2002, vol. 16, 23-29.
 21. KOVAROVA, H., HALADA, P., MAN, P., DZUBAK, P., HAJDUCH, M. Aplication of proteomics in the search for novel proteins associated with the anti-cancer effect of the synthetic cyclin-dependent kinases inhibitor, bohemine. Technology in Cancer Research & Treatment, 2002, vol. 1, 247-256.
 22. THOMSON, J.O., DZUBAK, P., HAJDUCH, M. Prostate cancer and food supplement, PC-SPES. Minireview. Neoplasma, 2002, vol. 49, 69-74. IF=0,679
 23. LUDKOVA, A., HAJDUCH, M., NOSKOVA, V., ZALOUDIK, J., KRAL, V., KLEIN, J., STEHLIK, D., FEKETOVA, G., TROJANEC, R., GOJOVA, L., DZUBAK, P., KASPAREK, I., BRAZINOVA, S., MIHAL, V., CWIERTKA, K., KOLEK, V., SAFAROVA, M., JANOSTAKOVA, A., PILKA, R., KUZMINA, G., KALA, M. Stredni hodnoty citlivosti na jednotliva cytostatika u nadoru ruzneho histogenetickeho puvodu. (Mean values of in vitro chemosensitivities in tumors of different histogenetic origin to individual anti-cancer drugs). Klinicka Onkologie, 2000, vol. 2, 33-36.
 24. SKARDA, J., HAJDUCH, M., BOUCHAL, J., NOSKOVA, V., LUDKOVA, A., DZUBAK, P., TICHY, T., KLEIN, J., KOLEK, V., KOLAR, Z., KRAL, V., MIHAL, V. Vztah medzi expresiou proteinov asociovanych s liekovou rezistanciou a vysledkami in vitro cytotoxického MTT testu u pacientov s NSCLC. (Correlation between expression of drug resistance associated proteins and results of cytotoxicity in vitro MTT-assay in NSCLC patients). Klinicka Onkologie, 2000, vol. 2, 55
 

 

oponenti intranet