PharmDr. Zbyněk Nový, PhD.

Místo narození:         Kutná Hora

Kontakt:                    , +420774810713

 

Vzdělání: 

1993 – 2001               Gymnázium a střední pedagogická škola, Čáslav, maturita

2001 – 2007                Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, farmacie, Mgr.

2007 – 2014                Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Katedra farmakologie a toxikologie, PhD. a PharmDr. (Disertační práce: Studium interakcí radionuklidy značených monoklonálních protilátek s receptorem pro epidermální růstový faktor in vitro)

Pedagogická činnost:

2007 – 2012                Výuka praktických cvičení v předmětech Radiofarmaka a Metody nukleární analýzy

Zahraniční pobyty:

leden – červenec 2009            Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier (U1194), Montpellier, Francie (Erasmus)

Zaměstnání:

2012 –                         Laboratoř experimentální medicíny, Ústav molekulární a translační medicíny, LF UPOL, junior researcher (radiofarmaceut)    

Jazykové znalosti:     angličtina, francouzština

Odborné zaměření:  

·        Příprava a analýza radioaktivně značených látek.

·        Biodistribuční studie značených látek in vivo. mikroPET/SPECT/CT zobrazování.

·       Studium akumulace radioaktivně značených látek in vitro

Granty:

Vývoj úloh pro předměty metody nukleární analýzy a radiofarmaka. Fond Rozvoje Vysokých Škol 2009, obhájeno

 

Mechanismy membránového transportu radionuklidy značených derivátů somatostatinu a dimerkaptosukcinátu. Grantová agentura Univerzity Karlovy 2009 – 2011

 

Publikační činnost:

 

Původní práce

 

Novy Z, Laznickova A, Mandikova J, Barta P, Laznicek M, Trejtnar F. The effect of chelator type on in vitro receptor binding and stability in 177Lu-labeled cetuximab and panitumumab. J Labelled Comp Radiopharm 2014;57(7):448-52. IF2012=1,24.

Novy Z, Barta P, Mandikova J, Laznicek M, Trejtnar F. A comparison of in vitro methods for determining the membrane receptor expression in cell lines. Nucl Med Biol 2012;39(7):893-6. IF2011=3,02.

Petrik M, Vlckova A, Novy Z, Urbanek L, Haas H, Decristoforo C. Selected 68Ga-siderophores versus 68Ga-colloid and 68Ga-citrate: biodistribution and small animal imaging in mice. Mol Imaging 2014. V recenzním řízení. IF2012=3,41.

Mattova J, Pouckova P, Kucka J, Skodova M, Vetrik M, Stepánek P, Urbanek P, Petrik M, Novy Z, Hruby M. Chelating polymeric beads as potential therapeutics for Wilson's disease. Eur J Pharm Sci 2014;62C:1-7. IF2012=2,99.

Trejtnar F, Laznickova A, Laznicek M, Novy Z, Maina T, Nock BA, Behe M. Distribution, elimination, and renal handling of (99m)technetium-Demogastrin 1. Cancer Biother Radiopharm 2012;27(2):169-74. IF2011=1,79.

Novy Z, Mandikova J, Trejtnar F. Study on 99mTc-MAG3 and 99mTc-DMSA renal accumulation using in vitro cellular model. Ceska Slov Farm 2011;60(1):7-10.

Novy Z, Mandikova J, Trejtnar F. Comparison of renal accumulation of [DOTA0, 1-NaI3]-octreotide labelled with selected radiometals. Ceska Slov Farm 2009;58(5):205-208.

Trejtnar F, Novy Z, Petrik M, Laznickova A, Melicharova L, Vankova M, Laznicek M. In vitro comparison of renal handling and uptake of two somatostatin receptor-specific peptides labeled with indium-111. Ann Nucl Med 2008;22(10):859-67. IF2008=1,10.

 

 

Abstrakta z konferencí

 

Novy Z, Petrik M, Drymlova J. MicroPET/SPECT/CT: aplikace v základním výzkumu. XXXVI. pracovní dny radiofarmaceutické sekce ČSNM ČLS JEP, Strážnice. 11. -13. 6. 2014. Ces Slov Farm 2014. K 15. 7. 2014 v redakční úpravě. (ústní sdělení).

 

Novy Z, Petrik M, Drymlova J, Hajduch M. The application of microPET/SPECT/CT in biomedical research: a new field of experience. XIV Zjazd polskiego towarzystwy medycyny nuklearnej, Lublin, Polsko. 28. - 30. 5. 2014. Nuclear Medicine Review 2014,17(A):A35 (ústní sdělení).

Novy Z, Stepankova J, Urban M, Khoylou M, Petrik M. 125I-labelled phenylalkyl malonic acid derivative for monitoring of tumor acidosis. IX. diagnostic, predictive and experimental oncology days, Olomouc. 21. - 22. 11. 2013. Abstract book, A31 (poster).

Novy Z, Laznickova A, Mandikova J, Laznicek M, Trejtnar F. Influence of chelator type on in vitro receptor binding and stability in 177Lu-labeled anti-EGFR monoclonal antibodies. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Lyon, Francie. 19. - 23. 10. 2013. Eur J Nucl Med Mol Imaging (2013) 40 (Suppl 2):S429 (poster).

Novy Z, Laznickova A, Mandikova J, Laznicek M, Trejtnar F. The effect of chelator on receptor binding and stability in 177Lu-labeled anti-EGFR monoclonal antibodies in vitro. 63. česko-slovenské farmakologické dny, Olomouc. 11. - 13. 9. 2013. Biomedical Papers, str. 36 (poster).

Novy Z, Barta P, Mandikova J, Laznicek M, Trejtnar F. Two methods for determining the membrane receptor expression in vitro. 2. postgraduální vědecká konference Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové. 31. 1. - 1. 2. 2012. Folia Pharmaceutica Universitatis Carolinae XLII (2014) (ústní sdělení).

Novy Z, Barta P, Mandikova J, Trejtnar F, Laznicek M. Determination of epidermal growth factor receptor (EGFR) number: comparison of two in in vitro methods. Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine, Birmingham, Velká Británie. 15. - 19. 10. 2011. Eur J Nucl Med Mol Imaging (2011), 38(Suppl 2):S302 (poster).

Novy Z, Barta P, Mandikova J, Trejtnar F, Laznicek M. Determination of epidermal growth factor receptor (EGFR) number: comparison of two in vitro methods. 61. česko-slovenské farmakologické dny, Brno. 14. - 16. 9. 2011. Sborník abstrakt, str. 115 (poster).

Novy Z, Mandikova J, Barta P, Volkova M, Trejtnar F. Radiolabeling, cytotoxicity and renal accumulation of radiolabeled cetuximab. 1. postgraduální vědecká konference Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Hradec Králové. 1. - 2. 2. 2011. Folia Pharmaceutica Universitatis Carolinae XL-XLI (2013) (ústní sdělení).

Novy Z, Mandikova J, Trejtnar F, Laznickova A. In vitro comparison of renal accumulation of two gastrin analogs using two renal cell models. Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine, Vídeň, Rakousko. 9. - 13. 10. 2010. Eur J Nucl Med Mol Imaging (2010), 34 (Suppl 2):S369 (poster).

Novy Z, Louzecka J, Trejtnar F, Mandikova J, Laznickova A. Renal accumulation of radiolabeled somatostatin and gastrin analogs in vitro. 60. česko-slovenské farmakologické dny, Hradec Králové. 15. ‑ 17. 9. 2010. Acta Medica 2010,53(3):186-187 (poster).

 Novy Z, Pouget JP, Piron B, Trejtnar F. 111In labeling of cetuximab and its in vitro cytotoxicity. 59. česko-slovenské farmakologické dny, Bratislava, Slovensko. 2. ‑ 4. 9. 2009. Farmakológia – Zborník prác, str. 105 (poster).

Novy Z, Vavrikova E, Trejtnar F, Vinsova J. Chitosan derivatives: in vitro determination of hepatotoxicity. 58. česko-slovenské farmakologické dny, Praha. 3. - 5. 9. 2008. Prague Med Rep 2008, 109 (Suppl.), s. 91-92, 2008 (poster).

 

 

 

oponenti intranet