PharmDr. Miloš Petřík, PhD.

Místo narození:         Olomouc

Kontakt:                    , +420774663816

 

Vzdělání:  

1987 – 1992               ZŠ Tererovo nám. 1, Olomouc

1992 – 1999               Gymnázium v Olomouci Hejčíně, maturita

1999 – 2004                Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové, farmacie, Mgr. (Diplomová práce:  Syntéza a vlastnosti biologicky aktivních 2-hydroxybenzanilidů a 2-hydroxythiobenzanilidů)

2004 – 2008                Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové, kontrola chemických léčiv, PhD. a PharmDr. (Disertační práce: Příprava a analýza radioaktivně značených biologicky aktivních látek)

Akademická činnost:

2004 – 2008                Výuka praktických cvičení z fyzikální chemie, magisterské a dálkové studium

Zahraniční pobyty:

říjen – prosinec 2006               Oddělení nukleární medicíny nemocnice Innsbruck (program Erasmus)

listopad – prosinec 2007          Oddělení nukleární medicíny nemocnice Innsbruck

Zaměstnání:

2008 – 2011                Oddělení nukleární medicíny nemocnice Innsbruck, postdoc. (radiofarmaceut)

Jazykové znalosti:     angličtina (aktivně), němčina (pasivně)

Odborné zaměření:   

·        Příprava a analýza radioaktivně značených látek.

·        Diagnostika infekčních onemocnění pomocí radioaktivně značených látek, aspergilóza a její diagnostika pomocí potenciálních PET radiofarmak.

·        Automatizace radioaktivního značení derivátů somatostatinu určených k diagnostice a terapii neuroendokrinních nádorů, syntéza peptidů.

Granty:

Vývoj úloh pro předměty metody nukleární analýzy a radiofarmaka. FRVŠ 2007, obhájeno

 

68Ga-Siderophore für die Aspergillose-Diagnostik mittels PET. FWF Translational Research Programm. 2009 – 2011

 

Publikační činnost:

 

Původní práce

 

1.        Lázníčková A., Petřík M., Hermann P., Lukeš I.: Labelling of a bifunctional monophosphinic acid DOTA analogue with In-111: radiochemical aspects and preclinical results. J. Radioanal. Nucl. Chem. 273, 583-586 (2007) IF=0,659

2.        Trejtnar F., Lázníček M., Lázníčková A., Kopecký M., Petřík M., Behe M., Schmidt J., Mäcke H.R., Maina T., Nock B.: Bioistribution and elimination characteristics of two 111In-labelled CCK-2/gastrin receptor specific peptides in rats. Anticancer Res. 27, 907-912 (2007) IF=1,41

3.        Petřík M., Lázníčková A., Lázníček M., Zalutsky M.R.: Radiolabelling of glucose-Tyr3-octreotate with 125I and analysis of its metabolism in rats: comparison with radiolabelled DOTA-Tyr3-octreotate. Anticancer Res. 27, 3941-3946 (2007) IF=1,41

4.        Trejtnar F., Nový Z., Petřík M., Lázníčková A., Melicharová L., Vaňková M., Lázniček M.: In vitro comparison of renal handling and uptake of two somatostatin receptor-specific peptides labeled with indium-111. Ann. Nucl. Med. 22, 859-867 (2008) IF=0,99

5.        Cihlo J., Melicharová L., Petřík M., Lázníčková A. Lázniček M.: Comparison of 111In-DOTA-NOC and 111In-DOTA-TATE distribution in the target and dose-limiting tissues: Conflicting results in vitro and in vivo. Anticancer Res. 28, 2189-2195 (2008) IF=1,41

6.        Försterová M., Petřík M., Lázníčková A., Lázníček M., Hermann P., Lukeš I., Melichar F.: Complexation and biodistribution study of 111In and 90Y complexes of bifunctional phosphinic acid analogues of H4dota. Appl. Radiat. Isot. 67, 21-29 (2009) IF=1,094

7.        Cozikova D., Laznickova A., Hermannova M., Svanovsky E., Palek L., Buffa R., Sedova P., Koppova R., Petrik M., Smejkalova D., Laznicek M., Velebny V.: Preparation and the kinetic stability of hyaluronan radiolabeled with (111)In, (125)I and (14)C. J. Pharm. Biomed. Anal. 52, 517-524 (2010) IF=2,76

8.        Ocak M., Antretter M., Knopp R., Kunkel F., Petrik M., Bergisadi N., Decristoforo C.: Full automation of 68Ga labelling of DOTA-peptides including cation exchange prepurification. Appl. Radiat. Isot. 68, 297-302 (2010) IF=1,094

9.        Petrik M., Haas H., Dobrozemsky G., Lass-Floerl C., Helbok A., Blatzer M., Dietrich H., Decristoforo C.: 68Ga-Siderophores for PET imaging of Invasive Pulmonary Aspergillosis: Proof of Principle. J. Nucl. Med. 51, 639-645 (2010) IF=6,662

10.     Cihlo J., Petrik M., Barta P., Laznickova A., Laznicek M.: Receptor-mediated endocytosis of monoclonal antibody antiCD66 radiolabelled with 111In and 99Y in opossum kidney cell line. Folia pharmaceutica Universitatis Carolinae. 38, 7-13 (2010)

11.     Knetsch PA., Petrik M., Griessinger CM., Rangger C., Fani M., Kesenheimer C., von Guggenberg E., Pichler BJ., Virgolini I., Decristoforo C., Haubner R.: [68Ga]NODAGA-RGD for imaging αvβ3 integrin expression. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging. 38, 1303-1312 (2011) IF=5,036

12.     Petrik M., Knetsch PA., Knopp R., Imperato G., Ocak M., von Guggenberg E., Haubner R., Silbernagl R., Decristoforo C.: Radiolabelling of peptides for PET, SPECT and therapeutic applications using a fully automated disposable cassette system. Nucl. Med. Commun. 32, 887-895 (2011) IF=1,367

13.     Petrik M., Haas H., Schrettl M., Helbok A., Blatzer M., Decristoforo C. In vitro and in vivo evaluation of selected 68Ga-siderophores for infection imaging. Nucl. Med. Biol. V tisku

 

Kapitoly v knihách

 

1.        Lázníček M., Lázníčková A., Trejtnar F., Melicharová L., Cihlo J., Petřík M.: Preclinical comparison of DOTA-Tyr3-octreotate labelled with different radionuclides. Comparative Evaluation of Therapeutic Radiopharmaceuticals, Technical reports series 458, 73-86 (2007)

 

Dopisy editorovi

 

1.   Petrik M., Ocak M., Rupprich M., Decristoforo C. Impurity in 68Ga-peptide preparation using processed generator eluate. J. Nucl. Med. 51, 495 (2010)

 

Abstrakta

 

1.        Lázníčková A., Petřík M., Melicharová L., Lázníček M., Zalutsky M.R.: Preclinical study  glucose-Tyr3-octreotate: comparison with 111In-DOTA-Tyr3-octreotate. International Symposium on Trends in Radiopharmaceuticals, Vienna, Austria (2005)

2.        Lázníčková A., Petřík M., Hermann P., Lukeš I.: Labelling of a bifunctional monophosphinic acid DOTA analogue with In-111: radiochemical aspects and preclinical results. International Nuclear Chemistry Congress, Kusadasi, Turecko (2005)

3.        Lázníčková A., Lázníček M., Syrovátko M., Petřík M., Maecke H. R.: DOTA-Tyr3-Octreotate labelled with radiometals or radiohalogen: labelling procedure and analysis of pharmacokinetics in rats. Nucl. Med. Rev. 8, 22-23 (2005)

4.        Lázníčková A., Petřík M., Melicharová L., Lázníček M., Zalutsky M.R.: Preclinical pharmacokinetic comparison of glucose-125I- Tyr3-octreotate with DOTA-125I-Tyr3-octreotate. Eur. J. Nucl. Med. 33, 307 (2006)

5.        Petřík M., Lázníčková A., Lázníček M.: Značení receptorově specifického peptidu DOTA-Tyr3-oktreotátu indiem-111 a jodem-125 a analýza jeho metabolitů v moči. Konference Syntéza a analýza léčiv, Velké Karlovice, Česká republika (2006)

6.        Cihlo J., Lázníček M., Petřík M.: Comparison of the kidney uptake of two somatostatin analogues labelled with In-111. Congress of the World Federation of Nuclear Medicine and Biology, Soul, Korea  (2006)

7.        Decristoforo C., Petrik M., Von Guggenberg E., Carlsen J., Huisman M., Wester H. J., Virgolini I., Haubner R.: 68Ga-Labelled RGD-peptides for imaging αvβ3 integrin expression. J. Label. Compd. Radiopharm. 50, 23 (2007) (International Symposium on Radiopharmaceutical Science, Aachen, Germany )

8.        Petřík M., Lázníčková A., Polášek M., Hermann P., Lukeš I. and Lázníček M.: Labelling of a bifunctional pyridinoxide derivative of dota with In-111 and Y-90: radiochemical aspects and preclinical results. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imag. 34, 334 (2007) EANM Copenhagen

9.        Försterová M., Zimová J., Petřík M., Lázníček M., Lázníčková A., Hermann P., Melichar F.: Complexation and biodistribution study of 111In complexes of bifunctional phosphinic acid analogues of H4dota. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imag. 34, 337 (2007) EANM Copenhagen

10.     Melicharová L., Lázníček M., Lázníčková A., Petřík M.: Afinita receptorově specifických peptidů 111In-DOTA-NOC a 111In-DOTA-TATE k somatostatinovým receptorům in vivo a in vitro. Farmakologické dny, Olomouc, Česká republika (2007)

11.     Lázníčková A., Lázníček M., Petřík M.: Analysis of metabolism of some radiolabelled somatostatin receptor specific peptides in rats. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imag. 34, 335 (2007) EANM Copenhagen

12.     Melicharová L., Lázníček M., Lázníčková A., Petřík M.: The affinity of receptor specific peptides 177Lu-DOTA-NOC and 177Lu-DOTA-TATE to somatostatin receptors in vitro. Farmakologické dny, Praha, Česká republika (2008)

13.     Petrik M., Haas H., Lass-Flörl C., Helbok A., Dobrozemsky G., Virigolini I., Decristoforo C.: 68Ga labelled peptide siderophores as radiopharmaceuticals for imaging pulmonary aspergillosis. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imag. 35, (Suppl 2) 208 (2008) EANM Munich přednáška (highlight)

14.     Petrik M., Decristoforo C., Rangger C., Helbok A., Fani M., Rupprich M., von Guggenberg E., Virgolini I., Haubner R.: A optimized Ga-68-labelled RGD-peptide for determination of the alpha(v)beta3 integrin expression. Nuklearmedizin 47, A158 (2009) OGN Salzburg přednáška

15.     Decristoforo C., Petrik M., Haas H., Lass-Förl C., Helbok A., Dobrozemsky G., Virgolini I.: 68Ga markiertes Triacetylfusarenin für die Aspergillose Diagnose mittels PET Nuklearmedizin 47, 6: A156 (2009) OGN Salzburg přednáška

16.     Petrik M., Haas H., Lass-Förl C., Helbok A., Dobrozemsky G., Decristoforo C.: 68Ga-TAFC for imaging Pulmonary Aspergillosis – proof of principle. (2009) SNM Toronto přednáška (highlight)

17.     Knetsch P., Petrik M., Rangger C., Fani M., Helbok A., von Guggenberg E., Decristoforo C., Haubner R.: Ga-68 labelled RGD Peptide for monitoring angiogenesis. J. Label. Compd. Radiopharm. 52, 413 (2009) SRS Edmonton

18.     Ocak M., Petrik M., Knopp R., von Guggenberg E., Bergisadi N., Decristoforo C.: 68Ga-labelling of peptides using different strategies for a disposable casette system, J. Label. Compd. Radiopharm. 52, (2009) SRS Edmonton

19.     Lázníčková A., Bárta P., Petřík M., Lázníček M.: Preclinical evaluation of radiolabelled minigastrin. Farmakologické dny, Bratislava, Slovenská republika (2009)

20.     Petrik M., Ocak M., Knopp R., von Guggenberg E., Haubner R., Decristoforo C.: Fully automated synthesis of radiolabelled peptides using a disposable cassette system. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imag. 36, (Suppl 2) 280 (2009) EANM Barcelona přednáška

21.     Petrik M., Dobrozemsky G., Haas H., Lass-Förl C., Helbok A., Decristoforo C.: Imaging of Pulmonary Aspergillosis using 68Ga-TAFC in a rat infection model. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imag. 36, (Suppl 2) (2009) EANM Barcelona přednáška

22.     Petrik M., Ocak M., Knopp R., von Guggenberg E., Haubner R., Virgolini I., Decristoforo C.: Automation of peptide labelling for PET and therapeutic applicatiosn. Nuklearmedizin 48, A143 (2009) OGN Bad Hofgastein přednáška

23.     Petrik M., Haas H., Dobrozemsky G., Helbok A., Blatzer M., Schrettl M., Decristoforo C.: In vitro evaluation of 68Ga labelled siderophores – prospective diagnostics of invasive pulmonary aspergillosis. QJNMMI 54, Suppl 1, No2: 7 (2010) ESRR Edinburgh přednáška

24.     Petrik M., Haas H., Helbok A., Blatzer M., Schrettl M., Decristoforo C.: Comparison of 68Ga siderophores for imaging Aspergillus fumigatus infections with PET. Nuclear Medicine and Biology, 37, 726 (2010) TERACHEM Bressanone

25.     Knetsch P., Seidel G., Petrik M., Rangger C., Helbok A., Griessinger C., Fani M., von Guggenberg E., Wester H. J., Pichler B., Pitzsch H. J., Decristoforo C., Haubner R.: Comparison of Ga-68 labelled RGD peptides for imaging integrin alpha(v)beta3 expression. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imag. (2010) EANM Vienna

26.     Knetsch P., Petrik M., Rangger C., Griessinger C., Fani M., Wester H. J., Pichler B., Pietzsch H. J., Decristoforo C., Haubner R..: Comparison of different chelating systems for the synthesis of Ga-68 labelled peptides for molecular imaging using RGD-peptides as model compound. (2010) EMIM Warsaw

27.     Decristoforo C., Franssen G., Haas H., Lass-Floerl C., Laverman P., Petrik M.: MicroPET imaging of invasive pulmonary aspergillosis using 68Ga labelled siderophores. (2011) SNM San Antonio

28.     Petrik M., Haas H., Schrettl M., Blatzer M., Decristoforo C.: 68Ga-Siderophores for PET imaging of invasive Aspergillosis: Uptake studies in different microorganisms in vitro. (2011) ISRS Amsterdam

29.     Petrik M., Haas H., Lass-Förl C., Laverman P., Schrettl M., Franssen G., Helbok A., Blatzer M.,  Decristoforo C.: 68Ga-siderophores for imaging of invasive pulmonary aspergillosis. (2011) CIIT Innsbruck

30.     Petrik M., Haas H., Laverman P., Schrettl M., Franssen G., Helbok A., Lass-Förl C.,  Decristoforo C.: In vitro and in vivo comparison of two 68Ga labelled siderophores for invasive fungal infections imaging. (2011) EANM Birmingham

31.     Knetsch P., Petrik M., Rangger C., Helbok A., Fani M., Pichler B., von Guggenberg E., Pietzsch H. J., Virgolini I., Decristoforo C., Haubner R.: Ga-68 labelling of RGD peptides for imaging angiogenesis. (2011) Bad Berka

32.     Petrik M., Schrettl M., Laverman P., Franssen G., Helbok A., Lass-Förl C., Decristoforo C., Haas H.: 68Ga labelled siderophores for imaging of invasive fungal infections. (2011) TIMM Valencia

 

Účast na kurzech a seminářích

 

  1. Translational Imaging Workshop by AMIE: From mouse to man & Opening Symposium (leden - 2011), Rotterdam

2.        European Radiopharmacy Course Block 2 (únor - 2011), Milán

3.        European Radiopharmacy Course Block 3 (březen - 2011), Paříž

4.        Working Group Meeting of COST Action BM0607 „Targeted Radionuclide Therapy“ (duben - 2011), Innsbruck

5.        RCM - Development of Ga-68 based PET-Radiopharmaceuticals for Management of Cancer and other Diseases“ (červen - 2011), Vídeň

6.        European Radiopharmacy Course Block 1 (září - 2011), Lublaň

 

 

oponenti intranet