Pracoviště pro experimenty IN VIVO

Vedoucí pracovník: MVDr. Dalibor Doležal

Pracoviště je z větší části lokalizováno na Ústavu pro práci s laboratorním zvířaty LF UP, který je akreditovaným ústavem pro práci s laboratorními zvířaty. V rámci ústavu využíváme prostoru konvenčního chovu i Specific Pathogen Free (SPF) chovné místnosti. Většina našich experimentů je směrována na studium protinádorové účinnosti nových protinádorových léčiv a léčebných postupů, stejně tak bazálních mechanismů vzniku a šíření nádorových onemocnění. Veškeré práce se provádějí v souladu se Zákonem na ochranu zvířat proti týrání č. 249/1992 Sb. a Vyhlášky 207/2004 Sb.  o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat. Pracoviště dodržuje platná guidelines dle ECPVA ( European Convention for the Protection of Vertebrate Animals).

 

 

oponenti intranet