RNDr. Radek TROJANEC, Ph.D.

Adresa pracoviště:
Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, 
Puškinova 6, 775 20 Olomouc
Telefon: +420 588 444 460, fax: +420 588 442 527
e-mail: 

Vzdělání:
1989 - 1993            Gymnázium Strážnice, specializace: přírodní vědy
1993 - 1998            Magisterské studium biologie a chemie, Univerzita Palackého, Olomouc
11. 6. 1999              Získáno osvědčení pro práci s laboratorními zvířaty (ÚKOZ a FVL, Praha)
2001                         Výměnný studijní pobyt (1 semestr), University of Wolverhampton, Velká Británie
1998 - 2003            Postgraduální studium, Laboratoř experimentální medicíny, Dětská klinika,
                                  Lékařská fakulta UP Olomouc
25. 5. 2005             Specializační zkouška (atestace) v oboru:
                                  „Vyšetřovací metody v lékařské genetice – klinická cytogenetika“ (IPVZ)
17. 3. 2006             Osvědčení interního auditora laboratoře (ČSJ)
21. 11. 2007           Osvědčení Manažera jakosti laboratoře

Zaměstnání:
2002 -                      Fakultní nemocnice Olomouc, cytogenetik (Laboratoř experimentální medicíny)
2002 -                      Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc

Akademická činnost:
25. 2. 2004 - 1. 6. 2008       Člen oborové rady Pediatrie
22. 6. 2004 - 15. 3. 2007     Odborný poradce Lékařské fakulty Univerzity Palackého pro nakládání s
                                                 geneticky modifikovanými organismy – živočichy a živočišnými buňkami

Hlavní zájmy: Cytogenetické změny u pacientů se solidními tumory.

Členství ve společnostech:

 • Československá biologická společnost
 • Česká onkologická společnost (Česká lékařská společnost J.E.Purkyně)
 • European Cytogeneticists Association (E.C.A.)
 • Česká společnost pro jakost

BIBLIOGRAFIE:

20 původních prací,  1 kapitola v knize, více než 100 abstraktů nebo ústních-plakátových sdělení (viz publikační aktivita)

 1. Ludková A, Hajdúch M, Nosková V, Žaloudík J, Král V, Klein J, Stehlík D, Feketová G, Trojanec R, Gojová L, Džubák P, Kašpárek I., Bražinová S, Mihál V, Cwiertka K, Kolek V, Šafářová M, Janošťáková A, Pilka R, Kuzmina G, Kala M: Mean values of in vitro chemosensitivities in tumors of different histogenetic origin to individual anti-cancer drugs.  Klin. Onkol. 2000; 2: 33-36, ISSN: 0862-495X.   
 2. Kolek V, Grygárková I, Hajdúch M, Chmelařová A, Trojanec R, Klein J, Neoral Č, Heřman M, Král V, Mihál V: Neoadjuvant chemotherapy in IIIa stages of non-small cell lung cancer using combination vinorelbin and carboplatin followed by in vitro directed adjuvant chemotherapy. Klin Onkol 2001; 14: 55-58, ISSN: 0862-495X.
 3. Hajdúch M, Bouchal J, Nosková V, Škarda J, Ludková A, Král V, Klein J, Žaloudík J, Trojanec R, Gojová L, Džubák P, Thomson J, Bražinová S, Cwiertka K, Kolek V, Janošťáková A, Kouzmina G, Kolář Z, Mihál V: Correlation of in vitro drug resistance with other prognostic fastors in NSCLC patients ,Lung Cancer 2001; 32 (Suppl. 1): 41-42.
 4. Kolek V, Grygárková I, Hajdúch M, Chmelařová A, Trojanec R, Klein J, Neoral Č, Král V, Mihál V: Kombinace paclitaxel a karboplatina v neoadjuvantní chemoterapii u hraničně operabilních stádií IIIA nemalobuněčného karcinomu plic. Následná cílená pooperační adjuvantní chemoterapie. Stud Pneumol Phthiseol 2002; 62: 19-23, ISSN: 1213-810X.
 5. Trojanec R, Špačková K, Cwiertka K, Džubák P, Janošťáková A, Kolář Z, Houserková D, Mihál V, Hajdúch M: Amplifikace genu Her-2/neu: molekulární, buněčné a klinické aspekty. Klin Farmakol Farmac 2002; 16(1-2): 23-29, ISSN: 1212-7973.
 6. Špačková K, Trojanec R, Šoukalová J, Cwiertka K, Hajdúch M: Herceptin – první geneticky směrované léčivo v terapii karcinomu prsu. Klinická farmakologie a farmacie 2002; 16(1-2): 29-30, ISSN: 1212-7973.
 7. Nosková V, Džubák P, Kuzmina G, Ludková A, Stehlík D, Trojanec R, Janošťáková A, Kořínková G, Mihál V, Hajdúch M: In vitro chemoresistance profile and expression/function of MDR associated proteins in resistant cell lines derived from CCRF-CEM, K562, A549 and MDA-MB 231parental cells. Neoplasma 2002; 49: 416-423, ISSN: 0028-2685.
 8. Kolář Z, Dvořáčková J, Plevová P, Študent V, Hajdúch M, Trojanec R, Špačková K: Jaký je reálný význam hodnocení exprese c-erbB-2 (Her-2/neu) v karcinomech mléčné žlázy a prostaty? Čs Patol 2002; 38 Suppl.: 15-19, ISSN 1210-7875.
 9. Cwiertka K, Trojanec R, Špačková K, Hajdúch M:  Terapeutické monoklonální protilátky v onkologii. Klinická farmakologie a farmacie 2004; 18(3): 165-170.  ISSN: 1212-7973.
 10. HAJDÚCH M. – JAROŠOVÁ M. – TROJANEC R. – INDRÁK K. – ŠPAČKOVÁ K. – PAPÁJÍK T. – CWIERTKA K.: Cytogenetické a molekulárně biologické markery v onkologii solidních nádorů a hematologických malignit. (Cytogenetics and molecular biological markers in oncology and hematology). Klinická onkologie Supplement, 51-56, 2004. ISSN: 862-495X Bez IF 
 11. BERKOVCOVÁ, J. – HAJDÚCH, M. – DZIECHCIARKOVÁ, M. – TROJANEC, R. – JANOŠŤÁKOVÁ, A. – WIECEK, S. – GRYGÁRKOVÁ, I. – KOLEK, V. – VORLÍČEK, J. Predikce účinnosti tyrozinkinázových inhibitorů Egfr1 v léčbě nemalobuněčných plicních karcinomů. Klinická onkologie, 2006, vol. 19, no. 3, s. 171-176. ISSN: 0862-495X  Bez IF
 12. BOUCHALOVÁ, K. – TROJANEC, R. – KOLÁŘ, Z. – CWIERTKA, K. – ČERNÁKOVÁ, I. – MIHÁL, V. – HAJDÚCH, M.  Analysis of ERBB2 and TOP2A gene status using fluorescence in situ hybridization versus immunohistochemistry in localized breast cancer. Neoplasma, 2006, vol. 53, no. 5, s. 393-401. ISSN: 0028-2685 IF(2004): 0.822  
 13. ČERNÁKOVÁ, I. – KVASNICOVÁ, M. – LOVASOVÁ, Z. – BAĎOVÁ, N. – DRÁBEK, J. – BOUCHALOVÁ, K. – TROJANEC, R. – HAJDÚCH, M. A duplication dup(4)(q28q35.2) de novo in a newborn. Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc Czech Repub., 2006, vol. 150, no. 1, p. 113–116. ISSN: 1213-8118  Bez IF 
 14. DZIECHCIARKOVÁ, M. – BERKOVCOVÁ, J. – TROJANEC, R. – SROVNAL, J. – BOUCHALOVÁ, K. – HAJDÚCH, M. Využití laserové mikrodisekce pro přípravu komplexních vzorků z nádorové tkáně pro účely mikrogenomických analýz. (The utilization of laser capture microdissection for construction of specific samplex from cancer tissue, in order to microgenomic analyse).  Klinická onkologie, 2006, vol. 19, Suplement, s. 355-360. ISSN: 0862-495X. Bez IF 
 15. DZIECHCIARKOVÁ, M. – BERKOVCOVÁ, J. – TROJANEC, R. – SROVNAL, J. – BOUCHALOVÁ, K. – HAJDÚCH, M. Využití laserové mikrodisekce pro přípravu komplexních vzorků z nádorové tkáně pro účely mikrogenomických analýz. (The utilization of laser capture microdissection for construction of specific samplex from cancer tissue, in order to microgenomic analyse). Klinická onkologie, 2007, vol.20, s.322-329. ISSN: 0862-495X , ISSN 1802-5307. Bez IF
 16. TROJANEC, R. – HAJDÚCH, M. TOP2A gene status assessment for targeted therapy in breast cancer patients. Explore Newsletter, Abbott Molecular,  2007; vol 6, s. 12-13. Bez IF
 17. KALITA, O. – KALA, M. – SVEBISOVA, H. – EHRMANN, J. – HLOBILKOVA, A. – TROJANEC, R. – HAJDUCH, M. – HOUDEK, M. Glioblastoma multiforme with an abscess: case report and literature review. J Neurooncol., 2008. ISSN: 0167-594X. IF(2006): 1.848 
 18. UBERALL, I. – KOLÁR, Z. – TROJANEC, R. – BERKOVCOVÁ, J. – HAJDÚCH, M. The status and role of ErbB receptors in human cancer. Exp Mol Pathol., 2008, vol.84, no. 2, s. 79-89. ISSN: 0014-4800. IF(2006): 1.377  
 19. HRABÁLEK, L. – KALITA, O. – SVEBISOVA, H. – HERMANN, J. JR. – HAJDUCH, M. – TROJANEC, R. – Kala, M. Dumbbell-shaped peripheral primitive neuroectodermal tumor of the spine-case report and review of the literature. J Neurooncol., Apr. 2009, vol. 92, no. 2, s. 211-7. ISSN: ISSN: 0167-594X.  IF (2007): 1.856
 20. SVOBODA, M. – GRELL, P. – ŠIMÍČKOVÁ, M. – FABIAN, P. – PETRÁKOVÁ, K. – PALÁCOVÁ, M. – MACKOVÁ, D. – TROJANEC, R. – HAJDÚCH, M. – PAVLÍK, T. – NENUTIL, R. –VYZULA, R. Výsledky retrospektivní analýzy cílené léčby metastatického karcinomu prsu trastuzumabem v MOÚ. Identifikace prediktivních faktorů. Klinická onkologie, 2008, vol. 21, no. 6, s. 348 – 357. ISSN: 0862-495 X.
 21. BOUCHALOVA, K. – CIZKOVA, M. – CWIERTKA, K. – TROJANEC, R. – HAJDÚCH, M. Triple Negative Breast Cancer – Current Status and Prospective Targeted Treatment Based on HER1 (EGFR), TOP2A and C-MYC Gene Assessment. Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc, 2009, vol. 153, no. 1, s. 13-18. ISSN: 1213-8118.
 22. SOUČEK, K. – GAJDUŠKOVÁ, P. – BRÁZDOVÁ, M. – HÝŽĎALOVÁ, M. – KOČÍ, L. – VYDRA, D. – TROJANEC, R. – PERNICOVÁ, Z. – LENTVORSKÁ, L. – HAJDÚCH, M. – HOFMANOVÁ, J. – KOZUBIK, A. Fetal colon cell line FHC exhibits tumorigenic phenotype, complex karyotype, and TP53 gene mutation. Cancer Genet Cytogenet, Mar. 2010; 197(2):107-116. ISSN: 0165-4608. IF (2008): 1.482.
 23. HRABÁLEK, L. – KALITA, O. – STUDENTOVÁ, H. – JANKOVÁ, J. – EHRMANN, J. – TROJANEC, R. – HAJDÚCH, M. Intramedullary spinal cord and cauda equina metastasis of breast carcinoma: case report. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2010; 154:1-3.
 24. KREJČÍ, K. – TICHÝ, T. – HORÁK, P. – CIFERSKÁ, H. – HAJDÚCH, M. – SROVNAL, J. – TROJANEC, R. – ZEZULOVÁ, M. – ZLEVOROVÁ, M. – KALINOVÁ, L. – ZADRAŽIL, J. Merkel Cell Carcinoma of the Gluteal region with Ipsilateral Metastasi into the Pancreatic Graft of Patient after Combined Kidney-Pancreas Transplantation. Onkologie 2010, 33: 520-524.
 

 

oponenti intranet