Seznam ukončených a stávajících studentů PGS

Mgr. Zuzana Crlíková: Význam molekulárně cytogenetických změn pro prognózu a predikci léčby.
Školitel: RNDr.Radek Trojanec, Ph.D.
Oborová rada: Pediatrie
Status: Probíhá od 2013-2014

Mgr. Martin Holoubek: Predikce účinku léčiv pomocí chemoinformatických modelů.
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D
Oborová rada: Pediatrie
Status: Probíhá od 2013-2014

Mgr. Jana Václavková: Identifikace mechanismů účinku molekul s protinádorovým účinkem.
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D
Oborová rada: Pediatrie
Status: Probíhá od 2013-2014

Mgr. Khushboo Agrawal: In vivo imaging laboratorních zvířat pro hodnocení protinádorové odpovědi in vivo.
Školitel: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Oborová rada: Pediatrie
Status: Probíhá

Mgr. Andrea Prokopová (Benedíková): Detekce a klinický význam minimální reziduální choroby u solidních nádorů.
Školitel: Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Oborová rada: Onkologie
Status: Probíhá

Mgr. Dušan Holub: Proteomické profilování mechanismu účinků protinádorových léčiv.
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Oborová rada: Pediatrie
Status: Probíhá

Mgr. Sylwia Jančík (Wiecek): Predikce účinnosti receptorových inhibitorů z Her rodiny.
Školitel: Doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
Oborová rada: Pediatrie
Status: Probíhá

Mgr. Magdalena Megová: Cytogenetické změny u solidních nádorů.
Školitel: RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.
Oborová rada: Pediatrie
Status: Probíhá

Mgr. Petr Konečný: Screening biologických aktivit chemických sloučenin in vitro.
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Oborová rada: Pediatrie
Status: Probíhá

Mgr. Vladimíra Koudeláková (Palková): Cytogenetické změny u nemocných se solidními nádory.
Školitel: RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.
Oborová rada: Pediatrie
Status: Probíhá

Mgr. Hana Ondryášová: Detekce molekulárně cytogenetických změn a jejich význam v prognózování a predikci léčebné odpovědi u nádorových onemocnění.
Školitel: RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.
Oborová rada: Pediatrie
Status: Probíhá

Mgr. Tomáš Oždian: Nádorová proteomika v klinické a experimentální onkologii.
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Oborová rada: Onkologie
Status: Probíhá

Mgr. Soňa Purová (Šálková): Protinádorová léčiva s imunologickou aktivitou.
Školitel: Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Oborová rada: Onkologie
Status: Přerušeno

Mgr. Gabriela Rylová: Identifikace cílů protinádorových léčiv proteomickými metodami.
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Oborová rada: Pediatrie
Status: Probíhá

Mgr. Jiří Řehulka: Mitochondriální cíle protinádorové léčby.
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Oborová rada: Pediatrie
Status: Probíhá

Mgr. Lenka Stanovská:  Nádorová genomika v klinické a experimentální onkologii.
Školitel:  RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.
Oborová rada: Onkologie
Status: Probíhá

Ing. Marcela Staňková: Genetické predikátory účinnosti protinádorové terapie.
Školitel: Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.
Oborová rada: Pediatrie
Status: Probíhá

Mgr. Halina Šimková: Forenzně genetická analýza lidských fetálních buněk s cytogenetickými aberacemi.
Školitel: Doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
Oborová rada: Antropologie a genetika (UK)
Status. Probíhá

MUDr. Michaela Špenerová: Molekulární mechanismy účinku protinádorových léčiv a rezistence.
Oborová rada: Pediatrie
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Status: Probíhá

Mgr. Irena Urbanovská: Genetická a epigenetická charakterizace pacientů s glioblastomem.
Školitel: Doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
Oborová rada: Onkologie
Status: Probíhá

RNDr. Magdalena Uvírová: Molekulárně genetické a cytogenetické studium vybraných typů gynekologických nádorů.
Školitel: Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Oborová rada: Onkologie
Status: Probíhá
_______________________

MUDr. Vlastislav Šrámek: Prognostické a prediktivní faktory u kolorektálního karcinomu.
Školitel: Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Oborová rada: Pediatrie
Status: Dokončeno (2013)

MUDr. Magdalena Guy Čížková (Čížková): Genetická nestabilita a cytogenetické změny u nemocných se solidními nádory.
Školitel: MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D.
Oborová rada: Pediatrie
Status: Dokončeno (2013)

Kollareddy Madhusudhan Reddy: The effect of anticancer drugs on mitotic phenotype. (Účinek protinádorových látek na mitózu nádorových buněk).
Školitel: Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Oborová rada: Pediatrie
Status: Dokončeno (2013)

MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.: Význam minimální residuální choroby u solidních nádorů.
Školitel: Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Oborová rada: Pediatrie
Status: Dokončeno (2010)

MUDr. Luis Mendoza: Murine Bone Marrow Dendritic Cell Based Vaccines against Human Papilloma Virus Type 16-associated Tumours.
Školitel: Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Status: Dokončeno (2008)

Mgr. Libuše Stýskalová, Ph.D.: Сytotoxické in vitro testy a jejich význam pro klinickou praxi a vývoj nových protinádorových léčiv.
Školitel: Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Oborová rada: Pediatrie
Status: Dokončeno (2007)

MUDr. Petr Džubák, Ph.D.: Nová protinádorová léčiva směrovaná do buněčného cyklu.
Školitel: Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Oborová rada: Pediatrie
Status: Dokončeno (2007)

MUDr. Kateřina Bouchalová (Špačková), Ph.D.: Prognostický význam cytogenetických změn u solidních nádorů ve vztahu k odpovědi na léčbu.
Školitel: Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Oborová rada: Pediatrie
Status: Dokončeno (2005)

Mgr. Gabriela Kořínková, Ph.D.: Kombinované působení syntetických inhibitorů cyklin  dependetních kináz s klasickými protinádorovými léčivy a s γ-zářením.
Školitel: Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Oborová rada: Pediatrie
Status: Dokončeno (2010)

RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.: Cytogenetické změny u nemocných se solidními nádory.
Školitel: Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Oborová rada: Pediatrie
Status: Dokončeno (2003)

RNDr. Věra Nosková, Ph.D.: Molekulární a buněčné mechanismy rezistence nádorových buněk na cytostatika.
Školitel: Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Oborová rada: Imunologie
Status: Dokončeno (2002)

Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.: Cell cycle directed anticancer drugs.
Školitel: Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Oborová rada: Pediatrie
Status: Dokončeno (2003)

 

 

oponenti intranet