Syngenní modely

Nádorová linie je transplantována syngennímu příjemci a obvykle se hodnotí rychlost nádorového růstu a parametry přežití. Experimenty se provádějí nejčastěji v konvenčním chovu, ve zvláštních případech i v podmínkách Specific Pathogen Free (SPF). Příklady zavedených nádorových modelů:

1. P388D1 leukemie transplantovaná intraperitoneáně nebo subkutánně inbrední linii myší DBA-2

2. B16 melanom trnsplantovaný subkutánně inbrední linii myší C57BL-10

3. MatLyLu adenokarcinom prostaty, transplantovaný subkutánně nebo ortopticky na inbrední linii potkanů Copenhagen

 

 

oponenti intranet