Témata pro akademický rok 2013/2014

1) Téma: Cirkulující nádorové buňky u epiteliálních nádorů.
Školitel: MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.
Počet studentů: 1 místo v prezenční nebo kombinované formě

2) Téma: Prediktivní faktory léčebné odpovědi u solidních nádorů.
Školitel: MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.
Počet studentů: 1 místo v prezenční nebo kombinované formě

3)Téma: Bioinformatické metody v medicínském výzkumu
Školitel: Mgr. Lenka Radová, Ph.D.
Počet studentů: 1 místo v prezenční nebo kombinované formě

4) Téma: Hodnocení klinického významu molekulárně-cytogenetických změn u solidních nádorů.
Školitel: RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.
Počet studentů: 1 místo v prezenční formě

5) Téma: Příprava a validace buněčných reportérových systémů pro velkokapacitní testování
Školitel: Mgr. Ivo Frydrych, Ph.D.
Počet studentů: 1 místo v prezenční  formě

6) Téma: Expresní profilování účinku protinádorových léčiv
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Počet studentů: 2 místa v prezenční formě

7) Téma: Proteomické biomarkery karcinomů horního GIT
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Počet studentů: 1 místo v prezenční formě

8) Téma: Analýza mutací a SNP polymorfismů u nádorových onemocnění plic a kolorekta
Školitel: doc. Mgr. Jiří Drábek, PhD.
Počet studentů: 1 místo v prezenční nebo kombinované formě

9) Téma: Proteomické biomarkery karcinomů plic
Školitel: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Počet studentů: 1 prezenční student

10) Téma: Buněčné modely pro optický screening biologicky aktivních látek
Školitel: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Počet studentů: 1 místo v prezenční nebo kombinované formě

11) Téma: Experimentální modely nádorových a infekčních onemocnění a jejich studium s použitím zobrazovacích metod pro malá laboratorní zvířata.
Školitel: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Počet studentů: 1 místo v prezenční nebo kombinované formě

12) Minimální residuální choroba u solidních nádorů
Školitel: MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.
Počet studentů: 1 místo v prezenční nebo kombinované formě

13) Profilování nádorů na celogenomové úrovni
Školitel: MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.
Počet studentů: 1 místo v prezenční nebo kombinované formě

14) Biostatistické metody v medicínském výzkumu
Školitel: Mgr. Lenka Radová, Ph.D.
Počet studentů: 1 místo v prezenční nebo kombinované formě

15) Význam molekulárně cytogenetických změn pro prognózu a predikci léčby onkologických onemocnění
Školitel: RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.
Počet studentů: 1 místo v prezenční formě

16) Multimodální zobrazovací metody pro testování biologicky aktivních molekul in vivo
Školitel: PharmDr. Miloš Petřík, Ph.D.
Počet studentů: 1 místo v prezenční nebo kombinované formě

17) Inhibitory adenosinových receptorů jejich vývoj a optimalizace
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D. 
Počet studentů: 1 místo v prezenční formě

18) Identifikace mechanismů účinku molekul s protinádorovým účinkem
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Počet studentů: 2 místa v prezenční formě

19) Predikce účinku léčiv v pomocí chemoinformatických modelů
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D., školitel specialista Petr Kocis
Počet studentů: 1 místo v prezenční formě

20) Genetické biomarkery nádorových onemocnění plic a kolorekta
Školitel: doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
Počet studentů: 1 místo v prezenční formě

21) Detekce modifikací nádorové DNA a jejich význam v prognózování a predikci léčebné odpovědi u nádorových onemocnění
Školitel: doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
Počet studentů: 1 místo v prezenční nebo kombinované formě

22) Rodinná genomická studie Ondininy kletby
Školitel: doc. Mgr. Jiří Drábek, PhD.
Počet studentů: 1 místo v prezenční formě

23) In vivo imaging laboratorních zvířat pro hodnocení protinádorové odpovědi in vivo
Školitel: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Počet studentů: 1 místo v prezenční nebo kombinované formě

24) Proteomické biomarkery u nádorů plic a gastrointestinálního traktu
Školitel: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Počet studentů: 1 místo v prezenční formě

25) Mechanismy rezistence nádorů na biologická léčiva
Školitel: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Počet studentů: 1 místo v prezenční formě

26) Modely tropických infekčních nemocí pro hodnocení antimikrobiální aktivity léčiv
Školitel: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Počet studentů: 1 místo v prezenční formě

 

 

oponenti intranet