Xenogenní modely

Nádorová linie (většinou lidská) se transplantuje imunodeficitnímu xenogennímu příjemci, nejčastěji jsou to linie athymických (nahých nu/nu myší) nebo myší SCID. Hodnotí dynamika nádorového růstu a parametry přežití. S ohledem na imunodeficitní status příjemců nádorů se tyto experimety provádějí výlučně v podmínkách SPF chovu. Příklady zavedených nádorových modelů:

1. K562 lidská myeloidní leukémie transplantovaná subkutánně nebo intravenózně nu/nu nebo SCID myši

2. A549 adenokarcinom plic transplantovaný subkutánně nu/nu nebo SCID myši

3. HT-29 kolorektální karcinom transplantovaný subkutánně nu/nu nebo SCID myši

4. PC-3 karcinom prostaty transplantovaný subkutánně SCID myši

 

 

oponenti intranet