Tkáňová banka LEM

Tkáňová banka slouží jak k archivaci materiálu získaného od nemocných s různými formami nádorového onemocnění, tak k uchování stabilizovaných buněčných linií standardně používaných v rámci experimentů in vitro a in vivo.

Primární tkáně

Tkáňová banka je specializovaným pracovištěm LEM, ve které jsou uchovány vzorky nádorové tkáně pro další zpracování. Standardní zpracování nádorové tkáně v naší laboratoři zahrnuje: přípravu, fixaci a archivaci deseti otiskových preparátů (jeden preparát je přímo barvený pro cytologické účely)

1.Kryokonzervace 50-100 mg nádorové tkáně v kapalném dusíku a následně uchování při  –80oC.
2. Uchování 30-50 mg tkáně v RNA stabilizačním roztoku (RNA later) pro izolaci RNA
3. Příprava proteinového extraktu v pro SDS-PAGE elektroforézu (0.5-1 ml)
4. V případě dostatečného množství materiálu jsou kryokonzervovány i vitální nádorové buňky získané při izolaci pro vyšetření chemorezistence MTT-testem.
Buněčné linie

Buněčné linie představují téměř nekonečný zdroj materiálu pro  další studie v oblasti buněčné a molekulární biologie. Některé z nich mají zachovanou tumorigenní aktivitu a jsou použitelné pro transplantaci syngenním či xenogenním příjemcům, např. při studiu protinádorové účinnosti nových léčiv či léčebných postupů. Část linií v naší laboratoři byla pořízena z ATCC (větvený odkaz), některé byly získány ze spolupracujících pracovišť a část linií byla připravena naší laboratoří.

 

 

oponenti intranet