Xenogenní modely
Xenogenní modely Nádorová linie (většinou lidská) se transplantuje imunodeficitnímu xenogennímu příjemci, nejčastěji jsou to linie athymických (nahýc...
Více »

Syngenní modely
Syngenní modely Nádorová linie je transplantována syngennímu příjemci a obvykle se hodnotí rychlost nádorového růstu a parametry přežití. Experimenty...
Více »

Tkáňová banka LEM
Tkáňová banka LEM Tkáňová banka slouží jak k archivaci materiálu získaného od nemocných s různými formami nádorového onemocnění, tak k uchování stabi...
Více »

MTT test
MTT test Samotnému testu předchází izolace nádorových buněk z dodaného materiálu a to obvykle mechanickou anebo enzymatickou fragmentací a purifikací...
Více »

Real-time RT PCR (kvantitativní PCR v reálném čase)
Real-time RT PCR (kvantitativní PCR v reálném čase) Detekce minimální reziduální choroby s využitím PCR metody znamená studium genové exprese. Naším ...
Více »


 

 

oponenti intranet