B. Knihy a kapitoly v knihách

18. CMARKO, D., A. LIGASOVÁ a K. KOBERNA. Tracking DNA and RNA sequences at high resolution. In: Electron Microscopy Methods in Molecular Biology. 3. vyd. New York: Humana Press, 2014. Kapitola 16, s. 343-366. ISBN 978-1-62703-776-1.
DEDIKACE: GAAV: KAN 200520801, P302/12/G157, P302/12/1885, 13-12317, TAČR: TA03010598; TA03010719, CZ.1.05/2.1.00/01.0030, UNCE 204022, Prvouk/1LF/1, CZ.1.05/1.1.00/02.0109.

17. HAJDÚCH, M., J. DRÁBEK, J. a R. TROJANEC. Význam biomarkerů pro indikaci cílené biologické léčby v onkologii. In: Biologická léčiva: Teoretické základy a klinická praxe. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. Kapitola 2.8, s. 137-149. ISBN 978-80-247-3727-0.
DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

16. HAJDÚCH, M. a R. PYTLÍK. Biologická léčba v onkologii. In: Biologická léčiva: Teoretické základy a klinická praxe. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. Kapitola 2.7, s. 111-137. ISBN 978-80-247-3727-0.
DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

15. DRÁBEK, J., J. BERKOVCOVÁ, P. DŽUBÁK, M. HAJDÚCH, M. KHOYLOU, V. KOUDELÁKOVÁ, J. SROVNAL, M. STAŇKOVÁ a R. TROJANEC. Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 144 s. ISBN 978-80-244-3002-7.
DEDIKACE:  MOLONKOL CZ.1.07/2.3.00/09.0089, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

14. DOLEŽAL, D. Práce s laboratorními zvířaty: laboratorní myš, potkan a králík. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 120 s. ISBN 978-80-244-2947-2.

13. SANA, J., M. HAJDUCH a O. SLABY. MicroRNA and Glial tumors: Tiny Relation with Great Potential. In: Novel Therapeutics Concepts in Targeting Glioma. 1. vyd. Rijeka: InTech, 2012. Kapitola 4, s. 59-74. ISBN 978-953-51-0491-9.

12. ŠAREK, J., M. KVASNICA, M. VLK, M. URBAN, P. DZUBAK a M. HAJDUCH. The Potential of Triterpenoids in the Treatment of Melanoma. In: Research on Melanoma – A Glimpse into Current Directions and Future Trends. 1.vyd. Rijeka: InTech, 2011. Kapitola 7, s. 125-158. ISBN 978-953-307-293-7.

11. SCHWARZ, D., D. KLIMEŠ, L. DUŠEK, M. HAJDÚCH, P. BRABEC, S. ŠTÍPEK, Č. ŠTUKA a V. MIHÁL. eHealth Principles and thein Implementation in Czech Cancer Care. In: CZECH CANCER CARE In NUMBERS 2008-2009. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. Kapitola 15, s. 377-389. ISBN 978-80-247-3244-2.

10. HAJDÚCH, M., H. SKALNÍKOVÁ, P. HALADA, D. VYDRA, P. DŽUBÁK, M. DZIECHCIARKOVÁ, M. STRNAD, D. RADZIOCH, S. J. GADHER a H.  KOVÁŘOVÁ. Cyclin-Dependent Kinase Inhibitors and Cancer: Usefulness of Proteomic Approaches in Assesment of the Molecular mechanisms and Efficacy of Novel Therapeutics. In: Clinical Proteomics .1.vyd. Winheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co, 2008. Kapitola 13, s. 177-202. ISBN 978-3-527-31637-3. 

9. HAJDÚCH, M., R. TROJANEC, V. NOSKOVÁ, P. DŽUBÁK, Z. KOLÁŘ, K. ŠPAČKOVÁ, J. ŠKARDA, L. DUŠEK, J. BOUCHAL, D. VYDRA, K. CWIERTKA, J. ŽALOUDÍK a V. MIHÁL. Racionální individualizace protinádorové léčby – molekulární, buněčné a klinické aspekty. In: Edukační sborník. 2003. s. 136-147. ISBN 80-239-0175-3. 

8. DUŠEK, L., J. ŠTĚRBA, B. REGNER, V. MIHÁL, J. MALIŠ, V. ŠMELHAUS, M. HAJDÚCH, T. ECKSCHLAGER, B. BLAŽEK, J. KOSTÍKOVÁ, T. KEPÁK, J. STARÝ a J.  POUTECKÝM. Epidemiologická a klinická registrace odpovídající potřebám současné onkologie - modelová studie nádorů dětského věku Management a analýza klinických dat. Autoreferát. In: Edukační sborník. 2002.  vol. 26, s. 82-86. 

7. HAJDÚCH, M., J. MICHÁLEK, T. PAPAJÍK, J. ŠTĚRBA, R. TALAČ, R. VYZULA a J. ŽALOUDÍK. Monoclonal antibodies in oncology. In: Mediforum. Praha: Maxdorf s.r.o., 2000. Kapitola 1, s. 10-22. ISBN 80-85912-42-2.  

6. MIHÁL, V., M. HAJDÚCH a M. JAROŠOVÁ. Pharmacogenetic classification of cancer patients? In: Diagnostics and therapy in paediatrics IV.Martin: Osveta,1998. s. 31-37. 

5. MIHÁL, V., M. HAJDÚCH, V. NOSKOVÁ, G. FEKETOVÁ, K. JESS, L. GOJOVÁ, I. KAŠPÁREK, J. STARÝ a B. BLAŽEK. Differential antileukemic activity of prednisolone and dexamethasone in freshly isolated leukemic cells. In: Pieters, R., A. Veerman, G. J. L. Kaspers, eds. Drug Resistance in Leukaemia and Lymphoma III. Advances in Experimental Medicine and Biology.  New York: Kluwer Academic/Plenum Press, 1999. Kapitola 50, s. 461-471.  ISBN 978-0306460555/0-306-46055-6.

4. HAJDÚCH, M., L. HAVLIČEK, J. VESELÝ, R. NOVOTNÝ, V. MIHÁL a M.  STRNAD. Synthetic cyclin dependent kinase inhibitors - New generation of potent anti-cancer drugs. In: Pieters, R., A. Veerman, G. J. L. KasperS, eds.  Drug Resistance in Leukaemia and Lymphoma III. Advances in Experimental Medicine and Biology. New York: Kluwer Academic/Plenum Press, 1999, Kapitola 37, s. 341-353. ISBN 978-0306460555/0-306-46055-6.

3. BÁRTOVÁ, A., Z. AMBRUZOVÁ, M. PETŘEK, E. SLAVÍKOVÁ, K. SZABOVÁ, M. HAJDÚCH, P. ANTÁLEK, V. MIHÁL a E. WEIGL. Czech Population, In:  Terasaki P. I. a D. W. Gjertson, eds. HLA 1997 - An HLA reference book based on DNA typing. Los Angeles: University of Kalifornia,1998. Kapitola -, s. 1-5.

2. MIHÁL, V., M. HAJDÚCH a M. ŠAFÁŘOVÁ. What is the prognostic value of in vitro drug resistance assay in childhood ALL in short-term clinical outcome? In:  Diagnostics and therapy in paediatrics III (in Slovak). Osveta, Martin: Osveta,1997.

1. MIHÁL, V., D. POSPÍŠILOVÁ a M. HAJDÚCH. Application of cytokines in paediatric practice. In: Diagnostics and therapy in paediatrics II (in Slovak). Martin: Osveta,1995. s. 34-40.


 

 

oponenti intranet