D. Abstrakta v časopisech a sbornících

609. PRÁŠIL, P., E. BERTA, J. SROVNAL, A. PROKOPOVÁ, T. GABRHELÍK, M. ADAMUS a M. HAJDÚCH. Pooperační analgezie morfinem negativně ovlivňuje minimální reziduální chorobu a přežívání pacientů po radikální resekci kolorektálního karcinomu – retrospektivní studie. In: Abstrakta: Konference vědeckých prací studentů DSP. Olomouc, 2014, 20. BEZ IF.

DEDIKACE: IGA UP LF 2013_015, CZ.1.05/2.1.00/ 01.0030, CZ.1.07/2.3.00/ 30.0004.

 

608. CHUDÁČEK, J., T. BOHANES, J. KLEIN, A. BENEDÍKOVÁ, J. SROVNAL, M. SZKORUPA, Č. NEORAL, J. ŠKARDA a M. HAJDUCH. Detekce minimální reziduální choroby u karcinomu plic. In: Abstrakta: Konference vědeckých prací studentů DSP. Olomouc, 2014, 11. BEZ IF.

BEZ DEDIKACE

 

607. BÉBAROVÁ, L., M. LOVEČEK, P. SKALICKÝ a J. SROVNAL. Vliv průzkumů minimální reziduální choroby na přežívání pacientů s karcinomem pankreatu. In: Abstrakta: Konference vědeckých prací studentů DSP. Olomouc, 2014, 3. BEZ IF.

DEDIKACE: LF_2013_028, IGA_LF_2014_030.

 

606. AGRAWAL, K., P. DŽUBÁK, I. FRYDRYCH, D. HOLUB, P. VOJTA, M. KREČMEROVÁ, M. OTMAR a M. HAJDÚCH. 5-azacytidine nucleosides and their derivatives: Molecular hallmark of drug resistence. In: Zborník prednášok: Súťaž mladých onkológov. 6.-7. března 2014. Bratislava, 2014, 109-114. ISBN 978-80-971621-0-8. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA UP LF_2013_016, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/ 01.0030, MPO FR-TI4/625.

 

605. DAS, V., P. DŽUBÁK a M. HAJDÚCH. Effect of steroid size on the activity of anticancer agents in spheroid cultures of colorectal carcinoma cells. In: Zborník prednášok: Súťaž mladých onkológov. 6.-7. března 2014. Bratislava, 2014, 45-49. ISBN 978-80-971621-0-8. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA UP LF_2013_016, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/ 01.0030, MPO FR-TI4/625

 

604. ONDRYÁŠOVÁ, H., I. OBORNÁ, V. KOUDELÁKOVÁ, J. VRBKOVÁ, A. SOBEK, J. BŘEZINOVÁ, R. FILIPČÍKOVÁ, J. DOLEŽAL, J. NOVOTNÝ a M. HAJDÚCH. Prevalence of HPV infection in infertile women and oocyte donors. In: XXth Symposium of biology and imunology of reproduction with international participation. 22.-24.května 2014. Třešť, 2014, 58-59. BEZ IF.

DEDIKACE: IGA UP LF_2013_015, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/ 01.0030.

 

603. MEGOVÁ, M., J. DRÁBEK, V. KOUDELÁKOVÁ, R. TROJANEC, O. KALITA, S. MLČOCHOVÁ, M. RABČANOVÁ a M. HAJDÚCH. Nová metoda CADMA PCRpro vyšetření IDH1 a IDH2 mutací u gliálních nádorů. In: Sborník abstrakt, XXXVIII. Brněnské onkologické dny a XXXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 24.-25. dubna 2014. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2014, 135. ISBN 978-80-86793-32-0. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZČR NT13581, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/ 01.0030, IGA UP LF_2014_019.

 

602. PROKOPOVÁ, A., J. SROVNAL, M. VAHALÍKOVÁ, J. KLEIN, J. CHUDÁČEK, M. SZKORUPA, V. RŮŽKOVÁ, J. VRBKOVÁ a M. HAJDÚCH. Vliv přítomnosti cirkulujících nádorových buněk na přežití pacientů s karcinomem plic. In: Sborník abstrakt, XXXVIII. Brněnské onkologické dny a XXXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 24.-25. dubna 2014. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2014, 135. ISBN 978-80-86793-32-0. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA NT14406, IGA UP LF_2014_019, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/ 01.0030.

 

601. SROVNAL, J., O. SLABÝ, J. EHRMANN, J. GREGAR, K. ŠTAFFOVÁ, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. MiRNA profilování v predikci progrese Barrettova jícnu v karcinom. In: Sborník abstrakt, XXXVIII. Brněnské onkologické dny a XXXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 24.-25. dubna 2014. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2014, 134. ISBN 978-80-86793-32-0. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ CR NT13585-3/202, IGA UP LF_2013_015, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/ 01.0030, CZ.1.07/2.3.00/ 30.0004.

 

600. ONDRYÁŠOVÁ, H., V. KOUDELÁKOVÁ a M. HAJDÚCH. Detekce HPV DNA v cervikovaginálním stěru získaném samosběrem. Alternativní možnosti screeningu karcinomu cervixu. In: Sborník abstrakt, XXXVIII. Brněnské onkologické dny a XXXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 24.-25. dubna 2014. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2014, 29. ISBN 978-80-86793-32-0. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA UP LF_2013_015, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/ 01.0030.

 

599. RYLOVA, G. P. DZUBAK, A. JANOSTAKOVA, I. FRYDRYCH, P. KONECNY, D. HOLUB, T. OZDIAN, D. DOLEZAL, M. SOURAL, J. HLAVAC a M. HAJDUCH. Molecular target identification of quinolinone based anticancer compounds. In: Proceedings AACR Annual Meeting 2014: Harnessing Breaktrhroughs Targeting Cures. 5.4.-9.4.2014, San Diego, CA, USA, 2014, 55. Abstract No. 4624. BEZ IF.

DEDIKACE: LF_2013_016, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/ 01.0030.

 

598. AGRAWAL, K., P. DZUBAK, I. FRYDRYCH, D. HOLUB, P. VOJTA, M. KRECMEROVA, M. OTMAR a M. HAJDUCH. 5-azacytidine nucleosides and their derivatives: Molecular hallmarks of drug resistence. In: Proceedings AACR Annual Meeting 2014: Harnessing Breaktrhroughs Targeting Cures. 5.4.-9.4.2014, San Diego, CA, USA, 2014, 55. Abstract No. 400. BEZ IF.

DEDIKACE: LF_2013_016, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/ 01.0030, MPO FR-TI4/625.

 

597. SROVNAL, J., O. SLABY, J. EHRMANN, J. GREGAR, L. RADOVA, M. SEDLACKOVA a M. HAJDUCH. Prediction of cancer progression in Barrett’s esophagus patients using miRNA profiling. In: Proceedings AACR Annual Meeting 2014: Harnessing Breaktrhroughs Targeting Cures. 5.4.-9.4.2014, San Diego, CA, USA, 2014, 55. Abstract No. 1492. BEZ IF.

DEDIKACE: IGA MZ CR NT13585-3/202, IGA UP LF 2013_015, CZ.1.05/2.1.00/01.0030, CZ.1.07/2.3.00/30.0004.

 

596. DOUBEK, M., J. SROVNAL, K. PLEVOVA, J. TRIZULJAK, Y. BRYCHTOVA, L. SEMERAD, E. LETALOVA, A. BENEDIKOVA, J. MAYER, M. HAJDUCH a S. POSPISILOVA. Analysis of merkel cell polyomavirus prognostic significance in chronic lymphocytic leukemia. In: 19th Congress of the European Hematology Association. 12.6.-15.6.2014, Milan, Italy, 2014. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT CR CZ.1.05/1.1.00/02.0068 (CEITEC), MSMT CR CZ.1.07/2.3.00/20.0045,(SuPReMMe), IGA  NT13493/2012, VaVpI CZ.1.05/2.1.00/01.0030, GA 306242.

 

595. ONDRYÁŠOVÁ, H., V. KOUDELÁKOVÁ a M. HAJDÚCH. Detekce HPV v cervikovaginálním stěru získaným samosběrem možné alternativy screeningu karcinomu cervixu. In: Prague ONCO Journal. 2014, (1), 75-76. ISSN 1804-2252. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA UP LF_2013_015, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

 

594. KOUDELAKOVA, V., RADOVA, L., SVOBODA, M., WEI, W., KHARAISHVILI, G., BOUCHAL, J., TROJANEC, R., HAJDUCH, M., KOLAR, Z. a K. BOUCHALOVA. Copy number changes in triple-negative breast cancer: New molecular targets. In: Journal of Clinical Oncology: ASCO Annual Meeting Abstracts. 31.5.-4.6.2013, Chicago. 2013, 31(15). ISSN 0732-183X. IF (2012): 18.038.
DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

 

593. BOUCHALOVA, K., G. KHARAISHVILI, M. SVOBODA, L. RADOVA, J. BOUCHAL, R. TROJANEC, V. KOUDELAKOVA, M. HAJDUCH A Z. KOLAR.  EGFR gene/protein and survival in triple negative breast carcinoma (TNBC). In: Breakthrough Triple Negative Breast Cancer Conference 2013. 26.6.-28.6.2013, Church House, London, Great Britain. 2013, 55. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA NS10286, IGA NS10357-3, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

 

592. STRANSKA, J., J. DRABEK, J. SROVNAL, V. HOLINKOVA, M. RABCANOVA, E. KLASKOVA, Z. BANTOVA, V. SMOLKA, J. HYJANEK a M. HAJDUCH. Fragment analysis of PHOX2B gene causing ondine’s curse: overcoming extreme GC content. In: Program and Abstracts: The Eighth ISABS Conference on Forensic, Anthropologic and Medical Genetics and Mayo Clinic Lectures in Translational Medicine. 24.6.-28.6.2013, Split, Croatia, 2013, 264. ISBN 978-953-57695-0-7. BEZ IF.
DEDIKACE: CZ.1.07/2.3.00/30.0041, CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

 

591. KNEBLOVÁ, M., M. RABČANOVÁ, V. HOLINKOVÁ, J. STRÁNSKÁ, S. JANČÍK, R. TROJANEC a J. DRÁBEK. IDH1 mutation in glioma patients assessed by CADMA. In: Program and Abstracts: The Eighth ISABS Conference on Forensic, Anthropologic and Medical Genetics and Mayo Clinic Lectures in Translational Medicine. 24.6.-28.6.2013, Split, Croatia, 2013, 278. ISBN 978-953-57695-0-7. BEZ IF.
DEDIKACE: CZ.1.07/2.3.00/30.0004, CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

 

590. KALITA, O., M. VAVERKA, L. HRABALEK, M. ZLEVOROVA, R. TROJANEC, M. HAJDUCH, M. KNEBLOVA aj. EHRMANN. Primary brain tumour as second neoplasma in patient with extracranial cancer history. In: Neuro-Oncology, 2013, 15, 114. ISSN 1522-8517. IF (2012): 6.180.
DEDIKACE: IGA MZČR NT11065-5/5/2010, IGA MZČR NT13581-4/2012(86-91).

 

589. MATTOVÁ, J., D. VĚTVIČKA, M. HRUBÝ, J. KUČKA, J. BENEŠ, P. POUČKOVÁ, M. ZADINOVÁ, M. ŠKODOVÁ, M. VETRÍK, M. PETŘÍK a Z. NOVÝ. Chelatující makroporézní mikročástice jako potravinový doplněk pro léčbu Wilsonovy choroby. In: XXXVI. Dny lékařské biofyziky: Sborník abstrakt. 29.5.-31.5.2013, Spa resort Tree of Life, Lázně Bělohrad, 2013, 56. ISBN 978-80-87727-04-1. BEZ IF.
DEDIKACE: GAČR P304/12/0950.

 

588. MATTOVÁ, J., D. VĚTVIČKA, M. HRUBÝ, J. KUČKA, J. KRÁLOVÁ, P. POUČKOVÁ, M. ZADINOVÁ, M. ŠKODOVÁ, M. VETRÍK, M. PETŘÍK, Z. NOVÝ a J. BENEŠ. Chelatující makroporézní mikročástice jako potravinový doplněk pro léčbu Wilsonovy choroby. In: ChemZi. 2013, 9(1), 122-123. ISSN 1336-7242. BEZ IF.
DEDIKACE: GAČR P304/12/0950.

 

587. AGRAWAL, K., P. DŽUBÁK, I. FRYDRYCH, D. HOLUB, M. KREČMEROVÁ, M. OTMAR a M. HAJDÚCH. Epigenetic study of 5-azacytidine nucleosides and their derivatives. In: New Frontiers in the Research of PhD Students: Conference of Medical Schools. 21.11.-22.11.2013, University Hospital, Faculty of Medicine, Hradec Králové, 2013, 12-15. BEZ IF.
DEDIKACE: LF_2013_016, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030, MPO FR-TI4/625.

 

586. VÁCLAVKOVÁ, J., T. OŽDIAN, D. HOLUB, P. DŽUBÁK, G. RYLOVÁ, M. KOLLAREDDY, J. ŘEHULKA, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Proteomický profil protinádorového účinku klinicky používaných rostlinných alkaloidů. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A37.

DEDIKACE: LF_2013_016, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

 

585. OŽDIAN, T., D. HOLUB, P. DŽUBÁK, G. RYLOVÁ, M. KOLLAREDDY, J. ŘEHULKA, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. In vitro proteomické profilování buněčné linie CEM platinovými protinádorovými léčivy. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A37.

DEDIKACE: LF_2013_016, LF_2013_015, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

 

584. ŘEHULKA, J., M. URBAN, N. DICKINSON, D. HOLUB, P. DŽUBÁK a M. HAJDÚCH. Identifikace molekulárního cíle pomocí metabolického značení SILAC. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A36-A37.

DEDIKACE: LF_2013_016, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

 

583. DAS, V., K. AGRAWAL, P. DŽUBÁK a M. HAJDÚCH. Activity of demethylating agents in a three-dimensional cell culture model. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A36.

DEDIKACE: LF_2013_016, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030, MPO FR-TI4/625.

 

582. ZNOJEK, P. Analysis of cell cycle using High Content Screening (HCS) system. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A36.

DEDIKACE: CZ.1.07/2.3.00/30.0041, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

 

581. LIGASOVÁ, A. a K. KOBERNA. A new method for labeling of nuclear and mitochondrial DNA. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A35.

DEDIKACE: TA03010598, TA03010719, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

 

580. LIGASOVÁ, A. a K. KOBERNA. A new method of the revelation of BrdU-the marker of DNA replication. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A34.

BEZ DEDIKACE

 

579. STRÁNSKÁ, J., J. DRÁBEK, S. JANČÍK, R. SLAVKOVSKÝ, V. HOLINKOVÁ, M. RABČANOVÁ a M. HAJDÚCH. Celogenomová amplifikace (WGA) vyvolává nepřesnosti v detekci mutací genu KRAS u karcinomu tlustého střeva. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A33-A34.

DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

 

578. DOSTÁL, Z., M. SEBERA, J. SROVNAL, M. SEDLÁČKOVÁ a M, MODRIANSKÝ. Influence of selected natural substances on global microRNA expression in HepG2 cell line. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A32.

DEDIKACE: LF_2013_008, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

 

577. NOVÝ, Z., J. ŠTĚPÁNKOVÁ, M. URBAN, M. KHOYLOU a M. PETŘÍK. 125I-labelled phenylalkyl malonic acid derivative for monitoring of tumor acidosis. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A31.

BEZ DEDIKACE

 

576. ŠTĚPÁNKOVÁ, J., P. DŽUBÁK, M. PETŘÍK, Z. NOVÝ, P. KONEČNÝ, B. GRÜNER, V. ŠÍCHA, J. BRYNDA, D. DOLEŽAL a M. HAJDÚCH. Intratumoral pH alteration following carborans treatment. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A29-A30.

DEDIKACE: CZ.1.07/2.3.00/30.0060, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

 

575. GURSKÁ, S., P. DŽUBÁK a M. HAJDÚCH. High-Throughput Screening in Drug Discovery; Implementation of Cytotoxic Assays. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A29.

DEDIKACE: LF_2013_016, LF_2013_015, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

 

574. SCHADICH, E., J. ŘEHULKA, P. DŽUBÁK a M. HAJDÚCH. A rapid identification of chemical modulators of cellular cAMP and antioxidant response element (ARE) signaling using human reporter cell lines. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A29.

BEZ DEDIKACE

 

573. VARANASI, L., D. HOLUB, M. HRUŠKA, P. DŽUBÁK a M. HAJDÚCH. Serum biomarker discovery and validation: a proteomics capability development initiative. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A28.

BEZ DEDIKACE

 

572. VOLLER, J., M. HRUŠKA, P. DŽUBÁK, K. AGRAWAL, D. HOLUB, P. VOJTA, Z. MACEČKOVÁ a M. HAJDÚCH. A system for identification and quantification of mutations in proteomic data. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A28.

BEZ DEDIKACE

 

571. HOLUB, D., P. DŽUBÁK a M. HAJDÚCH. Využití protetických metod v klinické diagnostice nádorových onemocnění. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A27.

DEDIKACE: LF_2013_016, LF_2013_015, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

 

570. MEGOVÁ, M., J. DRÁBEK, V. KOUDELÁKOVÁ, R. TROJANEC, O. KALITA, S. MLČOCHOVÁ, M. RABČANOVÁ a M. HAJDÚCH. Vyšetření IDH1 a IDH2 mutací u gliálních nádorů metodou CADMA PCR. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A27.

DEDIKACE: IGA MZČR NT16581, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030, LF_2013_015.

 

569. TROJANEC, R., J. DRÁBEK, J. POTOČKOVÁ, J. STRÁNSKÁ, Z. CRLÍKOVÁ, S. MLČOCHOVÁ, J. VRBKOVÁ a M. HAJDÚCH. Vyšetření genu EGFR a mutací genu KRAS u olomouckého souboru pacientů s kolorektálním karcinomem. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A26-A27.

DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

 

568. ONDRYÁŠOVÁ, H., V. KOUDELÁKOVÁ a M. HAJDÚCH. Detekce HPV DNA v cervikovaginálním stěrualternativní možnosti screeningu karcinomu cervixu. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A26.

DEDIKACE: IGA UP LF_2013_015, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

 

567. SLAVKOVSKÝ, R., S. JANČÍK, P. VOJTA, J. STRÁNSKÁ, M. HAJDÚCH aj. DRÁBEK. Diagnostics of minor mutations in RAS oncogenes in Mcrc with next–gen sequencing. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A25-A26.

DEDIKACE: CZ.1.07/2.3.00/30.0041, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

 

566. DRÁBEK, J., J. STRÁNSKÁ, E. HRUŠKOVÁ, R. SLAVKOVSKÝ, S. JANČÍK, Z. DWIGHT, M. RABČANOVÁ, V. HOLINKOVÁ a M. HAJDÚCH. Vyšetření mutací genů RAS metodou CADMA (Competitive amplification of differentially melting amplicons). In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A25.

DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030, CZ.1.07/2.3.00/30.0041.

 

565. FRYDRYCH, I., M. SZTALMACHOVÁ, Z. ZÍDEK, M. AXMANOVÁ a M. HAJDÚCH. Deriváty pyrimidinu jako potenciální inhibitory RAGE signalizace. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A23-A24.

DEDIKACE: CZ.1.07/2.3.00/30.0041, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

 

564. KONEČNÝ, P., P. DŽUBÁK, M. HOCEK a M. HAJDÚCH. Nucleosides – compounds with combined therapeutical activities. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A23.

DEDIKACE: LF_2013_016, LF_2013_015, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

              

563. PERLÍKOVÁ, P., M. HAJDÚCH a M. HOCEK. 7-Hetaryl-7-deazaadenosines: a novel class of cytostatik compounds and thein mechanism of action. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A23.

BEZ DEDIKACE

 

562. RYLOVÁ, G., P. DŽUBÁK, A. JANOŠŤÁKOVÁ, I. FRYDRYCH, P. KONEČNÝ, D. HOLUB, T. OŽDIAN, D. DOLEŽAL, M. SOURAL, J. HLAVÁČ a M. HAJDÚCH. Biological actitivty and molecular target of quinolinone derivatives with anticancer effect. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A22.

DEDIKACE: LF_2012_018, CZ.1.07/2.3.00/20.0009, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030, LF_2013_016.

 

561. AGRAWAL, K., P. DŽUBÁK, I. FRYDRYCH, D. HOLUB, P. VOJTA, M. KREČMEROVÁ, M. OTMAR a M. HAJDÚCH. Epigenetic study of 5-azacytidine nucleosides and their derivatives. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A18.

DEDIKACE: LF_2013_016, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030, MPO FR-TI4/625.

 

560. URBAN, M., M. HAJDÚCH, J. ŠAREK a P. DŽUBÁK. Triterpenoid derivatives and their biological activities. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A13.

BEZ DEDIKACE

 

559. PROKOPOVÁ, A., J. SROVNAL, J. KLEIN, J. CHUDÁČEK, M. SZKORUPA, V. RŮŽKOVÁ, J. VRBKOVÁ
a M. HAJDÚCH. Analýza přežití vzhledem k přítomnosti cirkulujících nádorových buněk u pacientů s karcinomem plic. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A9.

DEDIKACE: IGA NT14406, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030, IGA UP LF 2013_015.

 

558. SROVNAL, J., A. PROKOPOVÁ, E. BERTA, P. PRÁŠIL, P. SKALICKÝ, D. VRÁNA, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Vliv použité analgesie na hladinu cirkulujících nádorových buněk u pacientů s kolorektálním karcinomem. In: IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 21.11.-22.11.2013, hotel NH Congress, Olomouc, 2013, A9.

DEDIKACE: IGA UP LF 2013_015, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030, CZ.1.07/2.3.00/30.0004.

 

557. KALITA, O., M. VAVERKA, L. HRABÁLEK, M. ZLEVOROVÁ, R. TROJANEC, M. HAJDUCH, M. KNEBLOVÁ, J. SROVNAL aj. EHRMANN jr. Strategie řešení non-lokálních recidiv/metastáz high grade gliomů. In: Kniha abstrakt: Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 14.10.-16.10.2013, Brno, 2013.
DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030, IGA MZČR NT11065-5/5/2010, IGA MZČR NT13581-4/2012(86-91).

 

556. SROVNAL, J., A. BENEDIKOVA, K. VYSLOUZIL, P. SKALICKY, D. VRANA, B. MELICHAR, P. PRASIL, E. BERTA a M. HAJDUCH. The detection of circulating tumor cells in colorectal cancer using qPCR and its effect on analgesia. In: Booklet of participants: 9th International Symposium on Minimal Residual Cancer. 25.9.-27.9.2013, Pullman Paris Bercy, France, 2013, 199.
DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030, CZ.1.07/2.3.00/30.0004, IGA UP LF_2013_015.

 

555. BENEDIKOVA, A., J. SROVNAL, J. KLEIN, P. SKALICKY, M. SZKORUPA, L. RADOVA a M. HAJDUCH. Overall survival analysis due to the pesence of circulating tumour cells in lung cancer patients. In: Booklet of participants: 9th International Symposium on Minimal Residual Cancer. 25.9.-27.9.2013, Pullman Paris Bercy, France, 2013, 69.
DEDIKACE: IGA NT14406, IGA UP LF_2013_015, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

 

554. URBAN, M., P. DZUBAK, M. HAJDUCH, M. VLK a J. SAREK. Cytotoxic heterocyclic triterpenoids derived from betulin and betulinic acid. In: Chemistry towards Biology: 6th Central Europe Conference. 10.9.-13.9.2013, Trieste, Italy, 2013, OC1.
DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

 

553. RYLOVÁ, G., P. DŽUBÁK, A. JANOŠŤÁKOVÁ, I. FRYDRYCH, P. KONEČNÝ, D. HOLUB, T. OŽDIAN, D. DOLEŽAL, M. SOURAL, J. HLAVÁČ a M. HAJDÚCH. Biological target and molecular activity of quinolinone derivatives with anticancer effect. In: Chemistry towards Biology: 6th Central Europe Conference. 10.9.-13.9.2013, Trieste, Italy, 2013, P29.
DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

 

552. RYLOVÁ, G., P. DŽUBÁK, A. JANOŠŤÁKOVÁ, I. FRYDRYCH, P. KONEČNÝ, D. HOLUB, T. OŽDIAN, D. DOLEŽAL, M. SOURAL, J. HLAVÁČ a M. HAJDÚCH. Biological activity and molecular targets of quinolinone derivatives with anticancer effect. In: Sborník abstrakt: Konference Chemické biologie a genetiky. 12.5.-14.5.2013, Karlov pod Pradědem, 2013, 20.

DEDIKACE: LF_2012_018, CZ.1.07/2.3.00/20.0009, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030, LF_2013_016.

 

551. OŽDIAN, T., J. VÁCLAVKOVÁ, D. HOLUB, P. DŽUBÁK, G. RYLOVÁ, J. ŘEHULKA, M. HRUŠKA a M. HAJDÚCH. Proteomic profiling of vinca and taxus alkaloid based anticancer drugs. In: Sborník abstrakt: Konference Chemické biologie a genetiky. 12.5.-14.5.2013, Karlov pod Pradědem, 2013, 19.

DEDIKACE: LF_2013_016, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

 

550. ONDRYÁŠOVÁ, H., V. KOUDELÁKOVÁ a M. HAJDÚCH. New options of cervical cancer screening: self-sampling and PCR based HPV detection. In: Sborník abstrakt: Konference Chemické biologie a genetiky. 12.5.-14.5.2013, Karlov pod Pradědem, 2013, 18.

DEDIKACE: LF_2013_015, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

 

549. KOUDELAKOVA, V., J. BERKOVCOVA, R. TROJANEC, L. RADOVA, J. EHRMANN, Z. KOLAR, B. MELICHAR a M. HAJDUCH. Evaluation of HER-2 copy number in patients with inconclusive FISH. In: Sborník abstrakt: Konference Chemické biologie a genetiky. 12.5.-14.5.2013, Karlov pod Pradědem, 2013, 14.

DEDIKACE: LF_2013_015, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

 

548. KNEBLOVA, M., V. KOUDELAKOVA, R. TROJANEC, O. KALITA, J. DRABEK, S. MLCOCHOVA, M. RABCANOVA a M. HAJDUCH. Molecular characteristics of reccurent glioblastomas. In: Sborník abstrakt: Konference Chemické biologie a genetiky. 12.5.-14.5.2013, Karlov pod Pradědem, 2013, 12.

DEDIKACE: NT13581,  BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030, IGA UP LF_2013_15.

 

547. BOUCHALOVÁ, K., M. SVOBODA, G. KHARAISHVILI, L. RADOVÁ, J. BOUCHAL, R. TROJANEC, V. KOUDELÁKOVÁ, M. HAJDÚCH, K. CWIERTKA a Z. KOLÁŘ. BCL2 in triple-negative breast cancer treated with adjutant anthracycline-based chemotherapy. In: Sborník abstrakt: Konference Chemické biologie a genetiky. 12.5.-14.5.2013, Karlov pod Pradědem, 2013, 6.

DEDIKACE: IGA NS10286, IGA NS10357-3, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

 

546. benedIkovA, A., j. SROVNAL, J. KLEIN, P. SKALICKY, M. SZKORUPA, D. KLOS, M. LOVECEK, K. CWIERTKA, V. RUZKOVA, L. RADOVA a M. HAJDUCH. Detection and clinical importance of circulating tumour cells in pancreatic and lung cancer patients. In: Sborník abstrakt: Konference Chemické biologie a genetiky. 12.5.-14.5.2013, Karlov pod Pradědem, 2013, 3-4.

DEDIKACE: LF_2012_018.

 

545. AGRAWAL, K., I. FRYDRYCH, P. DŽUBÁK a M. HAJDÚCH. Study of epigenetic therapeutics 5-azacytidine derivatives. In: Sborník abstrakt: Konference Chemické biologie a genetiky. 12.5.-14.5.2013, Karlov
pod Pradědem, 2013, 3.

DEDIKACE: LF_2012_018, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030, MPO FR-TI4/625.

 

544. ŘEHULKA, J., I. FRYDRYCH, P. DŽUBÁK, M. URBAN, J. ŠAREK a M. HAJDÚCH. Deriváty kyseliny betulinové inhibují aktivitu transkripčních faktorů GLI a proliferaci nádorové linie glioblastomu. In: Chemické listy: XIII Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků. 14.5.-17.5.2013, Źďár nad Sázavou, 2013, 107, 435. ISSN 0009-2770. IF (2012): 0.453.
DEDIKACE: LF_2012_018, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030, TE01020028.

 

543. AGRAWAL, K., I. FRYDRYCH, P. DŽUBÁK a M. HAJDÚCH. Study of epigenetic therapeutics 5-azacytidine derivatives. In: Chemické listy: XIII Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků. 14.5.-17.5.2013, Źďár nad Sázavou, 2013, 107, 405. ISSN 0009-2770. IF (2012): 0.453.
DEDIKACE: LF_2012_018, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030, MPO FR-TI4/625.

 

542. SROVNAL, J., A. BENEDIKOVA, K. VYSLOUZIL, P. SKALICKY, D. VRANA, B. MELICHAR, P. PRASIL, E. BERTA a M. HAJDUCH. The Detection of Circulating Tumor Cells in Colorectal Cancer Using QPCR and its Effect on Analgesia. In: Annals of Oncology: ESMO 15th World Congress on Gastrointestinal Cancer. 3.6.-6.6.2013, Barcelona, Spain, 2013, 24(Supplement 4), 115-116. ISSN 0923-7534. IF (2012): 7.384.
DEDIKACE: CZ.1.05/2.1.00/01.0030, CZ.1.07/2.3.00/30.0004, IGA UP_LF_2013_015.

 

541. DZUBAK, P., T. OZDIAN, D. HOLUB, G. RYLOVA, J. REHULKA, M. KOLLAREDDY, D. MLCUCHOVA a M. HAJDUCH. Proteomic profiling f platinum based anticancer drugs. In: Proceedings CD-ROM: 104th AACR Annual Meeting. 6.4.-10.4.2013, Washington, DC, USA, 2013, 54. Abstract No. 4652. BEZ IF.
DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

 

540. URBANOVSKÁ, I., D. KONVALINKA, M. UVÍROVÁ, R. TOMANOVÁ, P. BUZRLA, D. MARKOVÁ, T. PALEČEK, J. DVOŘÁČKOVÁ aj. DRÁBEK. An association of molecular genetic parameters in gliomas and meningiomas with histological type and grade. In: Programme and abstract book: The 9th Sympozium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. The 99th Seminar of the Czech Division of the International Academy of Pathology. The 5th Olomouc Days of Histology Laboratory Technicians, 26.-27. dubna 2013. Olomouc, 2013, 44-45. ISBN 978-80-7471-022-3. BEZ IF.
DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

 

539. BENEDÍKOVÁ, A., J. SROVNAL, J. KLEIN, P. SKALICKÝ, M. SZKORUPA, V. RŮŽKOVÁ, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Pilotní analýza celkového přežití vzhledem k přítomnosti cirkulujících nádorových buněk u pacientů s karcinomem plic. In: Sborník abstrakt, XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 18.-19. dubna 2013. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2013, 141. ISBN 978-80-904596-9-4. BEZ IF.
DEDIKACE: CZ.1.05/2.1.00/01.0030, IGA UP LF_2013_015.

 

538. SROVNAL, J., A. BENEDÍKOVÁ, K. VYSLOUŽIL, P. SKALICKÝ, I. KLEMENTA, M. DUDA, D. VRÁNA, B. MELICHAR, K. CWIERTKA, V. RŮŽKOVÁ, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Okultní nádorové buňky u pacientů s kolorektálním karcinomem. In: Sborník abstrakt, XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 18.-19. dubna 2013. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2013, 74. ISBN 978-80-904596-9-4. BEZ IF.
DEDIKACE: MPOTIP FR-TI1/525, IGA UP LF_2013_015, CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

 

537. KNEBLOVÁ, M., V. KOUDELÁKOVÁ, R. TROJANEC, O. KALITA, J. DRÁBEK, S. MLČOCHOVÁ, M. RABČANOVÁ a M. HAJDÚCH. Mutace genu IDH1 u gliálních nádorů. In: Sborník abstrakt, XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 18.-19. dubna 2013. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2013, 150. ISBN 978-80-904596-9-4. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZČR č. NT13581, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030, LF_2012_017.

536. ONDRYÁŠOVÁ, H., V. KOUDELÁKOVÁ, M. PEREIRA, C. WOODMAN, M. HAJDÚCH. Míra exprese epigenetických modulátorů v karcinomu cervixu. In: Sborník abstrakt, XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 18.-19. dubna 2013. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2013, 93-94. ISBN 978-80-904596-9-4. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA UP LF_2013_015, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

535. KOUDELÁKOVÁ, V., J. BERKOVCOVÁ, R. TROJANEC, L. RADOVÁ, J. EHRMANN, Z. KOLÁŘ, B. MELICHAR a M. HAJDÚCH. Vyšetření genu HER-2 u pacientů s karcinomem prsu při selhání fluorescenční in situ hybridizace. In: Sborník abstrakt, XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 18.-19. dubna 2013. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2013, 54. ISBN 978-80-904596-9-4. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA UP LF_2013_015, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

534. BOUCHALOVA, K., M. SVOBODA, G. KHARAISHVILI, L. RADOVÁ, J. BOUCHAL, R. TROJANEC, V. KOUDELÁKOVÁ, M. HAJDÚCH, K. CWIERTKA a Z. KOLÁŘ. BCL2 in triple-negative breast cancer treated with adjuvant anthracycline-based chemotherapy-independent predictor of outcome. In: Sborník abstrakt, XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 18.-19. dubna 2013. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2013, 51. ISBN 978-80-904596-9-4. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA NS10286, IGA NS10357-3, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

533. SROVNAL, J., A. BENEDÍKOVÁ, K. VYSLOUŽIL, P. SKALICKÝ, I. KLEMENTA, M. DUDA, D. VRÁNA, B. MELICHAR, K. CWIERTKA, V. RŮŽKOVÁ, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Okultní nádorové buňky u pacientů s kolorektálním karcinomem – negativní prognostický faktor. In: Prague ONCO Journal. 2013, (1), 85-86. ISSN 1804-2252. BEZ IF.
DEDIKACE: MPO Tip FT-TI1/525, IGA UP LF_2012_017, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

532. KNEBLOVÁ, M., V. KOUDELÁKOVÁ, R. TROJANEC, O. KALITA, D. CAHOVÁ, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Molekulární diagnostika u rekurentních glioblastomů. In: Prague ONCO Journal. 2013, (1), 81-82. ISSN 1804-2252. BEZ IF.
DEDIKACE: NT13581, MPO Tip FT-TI1/525, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

531. BENEDIKOVA, A., J. KLEIN, J. SROVNAL, P. SKALICKY, M. SZKORUPA, D. MLCUCHOVA a M. HAJDUCH. The prognostic significance of circulating tumour cells detection in lung cancer patients. In: Prague ONCO Journal. 2013, (1), 79-80. ISSN 1804-2252. BEZ IF.
DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030, IGA UP LF_2012_017.

530. KOUDELÁKOVÁ, V., J. BERKOVCOVÁ, R. TROJANEC, L. RADOVÁ, J. EHRMANN, Z. KOLÁŘ, D. MLČŮCHOVÁ, B. MELICHAR a M. HAJDÚCH. Vyšetření genu HER2 u karcinomu prsu při selhání fluorescenční in situ hybridizace. In: Prague ONCO Journal. 2013, (1), 83. ISSN 1804-2252. BEZ IF.
DEDIKACE: GAČR 303/09/H048, IGA LF_2012_017, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

529. KOUDELAKOVA, V., J. BERKOVCOVA, R. TROJANEC, L. RADOVA, J. EHRMANN, Z. KOLAR, D. MLCUCHOVA, B. MELICHAR a M. HAJDUCH. Her2 evaluation in samples with inconclusive FISH. In: Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czech Republic, 2012, 156(Supplement 3), 122. ISSN 1213-8118. IF (2011): 0.702.
DEDIKACE: GAČR 303/09/H048, IGA UP LF 2012 017, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

528. JANIKOVA, M., V. ZIZKOVA, J. SKARDA a L. RADOVA. The role of selected miRNA in MDR caused by P-gp, MRP1 and LRP/MVP in NSCLC patients. In: Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czech Republic, 2012, 156(Supplement 3), 121. ISSN 1213-8118. IF (2011): 0.702.
DEDIKACE: GAČR 303/09/H048, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

527. REHULKA, J., P. DZUBAK, I. FRYDRYCH, P. KREJCI, M. SOURAL a M. HAJDUCH. Novel fluoroquinolone-derived compounds inhibits tubulin polymerization. In: Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czech Republic, 2012, 156(Supplement 3), 118. ISSN 1213-8118. IF (2011): 0.702.
DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030, CZ.1.07/2.3.00/20.0009, GAČR 303/09/H048.

526. AGRAWAL, K., I. FRYDRYCH, P. DZUBAK a M. HAJDUCH. Study of epigenetic 5-azacytidine nucleosides and their derivatives. In: Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czech Republic, 2012, 156(Supplement 3), 117. ISSN 1213-8118. IF (2011): 0.702.
DEDIKACE: 303/09/H048, IGA UP LF_2012_018, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

525. OŽDIAN, T., D. HOLUB, P. DŽUBÁK, G. RYLOVÁ, M. KOLLAREDDY, J. ŘEHULKA, D. CAHOVÁ, V. HAVLÍČEK a M. HAJDÚCH. In vitro proteomické profilování buněčné linie CEM cisplatinou, karboplatinou, oxaliplatinou, daunorubicinem a vinkristinem. In: II. Neformální proteomické setkání. Kniha výtahů. 2012, 15. BEZ IF
DEDIKACE: LF_2012_018, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

524. HÉŽOVÁ, R., A. KOVAŘÍKOVÁ, J. SROVNAL, J. EHRMANN, M. HAJDÚCH, T. HARUŠTIAK, M. ZEMANOVÁ a O. SLABÝ. Analýza vybraných mikroRNA ve vztahu ke klinicko-patologickým charakteristikám karcinomu jícnu. In: VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Onkologie. 2012, 6, Suppl. B, B30. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZČR NT/13585, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

523. ILIEV, R., M. REDOVÁ, A. POPRACH, A. BEŠŠE, K. KANTOROVÁ, J. NEKVINDOVÁ, R. LAKOMÝ, L. RADOVÁ, M. SVOBODA, R. VYZULA a O. SLABÝ. Hladiny miR-210 v nádorové tkáni a funkční efekty jejího utlumení na buňky renálního karcinomu. In: VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Onkologie. 2012, 6, Suppl. B, B30-B31. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZČR IGA NT/13547, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

522. HOLUB, D., J. HOUDA, P. DŽUBÁK, L. SULOVSKÁ, D. POSPÍŠILOVÁ a M. HAJDÚCH. Využití hmotnostně spektrometrických metod pro analýzu biomarkerů v biologickém materiálu. In: VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Onkologie. 2012, 6, Suppl. B, B30. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: UP (LF_2012_018), BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

521. ČÍŽKOVÁ, M., A. SUSINI, S. VACHER, C. ANDRIEU, R. LIDEREAU a I. BIÉCHE. Prognostic role of PIK3CA mutations and PIK3R1 underexpression in breast cancer. In: VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Onkologie. 2012, 6, Suppl. B, B28. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

520. KONEČNÝ, P., P. DŽUBÁK, M. SOURAL, J. HLAVÁČ, I. FRYDRYCH, G. RYLOVÁ, P. KOČIŠ a M. HAJDÚCH. SAR analýza 2-fenylsubstituovaných-3-hydroxychinolin-4(1H)-one-karboxamidů na základě jejich vlivu na regulaci buněčného cyklu a toxicity vůči vybraným nádorovým buněčným liniím. In: VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Onkologie. 2012, 6, Suppl. B, B25-B26. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: UP (LF_2012_018), BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

519. ŘEHULKA, J., I. FRYDRYCH, P. DŽUBÁK, A. BENEDÍKOVÁ, V. MENŠÍKOVÁ, S. PUROVÁ, M. URBAN, J. ŠAREK a M. HAJDÚCH. Deriváty kyseliny betulinové inhibují Gli1/2 zprostředkovanou proliferaci glioblastomu.
In: VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Onkologie. 2012, 6, Suppl. B, B25. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: UP (LF_2012_018), BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030, GACR (303/09/H048).

518. RYLOVÁ, G., P. DŽUBÁK, A. JANOŠŤÁKOVÁ, I. FRYDRYCH, P. KONEČNÝ, D. HOLUB, T. OŽDIAN, D. DOLEŽAL, M. SOURAL, J. HLAVÁČ a M. HAJDÚCH. Identifikace cílů protinádorových léčiv pomocí afinitní purifikace. In: VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Onkologie. 2012, 6, Suppl. B, B24-B25. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: UP (LF_2012_018), BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

517. OŽDIAN, T., D. HOLUB, P. DŽUBÁK, G. RYLOVÁ, M. R. KOLLAREDDY, J. ŘEHULKA, L. RADOVÁ, D. CAHOVÁ, V. HAVLÍČEK a M. HAJDÚCH. In vitro proteomické profilování buněčné linie CEM platinovými protinádorovými léčivy. In: VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Onkologie. 2012, 6, Suppl. B, B24. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: UP (LF_2012_018), BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

516. AGRAWAL, K., I. FRYDRYCH, P. DŽUBÁK a M. HAJDÚCH. Study of epigenetic 5-azacytidine nucleosides and their derivatives. In: VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Onkologie. 2012, 6, Suppl. B, B20-B21. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: UP (LF_2012_018), BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030, GACR (303/09/H048).

515. VOJTA, P., S. JANČÍK, Z. MACEČKOVÁ, J. STRÁNSKÁ, J. DRÁBEK a M. HAJDÚCH. Vysokokapacitní DNA sekvenování v molekulární diagnostice onkologických markerů EGFR signální dráhy. In: VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Onkologie. 2012, 6, Suppl. B, B19. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: MPO TIP FR-TI1/525, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

514. BENEDÍKOVÁ, A., J. SROVNAL, J. KLEIN, P. SKALICKÝ, M. SZKORUPA, D. MLČŮCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Prognostický význam minimální reziduální choroby u pacientů s karcinomem plic. In: VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Onkologie. 2012, 6, Suppl. B, B17-B18. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030, IGA UP LF_2012_017.

513. DRÁBEK, J., J. LUKÁŠ, B. DUDEŠEK, P. VAŽAN, J. STRÁNSKÁ, S. JANČÍK, M. MACKOVÁ, M. SYRŮČEK, D. LUKÁŠ, P. DUNDR, B. HINTNAUSOVÁ, J. ASTL, M. RABČANOVÁ, V. HOLINKOVÁ a M. HAJDÚCH. Analýza mutace p.Val600Glu genu BRAF u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy. In: VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Onkologie. 2012, 6, Suppl. B, B17. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: MPO TIP FR-TI1/525, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

512. TROJANEC, R., M. KNEBLOVÁ, V. KOUDELÁKOVÁ, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Polyzomie chromozomu 17 u olomouckého souboru pacientek s karcinomem prsu. In: VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Onkologie. 2012, 6, Suppl. B, B16. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

511. KOUDELÁKOVÁ, V., J. BERKOVCOVÁ, R. TROJANEC, L. RADOVÁ, J. EHRMANN, Z. KOLÁŘ, D. CAHOVÁ, B. MELICHAR a M. HAJDÚCH. Možnosti vyšetření genu Her-2 u pacientů s karcinomem prsu. In: VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Onkologie. 2012, 6, Suppl. B, B15. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: GAČR 303/09/H048,  IGA UP LF_2012_017, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

510. SROVNAL, J., A. BENEDÍKOVÁ, K. VYSLOUŽIL, P. SKALICKÝ, I. KLEMENTA, M. DUDA, D. VRÁNA, B. MELICHAR, K. CWIERTKA, V. RŮŽKOVÁ, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Okultní nádorové buňky u pacientů s kolorektálním karcinomem-negativní prognostický faktor. In: VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Onkologie. 2012, 6, Suppl. B, B13-B14. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: MPO TIP FR-TI1/525, IGA UP LF_2012_017, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

509. KALITA, O., M. VAVERKA, L. HRABÁLEK, M. ZLEVOROVÁ, E. ČECHÁKOVÁ, R. TROJANEC, M. KNEBLOVÁ, J. EHRMANN. Léčebná strategie u gliomů WHO gr. III. Čtyřleté zkušenosti Komplexního onkologického centra Olomouc. In: VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Onkologie. 2012, 6, Suppl. B, B9. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA ČR č. NT11065-5/5/2010, IGA ČR č. NT12581-4/2012 (86-91), BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

508. CWIERTKA, K. a K. BOUCHALOVÁ. Kontroverze v terapii „triple“ negativního karcinomu prsu. In: VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Onkologie. 2012, 6, Suppl. B, B8. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZd NT 13564-4/2012, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

507. BOUCHALOVA, K., M. SVOBODA, G. KHARAISHVILI, L. RADOVÁ, J. BOUCHAL, R. TROJANEC, V. KOUDELÁKOVÁ, M. HAJDÚCH, K. CWIERTKA a Z. KOLÁŘ. BCL2 as a predictive marker in triple-negative breast cancer treated with adjuvant anthracycline-based chemotherapy. In: VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Onkologie. 2012, 6, Suppl. B, B7-B8. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA NS10286, IGA NS10357-3, BIOMEDREG CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

506. DZUBAK, P., H. VAGNEROVA, I. FRYDYRCH, P. KONECNY, J. REHULKA, A. JANOSTAKOVA, A. GANDALAKOVA a M. HAJDUCH. Pro-drug forms of triterpenes with anticancer activity. In: 103rd AACR Annual Meeting. 31.3.-4.4. 2012, Chicago, IL, USA. Abstract No. 5639. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216, LC07017, GACR 301/09/P433, GACR 305/09/1216, CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

505. RYLOVA, G., P. DZUBAK, A. JANOSTAKOVA, I. FRYDRYCH, P. KONECNY, D. HOLUB, T. OZDIAN, D. DOLEZAL, M. SOURAL, J. HLAVAC a M. HAJDUCH. Molecular targets of quinolinone derivatives with anticancer activity. In: 103rd AACR Annual Meeting. 31.3.-4.4. 2012, Chicago, IL, USA. Abstract No. 4748. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, CZ.1.07/2.3.00/20.0009, CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

504. SROVNAL, J., A. BENEDIKOVA, R. HAVLIK, D. KLOS, M. LOVECEK, D. CAHOVA, B. MELICHAR a M. HAJDUCH. Circulating tumor cells in pancreatic carcinoma: negative prognostic factor. In: 103rd AACR Annual Meeting. 31.3.-4.4. 2012, Chicago, IL, USA.
DEDIKACE: IGA MZ NS 9937-4, MPO TIP-FR-TI1/525, IGA UP LF_2011_018, CZ.1.07/2.3.00/20.0009, CZ.1.05/25.1.00/01.0030.¨

503. SROVNAL, J., A. BENEDIKOVA, R. HAVLIK, D. KLOS, M. LOVECEK, D. CAHOVA, B. MELICHAR a M. HAJDUCH. Occult tumor cells detection RT-PCR method in pancreatic cancer. In: Advances in Circulating tumor cells (ACTC): from Basic Research to Clinical Practice: Abstract Book. Athens, Greece, 26. - 29. 9. 2012, 118.
DEDIKACE: MPO TIP FR-TI1/525, IGA UP LF_2011_018, CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

502. BENEDIKOVA, A., J. SROVNAL, J. KLEIN, P. SKALICKY, M. SZKORUPA, D. CAHOVA a M. HAJDUCH. Detection and clinical importance of circulating tumour cells in lung cancer patients. In: Advances in Circulating tumor cells (ACTC): from Basic Research to Clinical Practice: Abstract Book. Athens, Greece, 26. - 29. 9. 2012, 97.
DEDIKACE: CZ.1.05/25.1.00/01.0030, IGA UP LF_2012_017.

501. OŽDIAN, T., D. HOLUB, P. DŽUBÁK, G. RYLOVÁ, M. KOLLAREDY, J. ŘEHULKA, D. CAHOVÁ, V. HAVLÍČEK a M. HAJDÚCH. In Vitro Proteomic Profiling of Platinum Drugs Used in Cancer Therapy. In: 6th Central and Eastern European Proteomics Conference: Book of Abstracts and Program. 2012, 84. ISBN 978-963-9970-28-1. BEZ IF.
DEDIKACE: LF_2012_018, CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

500. HOLUB, D., J. HOUDA, D. POSPÍŠILOVÁ a P. DŽUBÁK. Clinical Significance and Development of the Method for Quantitative Determination of Hepcidin in Human Serum. In: 6th Central and Eastern European Proteomics Conference: Book of Abstracts and Program. 2012, 79. ISBN 978-963-9970-28-1. BEZ IF.
DEDIKACE: LF_2012_018, CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

499. RYLOVÁ, G., P. DŽUBÁK, A. JANOŠŤÁKOVÁ, I. FRYDRYCH, P. KONEČNÝ, D. HOLUB, T. OŽDIAN, D. DOLEŽAL, M. SOURAL, J. HLAVÁČ a M. HAJDÚCH. Biological Activity and Molecular Targets of Quinolinone Derivatives with Anticancer Effect. In: 6th Central and Eastern European Proteomics Conference: Book of Abstracts and Program. 2012, 76. ISBN 978-963-9970-28-1. BEZ IF.
DEDIKACE: LF_2012_018, CZ.1.07/2.3.00/20.0009, CZ.1.05/25.1.00/01.0030.

498. KALITA, O., M. VAVERKA, L. HRABALEK, M. ZLEVOROVA, E. CECHAKOVA, R. TROJANEC, M. KNEBLOVA a J. EHRMANN. Treatment strategies of gliomas who gr. III. Four years experiences of one onco-centre. In: 10th Congress of the European-Association-of-NeuroOncology. 2012, 14, 58-59. ISSN 1522-8517. IF (2011): 5.723.
DEDIKACE: IGA MŠMT NT11065-5/5/2010, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.
 
497. RYLOVÁ, G., P. DŽUBÁK, A. JANOŠŤÁKOVÁ, I. FRYDRYCH, P. KONEČNÝ, D. HOLUB, T. OŽDIAN, D. DOLEŽAL, M. SOURAL, J. HLAVÁČ a M. HAJDÚCH. Proteomické metody k identifikaci protinádorových cílů. In: Sborník přednášek a posterů, program: XXIII. Biochemický sjezd. 2012, 89. ISBN 978-80-86313-34-4. BEZ IF.
DEDIKACE:  LC07017, LF_2012_018, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

496. HOLUB, D., J. HOUDA, D. POSPÍŠILOVÁ a P. DŽUBÁK. Hepcidin-klinický význam a vývoj metody pro stanovení hladiny v lidském séru. In: Sborník přednášek a posterů, program: XXIII. Biochemický sjezd. 2012, 89. ISBN 978-80-86313-34-4. BEZ IF.
DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

495. SROVNAL, J., L. RADOVA, R. AUJESKY, R. VRBA, C. NEORAL, J. CINCIBUCH, K. CWIERTKA, B. MELICHAR a M. HAJDUCH. Neoadjuvant Chemotherapy Response Prediction Using DNA Microarrays Technology in Oesophageal Cancer. In: ONCO Journal: „3. pražské mezioborové onkologické kolokvium“. 2012, 100-101. ISSN 1804-2252. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT CR 6198959216, LC07017, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

494. BENEDIKOVA, A., J. SROVNAL, D. KLOS, M. LOVECEK, R. HAVLIK, D. CAHOVA K. CWIERTKA a M. HAJDUCH. The Presence of Circulating Tumours Cells is a Negative Prognostic Factor in Pancreatic Cancer. In: ONCO Journal: „3. pražské mezioborové onkologické kolokvium“. 2012, 94-95. ISSN 1804-2252. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT CR 6198959216, IGA MZ CR NS 9937-4, LC07017, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

493. BENEDIKOVA, A., J. SROVNAL, J. KLEIN, P. SKALICKY, M. SZKORUPA, D. CAHOVA a M. HAJDUCH. The Presence of Circulating Tumours Cell sis a Negative Prognostic Factor in Lung Cancer Patients. In: EJC 2012, EACR 22 Proceedings book. 2012, 48, Supplement  5, S187-S188. ISSN 0959-8049. IF (2011): 5.536.
DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030, IGA UP LF_2012_017.

492. KOUDELAKOVA, V., R. TROJANEC, M. KNEBLOVA, J. DRABEK, Z. KOLAR, V. KOLEK, S. MLCOCHOVA a M. HAJDUCH. ALK Rearrangement and EGFR Copy Number Gains/mutations in Czech Non-small Cell Lung Cancer Patients. In: EJC 2012, EACR 22 Proceedings book. 2012, 48, Supplement 5, S139. ISSN 0959-8049. IF (2011): 5.536.
DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

491. KALITA, O., M. VAVERKA, L. HRABÁLEK, D. KRAHULÍK, M. ZLEVOROVÁ, E. ČECHÁKOVÁ, R. TROJANEC, M. KNEBLOVÁ a J. EHRMANN. Primary brain tumors in patients with extracranial cancers. In: CENS 2012: 7th Central European Neurosirurgical Society Meeting. Praha, 2012, 29. ISBN 978-80-87562-03-01. BEZ IF.
DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030, IGA MZČR NT11065-5/5/2010.

490. DŽUBÁK, P., P. KOCIS, L. RADOVÁ, M. HOLOUBEK, D. SCHWARTZ a M. HAJDÚCH. Portál chemické biologie a medicinální chemie a (chemo)informatický model zpracování dat vuhas/HCA platformě. In:  Konferenční sborník ENBIK2012. Ćeský Šternberk, 2012, 47. ISBN 978-80-7080-818-4). BEZ IF.
DEDIKACE: MPO (TIP, FR-TI4/625), BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

489. RADOVÁ, L. Bioinformatika a analýza dat v biomedicínském výzkumu – přehled projektů a zkušeností v rámci projektu BIOMEDREG. In: Konferenční sborník ENBIK2012. Český Šternberk, 2012, 28. ISBN 978-80-7080-818-4. BEZ IF.
DEDIKACE: MPO (TIP, FR-TI4/625), BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

488. OŽDIAN, T., D. HOLUB, P. DŽUBÁK, G. RYLOVÁ, M. KOLLAREDDY, J. ŘEHULKA, R. ČÁBELKA, D. CAHOVÁ, V. HAVLÍČEK a M. HAJDÚCH. Comparison of proteomic profiles of cisplatin, carboplatin, oxaliplatin, daunorubicin and vincristine-treated CEM cell line. In: CHEMICA 49S: COLLECTED REPORTS OF THE NATURAL SCIENCE FACULTY, PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC, CZECH REPUBLIC. Book of Abstracts and Program. 30th Informal Meeting on Mass Spectrometry. Olomouc: Přírodovědecká fakulta UP, 2012, 102. ISBN 978-80-244-3047-8 / ISSN 0232-0061. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA UPOL 9011100251, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

487. STRÁNSKÁ, J., J. DRÁBEK, V. HOLINKOVÁ, M. RABČANOVÁ, P. VOJTA a M. HAJDÚCH. Použití polymerázové řetězové reakce v reakčním objemu 1µl pro detekci mutací genu EGFR. In: Edukační sborník, XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2012, 303. ISBN 978-80-86793-23-8. BEZ IF.
DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030, MPO TIP FR-TI1/525, MSM6198959216.

486. RÉDOVÁ, M., O. SLABÝ, R. ILIEV, A. BEŠŠE, J. NEKVINDOVÁ, L. RADOVÁ, A. POPRACH, R. LAKOMÝ, P. FABIAN, M. SVOBODA a R. VYZULA. MikroRNA asociované s časným relapsem po nefrektomii u pacientů s renálním karcinomem. In: Edukační sborník, XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2012, 301. ISBN 978-80-86793-23-8. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ NS 10361-3/2009, VVZ MO0MOU2005.

485. SROVNAL, J., A. BENEDÍKOVÁ, R. HAVLÍK, D. KLOS, M. LOVEČEK, V. RŮŽKOVÁ, D. CAHOVÁ a M. HAJDÚCH. Okultní nádorové buňky u pacientů s karcinomem pankreatu – negativní prognostický faktor. In: Edukační sborník, XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2012, 300-301. ISBN 978-80-86793-23-8. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ NS 9937-4, MPO TIP FR-TI1/525, IGA UP LF_2011_018, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

484. BOUCHALOVÁ, K., M. ČÍŽKOVÁ, R. TROJANEC, V. KOUDELÁKOVÁ, L. RADOVÁ, J. FURSTOVÁ, B. MELICHAR, K. CWIERTKA, G. KHARAISHVILI, Z. KOLÁŘ a M. HAJDÚCH. BCL2 is a predictive marker of adjuvant CMF regimen in triple negative breast cancer (TNBC) patiens. In: Edukační sborník, XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2012, 291. ISBN 978-80-86793-23-8. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA NS10286-3, NS9956, MSM6198959216, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.
 
483. ILIEV, R., M. RÉDOVÁ, O. SLABÝ, A. BEŠŠE, J. NEKVINDOVÁ, L. RADOVÁ, A. POPRACH, R. LAKOMÝ, P. FABIAN, M. SVOBODA a R. VYZULA. Cirkulující miRNA v séru pacientů s renálním karcinomem jako potenciální biomarkery. In: Edukační sborník, XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2012, 289. ISBN 978-80-86793-23-8. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ NS 10361-3/2009, VVZ MZ0MOU2005.

482. KNEBLOVÁ, M., V. KOUDELÁKOVÁ, R. TROJANEC, O. KALITA, D. CAHOVÁ, B. BRAUNEROVÁ, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Identifikace molekulárně genetických změn spojených s relapsem u multiformního glioblastomu: prognostický význam genu EGFR a dalších molekulárně geneticky významných genů a chromozomálních oblastí. In: Edukační sborník, XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2012, 229. ISBN 978-80-86793-23-8. BEZ IF.
DEDIKACE: MPO Tip FR-TI1/525, MSM6198959216, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

481. BENEDÍKOVÁ, A., J. SROVNAL, J. KLEIN, P. SKALICKÝ, M. SZKORUPA, V. RŮŽKOVÁ, D. CAHOVÁ a M. HAJDÚCH. Detekce a klinický význam minimální reziduální choroby u pacientů s karcinomem plic. In: Edukační sborník, XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2012, 176. ISBN 978-80-86793-23-8. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ ČR NS 10285-3. 

480. KOUDELÁKOVÁ, V., M. KNEBLOVÁ, R. TROJANEC, J. DRÁBEK, Z. KOLÁŘ, V. KOLEK, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Přestavba genu ALK u nemalobuněčného karcinomu plic – první zkušenosti. In: Edukační sborník, XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2012, 175-176. ISBN 978-80-86793-23-8. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, GACR 303/09/H048, MPO Tip FR-TI1/525, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

479.  NEUWIRTHOVÁ, J., P. SMILEK, J. JARKOVSKÝ, L. DUŠEK, J. ROTTENBERG, R. KOSTŘICA, J. SROVNAL, M. HAJDÚCH, J. DRÁBEK a J. KLOZAR. Exprese receptoru pro epidermální růstový faktor a mutace v jeho signální cestě v korelaci s cílenou léčbou u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. In: Edukační sborník, XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2012, 165-166. ISBN 978-80-86793-23-8. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ ČR NS 10108-4.

478. KALITA, O., M. HRABÁLEK a R. TROJANEC. Primární nádor mozku jako nádorová duplicita u onkologických pacientů. In: Sborník abstrakt: Kuncův memoriál 2012. 2012, 3. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ ČR č. NT11065-5/5/2010, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030

477. KOUDELÁKOVÁ, V., M. KNEBLOVÁ, R. TROJANEC, J. DRÁBEK, Z. KOLÁŘ, V. KOLEK, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Přestavba genu ALK u nemalobuněčného karcinomu plic. In: Prague ONCO Journal. 2012, (3), 98. ISSN 1804-2252. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, GACR 303/09/H048, MPO Tip FR-TI/525, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

476. DZUBAK, P., J. REHULKA, I. FRYDRYCH, P. KONECNY, J. SAREK, M. VLK a M. HAJDUCH. Derivatives of Betulinic Acid Inducing the Mitotic Arrest in Cancer Cells. In: no conference proceeding: High-Content Analysis, Jan 2012, San Francisco, USA. 2012. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216, LC07017, GACR 301/09/P433, GACR 305/09/1216, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

475. ŘEHULKA, J., P. DŽUBÁK, I. FRYDRYCH, J. ŠAREK a M. HAJDÚCH. Induction of Mitotic Arrest and Apoptosis by Betulinic Acid Derivatives. In: Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czechoslovakia. 2011, 155(4),S6. ISSN 1213-8118.
IF (2010): 0.716.
DEDIKACE: MSM 6198959216, LC07017, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030, CZ.1.07/2.3.00/20.0009, GAČR 303/09/H048, 301/09/P433, 305/09/1216.

474. KOUDELÁKOVÁ, V., M. KNEBLOVÁ, R. TROJANEC, Z. KOLÁŘ, V. KOLEK, J. DRÁBEK, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. ALK Rearrangements in NSCLC-Firts Experiences. In: Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czechoslovakia. 2011, 155(4), S4. ISSN 1213-8118. IF (2010): 0.716.
DEDIKACE: GAČR 303/09/H048, MSM 6198959216, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

473. JANÍKOVÁ, M., J. ŠKARDA, V. ŽIZKOVÁ, P. LUŽNÁ a L. RADOVÁ. The Importance of MIR-21, MIR-126, and MIR-205 in NSCLC Patients. In: Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czechoslovakia. 2011, 155(4), S2. ISSN 1213-8118. IF (2010): 0.716.
DEDIKACE: GAČR 303/09/H048, IGA 521100331, LF_2011_009, MSM 6198959216, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

472. AGRAWAL, K., P. DZUBAK a M. HAJDUCH. Study of Epigenetic 5-azacytidine Nucleosides and Their Derivatives. In: Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czechoslovakia. 2011, 155(4), S1. ISSN 1213-8118. IF (2010): 0.716.
DEDIKACE: GAČR 303/09/H048, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

471. KHARAISHVILI, G., D. SIMKOVA, M. CIZKOVA, K. BOUCHALOVA, G. MGEBRISHVILI, Z. KOLAR a J. BOUCHAL. NESTIN AND COLLAGEN TRIPLE HELIX REPEAT CONTAINING 1 IN BREAST CANCER PROGRESSION. In: Breast Cancer Research. 2011, 13, Supplement 2, S6. ISSN 1465-5411. 
IF (2010): 5.785.
DEDIKACE: NS 9956-4, MSM 6198959216.

470. BOUCHALOVÁ, K., M. ČÍŽKOVÁ, R. TROJANEC, V. KOUDELÁKOVÁ, V. MLČOCHOVÁ, J. FÜRSTOVÁ, L. RADOVÁ, M. DZIECHCIARKOVÁ, B. MELICHAR, K. CWIERTKA, Z. KOLÁŘ a M. HAJDÚCH. TOP2A gene status in triple negative breast cancer patients as a possible anthracycline response predictor. In: Breakthrough Triple Negative Breast Cancer Conference. 2011, 40. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA NS10286-3, MSM6198959216, LC07017, EEA/Norway Financial Mechanisms (CZ0099), BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

469.  DRABEK, J. „Mater semper certa est" neplatí aneb hledání příbuznosti u révy. In: Člověk a víno: Sborník z konference. 2011, 9-16. ISBN 978-80-210-5586-5. BEZ IF.
DEDIKACE: 1K04104 MŠMT, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

468. STRÁNSKÁ, J., J. DRÁBEK, V. HOLINKOVÁ, M. RABČANOVÁ, P. VOJTA a M. HAJDÚCH. Použití polymerázové řetězové reakce v reakčním objemu 1 µl pro detekci mutací genu EGFR. In: VII. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2011, 5, Suppl. B, B54. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: Biomedreg CZ.1.05/2.1.00/01.0030, MSM6198959216, MPO TIP FR TI1/525.
 
467. HÉŽOVÁ, R., A. KOVAŘÍKOVÁ, M. ŠACHLOVÁ, J. BIENERTOVÁ-VAŠKŮ, A. VAŠKŮ, M. SVOBODA, L. RADOVÁ, R. VYZULA a O. SLABÝ. Stanovení jednonukleotidových polymorfizmů (SN/) v miR-196-a2, miR-27a a miR 146a a jejich vliv na riziko kolorektálního karcinomu. In: VII. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2011, 5, Suppl.B, B53. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ NS 10352-3/2009, MZ0MOU2005,  Biomedreg CZ.1.05/2.1.00/01.0030.
 
466. HÉŽOVÁ, R., J. BIENERTOVÁ-VAŠKŮ, M. ŠACHLOVÁ, A. VAŠKŮ, M. SVOBODA, L. RADOVÁ, I. KISS, R. VYZULA a O. SLABÝ. Stanovení polymorfizmů v genech pro gluthathion-S-transferázy v souvislosti s chemoprotektivnm účinkem fytochemikálií zeleniny rodu Brassica a jejich vliv na riziko kolorektálního karcinomu. In: VII. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2011, 5, Suppl. B, B53. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ NS 10352-3/2009, MZ0MOU2005,  Biomedreg CZ.1.05/2.1.00/01.0030.
 
465. LUKÁŠ, J., J. DRÁBEK, M. DZIECHCIARKOVÁ, M. SYRŮČEK, M. RABČANOVÁ, V. HOLINKOVÁ, J. STRÁNSKÁ, S. JANČÍK a M. HAJDÚCH. Zjišťování mutačního statusu genu BRAF u zhoubného novotvaru štítné žlázy. In: VII. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2011, 5, Suppl. B, B50-B51. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: MPO TIP FR TI1/525, MSM6198959216,  Biomedreg CZ.1.05/2.1.00/01.0030.
 
464. KHARAISHVILI, G., D. ŠIMKOVÁ, M. ČÍŽKOVÁ, K. BOUCHALOVÁ, G. MGEBRISHVILI, Z. KOLÁŘ a J. BOUCHAL. Nestin and collagen triple helix repeat containing 1 in triple negative breast cancer. In: VII. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2011, 5, Suppl. B, B44. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: NS 9956-4,  MSM6198959216, Biomedreg CZ.1.05/2.1.00/01.0030, LF_2011_009.
 
463. BOUCHALOVÁ, K., M. ČÍŽKOVÁ, R. TROJANEC, V. KOUDELÁKOVÁ, S. MLČOCHOVÁ, L. RADOVÁ, B. MELICHAR, K. CWIERTKA, G. KHARAISHVILI, Z. KOLÁŘ a M. HAJDÚCH. Triple negative breast carcinoma (TNBC) - challenge for translational  oncology: our results of chromosome 17 and BCL2 protein assessment. In: VII. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2011, 5, Suppl. B, B29-B32. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA NS10286-3, MSM6198959216, LC07017, EEA/Norway Mechanisms  (CZ0099), Biomedreg CZ.1.05/2.1.00/01.0030.
 
462. ČÍŽKOVÁ, M., A. SUSINI, S. VACHER, G. CIZERON-CLAIRAC, C. ANDRIEU, K. DRIOUCH, E. FOURME, R. LIDEREAU a I. BIÉCHE. Vliv mutací PIK3CA na přežití pacientek s karcinomem prsu. In: VII. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2011, 5, Suppl. B, B29. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: Biomedreg CZ.1.05/2.1.00/01.0030.
 
461. KOUDELÁKOVÁ, V., M. KNEBLOVÁ, R. TROJANEC, Z. KOLÁŘ, V. KOLEK, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. ALK rearrangement u nemalobuněčného karcinomu plic-první zkušenosti. In: VII. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2011, 5, Suppl. B, B28-B29. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: MPO Tip FR-TI1/525, MSM6198959216.
 
460. KNEBLOVÁ, M., V. KOUDELÁKOVÁ, R. TROJANEC, O. KALITA, D. CAHOVÁ, L. RADOVÁ, B. BRAUNEROVÁ, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Identifikace molekulárně genetických změn spojených s relapsem u glioblastoma multiforme. In: VII. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2011, 5, Suppl. B, B27. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: MPO Tip FR-TI1/525, MSM6198959216.
 
459. SROVNAL, J., M. ŠPENEROVÁ, D. POSPÍŠILOVÁ, Z. NOVÁK, V. KOUDELÁKOVÁ, M. SEDLÁČKOVÁ, L. RADOVÁ, M. HAJDÚCH, J. STARÝ, B. BLAŽEK, J. HAK, Z. ČERNÁ, P. TIMR, E. KAISEROVÁ, E. BUBANSKÁ a V. MIHÁL. Využití DNA microarrays v predikci odpovědi na glukokortikoidní terapii u pacientů s ALL. In: VII. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2011, 5, Suppl. B, B21-B22. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: CZ1.07/2.3.00/09.0089, Biomedreg CZ.1.05/2.1.00/01.0030, EHP CZ 0099, IGA MZ ČR NS 9939.
 
458. FALTEJSKOVÁ, P., K. ŠRŮTOVÁ, J. MLČOCHOVÁ, M. SVOBODA, L. RADOVÁ, R. NĚMEČEK, A. BEŠŠE, R. VYZULA a O. SLABÝ. Studium mikroRNA u pacientů s kolorektálním karcinomem: identifikace biomarkerů a nových terapeutických cílů. In: VII. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2011, 5, Suppl. B, B21. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ NS/9814-4/2008, mz0mou2005.
 
457. BENEDÍKOVÁ, A., J. SROVNAL a M. HAJDÚCH. Možnosti detekce cirkulujících nádorových buněk. In: VII. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2011, 5, Suppl. B, B20. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: MŠMT CZ1.07/2.3.00/09.0089, IGA MZ ČR NS 10285-3, Biomedreg CZ.1.05/2.1.00/01.0030.
 
456. ŘEHULKA, J., P. DŽUBÁK, I. FRYDRYCH, P. KREJČÍ, M. SOURAL a M. HAJDÚCH. Selekce účinných 4-chinolonů s protinádorovou aktivitou a studium mechanizmu jejich účinku. In: VII. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2011, 5, Suppl. B, B17. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM6198959216, GAČR 303/09/H048, Biomedreg CZ.1.05/2.1.00/01.0030, CZ.1.07/2.3.00/20.0009.
 
455. KONEČNÝ, P., P. DŽUBÁK, M. SOURAL, J. HLAVÁČ, I. FRYDRYCH, G. RYLOVÁ, P. KOCIS a M. HAJDÚCH. Profilování 2-fenylsubstituovaných-3-hydroxychinolin-4(1H)-one-karboxamidů a jejich protinádorových účinků metodou průtokové cytometrie. In: VII. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2011, 5, Suppl. B, B17. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM6198959216, GAČR 301/09/P433, GAČR 305/09/1216, Biomedreg CZ.1.05/2.1.00/01.0030.
 
454. DŽUBÁK, P., H. VÁGNEROVÁ, I. FRYDRYCH, P. KONEČNÝ, J. ŘEHULKA, A. JANOŠťÁKOVÁ, A. GANDALÁKOVÁ a M. HAJDÚCH. Prodrug formy triterpenů s protinádorovou aktivitou. In: VII. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2011, 5, Suppl. B, B16-B17. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM6198959216, GAČR 301/09/P433, GAČR 305/09/1216, Biomedreg CZ.1.05/2.1.00/01.0030.
 
453. RYLOVÁ, G., P. DŽUBÁK, M. ŠPENEROVÁ, A. JANOŠŤÁKOVÁ, I. FRYDRYCH, P. KONEČNÝ, D. HOLUB, T. OŽDIAN, D. DOLEŽAL, M. SOURAL, J. HLAVÁ a M. HAJDÚCH. Molecular targets and biological activity of quinolinone derivatives with anticancer effect.   In: VII. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2011, 5, Suppl. B, B16. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM6198959216, Biomedreg CZ.1.05/2.1.00/01.0030.
 
452. OŽDIAN, T., D. HOLUB, P. DŽUBÁK, G. RYLOVÁ, M. KOLLAREDDY, J. ŘEHULKA, R. ČÁBELKA, D. CAHOVÁ, V. HAVLÍČEK a M. HAJDÚCH. Evaluation of complex proteomic samples in case of platinum drugs treated CEM cell line (Proteomické profilování platinových léčiv). In: VII. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2011, 5, Suppl. B, B15-B16. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM6198959216, GAČR (H-084), Biomedreg CZ.1.05/2.1.00/01.0030.
 
451. KALITA, O., M. VAVERKA, L. HRABÁLEK, M. ZLEVOROVÁ, R. TROJANEC, M. HAJDÚCH, J. DRÁBEK, J. EHRMANN a M. HOUDEK. Chyby a úskalí v hodnocení léčby glioblastomů. In: VII. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2011, 5, Suppl.B, B14. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: Biomedreg CZ.1.05/2.1.00/01.0030.
 
450. ÜBERALL, I., J. VANÍČKOVÁ, J. SROVNAL, J. GREGAR a J. EHRMANN. BARRETT´s oesophagus and telomerase activity. In: VII. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2011, 5, Suppl. B, B13. ISSN 1802-4475. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216, NS 10279-3/2009, Biomedreg CZ.1.05/2.1.00/01.0030, LF_2011_009.
 
449. TROJANEC, R., V. KOUDELÁKOVÁ, K. BOUCHALOVÁ, L. RADOVÁ, H. ONDRYAŠOVÁ, E. KREJČÍ, M. MEGOVÁ, M. ČÍŽKOVÁ, S. MLČOCHOVÁ, B. MELICHAR a M. HAJDÚCH. Role of CCND1 and C-MYC oncogenes in metastatic breast cancer patients treated by herceptin. In: IX. Madrid Breast Cancer Conference, 16.-17.11.2011, Madrid, Spain. Breast Cancer Research. 2011, 13, Supplement 2, S9-S10. ISSN 1465-5411.  IF (2010): 5.785.
DEDIKACE: IGA NS10286-3, MSM6198959216, Biomedreg CZ.1.05/2.1.00/01.0030.
 
448. BOUCHALOVÁ, K., M. ČÍŽKOVÁ, R. TROJANEC, V. KOUDELÁKOVÁ, L. RADOVÁ, J. FURSTOVÁ, B. MELICHAR, K. CWIERTKA, G. KHARAISHVILI, Z. KOLÁŘ a M. HAJDÚCH. BCL2 is predictive marker of adjutant CMF regimen in triple-negative breast cancer patients. In: IX. Madrid Breast Cancer Conference, 16.-17.11.2011, Madrid, Spain. Breast Cancer Research. 2011, 13, Supplement 2, S9. ISSN 1465-5411.  IF (2010): 5.785.
DEDIKACE: IGA NS10286-3, NS-9956, MSM6198959216, Biomedreg CZ.1.05/2.1.00/01.0030.
 
447. KALITA, O., M. VAVERKA, L. HRABÁLEK, M. ZLEVOROVÁ, R. TROJANEC, M. HAJDÚCH, M. MEGOVÁ, J. SROVNAL, J. DRÁBEK, J. EHRMANN a M. HOUDEK. Non-lokální metastázy high grade gliomů. In: Brněnské neurochirurgické dny: Abstrakta, 10.-11.11.2011, Hotel Akademie, Velké Bílovice. 2011, 6. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE
 
446. BENEDÍKOVÁ, A., J. SROVNAL, J. KLEIN, P. SKALICKÝ, M. SZKORUPA, M. VAHALÍKOVÁ, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Detection and clinical importance of minimal residual disease in patients with lung cancer - a pilot study. In: New Frontiers in the Research of PhD Students. 2011, 12-15. ISBN 978-80-260-0922-1. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT CZ1.07/2.3.00/09.0089, IGA MZ CR NS 10285-3, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.
 
445. BENEDÍKOVÁ, A., J. SROVNAL, J. KLEIN, P. SKALICKÝ, M. SZKORUPA, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Pilot results for the detection of minimal residual disease in lung cancer.  In: European Journal of Cancer. 2011, 47, Supplement 1, S610-S611. ISSN 1359-6349. IF (2010): 9.386.
DEDIKACE: MSMT CZ1.07/2.3.00/09.0089, IGA MZ CR NS 10285-3, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.
 
444. SROVNAL, J., M. ŠPENEROVÁ, L. RADOVÁ, D. POSPÍŠILOVÁ, V. MIHÁL a M. HAJDÚCH. Analysis of the glucocorticoid resistance mechanism in children with acute lymphoblastic leukemia using DNA microarrays. In: European Journal of Cancer. 2011, 47, Supplement 1, S650. ISSN 1359-6349. IF (2010): 9.386.
DEDIKACE: MSMT CZ1.07/2.3.00/09.0089, EHP CZ 0099, IGA MZ CR NS 9939, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.
 
443. JANÍKOVÁ, M., J. ŠKARDA, V. ŽIŽKOVÁ, P. LUŽNÁ a L. RADOVÁ. Exprese miR-21, miR-126 a miR-205 u pacientů s NSCLC. In: Konference vědeckých prací studentů DSP 2011: abstrakta, 6. – 7. 9. 2011. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, 2011, 48. ISBN 978-80-244-2847-5. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA 521100331, GAČR 501100021, GAČR 303/09/H048, MSM 6198959216, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.
 
442. CIZKOVA, M., G. CIZERON-CLAIRAC, S. VACHER, A. SUSINI, C. ANDRIEU, R. LIDEREAU a I. BIECHE. Gene expression profiling revers new aspects of PIK3CA station in ERa-positive breast cancer: major implication of the Wnt signalling pathway. In: Konference vědeckých prací studentů DSP 2011:  abstrakta, 6. – 7. 9. 2011. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, 2011, 42. ISBN 978-80-244-2847-5. BEZ IF.
DEDIKACE: PROCAN and Comité départmental des Hauts-de-Seine of the Ligue Nationale Contre le Cancer.
 
441. BENEDÍKOVÁ, A., J. SROVNAL, J. KLEIN, P. SKALICKÝ, M. SZKORUPA, J. CHUDÁČEK, V. RŮŽKOVÁ, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Detekce a klinický význam minimální reziduální choroby
u pacientů s karcinomem plic – pilotní studie. In: Konference vědeckých prací studentů DSP 2011: abstrakta, 6. – 7. 9. 2011. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, 2011, 41. ISBN 978-80-244-2847-5. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ ČR 10285-3.
 
440. KHARAISHVILI, G., M. CIZKOVA, K. BOUCHALOVA, E. SEDLAKOVA, G. MGEBRISHVILI, Z. KOLAR a J. BOUCHAL. Collagen triple helix repeat containing 1 protein in primary and metastatic breast cancer. In: Programme and abstract book: The 7th Sympozium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. The 96th Seminar of the Czech Division of the International Academy of Pathology. The 3rd Olomouc Days of Histology Laboratory Technicians, 29.-30. dubna 2011. Olomouc: Ústav patologie LF UP, 2011, 27-28. ISBN: 978-80-87327-59-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MZČR NS 9956-4, MSM 6198959216, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030, lf_2010_006.
 
439. KHARAISHVILI, G., M. CIZKOVA, K. BOUCHALOVA, E. SEDLAKOVA, Z. KOLAR a Z. BOUCHAL. Asporin modulates tissue microenvironment, invasive growth and bone metastasis of breast cancer. In: Programme and abstract book: The 7th Sympozium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. The 96th Seminar of the Czech Division of the International Academy of Pathology. The 3rd Olomouc Days of Histology Laboratory Technicians, 29.-30. dubna 2011. Olomouc: Ústav patologie LF UP, 2011, 27. ISBN: 978-80-87327-59-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MZČR NS 9956-4, MSM 6198959216, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030, lf_2010_006.
 
438. BRAUER, R., M. DZIECHCIARKOVÁ, J. ŠKARDA, M. HAJDÚCH a R. SEDLÁČEK. Increased susceptibility of MMP19 deficient mice to DSS-induced colitis provides novel insights into pathogenesis of intestinal inflammation. In: Programme and abstract book: The 7th Sympozium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. The 96th Seminar of the Czech Division of the International Academy of Pathology. The 3rd Olomouc Days of Histology Laboratory Technicians, 29.-30. dubna 2011. Olomouc: Ústav patologie LF UP, 2011, 25. ISBN: 978-80-87327-59-3. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

437. RADOVÁ, L., O. SLABÝ a M. HAJDÚCH. Statistical Analysis of High-Dimensional Data in Cancer Research. In: Olomoucian Days of Applied Mathematics: Book of Abstracts. 2011, 54. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030, MZČR NS 9937-4, MZČR NS 9814-4, MZ0MOU2005.

436. FRYDRYCH, I., P. KONEČNÝ, P. DŽUBÁK, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Comparative study of distinct effects of chemotherapeutic drugs on cell cycle. In: Towards toxicity assessment without animals. The 28th Workshop of SSCT and FINSCOPA Seminar, 21.-23.9.2011, Tampere, Finland. 2011, 47-48. ISBN 978-951-44-8558-9). BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216, LC07017, GAĆR 301/09/P433, GAĆR 305/09/1216, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.
 
435. KONEČNÝ, P., P. DŽUBÁK, M. SOURAL, J. HLAVÁČ, I. FRYDRYCH, G. RYLOVÁ a M. HAJDÚCH. Flow cytometric profiling of 2-Phenylsubstituted-3-Hydroxyquinolin-4(1H)-one-Carboxamides and their anticancer activities. In: Towards toxicity assessment without animals: The 28th Workshop of SSCT and FINSCOPA Seminar, 21.-23.9.2011, Tampere, Finland. 2011, 47. ISBN 978-951-44-8558-9. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216, LC07017, GAĆR 301/09/P433, GAĆR 305/09/1216, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

434. OŽDIAN, T., D. HOLUB, P. DŽUBÁK, G. RYLOVÁ, M. KOLLAREDDY, J. ŘEHULKA, V. HAVLÍČEK a M. HAJDÚCH. Proteomic profile of platinum based drug treatment of CEM cells. In: Book of Abstracts: 5th Central and Eastern European Proteomic Conference. 2011, 62. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM6198959216, GAČR H-084, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

433. RYLOVÁ, G., P. DŽUBÁK, M. ŠPENEROVÁ, A. JANOŠŤÁKOVÁ, I. FRYDRYCH, I. KONENČNÝ, D. HOLUB, T. OŽDIAN, D. DOLEŽAL, M. SOURAL, M. HLAVÁČ a M. HAJDÚCH. Biological activity and protein targets of quinoline derivatives with anticancer effect. In: Book of Abstracts: 5th Central and Eastern European Proteomic Conference. 2011, 61. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM6198959216, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

432. KOLLAREDDY, M. R., D. ZHELEVA, P. DZUBAK a M. HAJDUCH. Identification and characterization of potential tumor cell resistence mechanisms toward a novel aurora kinase inhibitor. In: Proceedings of the 102nd Annual Meeting of  the American Association for Cancer Research, 2.-6.4.2011, Orlando, Florida. 2011, 52, abstrakt č. 735. BEZ IF.
DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

431. DZUBAK, P., J. REHULKA, D. HOLUB, T. OZDIAN, A. JANOSTAKOVA, J. SAREK, M. VLK a M. HAJDUCH. Diversity of anticancer mechanisms of action of triterpenoids derived from betulinic acid. In: Proceedings of the 102nd Annual Meeting of the American Association for Cancer Research, 2.-6.4.2011, Orlando, Florida. 2011, 52, abstrakt č. 2641. BEZ IF.
DEDIKACE: GACR 301/06/P433, GACR 305/09/1216, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

430. MISTRIK, M., P. DZUBAK, J. VOLER, M. HAJDUCH a J. BARTEK. Replication stress induced genomic alterations – emphasis on common fragile sites. In: Proceedings of the 102nd Annual Meeting of the American Association for Cancer Research, 2.-6.4.2011, Orlando, Florida. 2011, 52, abstrakt č. 1247. BEZ IF.
DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

429. SROVNAL, J., A. BENEDIKOVA, D. KLOS, M. LOVECEK, R. HAVLIK, L. RADOVA, K. CWIERTKA a M. HAJDUCH. The detection of circulating tumor cells is a negative prognostic factor in pancreatic cancer. In: Proceedings of the 102nd Annual Meeting of the American Association for Cancer Research, 2.-6.4.2011, Orlando, Florida. 2011, 52, abstrakt č. 4152. BEZ IF. BEZ IF.
DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

428. SROVNAL, J., L. RADOVÁ, R. AUJESKÝ, R. VRBA, Č. NEORAL, J. CINCIBUCH, K. CWIERTKA, B. MELICHAR, M. SEDLÁČKOVÁ a M. HAJDÚCH. Neoadjuvant Chemoradiotherapy Response Prediction Using Microarray Expressional Profiling in Oesophageal Cancer. In: Sborník abstrakt konference: Nová léčiva závažných lidských onemocnění. 2011, 19-20. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM6198959216, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

427. RYLOVÁ, G., P. DŽUBÁK, M. ŠPENEROVÁ, A. JANOŠŤÁKOVÁ, I. FRYDRYCH, P. KONEČNÝ, D. HOLUB, T. OŽDIAN, D. DOLEŽAL, M. SOURAL, J. HLAVÁČ a M. HAJDÚCH. Biological Activity and Molecular Targets of Quinoline Derivatives with Anticancer Effect. In: Sborník abstrakt konference: Nová léčiva závažných lidských onemocnění, 2011, 19. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM6198959216, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

426. OŽDIAN, T., D. HOLUB, P. DŽUBÁK, G. RYLOVÁ, M. KOLLAREDDY, J. ŘEHULKA, V. HAVLÍČEK a M. HAJDÚCH. Proteomic Profile CEM cells Treated by Platinum Based Drugs. In: Sborník abstrakt konference: Nová léčiva závažných lidských onemocnění, 2011, 16. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM6198959216, Czech Science Foundation (H-084), BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

425. MEGOVÁ, M., R. TROJANEC, O. KALITA, V. KOUDELÁKOVÁ, L. STANOVSKÁ, E. MIKULÍKOVÁ, L. RADOVÁ, D. CAHOVÁ, B. BRAUNEROVÁ, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Prognostic Significancy of Cytogenetic Markers for Long-Term Glioblastoma Multiforme Survivors. In: Sborník abstrakt konference: Nová léčiva závažných lidských onemocnění. 2011, 14. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, MPO Tip FR-TI1/525.

424. KONEČNÝ, P., P. DŽUBÁK, I. FRYDRYCH, M. ŠPENEROVÁ, A. JANOŠŤÁKOVÁ, J. SROVNAL, V. MIHÁL, M. HAJDÚCH. Prediction of Therapeutic Response to Corticoids for Children Patients with ALL. In: Sborník abstrakt konference: Nová léčiva závažných lidských onemocnění. 2011, 11-12. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ: NS 9939, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030, MSM6198959216, EHP/Norway CZ0099.

423. HOLUB, D., T. OŽDIAN, P. DŽUBÁK, G. RYLOVÁ, M. KOLLAREDDY, J. ŘEHULKA, V. HAVLÍČEK A M. HAJDÚCH. Proteomic Profile of CEM Cells Treated by Vincristine. In: Sborník abstrakt konference: Nová léčiva závažných lidských onemocnění. 2011, 9. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM 6198959216, Czech Science Foundation (H-084), BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

422. BOUCHALOVÁ, K., M. ČÍŽKOVÁ, D. FRIEDECKÝ, A. POLÝNKOVÁ, A. JANOŠŤÁKOVÁ, L. RADOVÁ, K. CWIERTKA, R. TROJANEC, M. DZIECHCIARKOVÁ, M. HAJDÚCH, B. MELICHAR a Z. KOLÁŘ. Tyrosine Kinase Inhibitor Lapatinib in the Treatment of Metastatic Breast Carcinoma Patients: Lapatinib Plasma Levels and HER1 (EGFR) Gene/Protein Assessment. In: Sborník abstrakt konference: Nová léčiva závažných lidských onemocnění. 2011, 5. BEZ IF.
DEDIKACE: GRANT LF UP: 91110301, MSM 6198959216, IGA NS10286-3, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

421. BENEDÍKOVÁ, A., J. SROVNAL, J. KLEIN, P. SKALICKÝ, M. SZKORUPA, V. RŮŽKOVÁ, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Pilot Results for the Detection of Minimal Residual Disease in Lung Cancer. In: Sborník abstrakt konference: Nová léčiva závažných lidských onemocnění. 2011, 2-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT CR 6198959216, IGA MZ ČR 10285-3, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

420. SROVNAL, J., L. RADOVÁ, R. AUJESKÝ, R. VRBA, C. NEORAL, J. CINCIBUCH, K. CWIERTKA, B. MELICHAR a M. HAJDUCH.  NEOADJUVANT CHEMORADIOTHERAPY RESPONSE PREDICTION USING MICROARRAY EXPRESSIONAL PROFILING IN OESOPHAGEAL CANCER. In: Annals of Oncology. 2011, 22, Supplement 5, v19-v19. ISSN 0923-7534. IF (2010): 6.452.
DEDIKACE: MSMT CR 6198959216, LC07017, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

419. ČAPKOVÁ, P., M. GODAVA, J. HYJÁNEK, M. HAJDÚCH a M. ŚANTAVÝ. Potocki-Lupski syndrome in two patients with mosaicism for a marker chromosomes. In: Chromosome Research. 2011, 19, Supplement 1, S37-S38. ISSN 0967-3849. IF (2010): 3.130.
BEZ DEDIKACE

418. MEGOVÁ, M., R. TROJANEC, O. KALITA, V. KOUDELÁKOVÁ, L. STANOVSKÁ, E. MIKULÍKOVÁ, L. RADOVÁ, B. BRAUNEROVÁ, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Glioblastoma multiforme: prognostic signifikance of EGFR1 gene and other cytogenetic important genes and chromosomal regions. In: Chromosome Research. 2011, 19, Supplement 1, S158-S159. ISSN 0967-3849. IF (2010): 3.130.
DEDIKACE: MPO Tip FR-TI1/525, MSM6198959216.

417. KOUDELÁKOVÁ, V., R. TROJANEC, K. BOUCHALOVÁ, J. FÜRSTOVÁ, L. RADOVÁ, L. DUŠEK, H. ONDRYÁŠOVÁ, E. KREJČÍ, M. MEGOVÁ, S. MLČOCHOVÁ, B. MELICHAR a M. HAJDÚCH. Importance of CCND1 and C-MYC oncogenes in herceptin-treated metastatic breast cancer patients. In: Chromosome Research. 2011, 19, Supplement 1, S148-S149. ISSN 0967-3849. IF (2010): 3.130.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA NS10286-3.

416. VLK, M., J. ŠAREK, T. ELBERT a M. HAJDÚCH. IZOTOPICKY ZNAČENÉ TRITERPENOIDY PRO VÝZKUM FARMAK. In: Chemické listy. 2011, 105(5), 423. ISSN 0009-2770. IF (2010): 0.620.
DEDIKACE: MŠM 6840770040, GAČR 305/09/1216. IF (2010):0.620.

415. RYLOVÁ, G., P. DŽUBÁK, M. ŠPENEROVÁ, A. JANOŠŤÁKOVÁ, I. FRYDRYCH, P. KONENČÝ, D. HOLUB, T. OŽDIAN, D. DOLEŽAL, M. SOURAL, M. HLAVÁČ a M. HAJDÚCH. BIOLOGICKÁ AKTIVITA A MOLEKULÁRNÍ CÍLE CHINOLONOVÝCH DERIVÁTŮ S PROTINÁDOROVÝMI ÚČINKY. In: Chemické listy. 2011, 105(5), 416. ISSN 0009-2770. IF (2010):0.620.
DEDIKACE: LC07017, MSM6198959216, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

414. NEUWIRTHOVÁ, J., P. SMILEK, R. KOSTŘICA, J. DRÁBEK, J. SROVNAL a M. HAJDÚCH. Prospektivní studie mutací v EGFR signální cestě ve vztahu k léčbě cetuximabem. In: Edukační sborník, XXXV. Brněnské onkologické dny, 21.-23. dubna 2011. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011, 181-182. ISBN 978-80-86793-17-7. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

413. JANÍKOVÁ, M., J. ŠKARDA, V. ŽIŽKOVÁ, P. LUŽNÁ a L. RADOVÁ. Význam miR21, miR126
a miR205 u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. In: Edukační sborník, XXXV. Brněnské onkologické dny, 21.-23. dubna 2011. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011, 306. ISBN 978-80-86793-17-7. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

412. STRÁNSKÁ, J., J. DRÁBEK, S. JANČÍK, V. HOLINKOVÁ, M. RABČANOVÁ a M. HAJDÚCH. Analýza mutace genu BRAF v real time cykléru s využitím dvou fluorescenčních principů. In: Edukační sborník, XXXV. Brněnské onkologické dny, 21.-23. dubna 2011. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011,157. ISBN 978-80-86793-17-7. BEZ IF.
DEDIKACE: BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

411.  MEGOVÁ, M., R. TROJANEC, O. KALITA, V. KOUDELÁKOVÁ, L. STANOVSKÁ, E. MIKULÍKOVÁ, L. RADOVÁ, B. BRAUNEROVÁ, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Glioblastoma multiforme: prognostický význam genu EGFR1 a dalších cytogeneticky významných genů a chromozomálních oblastí. In: Edukační sborník, XXXV. Brněnské onkologické dny, 21.-23. dubna 2011. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011, 235. ISBN 978-80-86793-17-7. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, MPO Tip FR-TI1/525, IGA NS10286-3.

410. SROVNAL, J., J. CINCIBUCH, K. CWIERTKA, B. MELICHAR, R. AUJESKÝ, R. VRBA, Č. NEORAL, L. RADOVÁ, M. SEDLÁČKOVÁ a M. HAJDÚCH. Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu. In: Edukační sborník, XXXV. Brněnské onkologické dny, 21.-23. dubna 2011. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011, 307-308. ISBN 978-80-86793-17-7. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

409. RÉDOVÁ, M., O. SLABÝ, R. LAKOMÝ, A. POPRACH, J. HODEK, M. SVOBODA, L. RADOVÁ, P. FABIAN, R. ILIEV, J. OVESNÁ, J. MICHÁLEK a R. VYZULA. MikroRNA jako nové prognostické markery časného metastazování po nefrektomii. In: Edukační sborník, XXXV. Brněnské onkologické dny, 21.-23. dubna 2011. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011, 307. ISBN 978-80-86793-17-7. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZČR NS 10361-3/2009, MZ0MOU2005.

408. BENEDÍKOVÁ, A., J. SROVNAL, J. KLEIN, P. SKALICKÝ, M. SZKORUPA, J. CHUDÁČEK, V. RŮŽKOVÁ, V. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Minimální reziduální choroba u pacientů s karcinomem plic – pilotní studie. In: Edukační sborník, XXXV. Brněnské onkologické dny, 21.-23. dubna 2011. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011, 189-190. ISBN 978-80-86793-17-7. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ ČR 10285-3.

407. ŠIMKOVÁ, D., G. KHARAISHVILI, M. ČÍŽKOVÁ, K. BOUCHALOVÁ, Z. KOLÁŘ a J.  BOUCHAL. Proteoglykan aspirin a jeho vliv na invazivní růst karcinomu prsu. In: Edukační sborník, XXXV. Brněnské onkologické dny, 21.-23. dubna 2011. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011, 321. ISBN 978-80-86793-17-7. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZČR NS 9956-4, MSM 6198959216.

406. KOUDELÁKOVÁ, V., R. TROJANEC, K. BOUCHALOVÁ, J. FÜRSTOVÁ, L. RADOVÁ, H. ONDRYÁŠOVÁ, L. DUŠEK, M. MEGOVÁ, E. KREJČÍ, S. MLČOCHOVÁ, B. MELICHAR a M. HAJDÚCH. Prediktivní význam genů CCND I a C-MYC u pacientek s trastuzumabem léčeným metastatickým karcinomem prsu. In: Edukační sborník, XXXV. Brněnské onkologické dny, 21.-23. dubna 2011. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011, 118-119. ISBN 978-80-86793-17-7. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA NS 10286-3.

405. KOUDELÁKOVÁ, V., J. BERKOVCOVÁ, R. TROJANEC, L. RADOVÁ, J. EHRMANN, Z. KOLÁŘ, B. MELICHAR a M. HAJDÚCH. Evaluation of HER2 gene status by qPCR in breast cancer samples with nonconclusive FISH. In: Journal of Clinical Oncology 2011: ASCO Annual Meeting Proceedings. 2011, 29(15S), 73s. ISSN 0732-183X. IF (2009) 17.793.
DEDIKACE: FGF UP LF_2011_018, BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

404. FALTEJSKOVÁ, P., R. HÉŽOVÁ, M. SVOBODA, J. ŠÁNA, L. RADOVÁ, R. NĚMEČEK, A. BEŠŠE, R. VYZULA a O. SLABÝ. Detection of metastatic spread to lymph nodes in colorectal cancer patiens by analysis of microRNA expression profiles in primary tumors. In: Conference book: The Student Scientific Conference on Cancer Research. 2011, 34. ISBN 978-80-210-5442-4. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZCR NS/10352-3/2009, IGA MZCR NS/9814-4/2008, MSMT MZ0MOU2005.

403. RÉDOVÁ, M., O. SLABÝ, R. LAKOMÝ, A. POPRACH, J. HODEK, M. SVOBODA, L. RADOVÁ, P. FABIAN, R. ILJEV, J. OVESNÁ, J. MICHÁLEK a R. VYZULA. MicroRNA in renal cell carcinoma-potential marker for prediction of early metastasis after nephrectomy. In: Conference book: The Student Scientific Conference on Cancer Research. 2011, 32. ISBN 978-80-210-5442-4. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

402. RYLOVÁ, G., P. DŽUBÁK, M. ŠPENEROVÁ, A. JANOŠŤÁKOVÁ, I. FRYDRYCH, P. KONEČNÝ, D. HOLUB, T. OŽDIAN, D. DOLEŽAL, M. SOURAL, J. HLAVÁČ a M. HAJDÚCH. Biological activity and molecular targets of quinoline derivatives with anticancer effect. In: Conference book: The Student Scientific Conference on Cancer Research. 2011, 28. ISBN: 978-80-210-5442-4. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM6198959216, BIOMEDREG CZ. 1.05./2.1.00/01.0030.

401. SROVNAL, J., K. VYSLOUZIL, S. WIECZEK, J. DRABEK, L. RADOVA, M. DUDA, P. SKALICKY, I. KLEMENTA, L. STARY, K. CWIERTKA, J. STRAZNICKA, V. SRAMEK, B. MELICHAR a M. HAJDUCH. THE DETECTION OF CIRCULATING TUMOR CELLS IS A NEGATIVE PROGNOSTIC FACTOR IN COLORECTAL CANCER. In: PRAGUE ONCO JOURNAL. 2011, 2011(2), 111. ISSN 1804-2252. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZCR NR/7804-5, IGA MZCR NR/9076, BIOMEDREG CZ.1.05./2.1.00/01.0030.

400. KOUDELÁKOVÁ, V., R. TROJANEC, K. BOUCHALOVÁ, J. FÜRSTOVÁ, H. ONDRYÁŠOVÁ, L. RADOVÁ, L. DUŠEK, M. MEGOVÁ, S. MLČOCHOVÁ, B. MELICHAR a M. HAJDÚCH. PROGNOSTICKÝ A PREDIKTIVNÍ VÝZNAM GENŮ CCND1 A C-MYC U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU. In: PRAGUE ONCO JOURNAL. 2011, 2011(2), 95-96. ISSN 1804-2252. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA NS10286-3.

399. ČÍŽKOVÁ, M., K. BOUCHALOVÁ, R. TROJANEC, M. DZIECHCIARKOVÁ, S. VACHER, L. RADOVÁ, J. FÜRSTOVÁ, M. HAJDÚCH, I. BIECHE, B. MELICHAR, K. CWIERTKA a Z. KOLÁŘ. Impact of PIK3CA, PTEN and RPS6 Status on Lapatinib Treatment Outcome in Advanced-Stage Breast Cancer Patients. In: Cancer Research, 2010, 70(24), 219 - 220. ISSN 0008-5472. IF (2009): 7.543.
DEDIKACE: LF UP 91110301, MSM 6198959216, Biomedreg CZ.1.05./2.1.00/01.0030, IGA NS10286-3.

398. KOUDELÁKOVÁ, V., R. TROJANEC, K. BOUCHALOVÁ, J. FÜRSTOVÁ, H. ONDRYÁŠOVÁ, L. RADOVÁ, L. DUŠEK, M. MEGOVÁ, S. MLČOCHOVÁ, B. MELICHAR a M. HAJDÚCH. C-MYC, CCND1 AND RAR ONCOGENES IN BREAST CANCER APTIENTS. In: Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc. 2010, 154(4), S3-S4. ISSN 1213-8118. BEZ IF.
DEDIKACE: GAČR 303/09/H048, IGA NS10286-3, MSM6198959216.

397. ŠPENEROVÁ, M., J. SROVNAL, P. DŽUBÁK, I. FRYDRYCH, P. KONEČNÝ, A. JANOŠŤÁKOVÁ, S. ŠÁLKOVÁ, K. KYLAROVÁ, V. RŮŽKOVÁ, L. RADOVÁ, M. HAJDÚCH, J. STARÝ, P. TIMR, J. HAK, B. BLAŽEK, Z. ČERNÁ, E. KAISEROVÁ, E. BUBANSKÁ a V. MIHÁL. STUDY OF CORTICOID RESISTANCE IN CHILDHOOD ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA. In: Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc. 2010, 154(4), S3. ISSN 1213-8118. BEZ IF.
DEDIKACE: GAČR 305/08/0535, GAČR 303/09/H048, IGA UPOL 911100071/31.

396. DZUBAK, P., J. REHULKA, D. HOLUB, T. OZDIAN, A. JANOSTAKOVA, J. SAREK, M. KVASNICA, M. VLK a M. HAJDUCH. Diversity of anticancer mechanisms of action of triterpenoid compounds derived from betulinic acid. In: Structural Biology & drug Discovery. Programme-Abstract Book. 2010, 46. BEZ IF.
DEDIKACE: GACR 301/09/9433, GACR 301/09/P433, CZ.1.05./2.1.00/01.0030.

395. DRABEK, J., P. SOSIK a L. BOTUR. Software application for a design of universal pre-amplification primers for DNA profiling. In: Conference Proceedings: The 2nd International Conference on Forensic Genetics. Telč, 24.-26.května 2010, 48-49. ISBN 978-80-7399-959-9. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

394. DRABEK, J. „Mater semper certa est" neplatí aneb hledání příbuznosti u révy (a u lidí).  In: Víno jako multikulturní fenomén: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Olomouc, 22.-23.dubna 2010,
13-18. ISBN 978-80-904477-4-5. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

393. DRÁBEK, J. Genetické základy lidského pachu. In: Pokroky v kriminalistice: IV. mezinárodní konference věnovaná kriminalistice a dalším forenzním vědám. Praha: Policejní akademie ČR v Praze, 15.-16. září 2010,
1-12. ISBN: 978-80-7251-332-1. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

392. DRÁBEK, J., M . RABČANOVÁ, V. HOLINKOVÁ, S. JANČÍK, J. SROVNAL a M. HAJDÚCH. qPCR detection system for R462Q (G>A) polymorphism of RNAseL gene. In Conference Proceedings. In: The 2nd International Conference on Forensic Genetics. Telč, 24.-26.května  2010, 50-52 . ISBN 978-80-7399-959-9. BEZ IF.
DEDIKACE: CZ.1.05/2.1.00/01.0030, MSM6198959216, LC07017, IGA NS9959, NR9076.

391.    DRÁBEK, J. (Forensic relevance of) advancement of sequencing machines and methods. In: Conference Proceedings: The 2nd International Conference on Forensic Genetics.Telč, 24.-26. května 2010, 53-57. ISBN 978-80-7399-959-9. BEZ IF.
DEDIKACE: CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

390. RÉDOVÁ, M., O. SLABÝ, J. HODEK, R. LAKOMÝ, A. POPRACH, M. SVOBODA, L. RADOVÁ, P. FABIAN, R. ILIEV, J. OVESNÁ, J. MICHÁLEK a R. VYZULA. Analýza expresních profilů mikroRNA za účelem identifikace nových prognostických markerů časného metastazování po nefrektomii. In: VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2010, 4, Suppl. A., 31-32. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ NS 10361-3/2009, MZ0MOU2005.

389. KHARAISHVILI, G., M. CIZKOVA, E. SEDLAKOVA, Z. KOLAR a J. BOUCHAL. Immunohistochemical analysis of collagen triple helix containing 1 protein in breast cancer patiens. In: VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2010, 4, Suppl.A., 29. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZČR NS 9956-4, MSM 6198959216, vnitřní grant Gvantsa Kharaishvili LF_2010_006.

388. FALTEJSKOVÁ, P., O. SLABÝ, M. SVOBODA, R. HÉŽOVÁ, L. RADOVÁ, R. NĚMEČEK, A. BEŠŠE, S. ŠEVČÍKOVÁ, J. ŠÁNA, M. RÉDOVÁ, J. MICHÁLEK a R. VYZULA. Analýzy globálních profilů exprese mikroba u pacientů s kolorektálním karcinomem za účelem diagnostiky metastatického postižení lymfatických uzlin. In: VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2010, 4, Suppl.A., 27-28. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ NS/9814-4/2008, MZ0MOU2005.

387. ČÍŽKOVÁ, M., G. CIZERON-CLAIRAC, S. VACHER, A. SUSINI, C. ANDRIEU, R. LIDEREAU a I. BIÉCHE, Gene expression profiling revers new aspects of PIK3CA station in ERalpha-positive breast cancer: major implication of the Wnt signaling pathway. In: VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2010, 4, Suppl.A., 26. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

386. ŘEHULKA, J., P. DŽUBÁK, D. HOLUB, T. OŽDIAN, A. KAMENÍČKOVÁ, P. KONEČNÝ, I. FRYDRYCH, S. ŠÁLKOVÁ, J. ŠAREK, M. KVASNICA, M. VLK a M. HAJDÚCH. Diverse Gross of triterpenoid compounds derived from betulinic acid rapidly inducing apoptosis and G2/M block. In: VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2010, 4, Suppl.A., 24. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: GACR 301/09/P433, GACR 305/09/1216, (BIOMEDREG) CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

385. FRYDRYCH, I., P. DŽUBÁK, M. SOURAL, J. HLAVÁČ, P. FUNK, P. KONEČNÝ a M. HAJDÚCH. 2-Substituted-3-Hydroxyquinoline-4(1H)-one-Carboxamides as potential anticancer drugs. In: VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2010, 4, Suppl.A., s. 24. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, FM EEA/Norway (A/CZ0046/1/0022), MSM6198959216, (BIOMEDREG) CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

384. SVOBODA, M., I. KOCÁKOVÁ, P. FABIAN, O. SLABÝ, J. SROVNAL, L. RADOVÁ, I. GARAJOVÁ, I. KOCÁK, R. ŠEFR, L. SIROTEK, Z. EBER, L. SLÁMOVÁ, L. POCHOP, J. GOMBOŠOVÁ, P. ČOUPEK, E. KREJČÍ, M. PACAL, J. STANÍČEK, Z. KAPLAN, R. NENUTIL, P. ŠLAMPA, M. HAJDÚCH a R. VYZULA. Výsledky léčby lokálně pokročilého adenokarcinomu rekta neoadjuvantní konkomitantní radioterapií a chemoterapií na bázi fluoropyrimidinů. In: VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2010, 4, Suppl.A., 23. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

383. BENEDÍKOVÁ, A., J. SROVNAL, J. KLEIN, P. SKALICKÝ, M. SZKORUPA, V. RŮŽKOVÁ, L . RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Minimální reziduální choroba u pacientů s karcinomem plic-pilotní studie. In: VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2010, 4, Suppl. A., 21-22. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ ČR 10285-3.

382. DRÁBEK, J., M. RABČANOVÁ, V. HOLINKOVÁ, J. STRÁNSKÁ, S. JANČÍK, J. SROVNAL, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. R462Q (G>A) polymorfizmus genu RNAseL v české populaci pacientů s nádorem a zdravých kontrol zjištěné pomocí endpoint genotyping qPCR. In: VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2010, 4, Suppl.A., 18. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: (BIOMEDREG) CZ.1.05/2.1.00/01.0030, MSM6198959216, LC07017, IGA NS9959, NR9076.

381. KOUDELÁKOVÁ, V., R. TROJANEC, K. BOUCHALOVÁ, H. ONDRYÁŠOVÁ, J. FÜRSTOVÁ, L. RADOVÁ, L. DUŠEK, M. MEGOVÁ, S. MLČOCHOVÁ, B. MELICHAR a M. HAJDÚCH. Prognostický a prediktivní význam genů C-MYC a CCND1 u pacientů s karcinomem prsu. In: VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2010, 4, Suppl.A., 16-17. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA NS10286-3, LC07017, GAČR 303/09/H048.

380. ŠKARDA, J., M. JANÍKOVÁ, J. SROVNAL, L. RADOVÁ, M. DZIECHCIARKOVÁ a E. FRIDMAN. Sledování prognostického a prediktivního významu exprese E-cadherinu a beta kateninu u nemalobuněčného karcinomu plic. In: VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2010, 4, Suppl.A., 16. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MŠMT61875921, IGA MZ ČR 10259-3, 9959-3, LF UP 91110281.

379. OŽDIAN, T., D. HOLUB, P. DŽUBÁK, G. RYLOVÁ, M. KOLLAREDDY REDDY, J. ŘEHULKA, V. HAVLÍČEK a M. HAJDÚCH. Proteomic profile of oxaliplatin treatment in CEM lymphoblastoid cells. In: VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2010, 4, Suppl.A.,14-15. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM6198959216, Czech Science Foundation (H-084), (BIOMEDREG) CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

378. RYLOVÁ, G., P. DŽUBÁK, M. ŠPENEROVÁ, A. JANOŠŤÁKOVÁ, I. FRYDRYCH, P. KONEČNÝ, D. HOLUB, T. OŽDIAN, D. DOLEŽAL, M. SOURAL, J. HLAVÁČ a M. HAJDÚCH. Affinity purification coupled to mass spektrometry-approach to drug target identification. In: VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2010, 4, Suppl.A., 14. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, EEA/Norway (A/CZ0046/1/0022), MSM6198959216, (BIOMEDREG) CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

377. ŠURINOVÁ, S., M. DZIECHCIARKOVÁ, M. ŠKROVINA, L. RADOVÁ, M. HAJDÚCH a R. AEBERSOLD. Phased proteomics approach for biomarker discovery in colorectal cancer. In: VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2010, 4, Suppl.A., 14. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

376. KOLLAREDDY REDDY, M., D. ZHELEVA, P. DŽUBÁK a M. HAJDÚCH. Characterization & Identification of Potential Tumor Resistance Mechanisms to CYC116, a novel Aurora kinase Inhibitor. In: VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2010, 4, Suppl.A., 13. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: FM EEA/Norway FM EEA (CZ0099), MSM6198959216, (BIOMEDREG) CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

375. SROVNAL, J., M. ŠPENEROVÁ, V. KOUDELÁKOVÁ, M. SEDLÁČKOVÁ, L. RADOVÁ, M. HAJDÚCH a V. MIHÁL. DNA  microarrays technologie v predikci odpovědi na glukokortikoidní terapii u pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií. In: VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2010, 4, Suppl. A.,13. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MŠMT CZ.1.07/2.3.00/09.0089, EHP CZ 0099, IGA MZČR NS 9939.

374. ŠPENEROVÁ, M., J. SROVNAL, P. DŽUBÁK, I. FRYDRYCH, P. KONEČNÝ, A. JANOŠŤÁKOVÁ, S. ŠÁLKOVÁ, K. KYLAROVÁ, V. RŮŽKOVÁ, L. RADOVÁ, M. HAJDÚCH, J. STARÝ, P. TIMR, J. HAL, B. BLAŽEK, Z. ČERNÁ, E. KAISEROVÁ, E. BUBANSKÁ a V. MIHÁL. Studium rezistence na kortikoidy u dětské akutní lymfoblastické leukemie. In:  VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2010, 4, Suppl.A., 12-13. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ CR NS9939, EHP/Norsko CZ0099, (BIOMEDREG) CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

373. DŽUBÁK, P., F. KOPŘIVA, J. POTĚŠIL, A. JANOŠŤÁKOVÁ, I. FRYDRYCH, P. KONEČNÝ, R. BURIÁNOVÁ a M. HAJDÚCH. Lymphocyte mdr1 expression and clinical relevance of mdr1 polymorphism in asthmatic children treated by inhaled corticosteroids. In: VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2010, 4, Suppl.A., 12. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017, FM EEA/Norway FM EEA (CZ0099), (BIOMEDREG) CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

372. MEGOVÁ, M., R. TROJANEC, O. KALITA, V. KOUDELÁKOVÁ, L. STANOVSKÁ, E. MIKULÍKOVÁ, L. RADOVÁ, B. BRAUNEROVÁ, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Cytogentické změny u glioblastoma multiforme: jejich význam v diagnostice s predikcí léčby. In: VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2010, 4, Suppl.A., 9. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017, MPO Tip FR-TI1/525, GAČR 303/09/H048, IGA NS10286-3.

371. RYLOVA, G., P. DZUBAK, M. SPENEROVA, D. HOLUB, T. OZDIAN, M. SOURAL, J. HLAVAC a M. HAJDUCH. Molecular targets identification of quinoline derivatives by affinity purification coupled to mass spektrometry. In: Book of Abstracts: Informal Proteomic Meeting 2010. Liblice, 9.-10.11.2010, 63. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM6198959216, FM EEA/Norway A/CZ0046/1/0022.

370. HRABAKOVA, R., M. KOLLAREDDY, J. MARTINKOVA, P. HALADA, M. HAJDUCH a H. KOVAROVA. Tumour cell resisatbece to Aurora kinanse inhibitors. In: Book of Abstracts: Informal Proteomic Meeting 2010. Liblice, 9.-10.11.2010, 26. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM6198959216, AVOZ50450515.

369. TYLECKOVA, J., R. HRABAKOVA, P. HALADA, M. HAJDUCH a H. KOVAROVA. What can we gain from the response of cancer cells to anticancer treatment – a model proteomic study. In: Book of Abstracts: Informal Proteomic Meeting 2010. Liblice, 9.-10.11.2010, 25. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM6198959216, AVOZ50450515, AVOZ50200510, CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

368. DZUBAK, P., G. RYLOVA, T. OZDIAN, D. HOLUB, M. DZIECHCIARKOVA, S. SURINOVA, R. AEBERSOLD a M. HAJDUCH. Identification of cancer biomarkers using proteomic technologies. In: Book of Abstracts: Informal Proteomic Meeting 2010. Liblice, 9.-10.11.2010, 24. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM6198959216.

367. ŠPENEROVÁ, M., J. SROVNAL, V. KOUDELÁKOVÁ, M. SEDLÁČKOVÁ, L. RADOVÁ, M. HAJDÚCH a V. MIHÁL. Využití technologie DNA microarrays pro objasnění mechanismu glukortikoidní rezistence u pacientů s ALL. In: Program konference a sborník abstrakt: XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. Praha, 8.-10.10.2010,101. ISBN 978-80-904002-6-9. BEZ IF.
DEDIKACE: MŠMT CZ.1.07/2.3.00/09.0089, EHP CZ 0099, IGA MZ ČR NS 9939.

366. ČÍŽKOVÁ, M., K. BOUCHALOVÁ, D. FRIEDECKÝ, Z. KOLÁŘ a M. HAJDÚCH. Growth Factor Receptor 1 and 2 (HER1 and Her2) Gene and Protein Assessment and Evaluation of Lapatinib Plasma Concentrations (PCS) in Breast Cancer Patients. In: Abstract Book - ICACT 21st International Congress on Anti-Cancer Treatment: A World Leading Educational meeting. Paříž, 1.-5.2.2010, 211. BEZ IF.
DEDIKACE: Internal grant of the Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University, no. 91110301, MSM 6198959216.

365. KALITA, O., M. VAVERKA, L. HRABÁLEK, M. ZLEVOROVÁ, R. TROJANEC, M. HAJDÚCH, J. DRÁBEK, A. HLOBÍLKOVÁ, J. EHRMANN a M. HOUDEK. Strategie léčby recidiv Glioblastoma Multiforme. In: Výroční kongres České neurochirurgické společnosti: Abstrakta, Ostrava, 3.-5.11.2010. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE  (ve sborníku abstrakt a dedikace neuvedeny).

364. TROJANEC, R., O. KALITA, V. KOUDELÁKOVÁ, L. RADOVÁ, B. BRAUNEROVÁ, J. EHRMANN, M. MEGOVÁ, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Cytogenetická aberace u gliomů a jejich důležitost pro diagnostiku a léčbu. In: Výroční kongres České neurochirurgické společnosti: Abstrakta. Ostrava, 3.-5.11.2010. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017, MPO Tip FR-TI1/525, GAČR 303/09/H048 (ve sborníku abstrakt a dedikace neuvedeny).

363. ČÍŽKOVÁ, M., K. BOUCHALOVÁ, D. FRIEDECKÝ, A. POLÝNKOVÁ, V. KREJČÍ, A. JANOŠŤÁKOVÁ, R. TROJANEC, M. DZIECHCIARKOVÁ, L. RADOVÁ, M. HAJDÚCH, B. MELICHAR, K. CWIERTKA a Z. KOLÁŘ. Growth Factor Receptor 1 and 2 (HER1 and HER2) Gene and Protein Assessment and Evaluation of Lapatinib Plasma Concentration (PCs) in Breast Cancer Patients. In: Konference vědeckých prací studentů DSP 2010: Abstrakta. Olomouc, 7.-8.9.2010, 50. ISBN 978-80-244-2562-7. BEZ IF.
DEDIKACE: LFUP_2010_008, MSM 6198959216.

362. HOUDA, J., P. DŽUBÁK, E. KARÁSKOVÁ, B. LUDÍKOVÁ a D. POSPÍŠILOVÁ. Kvantitativní stanovení hladiny hepcidinu v krvi dětských pacientů s nespecifickými střevními záněty metodou ELISA. In: Konference vědeckých prací studentů DSP 2010: Abstrakta. Olomouc, 7.-8.9.2010, 28-29. ISBN 978-80-244-2562-7. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

361. KOLLAREDDY, M., D. ZHELEVA, P. DZUBAK a M. HAJDUCH. Tumor cell resistance mechanisms to aurora kinase inhibitors. In: Proceedings of the 101st Annual Meeting of the American Association for Cancer Research. Washington DC, Philadelphia (PA), 17.-21.4.2010, 51, abstrakt č. 633. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216, LC07017.

360. DZUBAK, P., P. NAUS, R. POHL, I. VOTRUBA, R. AMERAL, G. BIRKUS, T. WANG, R. MACKMAN, A. RAY, T. CIHLAR, M. HOCEK a M. HAJDUCH. 6-(Het)aryl-7-Deazapurine Ribonucleosides as Potent Novel Cytostatic Agents that Interfere with RNA. In: Proceedings of the 101st Annual Meeting of the American Association for Cancer Research. Washington DC, Philadelphia (PA), 17.-21.4.2010, 51,  abstrakt č. 3657. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216, LC07017.

359. SROVNAL, J., K. VYSLOUZIL, S. JANCIK, J. DRABEK, L. RADOVA, M. DUDA, P. SKALICKY, I. KLEMENTA, L. STARY, K. CWIERTKA, J. STRAZNICKA, V. SRAMEK, B. MELICHAR a M. HAJDUCH. The detection of circulating tumor cell sis a negative prognostic factor in colorectal cancer. In: Proceedings of the 101st Annual Meeting of the American Association for Cancer Research. Washington DC, Philadelphia (PA), 17.-21.4.2010, 51, abstrakt č. 842. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 151100001, IGA MZCR NR/7804-5, IGA MZCR NR/9076.

358. SROVNAL, J., A. BENEDÍKOVÁ, K. VYSLOUŽIL, P. SKALICKÝ, K. CWIERTKA, V. RŮŽKOVÁ a M. HAJDÚCH. Význam mikrosatelitní instability u pacientů s kolorektálním karcinomem. In: ONCO Journal: „1. pražské mezioborové onkologické kolokvium“. Praha, 28. -29.1. 2010, 57. ISSN 1804-2252. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZ ČR č. R/7804-5, MPO 1H-PK/45.

357. SROVNAL, J., D. KLOS, A. BENEDÍKOVÁ, L. RADOVÁ, R. HAVLÍK, M. LOVEČEK, K. CWIERTKA a M. HAJDÚCH. The Detection Circulating Tumour Cells in Pancreatic Cancer – Pilot Study. In: Annals of Oncology. ESMO Conference: 12th World Congress on Gastrointestinal Cancer.  Barcelona, 30.6.-3.7. 2010, 21, Supplement 6, vi28. ISSN 0923-7534. IF (2009): 5.647.
DEDIKACE: MSMT CR 6198959216, IGA MZ CR NS 9937-4, LC07017.

356. BENEDÍKOVÁ, A., J. SROVNAL, J. KLEIN, M. SZKORUPA, P. SKALICKÝ, V. RŮŽKOVÁ, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Detection of minimal residual dinase in lung cancer – pilot study. In: FOLIA MEDICA CASSOVIENSIA: ISMCK 2010 – 2nd International Student Medical Congress. Košice, 21.-24. 6.2010, 65(1), Supplement 1, 149-150. ISSN 1337-7817, ISBN 978-80-7097-807-8. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

355. SROVNAL, J., A. BENEDÍKOVÁ, M. ŠPENEROVÁ a M. HAJDÚCH. DNA Microarrays. In: Česko-slovenská pediatrie: IX. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 19. - 22. 5. 2010, 65(1), 279 - 280. ISSN 0069-2328. BEZ IF.
DEDIKACE: MŠMT CZ.1.07/2.3.00/09.0089, EHP CZ 0099, IGA MZ ČR NS 9939.

354. ŠKROVINA, M., M. DUDA, J. SROVNAL, J. BARTOŠ, L. RADOVÁ, M. HAJDÚCH a R. SOUMAROVÁ. Detekcia minimálnej reziduálnej choroby a jej význam u pacientov s laparoskopickou resekciou kolorektálního karcinómu. In: Sborník abstrakt s programem: XXIII. Petřivalského-Rapantův den a 56. mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů. Olomouc: Regionální centrum Olomouc, 29.-30. 4. 2010, A23. ISBN 978-80-87327-34-0. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

353. SROVNAL, J., I. ŠVACH, N. ZLÁMALOVÁ, Č. NEORAL, H. ŠVÉBIŠOVÁ, P. BENEŠ, K. CWIERTKA a M. HAJDÚCH. Prognostický význam mikrometastatického postižení sentinelových lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem prsu – výsledky tříletého sledování. In: Sborník abstrakt s programem: XXIII. Petřivalského-Rapantův den a 56. mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů. Olomouc: Regionální centrum Olomouc, 29.-30. 4. 2010, A21. ISBN: 978-80-87327-34-0. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

352. HAVLÍČEK, V., M. VOLNÝ, K. LEMR, M. HAJDÚCH, V. VIDOVÁ, M. ŠULC, M. KUZMA a O. BENADA. Od hmotnostní mikroskopie přes ambientní techniky k diagnostice houbových onemocnění. In: Sborník 14. Česko-slovenské spektroskopické konference. Litomyšl, 31. května-3.června 2010, F-1. ISBN 978-80-7395-282-2. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

351. VOLNÝ, M., P. NOVÁK, M. ŠULC, K. LEMR, M. HAJDÚCH, E. BARRETO-BERGTER a M. HAVLÍČEK. Lipids and peptides on Pseudallescheria/Scedosporium fungal spores. In: 58th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics. Salt Lake City, Utah, USA, 23.-27. května 2010, MP11, poster no. 259. BEZ IF.
DEDIKACE: MŠM LC07017, IMIC AVOZ50200510.

350.  RAJNOCHOVÁ, A. SVOBODOVÁ, A. ZDAŘILOVÁ, I. PALÍKOVÁ, J. ŠIANSKÁ, D. DOLEŽAL, D. KYLAROVÁ a J. VOSTÁLOVÁ. In: Sborník abstrakt: Biotechnologie v medicíně. Vílanec u Jihlavy, 27.-29. května 2010, 15-16. BEZ IF.
DEDIKACE: MŠM6198959216, LC07017, MPO FT-TA3/024.

349. JANČÍK, S., J. DRÁBEK, J. BERKOVCOVÁ, D. RADZIOCH, V. HOLINKOVÁ, M. RABČANOVÁ, A. JANOŠŤÁKOVÁ a M. HAJDÚCH. Srovnání detekce molekulárně genetických technik v diagnostice KRAS mutací u NSCLC. In: Sborník abstrakt: Biotechnologie v medicíně. Vílanec u Jihlavy, 27.-29. května 2010, 14. BEZ IF.
DEDIKACE: MŠM6198959216.

348. TROJANEC, R., O. KALITA, V. KOUDELÁKOVÁ, L. RADOVÁ, B. BRAUNEROVÁ, J. EHRMANN, M. MEGOVÁ, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Cytogentic Aberrations in Gliomas and Their Importace in the Diagnosis and Prediction of Treatment. In: Sborník abstrakt: Biotechnologie v medicíně. Vílanec u Jihlavy, 27.-29. května 2010, 11-13. BEZ IF.
DEDIKACE: MŠM6198959216, LC07017, MPO Tip FR-TI1/525, GAČR 303/09/H048.

347. ŠPENEROVÁ, M., V. KOUDELÁKOVÁ, A. BENEDÍKOVÁ, V. RŮŽKOVÁ, J. SROVNAL, P. DŽUBÁK, M. HAJDÚCH a V. MIHÁL. Molecular Principle of Corticoid´s Effect in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia. In: Sborník abstrakt: Biotechnologie v medicíně. Vílanec u Jihlavy, 27.-29. května 2010, 10-11. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

346. SROVNAL, J., A. BENEDÍKOVÁ, M. ŠPENEROVÁ, M. SEDLÁČKOVÁ, V. RŮŽKOVÁ, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. DNA Microarrays – The Pilot Study. In: Sborník abstrakt: Biotechnologie v medicíně. Vílanec u Jihlavy, 27.-29. května 2010, 10. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT CZ.1.07./2.3.00/09.0089, EHP CZ 0099, IGA MZ ČR NS 9939.

345. RYLOVÁ, G., P. DŽUBÁK, M. ŠPENEROVÁ, D. HOLUB, T. OŽDIAN, M. SOURAL, J. HLAVÁČ a M. HAJDÚCH. Molecular Targets Identification of Quinoline Derivatives by Affinity Purification Coupled to Mass Spectromentry. In: Sborník abstrakt: Biotechnologie v medicíně. Vílanec u Jihlavy, 27.-29. května 2010, 9-10. BEZ IF.
DEDIKACE: MŠM6198959216, LC07017, FM EEA/Norway (A/CZ0046/1/0022).

344. OŽDIAN, T., D. HOLUB, G. RYLOVÁ, P. DŽUBÁK, P. NOVÁK, M. KOLLAREDDY REDDY, P. MAN, V. HAVLÍČEK a M. HAJDÚCH. Expressional Proteomic Profilig of Cisplatin Treated Leukaemia Derived Cell Line. In: Sborník abstrakt: Biotechnologie v medicíně. Vílanec u Jihlavy, 27.-29. května 2010, 9. BEZ IF.
DEDIKACE: MŠM6198959216, LC07017, GAČR H-084.

343. KOUDELÁKOVÁ, V., R. TROJANEC, K. BOUCHALOVÁ, M. MEGOVÁ, H. ONDRYÁŠOVÁ, J. FÜRSTOVÁ, L. RADOVÁ, S. MLČOCHOVÁ, L. DUŠEK, B. MELICHAR a M. HAJDÚCH. The Importace of  Cytogenetic Ganges of HER-2/NEU, C-MYC, RAR and CCND1 Oncogenes in Breast Cancer Patients. In: Sborník abstrakt:  Biotechnologie v medicíně. Vílanec u Jihlavy, 27.-29. května 2010, 8. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA NS10286-3, LC07017, GAČR 303/09/H048.

342. HOLUB, D., T. OŽDIAN, G. RYLOVÁ, M. KOLLAREDDY REDDY, P. DŽUBÁK, V. HAVLÍČEK a M. HAJDÚCH. Expressional Proteomic Profilig of Oxaliplatin Treated Leukemia Derived CEM Cell Line. In: Sborník abstrakt: Biotechnologie v medicíně. Vílanec u Jihlavy, 27.-29. května 2010, 7-8. BEZ IF.
DEDIKACE: MZ ČR IGA NS10286-3, MŠM6198959216, LC07017, EEA/Norway CZ0099.

341. BOUCHALOVÁ, K., M. ČÍŽKOVÁ, R. TROJANEC, V. KOUDELÁKOVÁ, S. MLČOCHOVÁ, J. FÜRSTOVÁ, L. RADOVÁ, M. DZIECHCIARKOVÁ, B. MELICHAR, K. CWIERTKA, Z. KOLÁŘ a M. HAJDÚCH. TOP2A Gene Status in „Triple Negative“ Breast Cancer Patient as a Possible Anthracycline Response Predictor. In: Sborník abstrakt: Biotechnologie v medicíně. Vílanec u Jihlavy, 27.-29. května 2010, 7. BEZ IF.
DEDIKACE: MZ ČR IGA NS10286-3, MŠM6198959216, LC07017, EEA/Norway CZ0099.

340. BENEDÍKOVÁ, A., J. SROVNAL, D. KLOS, R. HAVLÍK, M. LOVEČEK, K. CWIERTKA, V. RŮŽKOVÁ, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. The Detection of Circulating Tumour Cells in Pancreatic Cancer. In: Sborník abstrakt: Biotechnologie v medicíně. Vílanec u Jihlavy, 27.-29. května 2010, 6-7. BEZ IF.
DEDIKACE: MŠMT ČR 6198959216, IGA MZ ČR NS 9937-4, LC07017.

339. KOUDELÁKOVÁ, V., K. BOUCHALOVÁ, M. ČÍŽKOVÁ, R. TROJANEC, S. MLČOCHOVÁ, J. FŰRSTOVÁ, L. RADOVÁ, M. DZIECHCIARKOVÁ, B. MELICHAR, K. CWIERTKA, Z. KOLÁŘ a M. HAJDÚCH. TOP2A gene status in „triple negative“ breast cancer patients as a possible anthracycline response predictor. In: 12th European Workshop on Cytogenetics and Molecular Genetics of Solid Tumors. Nijmegen,The Netherlands, 3.-6. června 2010, 130. ISBN 978-90-373-0386-5. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZČR NS10286-3, MSM6198959216, LC07017, EEA/Norway CZ0099.

338. TROJANEC, R., M. ČÍŽKOVÁ, K. BOUCHALOVÁ, D. FRIEDECKÝ, A. POLYNKOVÁ, A. JANOŠŤÁKOVÁ, M. DZIECHCIARKOVÁ, L. RADOVÁ, M. HAJDÚCH, B. MELICHAR, K. CWIERTK a Z. KOLÁŘ. Growth factor receptor 1 and 2 (HER1 and HER2) gene and protein assessment and evaluation of lapatinib plasma concentrations (PSC) in breast cancet patients. In: 12th European Workshop on Cytogenetics and Molecular Genetics of Solid Tumors. Nijmegen, The Netherlands, 3.-6. června 2010, 87. ISBN 978-90-373-0386-5. BEZ IF.
DEDIKACE: grant LF UP 91110301, MSM6198959216.

337. KOUDELÁKOVÁ, V., R. TROJANEC, K. BOUCHALOVÁ, H. ONDRYÁŠOVÁ, J. FŰRSTOVÁ, L. RADOVÁ, S. MLČOCHOVÁ, L. DUŠEK, B. MELICHAR, M. MEGOVÁ a M. HAJDÚCH. The importance of cytogenetic changes of HER-2/NEU, C-MYC, RARA and CCND1 oncogenes in breast cancer patients. In: 12th European Workshop on Cytogenetics and Molecular Genetics of Solid Tumors. Nijmegen: The Netherlands, 3.-6. června 2010, 66. ISBN 978-90-373-0386-5. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA NS10286-3, LC07017, GAČR 303/09/H048.

336. TROJANEC, R., O. KALITA, V. KOUDELÁKOVÁ, L. RADOVÁ, B. BRAUNEROVÁ, J. EHRMANN, M. MEGOVÁ, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Cytogenetic abberations in gliomas and their importance for diagnosis and treatment prediction. In: 12th European Workshop on Cytogenetics and Molecular Genetics of Solid Tumors. Nijmegen, The Netherlands, 3.-6. června 2010, 65.  ISBN 978-90-373-0386-5.  BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017, MPO FR-TI1/525, GAĆR 303/09/H048.

335. DZIECHCIARKOVÁ, M., J. BERKOVCOVÁ, R. TROJANEC, M. ČÍŽKOVÁ, K. BOUCHALOVÁ, J. SROVNAL,  M. HAJDÚCH, P. HOSTÁŠKOVÁ a M. GILÍKOVÁ. Utilization of laser capture microdissection in diagnosis and prognosis of cancer disease. In: Programme and abstract book. The 6th Sympozium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. The 94th Seminar of the Czech Division of the International Academy of Pathology. The 2nd Olomouc Days of Histology Laboratory Technicians. Olomouc: Ústav patologie LF UP, 23.-24. dubna 2010, 26. ISBN 978-80-87327-07-4. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216, IGA NR/9076, MPO 1H-PK/45.

334. BOUCHALOVÁ, K., M. ČÍŽKOVÁ, R. TROJANEC, V. KOUDELÁKOVÁ, S. MLČOCHOVÁ, J. FÜRSTOVÁ, L. RADOVÁ, M. DZIECHCIARKOVÁ, B. MELICHAR, K. CWIERTKA, Z. KOLÁŘ a M. HAJDÚCH. TOP2A gene status in “triple negative” breast cancer patients as a possible anthracycline response predictor. In: Programme and abstract book. The 6th Sympozium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. The 94th Seminar of the Czech Division of the International Academy of Pathology. The 2nd Olomouc Days of Histology Laboratory Technicians. Olomouc: Ústav patologie LF UP, 23.-24. dubna 2010, 25-26. ISBN 978-80-87327-07-4. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA NS10286-3, MSM 6198959216, LC07017, EEA/Norway Financial Mechanisms (CZ0099).

333. BENEDÍKOVÁ, A., J. SROVNAL, K. VYSLOUŽIL, P. SKALICKÝ, K. CWIERTKA, V. RŮŽKOVÁ, L.  RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Význam MIKROSATELITNÍ INSTABILITY U PACIENTŮ S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM. In: Edukační sborník: XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 22.-24. dubna 2010, 290. ISBN 978-80-86793-15-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216, IGA MZČR NR/7804-5, MPO 1H-PK/45.

332. TROJANEC, R., O. KALITA, V. KOUDELÁKOVÁ, L. RADOVÁ, J. EHRMANN, B. BRAUNEROVÁ, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Význam cytogenetických změn gliomů pro diagnosticko-léčebnou rozvahu. In: Edukační sborník: XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 22.-24. dubna 2010, 287. ISBN 978-80-86793-15-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216, LC07017, MPO FR-TI1/525, GAČR 303/09/H048.

331. KOUDELÁKOVÁ, V., R. TROJANEC, K. BOUCHALOVÁ, H. ONDRYÁŠOVÁ, L. RADOVÁ, J. FÜRSTOVÁ, S. MLČOCHOVÁ, L. DUŠEK, B. MELICHAR a M. HAJDÚCH. Prognostický a prediktivní význam cytogenetických změn u pacientů s karcinomem prsu. In: Edukační sborník: XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 22.-24. dubna 2010, 286-287. ISBN 978-80-86793-15-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216, IGA NS10286-3, LC07017, GAČR 303/09/H048.

330. SROVNAL, J., A. BENEDÍKOVÁ, R. HAVLÍK, D. KLOS, M. LOVEČEK, V. RŮŽKOVÁ, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Minimální reziduální choroba u pacientů s karcinomem pankreatu-pilotní studie. In: Edukační sborník: XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 22.-24. dubna 2010, 285-286. ISBN 978-80-86793-15-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216, IGA MZČR NS 9937- 4, LC07017.

329. RYLOVÁ, G., P. DŽUBÁK, M. ŠPENEROVÁ, D. HOLUB, T. OŽDIAN, M. SOURAL, J. HLAVÁČ a M. HAJDÚCH. Identifikace molekulárních cílů chinolonových derivátů pomocí afinitní purifikace spojené s LC-MSMS. In: Edukační sborník: XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 22.-24. dubna 2010, 283-284. ISBN 978-80-86793-15-3. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017,  EEA/Norsko A/CZ0046/1/0022, MSM 6198959216.

328. HOLUB, D., T. OŽDIAN, P. DŽUBÁK, M. KOLLAREDDY, P. NOVÁK, G. RYLOVÁ, P. MAN, V. HAVLÍČEK a M. HAJDÚCH. Proteomický screening mechanismu účinku serivátů platiny a identifikace jejich molekulárních cílů. In: Edukační sborník: XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 22.-24. dubna 2010, 283. ISBN 978-80-86793-15-3. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM 6198959216, GAČR H-084.

327. KOLEK, V., M. HAJDÚCH, I. GRYGÁRKOVÁ a J. KLEIN. Vyhodnocení dlouhodobého sledování nemocných se stadium IIIA nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) léčených adjuvantní chemoterapií podle výsledků in vitro testů chemorezistence. In: Edukační sborník, XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 22.-24. dubna 2010, 282-283. ISBN 978-80-86793-15-3. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA NS9959-3.

326. DRÁBEK, J., M. RABČANOVÁ, V. HOLINKOVÁ, S. JANČÍK a M. HAJDÚCH. qPCR detekční systém pro R462Q (G>A) polymorfismus genu RNAseL. In: Edukační sborník, XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 22.-24. dubna 2010, 262. ISBN 978-80-86793-15-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216, LC07017, IGA NS9959, IGA NR9076.

325. ČÍŽKOVÁ, M., K. BOUCHALOVÁ, D. FRIEDECKÝ, A. POLÝNKOVÁ, V. KREJČÍ, A. JANOŠŤÁKOVÁ, R. TROJANEC, M. DZIECHCIARKOVÁ, M. HAJDÚCH, B. MELICHAR, K. CWIERTKA a Z. KOLÁŘ. Vyšetření genů a protein HER1 a HER2 a plazmatických hladin HER1/HER2 duálního tyrozinkinázového inhibitoru lapatinibu u nemocných s karcinomem prsu. In: Edukační sborník: XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 22.-24. dubna 2010, 243. ISBN 978-80-86793-15-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216, vnitřní grant LF UP v Olomouci (program podpory začínajících vědecko-výzkumných pracovníků a studentů DSP na LF UP) s názvem Vyšetření genů a proteinů HER1 a  HER2 a plazmatických hladin HER1/HER2 duálního inhibitoru tyrozinkinázy lapatinibu u nemocných s karcinomem prsu.

324. NEDVED, J., M. KUZMA, M. STROHALM, K. LEMR, M. SULC, M. VOLNY, P. NOVAK, J. POL, V. HAVLICEK, E. BARRETO-BERGTER, M. HAJDUCH a J. M. HOLOPAINEN. Diagnosing fungal infections by mass spectrometry. In: Clinical Microbiology and Infection: 20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Vienna, Austria, 10-13 April 2010, 16, Supplement no. 2, S121. ISSN 1198-743X. IF (2008): 3.554.
BEZ DEDIKACE

323. DRABEK, J. Validation of software for calculating the likelihood ratio for parentage and kinship. In: Forensic Science International: Genetics. 2009, 3(2),112-118. ISSN 1872-4973.  IF (2008): 1.367.
DEDIKACE: KONTAKT ME863 and GAČR 201/06/0567.

322. BOUCHALOVÁ, K., M. ČÍŽKOVÁ, R. TROJANEC, S. MLČOCHOVÁ, M. DZIECHCIARKOVÁ, B. MELICHAR, K. CWIERTKA, Z. KOLÁŘ a M. HAJDÚCH. Vyšetření TOP2A genu u pacientů s „triple negativním“ karcinomem prsu s cílem predikce odpovědi na léčbu antracykliny. In: Onkologie: V.dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. II.sympozium o cílené biologické léčbě. Olomouc, 25.-27.11. 2009, 3(1), 25-26. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MZČR IGA NS10286-3, MSM6198959216, LC07017, EEA/Norway CZ0099.  

321. LACHNITOVÁ, L., M. KOLLAREDDY, A. KAMENÍČKOVÁ, J. POTOČKOVÁ, P. DŽUBÁK a M. HAJDÚCH. Analýza buněčného cyklu jako důležitý nástroj při hledání nových potenciálních léčiv s cytostatickými účinky. In: Onkologie: V.dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. II.sympozium o cílené biologické léčbě. Olomouc, 25.-27.11. 2009, 3(1), 25. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: GACR 301/09/P433, GACR 305/09/1216, LC07017, MSM6198959216, EHP/Norway CZ0099.  

320. ČÍŽKOVÁ, M., K. BOUCHALOVÁ, D. FRIEDECKÝ, A. POLÝNKOVÁ, A. JANOŠŤÁKOVÁ, R. TROJANEC, M. DZIECHCIARKOVÁ, V. KREJČÍ, L. RADOVÁ, M. HAJDÚCH, B. MELICHAR, K. CWIERTKA a Z.  KOLÁŘ. Vyšetření genů a proteinů HER1 a HER2 a plazmatických hladin HER1/HER2 duálního tyrozinkinázového inhibitoru lapatinibu u nemocných s karcinomem prsu. In: Onkologie: V. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. II. sympozium o cílené biologické léčbě. Olomouc, 25.-27.11. 2009, 3(1), 22. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

319. JANČÍK, S., J. DRÁBEK, J. BERKOVCOVÁ, D. RADZIOCH, J. SROVNAL, V. HOLINKOVÁ, M. RABČANOVÁ, M. DZIECHCIARKOVÁ, S. JANOŠŤÁKOVÁ a M. HAJDÚCH. Detekce mutací KRAS molekulárně genetickými metodami. In: Onkologie: V. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. II.sympozium o cílené biologické léčbě. Olomouc, 25. -27.11. 2009, 3(1), 21. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216.  

318. KOLLAREDDY, K., D. ZHELEVA, P. DŽUBÁK a M. HAJDÚCH. Tumor cell resistence mechanism to aurora kinase inhibitors. In: Onkologie: V. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. II. sympozium o cílené biologické léčbě. Olomouc, 25.-27.11. 2009, 3(1), 20. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017.  

317. DŽUBÁK, P., M. HAJDÚCH, P. NAUŠ, R. POHL, I. VOTRUBA, R. AMERAL, G. BIRKUŠ, T. WANG, A. RAY, R. MACKMAN, T. CIHLAR a M. HOCEK. 6-(Het)aryl-7-Deazapurine Ribonukleosidy jako nové účinné cytostatické sloučeniny. In: Onkologie: V. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. II. sympozium o cílené biologické léčbě. Olomouc, 25.-27.11. 2009, 3(1), 20. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, MSMT 1M0508 (program pro cílený výzkum 1QS400550501).  

316. KLOS, D., J. SROVNAL, A. BENEDÍKOVÁ, R. HAVLÍK, M. LOVEČEK, V. RŮŽKOVÁ, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Minimální reziduální choroba u pacientů s karcinomem pankreatu – pilotní studie. In: Onkologie: V. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. II. sympozium o cílené biologické léčbě. Olomouc, 25.-27.11. 2009, 3(1), 18. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZČR NS 9937-4, LC07017.  

315. SROVNAL, J., A. BENEDÍKOVÁ, K. VYSLOUŽIL, P. SKALICKÝ, I. KLEMENTA, M. DUDA, J. STRÁŽNICKÁ, V. ŠRÁMEK, K. CWIERTKA, V. RŮŽKOVÁ, V. RADOVÁ, J. DRÁBEK, S. JANČÍK a M. HAJDÚCH. Analýza přežití u pacientů s kolorektálním karcinomem vzhledem k přítomnosti minimální reziduální choroby, mikrosatelitní nestability a mutace genu k-ras. In: Onkologie: V. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. II. sympozium o cílené biologické léčbě. Olomouc, 25.-27.11. 2009, 3(1), 17-18. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017, NR/9076-4.  

314. ÜBERALL, I., J. ŠKARDA, E. SEDLÁKOVÁ, M. JANÍKOVÁ, L. RADOVÁ, V. KOLEK, J. KLEIN, I. GRYGÁRKOVÁ, M. HAJDÚCH a Z. KOLÁŘ. Příspěvek ke studiu role proteinu p53 v autografii. In: Onkologie: V. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. II. sympozium o cílené biologické léčbě. Olomouc, 25.-27.11. 2009, 3(1),16. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216.  

313. KOUDELÁKOVÁ, V., R. TROJANEC, M. ČÍŽKOVÁ, K. BOUCHALOVÁ, H. ONDRYÁŠOVÁ, J. FÜRSTOVÁ, L. RADOVÁ, S. MLČOCHOVÁ, L. DUŠEK, B. MELICHAR a M. HAJDÚCH. Cytogenetické změny u pacientek s ca psru a polyémií chromozomu 17: Význam pro diagnosticko-léčebnou rozvahu. In: Onkologie: V. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. II. sympozium o cílené biologické léčbě. Olomouc, 25.-27.11. 2009, 3(1),14-15. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE:   MSM6198959216, LC07017, GACR 303/09/H048.   

312. ŠKARDA, J., J. SROVNAL, L. RADOVÁ, N. AMARIGLIO a G. RECHAVI. Sledování prognostického a prediktivního významu některých epigenetických mechanizmů u různých typů plicních nádorů. In: Onkologie: V. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. II. sympozium o cílené biologické léčbě. Olomouc, 25.-27.11. 2009, 3(1), 14. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MŠMT 61875921, IGA MZČR 10259-3, IGA MZČR 9959-3, LF UP 91110281.  

311. BOUCHALOVÁ, K., M. ČÍŽKOVÁ, K. CWIERTKA, Z. KOLÁŘ, R. TROJANEC, V. KOUDELÁKOVÁ, S. MLČOCHOVÁ, V. MIHÁL a M. HAJDÚCH. C-MYC gen jako prognostický znak a možný predátor léčby u karcinomu prsu, současné poznatky a naše zkušenosti s jeho vyšetřením. In: Onkologie: V. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. II. sympozium o cílené biologické léčbě. Olomouc, 25.-27.11. 2009, 3(1),12. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017, EEA/Norway CZ0099, IGA MZČR NS10286-3.  


310. HAJDÚCH, M. Mutace genů EGFR1 a KRAS u nádorových onemocnění. In: Onkologie: V. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. II. sympozium o cílené biologické léčbě. Olomouc, 25. -27.11. 2009, 3(1),11-12. ISSN: 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017.  

309. NOVÁK, V., P. DŽUBÁK, G. RYLOVÁ, D. HOLUB, M. ŠPENEROVÁ, M. KOLLAREDDY a M. HAJDÚCH. Proteomic expressional profilig of cisplatin on the CCCRF-CEM cancer cell line. In: Folia medica cassoviensia: Interantional Student Medical Congress. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, 23.-25. 7. 2009, 64(1), 73-74. ISSN 1337-7817, ISBN 978-80-7097-759-0. BEZ IF.
DEDIKACE: LC0017, MSM6198959216, EHP/Norway CZ0099.

308. ŠPENEROVÁ, M., A. JANOŠŤÁKOVÁ, P. DŽUBÁK, V. MIHÁL a M. HAJDÚCH. Molecular mechanisms of action of corticosteroids on childhood acute lymphoblastic leukemia. In: Folia medica cassoviensia: Interantional Student Medical Congress. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, 23.-25. 7. 2009, 64(1), 50-51. ISSN 1337-7817, ISBN 978-80-7097-759-0. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ 9939-4, LC07017, MSM6198959216, EHP/Norway CZ0099.

307. POTĚŠIL, J., F. KOPŘIVA, M. ZÁPALKA, P. DŽUBÁK a M. HAJDÚCH. Inhaled corticosteroids only decrease on the lymphocytes P-glycoprotein expression and antileukotrienes the multidrug resistence protein expression in asthmatic children after one month treatment. In: Folia medica cassoviensia: Interantional Student Medical Congress. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, 23.-25. 7. 2009, 64(1), 43. ISSN 1337-7817, ISBN 978-80-7097-759-0. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

306. RYLOVÁ, G., P. DŽUBÁK, D. HOLUB, M. ŠPENEROVÁ, J. ŘEHULKA, M. SOURAL, J. HLAVÁČ a M. HAJDÚCH. New approach to target identification for anticancer drugs by LC-MSMS. In: Folia medica cassoviensia: Interantional Student Medical Congress. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, 23.-25. 7. 2009, 64(1), 27-28. ISSN 1337-7817, ISBN 978-80-7097-759-0. BEZ IF.
DEDIKACE: LC0017, MSM6198959216.

305. RYLOVÁ, G., P. DŽUBÁK, D. HOLUB, M. ŠPENEROVÁ, M. SOURAL, J. HLAVÁČ a M. HAJDÚCH. Afinitní purifikace cílů protinádorových léčiv a jejich identifikace technologií LC-MALDI TOF-TOF. In: Konference vědeckých prací studentů DSP 2009: abstrakta. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, 8.-9. 9. 2009, 63. ISBN: 978-80-244-2330-2. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM6198959216.

304. KOLLAREDDY, M., D. ZHELEVA, P. DZUBAK a M. HAJDUCH. Tumor cell resistence mechanism to aurora kinase inhibitors. In: Konference vědeckých prací studentů DSP 2009: abstrakta. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, 8.-9. 9. 2009, 55. ISBN: 978-80-244-2330-2. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

303. GODAVA, M., R. VODIČKA, F. KOPŘIVA, J. POTĚŠIL, J. BÖHMOVÁ, R. VRTĚL, P. DŽUBÁK, L. DUŠEK a J. ŠANTAVÝ. Asociace polymorfizmů genů pro ABCB1 a ABCC1 s terapeutickou odpovědí u pacientů s astma bronchiale a nespecifickým střevním zánětem. In: Konference vědeckých prací studentů DSP 2009: abstrakta. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, 8.-9. 9. 2009, 52. ISBN 978-80-244-2330-2. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

302. ČÍŽKOVÁ, M., K. BOUCHALOVÁ, K. CWIERTKA, Z. KOLÁŘ, R. TROJANEC, S. MLČOCHOVÁ, J. FÜRSTOVÁ, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH.„Triple negativní“ karcinom prsu – hodnocení cytogenetických změn genů EGFR (HER2) a TOP2A – analýza klinických a histopatologických dat. In: Konference vědeckých prací studentů DSP 2009: abstrakta. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, 8.-9. 9. 2009, 51. ISBN 978-80-244-2330-2. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017.

301. RYLOVÁ, G., P. DŽUBÁK, D. HOLUB, M. ŠPENEROVÁ, J. ŘEHULKA, M. SOURAL, J. HLAVÁČ a M. HAJDÚCH.  Affinity purification protein targets of anticancer drugs and their identification by technology LC-MSMS. In: 3rd Central and Eastern European Proteomics Conference: Book of Abstracts and Program. Budapest, Hungary, 6.-9. 10.2009, 102. ISBN: 978-963-9319-99-8. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM6198959216.

300. HOLUB, D., P. DŽUBÁK, G. RYLOVÁ, J. ŘEHULKA a M. HAJDÚCH. Optimazion of in-gel protein digestion. In: 3rd Central and Eastern European Proteomics Conference: Book of Abstracts and Program. Budapest, Hungary, 6.-9. 10.2009, 59. ISBN: 978-963-9319-99-8. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM6198959216, GAČR301/09/P433.

299. SURINOVÁ, S., M. DZIECHCIARKOVÁ, M. SKROVINA, M. HAJDÚCH a R. AEBERSOLD. Detection of potential colorectal cancer markers in patients´ plasma. In: 3rd Central and Eastern European Proteomics Conference: Book of Abstracts and Program. Budapest, Hungary, 6.-9. 10.2009, 31. ISBN: 978-963-9319-99-8. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

298. LACHNITOVÁ, L., M. KOLLAREDDY, A. KAMENÍČKOVÁ, J. POTOČKOVÁ, P. DŽUBÁK a M. HAJDÚCH. Cell cycle analysis by flow cytometry as power tool for identification of potential drugs with anticancer activity. In: Analytical Cytometry V International Conference: Book of Abstracts. Olomouc, 5.-8. 9. 2009, 143. ISBN 978-80-254-2561-5. BEZ IF.
DEDIKACE: GAČR 301/09/P433, LC07017, MSM6198959216, EHP/Norway CZ0099.

297. SROVNAL, J., M. KESSELOVÁ, K. VYSLOUŽIL, P. SKALICKÝ, J. STRÁŽNICKÁ, V. ŠRÁMEK, K. CWIERTKA, V. RŮŽKOVÁ, V. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. The minimal residua disease is an independent negative prognostic factor in colorectal cancer patients. In: Analytical Cytometry V International Conference: Book of Abstracts. Olomouc, 5.-8. 9. 2009, 67. ISBN 978-80-254-2561-5. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZCR NR/7804-5, MPO 1H-PK/45.

296. KOVAROVA, H., J. MARTINKOVA, R. HRABAKOVA, H. SKALNIKOVA, P. NOVAK, M. HAJDUCH a S. J. GADHER. Proteomics of anti-cancer drugs. In: the FEBS Journal: Abstracts 34th FEBS Congress Praha. Oxford, UK: Wiley-Blackwell, 4.-9.7.2009, 84. ISSN 1742-464X. IF (2008): 3.139.
DEDIKACE: MSM 6198959216, LC07017, AVOZ50450515.

295. DZUBAK, P., F. KOPRIVA, J. POTESIL, A. JANOSTAKOVA, R. KRATOCHVILOVA a M. HAJDUCH. Effect of Inhaled Corticosteroids on Lymmphocyte MDR1 Gene Expression and Clinical Relevance of MDR1 Polymorphism on Asthmatic Children. In: the FEBS Journal: Abstracts 34th FEBS Congress Praha. Oxford, UK: Wiley-Blackwell, 4.-9.7.2009, 364. ISSN 1742-464X. IF (2008): 3.139.
DEDIKACE: EHP/Norway CZ0099, MSM 6198959216.

294. TROJANEC, R., Z. KOLÁŘ, V. PALKOVÁ, J. BERKOVCOVÁ, B. BRAUNEROVÁ, M. TICHÝ, K. BOUCHALOVÁ, V. KREJČÍ, B. MELICHAR a M. HAJDÚCH. Experience with Her-2/neu (c-erbB-2) gene status evaluation in breast cancer samples with unusual FISH results. In: Chromosome Research:  „Seventh European Cytogenetics Conference“. Stockholm, Sweden, 4.-7.7.2009, 17, Supplement 1, 126. ISSN 0967-3849. IF (2008): 3.405.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017.

293. PALKOVÁ, V., M. ČÍŽKOVÁ, R. TROJANEC, L. RADOVÁ, K. BOUCHALOVÁ, S. MLČOCHOVÁ, B. MELICHAR, Z. KOLÁŘ a M. HAJDÚCH. Cytogenetic changes in breast cancor with polysomy of chromosome 17: significance for diagnosis and treatment. In: Chromosome Research:  „Seventh European Cytogenetics Conference“. Stockholm, Sweden, 4.-7.7.2009, 17, Supplement 1, 125. ISSN 0967-3849. IF (2008): 3.405.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017, GACR 303/09/H048.

292. DZUBAK, P., F. KOPRIVA, J. POTESIL, A. JANOSTAKOVA, R. KRATOCHVILOVA a M. HAJDUCH. Effect of Inhaled Corticosteroids on Lymmphocyte MDR1 Gene Expression and Clinical Relevance of MDR1 Polymorphism on Asthmatic Children. In: Abstrakt book & final programme: Young Scientist Forum-FEBS. Praha, 2.- 4.7.2009, 35. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

291. SROVNAL, J., M. KESSELOVA, K. VYSLOUZIL, P. SKALICKY, J. STRAZNICKA, V. SRAMEK, K. CWIERTKA, V. RUZKOVA, L. RADOVA a M. HAJDUCH.The minimal residual disease an independent negative prognostic factor in colorectal cancer patients. In: Sborník abstraktů a přednášek Výzkumného záměru MŠM 6198959216. Hustopeče, 24-26.5.2009, 24. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216, IGA MZCR NR/7804-5, 1H-PK/45.

290. ŠPENEROVÁ, M. Chemosensitivity monitoring of primary leukemic cells MTT assay. In: Sborník abstraktů a přednášek Výzkumného záměru MŠM 6198959216. Hustopeče, 24-26.5.2009, 23. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216, LC07017, IGA MZ 9939-4, EHP/Norway CZ0099.

289. DZIECHCIARKOVÁ, M., M. SVOBODA, P. GRELL, P. FABIÁN, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Analýza akt signální dráhy u pacientek s karcinomem prsu s prokázanou HER-2 pozitivitou léčených trastuzumabem. In: Sborník abstraktů a přednášek Výzkumného záměru MŠM 6198959216. Hustopeče, 24-26.5.2009, 21-22. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216, LC07017.

288. DZUBAK, P., F. KOPRIVA, J. POTĚŠIL, R. KRATOCHVILOVA, A. JANOSTAKOVA a M. HAJDUCH. Effect of inhaled corticosteroids on the lymphocytes PGP expression and cllinical relevance of ABCB1 polymorphism in asthmatic children. In: Sborník abstraktů a přednášek Výzkumného záměru MŠM 6198959216. Hustopeče, 24-26.5.2009, 21. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216, LC07017, EEA/Norway CZ0099.

287. BOUCHALOVÁ, K., M. ČÍŽKOVÁ, K. CWIERTKA, Z. KOLÁŘ, R. TROJANEC, V. PALKOVÁ, S. MLČOCHOVÁ, V. MIHÁL a M. HAJDÚCH. C-MYC deletion in Brest cancer patient with good outcome-case report and minireview of literature. In: Sborník abstraktů a přednášek Výzkumného záměru MŠM 6198959216. Hustopeče, 24-26.5.2009, 12. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216, LC07017, EEA/Norway CZ0099.

286. DRÁBEK, J., O. KALITA, S. WIECEK, M. RABČANOVÁ, I. PROTIVÁNKOVÁ a M. HAJDÚCH. DNA methylation detection in cancer symplex. In: Sborník abstraktů a přednášek Výzkumného záměru MŠM 6198959216. Hustopeče, 24-26.5.2009, 11. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216.

285. RYLOVÁ, G., P. DŽUBÁK, D. HOLUB, M. ŠPENEROVÁ, J. ŘEHULKA, M. SOURAL, J. HLAVÁČ a M. HAJDÚCH. Affinity purification protein targets of anticancer druha and their identification by technology LC-MS. In: Sborník abstraktů a přednášek Výzkumného záměru MŠM 6198959216. Hustopeče, 24-26.5.2009, 8. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM 6198959216.

284. HOLUB, D., P. DŽUBÁK, G. RYLOVÁ, J. ŘEHULKA, V. NOVÁK a M. HAJDÚCH. Optimalization of in-gel protein digestion. In: Sborník abstraktů a přednášek Výzkumného záměru MŠM 6198959216. Hustopeče, 24-26.5.2009, 6. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM 6198959216, GAČR 301/09/P433.

283. ČÍŽKOVÁ, M., K.CWIERTKA, Z. KOLÁŘ, R. TROJANEC, S. MLČOCHOVÁ, J. FÜRSTOVÁ, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Triple negative breast cancer-cytogenetic changes assessment of EGFR (HER1) and TOP2A genes with clinical and histopathological data analysis. In: Sborník abstraktů a přednášek Výzkumného záměru MŠM 6198959216. Hustopeče, 24-26.5.2009, 19-20. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM 6198959216.

282. PALKOVÁ, V., M. ČÍŽKOVÁ, R. TROJANEC, L. RADOVÁ, B. MELICHAR, K. BOUCHALOVÁ, S. MLČOCHOVÁ, Z. KOLÁŘ, M. DZIECHCIARKOVÁ a M.  HAJDÚCH. Status of C-MYC and CCND1 genes in breast cancer patients with chromosome 17 polysomy. In: Sborník abstraktů a přednášek Výzkumného záměru MŠM 6198959216. Hustopeče, 24-26.5.2009, 22. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM 6198959216, GAČR 30309H048.

281. TROJANEC, R., V. PALKOVÁ, Z. KOLÁŘ, J. BERKOVCOVÁ, B. BRAUNEROVÁ, K. BOUCHALOVÁ, M. TICHÝ, V. KREJČÍ, B. MELICHAR, K. CWIERTKA a M. HAJDÚCH. HER-2/NEU (C-ERBB-2) gene status detection in breast cancer samples with hardly interpretable FISH results. In: Sborník abstraktů a přednášek Výzkumného záměru MŠM 6198959216. Hustopeče, 24-26.5.2009, 24. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM 6198959216.

280. RESUTÍKOVÁ, L., M. KESSELOVÁ, J. SROVNAL, R. HAVLÍK, D. KLOS, V. RŮŽKOVÁ, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Telomeráza (hTERT) a její možnosti jako prognostického markeru pro posouzení minimální residuální choroby u pacientů s karcinomem pankreatu. In: Edukační sborník: XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 16.-18. dubna 2009, 37. ISBN 978-80-86793-12-2. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017, IGA MZ CR NS 9937-4.

279. STAŇKOVÁ, M., J. BERKOVCOVÁ, J. SROVNAL, A. HAHNNOVÁ a M. HAJDÚCH. Minimální residuální choroba a detekce mutací v onkogenu K-ras u pacientů s kolorektálním karcinomem. In: Edukační sborník: XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 16.-18. dubna 2009, 276. ISBN 978-80-86793-12-2. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017, IGA MZCR NR/9076-4.

278. ÜBERALL, I., J. ŠKARDA, L. RADOVÁ, V. KREJČÍ, M. PERELMAN a E. FRIDMAN. Korelace exprese proteinu BNIP3 u nemalobuněčného karcinomu plic s použitím tkáňové mikroereje. In: Edukační sborník: XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 16.-18. dubna 2009, 81-82. ISBN 978-80-86793-12-2. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

277. DZIECHCIARKOVÁ, M., M. SVOBODA, P. GRELL, P. FABIÁN, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Analýza Akt signální dráhy u pacientek s karcinomem prsu s prokázanou HER-2 pozitivitou léčených trastuzumabem. In: Edukační sborník: XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 16.-18. dubna 2009, 24. ISBN 978-80-86793-12-2. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017.

276. SROVNAL, J., M. KESSELOVÁ, K. VYSLOUŽIL, P. SKALICKÝ, L. STARÝ, I. KLEMENTA, M. DUDA, J. STRÁŽNICKÁ, V. ŠRÁMEK, K. CWIERTKA, R. BÍLKOVÁ, V. RŮŽKOVÁ, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Prognostický význam minimální reziduální choroby u pacientů operovaných pro kolorektální karcinom-výsledky tříletého sledování. In: Edukační sborník: XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 16.-18. dubna 2009, 272. ISBN 978-80-86793-12-2. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017, NR/9076-4.

275. TROJANEC, R., Z. KOLÁŘ, V. PALKOVÁ, J. BERKOVCOVÁ, B. BRAUNEROVÁ, K. BOUCHALOVÁ, M. TICHÝ, V. KREJČÍ, B. MELICHAR, K. CWIERTKA a M. HAJDÚCH. Zpřesnění statusu genu Her-2/neu (c-erbB-2) u karcinomu porsu s nestandardním výsledkem vyšetření FISH. In: Edukační sborník: XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 16.-18. dubna 2009, 91. ISBN 978-80-86793-12-2. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017.

274. PALKOVÁ, V., M. ČÍŽKOVÁ, R. TROJANEC, L. RADOVÁ, S. MLČOCHOVÁ, B. MELICHAR, Z. KOLÁŘ a M. HAJDÚCH. Cytogenetické změny u karcinomu prsu s polyzomií chromozómu 17 a jejich význam pro diagnosticko-léčebnou rozvahu. In: Edukační sborník: XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 16.-18. dubna 2009, 43. ISBN 978-80-86793-12-2. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017.

273. ČÍŽKOVÁ, M., K. BOUCHALOVÁ, K. CWIERTKA, Z. KOLÁŘ, R. TROJANEC, S. MLČOCHOVÁ, J. FŰRSTOVÁ, L. RADOVÁ a M.  HAJDÚCH. Triple negativní“ karcinom prsu – hodnocení cytogenetických změn genů EGFR (HER1) a TOP2A – analýza klinických a histopatologických dat. In: Edukační sborník: XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 16.-18. dubna 2009, 88-89. ISBN 978-80-86793-12-2. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017.

272. TROJANEC, R., V. PALKOVÁ, Z. KOLÁŘ, J. BERKOVCOVÁ, B. BRAUNEROVÁ, K. BOUCHALOVÁ, M. TICHÝ, V. KREJČÍ, B. MELICHAR, M. DZIECHCIARKOVÁ, K. CWIERTKA a M. HAJDÚCH. Her-2/neu (c-erbB-2) gene evaluation in breast cancer; symplex with ambiguous FISH results. In: Programme and abstract book: The 5th Sympozium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. The 92nd Olomouc Slide Seminar of the Czech Division of the International Academy of Patology Congress of Histology Laboratory Technicians. Olomouc: Regionální centrum a Ústav patologie LF UP, 24.-25. dubna 2009, 31-32. ISBN 978-80-87327-07-4. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017 .

271. PALKOVÁ, V., M. ČÍŽKOVÁ, R. TROJANEC, L. RADOVÁ, B. MELICHAR, K. BOUCHALOVÁ, S. MLČOCHOVÁ, Z. KOLÁŘ, M. DZIECHCIARKOVÁ a M. HAJDÚCH. Polysomy of chromosome 17 in breast cancer patients and its impact to diagnosis and treatment. In: Programme and abstract book: The 5th Sympozium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. The 92nd Olomouc Slide Seminar of the Czech Division of the International Academy of Patology Congress of Histology Laboratory Technicians. Olomouc: Regionální centrum a Ústav patologie LF UP, 24.-25. dubna 2009, 30. ISBN 978-80-87327-07-4. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017, GACR 303/09/H048.

270. KESSELOVÁ, M., J. SROVNAL, L. RESUTÍKOVÁ, R. HAVLÍK, D. KLOS, V. RŮŽKOVÁ, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Minimal residua disease as a new prognostic factor in pancreatic carcinoma patients. In: Programme and abstract book: The 5th Sympozium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. The 92nd Olomouc Slide Seminar of the Czech Division of the International Academy of Patology Congress of Histology Laboratory Technicians. Olomouc: Regionální centrum a Ústav patologie LF UP, 24.-25. dubna 2009, 28. ISBN 978-80-87327-07-4. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017, IGA MZ CR NS 9937-4.

269. DZIECHCIARKOVÁ, M., R. TROJANEC, Z. KOLÁŘ. K. BOUCHALOVÁ a B. BRAUNEROVÁ. Extending Her-2/neu assesment using a larger spectrum of cytogenetic probes and monoclonal antibodies. In: Programme and abstract book: The 5th Sympozium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. The 92nd Olomouc Slide Seminar of the Czech Division of the International Academy of Patology Congress of Histology Laboratory Technicians. Olomouc: Regionální centrum a Ústav patologie LF UP, 24.-25. dubna 2009, 27. ISBN 978-80-87327-07-4. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017, CR NR/9076, MPO 56110041.

268. ČÍŽKOVÁ, M., K. BOUCHALOVÁ, K. CWIERTKA, Z. KOLÁŘ, R. TROJANEC, S. MLČOCHOVÁ, J. FÜRSTOVÁ, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Triple negative breast cancer-cytogenetic change assesment of EGFR (HER1) and TOP2A genes with clinical and histopathological data analysis. In: Programme and abstract book: The 5th Sympozium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. The 92nd Olomouc Slide Seminar of the Czech Division of the International Academy of Patology Congress of Histology Laboratory Technicians. Olomouc: Regionální centrum a Ústav patologie LF UP, 24.-25. dubna 2009, 26. ISBN 978-80-87327-07-4. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017.

267. HAJDÚCH, M., R. TROJANEC, Z. KOLÁŘ, V. PALKOVÁ, J. BERKOVCOVÁ, B. BRAUNEROVÁ, K. BOUCHALOVÁ, M. TICHÝ, V. KREJČÍ, B. MELICHAR a K. CWIERTKA. National experience with the implementation of predictive medicine in oncology: Example of Her-2/neu (c-erbB-2) gene. In: Programme and abstract book: The 5th Sympozium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. The 92nd Olomouc Slide Seminar of the Czech Division of the International Academy of Patology Congress of Histology Laboratory Technicians. Olomouc: Regionální centrum a Ústav patologie LF UP, 24.-25. dubna 2009, 17. ISBN 978-80-87327-07-4. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017.

266. OBORNÁ, I., H. FINGEROVÁ, J. BŘEZINOVÁ, M. SVOBODOVÁ, J. NOVOTNÝ, L. RADOVÁ a K. MACHOVSKÁ. Hladiny malonyldialdehydu v krevní a seminální plazmě normospermických mužů z neplodných párů. In: Praktická gynekologie. 2008, 8, Supplement 4, 283. ISSN 1211-6645. BEZ IF.
 BEZ DEDIKACE

265. NOVOTNÝ, J., I. OBORNÁ, H. FINGEROVÁ, J. BŘEZINOVÁ, M. SVOBODOVÁ, L. RADOVÁ a J. HORÁKOVÁ. Hladiny kyseliny arachidonové a dokosahexaenové v krevní a seminální plazmě normospermických mužů z neplodných párů. In: Praktická gynekologie. 2008, 8, Suppl.4, 281-282. ISSN 1211-6645. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

264. FINGEROVÁ, H., I. OBORNÁ, J. BŘEZINOVÁ, M. SVOBODOVÁ, J. NOVOTNÝ, L. RADOVÁ a J. VYSLOUŽILOVÁ. Produkce ROS v nativním ejakulátu. In: Praktická gynekologie. 2008, 8, Suppl.4, 284. ISSN 1211-6645. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

263. FINGEROVÁ, H., J. NOVOTNÝ, I. OBORNÁ, M. SVOBODOVÁ, J. BŘEZINOVÁ, J. VYSLOUŽILOVÁ a L.  RADOVÁ. A new approach to assess oxidative stress in human semen. In: European Andrology. 2008, 2, Supplement 1, 45-46. ISSN 1802-4793. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

262. DŽUBÁK, P., J. ŠAREK, P. ANZENBACHER, V. MAŠEK, P. NOVÁK, V. HAVLÍČEK, M. OTYEPKA, D. VYDRA a M. HAJDÚCH. Betulinine JS8 induces apoptosis in tumor cells by mitochondrial disruption via specific non-covalent interactions with cytochrome c. In: FEBS Journal: Joint Conference of the 33rd FEBS Congress/11th IUBMB Conference. Athens, Greece, 2008, 275, Supp. 1, 447. ISSN: 1742-464X. IF(2007): 3.139.
BEZ DEDIKACE

261. DŽUBÁK, P., J. ŠAREK, P. ANZENBACHER, V. MAŠEK, P. NOVÁK, V. HAVLÍČEK, M. OTYEPKA, D. VYDRA a M. HAJDÚCH. Betulinine JS8 induces apoptosis in tumor cells by mitochondrial disruption via specific non-covalent interactions with cytochrome c. In: 8th Young Scientist Forum FEBS-IUBMB Cell Harmony, 2008, Greece, 73. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

260. DŽUBÁK, P., D. VYDRA, K. DOLEŽAL, E. HAUSEROVÁ, M. STRNAD, P. TARKOWSKI, K. VÁCLAVIKOVÁ a M. HAJDÚCH. Antiproliferative activity of 6-benzyladenosines and their pro-drug forms. In: AACR Meeting Abstracts. 2008, 5699. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

259. HAJDÚCH, M., D. VYDRA, P. DŽUBÁK, M. DZIECHCIARKOVÁ, I. STUART a D. ZHELEVA. Heat shock protein inhibitors, aurora kinase, and other mitotic inhibitors. In vivo mode of action of CYC116, a novel small molecule inhibitor of Aurora kinases and VEGFR2. In: AACR Meeting Abstracts. 2008, 5645. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

258. RYLOVÁ, G., P. DŽUBÁK, M. ŠPENEROVÁ, D. HOLUB, J. HLAVÁČ a M. HAJDÚCH. Identifikace možných cílů chinolonových léčiv metodami hmotnostní spektrometrie. In: ONKOLOGIE: ABSTRAKTA. IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. I. SYMPOZIUM O CÍLENÉ BIOLOGICKÉ LÉČBĚ. Olomouc: Laboratoř experimentální medicíny LF UP při Dětské klinice FN Olomouc, 26.-28. listopadu 2008, 24. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT 6198959216, LC07017.

257. MARTINKOVÁ, J., H. SKALNÍKOVÁ, P. HALADA, P. NOVÁK, R. HRABÁKOVÁ, P. DŽUBÁK, M. HAJDÚCH, M. DZIECHCIARKOVÁ a H. KOVÁŘOVÁ. Mutace genu KRAS-klinické konsekvence u nádorových onemocnění. In: ONKOLOGIE: ABSTRAKTA. IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. I. SYMPOZIUM O CÍLENÉ BIOLOGICKÉ LÉČBĚ. Olomouc: Laboratoř experimentální medicíny LF UP při Dětské klinice FN Olomouc, 26.-28. listopadu 2008, 24. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MŠMT LC07017, AVOZ50450515.

256. SROVNAL, J., M. KESSELOVÁ, G. KOŘÍNKOVÁ, K. VYSLOUŽIL, P. SKALICKÝ, L. STARÝ, I. KLEMENTA, M. DUDA, J. STRÁŽNICKÁ, V. ŠRÁMEK, K. CWIERTKA, R. BÍLKOVÁ, V. RŮŽKOVÁ, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Prognostický význam minimální reziduální choroby u pacientů operovaných pro kolorektální karcinom -výsledky tříletého sledování. In: ONKOLOGIE: ABSTRAKTA. IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. I. SYMPOZIUM O CÍLENÉ BIOLOGICKÉ LÉČBĚ. Olomouc: Laboratoř experimentální medicíny LF UP při Dětské klinice FN Olomouc, 26.-28. listopadu 2008, 21-22. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZCR NR/7804-5, MPO 1H-PK/45.

255. KALITA, O., M. VAVERKA, L. HRABÁLEK, M. ZLEVOROVÁ, R. TROJANEC, M. HAJDÚCH,  J. DRÁBEK,  A. HLOBÍLKOVÁ a HOUDEK, M. Možnosti řešení recidiv Glioblastoma Multiforme. In: ONKOLOGIE: ABSTRAKTA. IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. I. SYMPOZIUM O CÍLENÉ BIOLOGICKÉ LÉČBĚ. Olomouc: Laboratoř experimentální medicíny LF UP při Dětské klinice FN Olomouc, 26.-28. listopadu 2008, 19. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, MPO 1H-PK/45, LC07017.

254. TROJANEC, R., M. HAJDÚCH, Z. KOLÁŘ, V. PALKOVÁ, B. BRAUNEROVÁ, K. BOUCHALOVÁ, J. EHRMANN, M. TICHÝ, V. KREJČÍ a S. MLČOCHOVÁ. Zkušenosti se stanovením statusu genu Her-2/neu (c-erbB-2) u obtížně vyšetřovatelných vzorků.  In: ONKOLOGIE: ABSTRAKTA. IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. I. SYMPOZIUM O CÍLENÉ BIOLOGICKÉ LÉČBĚ. Olomouc: Laboratoř experimentální medicíny LF UP při Dětské klinice FN Olomouc, 26.-28. listopadu 2008, 18. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, MPO 1H-PK/45.

253. ŠKARDA, J., J. SROVNAL, L. RADOVÁ, M. HAJDÚCH, J. KLEIN, V. KOLEK, N. AMARIGLIO a G. RECHAVI. Sledování frekvence RNA editingu v kódovacích sekvencích transkriptů p53, BRCA1, CYFIP2, FLNA a BLCAP u různých typů plicních nádorů.  In: ONKOLOGIE: ABSTRAKTA. IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. I. SYMPOZIUM O CÍLENÉ BIOLOGICKÉ LÉČBĚ. Olomouc: Laboratoř experimentální medicíny LF UP při Dětské klinice FN Olomouc, 26.-28. listopadu 2008, 18. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216.

252. DRÁBEK, J., S. WIECEK, J. BERKOVCOVÁ, V. HOLINKOVÁ, M. STAŇKOVÁ, J. EHRMANN a M. HAJDÚCH. Srovnání detekce nejčastějších mutací v KRAS genu metodou TheraScreen se sekvenováním. In: ONKOLOGIE: ABSTRAKTA. IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. I. SYMPOZIUM O CÍLENÉ BIOLOGICKÉ LÉČBĚ. Olomouc: Laboratoř experimentální medicíny LF UP při Dětské klinice FN Olomouc, 26.-28. listopadu 2008, 10. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, MPO 1H-PK/45.

251. KAMENÍČKOVÁ, A., P. DŽUBÁK, R. KRATOCHVÍLOVÁ, J. ŠAREK a M. HAJDÚCH. Deriváty triterpenů odvozené od betulininové kyseliny indukující změny v buněčném cyklu. In: ONKOLOGIE: ABSTRAKTA. IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. I. SYMPOZIUM O CÍLENÉ BIOLOGICKÉ LÉČBĚ. Olomouc: Laboratoř experimentální medicíny LF UP při Dětské klinice FN Olomouc, 26.-28. listopadu 2008, 14. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT 6198959216, LC07017.

250. KOLLAREDDY, M., M. HAJDÚCH  a P. DŽUBÁK. Differential pRb cleavage upon exposure to different class of apoptosis inducing cytotoxic agents. In: ONKOLOGIE: ABSTRAKTA. IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. I. SYMPOZIUM O CÍLENÉ BIOLOGICKÉ LÉČBĚ. Olomouc: Laboratoř experimentální medicíny LF UP při Dětské klinice FN Olomouc, 26.-28. listopadu 2008, 13. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT 6198959216, LC07017.

249. DŽUBÁK, P., R. KRATOCHVÍLOVÁ, A. JANOŠŤÁKOVÁ, J. LIPERT, M. KOLLAREDDY a M. HAJDÚCH. Příprava vhodného modelového systému pro studium účinku protinádorových léčiv na buněčných liniích. In: ONKOLOGIE: ABSTRAKTA. IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. I. SYMPOZIUM O CÍLENÉ BIOLOGICKÉ LÉČBĚ. Olomouc: Laboratoř experimentální medicíny LF UP při Dětské klinice FN Olomouc, 26.-28. listopadu 2008, 13. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT 6198959216, LC07017.

248. SVOBODA, M., P. GRELL, M. ŠIMÍČKOVÁ, P. FABIAN, K. PETRÁKOVÁ, M. PALÁCOVÁ, D. MACKOVÁ, R. TROJANEC, M. HAJDÚCH, T. PAVLÍK, R. NENUTIL R. a VYZULA. Výsledky retrospektivní analýzy cílené léčby metastatického karcinomu prsu trastuzumabem v MOÚ. Identifikace prediktivních faktorů. In: ONKOLOGIE: ABSTRAKTA. IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. I. SYMPOZIUM O CÍLENÉ BIOLOGICKÉ LÉČBĚ. Olomouc: Laboratoř experimentální medicíny LF UP při Dětské klinice FN Olomouc, 26.-28. listopadu 2008, 10-12. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZČR NR/8335-3.

247. HAJDÚCH, M., J. DRÁBEK, J. BERKOVCOVÁ, M. DZIECHCIARKOVÁ, J. SROVNAL a M. STAŇKOVÁ. Mutace genu KRAS-klinické konsekvence u nádorových onemocnění. In: ONKOLOGIE: ABSTRAKTA. IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. I. SYMPOZIUM O CÍLENÉ BIOLOGICKÉ LÉČBĚ. Olomouc: Laboratoř experimentální medicíny LF UP při Dětské klinice FN Olomouc, 26.-28. listopadu 2008, 10. ISSN 1803-5922. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, MPO 1H-PK/45, LC07017.

246. GRELL, P., M. SVOBODA, P. FABIÁN, L. RADOVÁ, M. DZIECHCIARKOVÁ, M. PALÁCOVÁ, R. NENUTIL, M. HAJDÚCH a R. VYZULA. The impact of signaling pathways stimulated by HER2 receptor on prediction of clinical outcome in metastatic breast cancer patients treated with trastuzumab. In: ASCO 2008 Annual Meeting. 2008, abstract No. 1048. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

245. THEROVÁ-SMETKOVÁ, M., J. NEDVĚD, D. VYDRA, D. DOLEŽAL, M. DZIECHCIARKOVÁ, V. HAVLÍČEK a M. HAJDÚCH. Protein Expression Identifies Pseudallescheria boydii Fungal Infection. In: 56 th ASMS Conference on Mass Spectrometry. 2008,  abstract No. 1855. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

244. DRÁBEK, J., R. TROJANEC, J. EHRMANN, O. KALITA, S. WIECEK a M. HAJDÚCH. Detekce metylace jako prognosticky a prediktivni faktor u rakoviny. In: Sborník abstraktů přednášek. Karlov pod Pradědem, 22.-24.května 2008, 7. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

243. STAŇKOVÁ, M., J. BERKOVCOVÁ, J. SROVNAL, J. DRÁBEK, A. HAHNOVÁ, R. BÍLKOVÁ, V. RŮŽKOVÁ, V. KOLEK a M. HAJDÚCH. Možnosti detekce mutací v genu k-ras. Konference vědeckých prací studentů DSP 2008. In: Abstrakta. Olomouc: Univerzita Palackého, Lékařská fakulta, 3.-4. záři 2008, 33. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

242. POMPACH, P., P. NOVÁK, P. MAN, J. NEDVĚD, V. HAVLÍČEK, P. DŽUBÁK a M. HAJDÚCH. Kvantifikace proteinové exprese u CEM buněk v průběhu protinádorové terapie akutní T lymfoblastické leukémie. In: Program, sborník přednášek a posterů, XXI. Biochemický sjezd České společnosti pro biochemii a molekulární biologii a Slovenské spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu. České Budějovice, 14.-17. září 2008, 216.
ISBN 80-86313-21-2. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

241. Hajdúch, M. Predikce účinnosti protinádorové léčby v onkologii: Správná léčba správnému pacientovi ve správném čase. In: Program, sborník přednášek a posterů, XXI. Biochemický sjezd České společnosti pro biochemii a molekulární biologii a Slovenské spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu. České Budějovice, 14.-17. září 2008, 122. ISBN 80-86313-21-2. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT 6198959216, LC07017.

240. SROVNAL, J., J. BERKOVCOVÁ, M. KESSELOVÁ, K. VYSLOUŽIL, P. SKALICKÝ, K. CWIERTKA, R. BÍLKOVÁ, V. RŮŽKOVÁ a M. HAJDÚCH. Detekce mikrosatelitní instability u pacientů s kolorektálním karcinomem. In: XXXII. Brněnské onkologické dny. Brno, 17.-19. 4. 2008, 84. ISBN 978-9780-86793-11-5. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT 6198959216, IGA MZCR NR/7804-5, MPO 1H-PK/45.

239. KESSELOVÁ, M., J. SROVNAL, K. VYSLOUŽIL, P. SKALICKÝ, J. STRÁŽNICKÁ, V. ŠRÁMEK, K. CWIERTKA, R. BÍLKOVÁ, V. RŮŽKOVÁ a M. HAJDÚCH. Prognostický význam minimální reziduální choroby u pacientů operovaných pro kolorektální karcinom-výsledky tříletého sledování. In: XXXII. Brněnské onkologické dny. Brno, 17.-19. 4. 2008, 256-257. ISBN 978-9780-86793-11-5. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT 6198959216, IGA MZCR NR/7804-5, MPO 1H-PK/45.

238. SROVNAL, J., M. KESSELOVÁ, G. KOŘÍNKOVÁ, I. ŠVACH, N. ZLÁMALOVÁ, Č. NEORAL, H. ŠVÉBIŠOVÁ, P. BENEŠ, K. CWIERTKA, R. BÍLKOVÁ, V. RŮŽKOVÁ a M. HAJDÚCH. Prognostický význam mikrometastatického postižení sentinelových lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem prsu-výsledky tříletého sledování. In: XXXII. Brněnské onkologické dny. Brno, 17.-19. 4. 2008, 309-310. ISBN 978-9780-86793-11-5. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT 6198959216, IGA MZCR NR/7804-5, MPO 1H-PK/45.

237. SKALICKÝ, P., K. VYSLOUŽIL, M. DUDA, I. KLEMENTA, K. VOMÁČKOVÁ, M. HAJDÚCH, J. SROVNAL a C. NEORAL. Minimal residual disease in colorectal cancer. In: XII. Central European Congress of Coloproctology. Moscow, Russia, 6.-8. 5.2008. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

236. SKALICKÝ, P., K. VYSLOUŽIL, M. DUDA, I. KLEMENTA, L. STARÝ, M. ŠKROVINA, M. HAJDÚCH, J. SROVNAL a C. NEORAL. The effect of operating technique on the dissemination of tumor cells in the surgery of colorectal cancer. In: XII. Central European Congress of Coloproctology. Moscow, Russia, 6.-8. 5.2008. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

235. KESSELOVÁ, M., J. SROVNAL, K. VYSLOUŽIL, P. SKALICKÝ, J. STRÁŽNICKÁ, V. ŠRÁMEK, K. CWIERTKA, R. BÍLKOVÁ, V. RŮŽKOVÁ a M. HAJDÚCH. Prognostic value of minimal residual disease in colorectal cancer patients-results of three years follow-up. In: Seminář Výzkumného záměru. Karlov pod Pradědem, 22.-24. 5. 2008, 4. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT 6198959216, IGA MZCR NR/7804-5, MPO 1H-PK/45.

234. SROVNAL, J., M. KESSELOVÁ, G. KOŘÍNKOVÁ, I. ŠVACH, N. ZLÁMALOVÁ, Č. NEORAL, H. ŠVÉBIŠOVÁ, P. BENEŠ, K. CWIERTKA, R. BÍLKOVÁ, V. RŮŽKOVÁ a M. HAJDÚCH. Prognostic value of micrometastatic involvement of sentinel lymph nodes in breast cancer patients-three years follow-up. In: Seminář Výzkumného záměru. Karlov pod Pradědem, 22.-24. 5. 2008, 5. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT 6198959216, IGA MZCR NR/7804-5, MPO 1H-PK/45.

233. KOLLAREDDY, M. R., P. DZUBAK a M. HAJDUCH. Immunoprecipitation-Maldi-Tof Powerful Tool in Proteomics.  In: Book of abstracts:1st Central and Eastrem Europen Proteomic Conference and 3rd Czech Proteomic Conference  focusing on Proteomic Driven Discovery and  Application. Praha: Institute of Animal Physiology and Genetics AS CR, 2007. 58. BEZ IF.   
DEDIKACE: MSMT 6198959216, LC07017.

232. DZIECHCIARKOVÁ, M., R. TROJANEC, Z. KOLÁŘ, K. BOUCHALOVÁ, B. BRAUNEROVÁ a M. HAJDÚCH, Rozšíření možnosti detekce Her-2/neu, využitím širšího spektra cytogenetických sond a monoklonálních protilátek.  In: III. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, 28.-30. listopadu 2007, 41. ISBN 978-80-244-1824-7.   BEZ IF.
BEZ DEDIKACE


231. STAŇKOVÁ, M., J. BERKOVCOVÁ, J. SROVNAL, J. DRÁBEK, A. HAHNOVÁ, R. BÍLKOVÁ, V. RŮŽKOVÁ, V. KOLEK a M. HAJDÚCH. Možnosti detekce mutací v onkogenu k-ras. In: III. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, 28.-30. listopadu 2007, 38-39. ISBN 978-80-244-1824-7. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

230. J. MACHÁČEK a M. HAJDÚCH. SOUČASNÉ  PŘÍČINY  A  POZADÍ  NEÚSPĚCHŮ  DIAGNOSTIKY  A  LÉČBY ZHOUBNÝCH NÁDORŮ.  In: III. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, 28.-30. listopadu 2007, 35. ISBN 978-80-244-1824-7. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

229. KALITA, O., M. VAVERKA, L. HRABÁLEK, J. MACHAČ, M. HOUDEK, H. ŠVEBIŠOVÁ, J. EHRMANN, R. TROJANEC a M. HAJDUCH. Primitivních neuroektodermální nádory (PNET) dospělých pacientů. In: III. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, 28.-30. listopadu 2007, 34-35. ISBN 978-80-244-1824-7.  BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

228.  NEDVĚD, J., M. THÉROVÁ, V. HAVLÍČEK a M. HAJDUCH. Hmotnostní spektrometrie: nástroj časné diagnostiky Pseudallescheria boydii. In: III. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, 28.-30. listopadu 2007, 23-24. ISBN 978-80-244-1824-7.  BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

227. DŽUBÁK, P., R. KRATOCHVÍLOVÁ, J. LIPERT, A. JANOŠŤÁKOVÁ, V. PERLÍK a M. HAJDÚCH. Účinek volného, liposomálního a polymerního doxorubicinu na chemosenzitivní a chemorezistentní nádorové buňky. In: III. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, 28.-30. listopadu 2007, 10-11. ISBN 978-80-244-1824-7.  BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, Zentiva, a.s.

226. KESSELOVÁ, M., J. SROVNAL, G. KOŘÍNKOVÁ, K. VYSLOUŽIL, M. DUDA, P. SKALICKÝ, K. CWIERTKA, H. ŠVÉBIŠOVÁ, B. GAJOVÁ a M. HAJDÚCH. CEA vs. EGFR1 vs. CK 20 - který marker je nejvhodnější pro detekci minimální reziduální choroby u pacientů s kolorektálním karcinomem? In: III. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, 28.-30. listopadu 2007, 43. ISBN 978-80-244-1824-7.  BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT 6198959216, IGA MZCR NR/7804-5, MPO 1H-PK/45.

225. SROVNAL, J., J. BERKOVCOVÁ, M. KESSELOVÁ, S. WIECEK, M. STAŇKOVÁ, R. BÍLKOVÁ, V. RŮŽKOVÁ a M. HAJDÚCH. Detekce mutací genu k-ras metodou High Resolution Melting Curve Analysis: Vzájemné srovnání metod a přístrojů na souboru 153 pacientů. In: III. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, 28.-30. listopadu 2007, 39. ISBN 978-80-244-1824-7. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT 6198959216, IGA MZCR NR/7804-5, MPO 1H-PK/45.

224. DRÁBEK, J., R. TROJANEC, J. EHRMANN, O. KALITA a M. HAJDÚCH. Detekce metylace MGMT jako prediktivní faktor léčby gliomů alkylačními činidly. In: III. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, 28.-30. listopadu 2007, 38. ISBN 978-80-244-1824-7. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT 6198959216.

223. TROJANEC, R., M. HAJDÚCH, Z. KOLÁŘ, B. BRAUNEROVÁ, J. BERKOVCOVÁ, M. DZIECHCIARKOVÁ, V. KREJČÍ a S. MLČOCHOVÁ. Pětileté zkušenosti s vyšetřováním statusu genu Her-2/neu (c-erbB-2) u karcinomu prsu v Referenční laboratoři v České republice. In: III. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, 28.-30. listopadu 2007, 35-39. ISBN 978-80-244-1824-7.  BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT 6198959216, MPO 1H-PK/45.


222. MIHÁL, V., L. RADOVÁ, Z. NOVÁK, D. POSPÍŠILOVÁ a M. HAJDÚCH. Zkřížená rezistence na glukokortikoidy u akutní lymfoblastické leukémie dětí. In: III. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, 28.-30. listopadu 2007, 28. ISBN 978-80-244-1824-7. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSMT 6198959216.

221.  SLABÝ, O., I. BARANOVÁ, M. SVOBODA, P. FABIAN, J. BERKOVCOVÁ, J. SROVNAL, T. ŠMERDOVÁ, K. SOBKOVÁ, P. KUKULENKA a R. VYZULA. Moderní molekulárně-biologické přístupy ke stanovení prognózy u pacientů s kolorektálním karcinomem. In: III. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, 28.-30. listopadu 2007, 25. ISBN 978-80-244-1824-7. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ ČR NR/9076-4, MZ0MOU2005, MSM 6198959216.

220. HAJDÚCH, M. Prediktivní faktory odpovědi nádoru a toxicity okolních tkání na ionizační záření. In: III. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, 28.-30. listopadu 2007, 25. ISBN 978-80-244-1824-7. BEZ IF.
DEDIKACE: NR/9076, LC07017, MSM6198959216.

219. KOVÁŘOVÁ, H., S. GADHER, P. DŽUBÁK a M. HAJDÚCH. Classification of mechanisms of action and resistence of synthetic CDK inhibitors using proteomic technologies. In: III. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, 28.-30. listopadu 2007, 22. ISBN 978-80-244-1824-7. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM6198959216.

218. POTEŠIL, J., P. DŽUBÁK, R. KRATOCHVÍLOVÁ, A. JANOŠTÁKOVÁ, F. KOPŘIVA, M. ZÁPALKA, E. KARÁSKOVÁ, J. VOSPĚLOVÁ a M. HAJDÚCH. Proteiny lékové rezistence a jejich význam u nenádorových onemocnění. In: III. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, 28.-30. listopadu 2007, 14-15. ISBN 978-80-244-1824-7. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA NR8954-3, MŠMT 6198959216.

217. DŽUBÁK, P., D. VYDRA, K. DOLEŽAL, E. HAUSEROVÁ, P. TARKOWSKI, K. VÁCLAVÍKOVÁ, M. STRNAD a M.  HAJDÚCH. Antiproliferative activity of 6-benzyladenosines and their pro-drug forms. In: III. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, 28.-30. listopadu 2007, 12-13. ISBN 978-80-244-1824-7. BEZ IF.
DEDIKACE: LC07017, MSM6198959216.

216. VYDRA, D., J. DOSTÁLOVÁ, D. DOLEŽAL, P. DŽUBÁK, P. HOSTAŠKOVÁ, J. ULRICHOVÁ, V.  a  PERLÍK M. HAJDÚCH. Protinádorová účinnost a kardiotoxicita volného, liposomálního a polymerního doxorubicinu. In: III. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, 28.-30. listopadu 2007, 11. ISBN 978-80-244-1824-7. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, Zentiva a.s.

215. SROVNAL, J., M. KESSELOVA, G. KORINKOVA, K. VYSLOUŽIL, M. DUDA, P. SKALICKY, K. CWIERTKA a M. HAJDUCH. Corelation of CEA and Ca 19-9 serum levels with CEA expression and clinical characteristics of colorectal cancer patients. In: Book of Abstracts: International Conference Analytical Cytometry IV. Brno: Czech Society for Analytical Cytology, 23.-26. června 2007. 75. ISBN 978-80-239-9591-6. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT 6198959216, IGA MZCR NR/7804-5, MPO 1H-PK/45.

214. NOVOTNY, J., P. DZUBAK, M. HAJDUCH, I. OBORNA, J. BREZINOVA, M. SVOBODOVA, K. KUBOVA a H. FINGEROVA. Flow-cytometry analysis employment in estimation of reactive oxygen species production in human ejaculate samples. In: Book of Abstracts: International Conference Analytical Cytometry IV. Brno: Czech Society for Analytical Cytology, 23.-26. června 2007. 63. ISBN 978-80-239-9591-6. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZČR 1A8621-5, MSM 6198959216.

213. KESSELOVA, M., J. SROVNAL, G. KORINKOVA, K. VYSLOUZIL, M. DUDA, P. SKALICKY, K. CWIERTKA a M. HAJDUCH. Detection of circulating tumor cells in colorectal cancer patients using Real-time RT-PCR method. In: Book of Abstracts: International Conference Analytical Cytometry IV. Brno: Czech Society for Analytical Cytology, 23.-26. června 2007. 47. ISBN 978-80-239-9591-6. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT 6198959216, IGA MZCR NR/7804-5, MPO 1H-PK/45.

212. DZUBAK, P., R. KRATOCHVILOVA, F. KOPRIVA, M. ZAPALKA, E. KARASKOVA, V. MIHAL a M. HAJDUCH. Multidrug proteins and their significance in astma bronchiale and nonspecific inflammatory bowel diseases. In: Book of Abstracts: International Conference Analytical Cytometry IV. Brno: Czech Society for Analytical Cytology, 23.-26. června 2007. 24. ISBN 978-80-239-9591-6. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZČR NR8954-3/2006, MSM 6198959216.

211. TROJANEC, R., J. EHRMANN, B. BRAUNEROVÁ, Z. KOLÁŘ, S. MLČOCHOVA a M. HAJDUCH. Cytogenetic abberations in glioma and their significancy for treatment. In: Sborník abstraktů přednášek Výzkumného záměru MŠM 6198959216. Karlov p. Pradědem, 10.-12. května 2007, 36. ISBN 978-80-244-1677-9. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216.

210. SROVNAL, J., M. KESSELOVA, V. KOLEK, K. CWIERTKA a M. HAJDUCH. Thyroid Transcription factor 1 in lung cancor patiens. In: Sborník abstraktů přednášek Výzkumného záměru MŠM 6198959216. Karlov p. Pradědem, 10.-12. května 2007, 35. ISBN 978-80-244-1677-9. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT 6198959216, IGA MZCR NR/7804-5, MPO 1H-PK/45.

209. KESSELOVA, M., J. SROVNAL, G. KOŘÍNKOVA, K. CWIERTKA M. HAJDUCH. Comparison of EGFR and EGFRVIII gene expression in most common tumors. In: Sborník abstraktů přednášek Výzkumného záměru MŠM 6198959216. Karlov p. Pradědem, 10.-12. května 2007, 34. ISBN 978-80-244-1677-9. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT 6198959216, IGA MZCR NR/7804-5, MPO 1H-PK/45.

208. BERKOVCOVÁ, J., M. DZIECHCIARKOVÁ, R. TROJANEC, A. JANOŠŤÁKOVÁ, L. GRYGÁRKOVÁ, V. KOLEK, L. KISS a M. HAJDÚCH. Analysis of EGFR1, Her2/neu and K-Ras gene status in various tumors. In: Sborník abstraktů přednášek Výzkumného záměru MŠM 6198959216. Karlov p. Pradědem, 10.-12. května 2007, 33. ISBN 978-80-244-1677-9. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT 6198959216, AstraZeneca.

207. DŽUBÁK, P., E. HAUSEROVA, K. DOLEŽAL, M. STRNAD a M. HAJDUCH. Antiproliferative activity of BAPR, 2OH3MEOBAPR and their pro-drugs forms. In: Sborník abstraktů přednášek Výzkumného záměru MŠM 6198959216. Karlov p. Pradědem, 10.-12. května 2007, 15. ISBN 978-80-244-1677-9. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT 6198959216.

206. KOVAROVA, H., H. SKALNIKOVA, P. HALADA, M. STRNAD a M. HAJDUCH. Proteomics of CDK inhibition in cancer cells. In: Book of Abstracts and Programme:The 3rd Symposium & Workshop on Molecular Patology. Olomouc. 4.-5. Května 2007, 21. ISBN 978-80-244-1677-9. BEZ IF.
DEDIKACE: CSF 301/05/0418, MSMT LC07017, AVOZ0450515.

205. TROJANEC, R., M. HAJDUCH, Z. KOLAR, B. BRAUNEROVA, J. EHRMANN, V. KREJCI S. MLCOCHOVA. Five-years experience of the Her-2/neu (c-erbB-2) gene status evaluation in the National Reference Centre for the Czech Republic. In: Book of Abstracts and Programme:The 3rd Symposium & Workshop on Molecular Patology. Olomouc. 4.-5. Května 2007, 31-32. ISBN 978-80-244-1677-9. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT 6198959216, Roche s.r.o.

204. BERKOVCOVA, J., M. DZIECHCIARKOVA, R. TROJANEC, A. JANOSTAKOVA, I. GRYGAROVA, V. KOLEK, I. KISS a M. HAJDUCH. Analysis of Egfr1 and K-ras gene status in various tumors. In: Book of Abstracts and Programme:The 3rd Symposium & Workshop on Molecular Patology. Olomouc. 4.-5. Května 2007, 43-44. ISBN 978-80-244-1677-9. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT 6198959216, AstraZeneca.

203. TURASHVILI, G., J. BOUCHAL, K. BAUMFORTH, W. WEI, M. DZIECHCIARKOVA, J. EHRMANN, J. KLEIN, E. FRIDMAN, J. SKARDA, J. SROVNAL a M. HAJDUCH. Novel markers for differentiation of lobular and ductal invasive Brest carcinomas by laser microdissection and microarray analysis. In: Book of Abstracts and Programme:The 3rd Symposium & Workshop on Molecular Patology. Olomouc. 4.-5. Května 2007, 38-39. ISBN 978-80-244-1677-9. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

202. SKALNIKOVA, H., P. REHULKA, J. CHMELIK, J. S. GADHER, M. HAJDUCH a H. KOVAROVA. ProteomeLab (TM) PF 2D Chromatography Separation of Proteins for Quantitative Mass Spectrometry in Cancer Research. In: Conference Proceedings: Advances in Protemics in Cancer Research. Florida, Amelia Island, 27. února- 2. března 2007, 46. BEZ IF.
DEDIKACE: GAČR 301/05/0418, MSM LC07017, MSM6198959216, AVOZ50450515.

201. HAJDUCH, M., H. KOVAROVA a V. HAVLICEK. Desorption Electrospray on an Ion cyclotron: Ideal Tool for Tissue Analysis. In: Conference Proceedings: Advances in Protemics in Cancer Research. Florida, Amelia Island, 27. února- 2. března 2007, 45. BEZ IF.
DEDIKACE: MŠM LC545, LC07017, MSM6198959216, European Commission MTKD-CT-2004-014407, IMIC AVOZ50200510.

200. DŽUBÁK, P., V. KRYŠTOF, P. CANKAŘ, I. FRYŠOVÁ, J. SLOUKA, G. KONTOPIDIS, D. VYDRA, J. SROVNAL, W. F. AZEVEDO, M. ORSÁG, M. PAPRSKÁŘOVÁ, J. ROLČÍK, A. LÁTR, P. FISCHER, M. STRNAD a M. HAJDÚCH. 4-Arylazo-3,5-diamino 1H pyrazolové CDK Inhibitory: analýzy in vitro a in vivo protinádorové aktivity. In: Edukační sborník: XXXI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 23.-25. dubna 2007, 383. ISBN 978-9780-86793-09-2. BEZ IF.
DEDIKACE: MŠMT 6198959216, LC07017, GAČR 301/05/0418.

199. TROJANEC, R., O. KALITA, J. EHRMAN, B. BRAUNEROVÁ, Z. KOLÁŘ, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Cytogenetické aberace u primárních nádorů centrálního nervového systému a jejich význam pro další diagnosticko-léčebnou rozvahu. In: Edukační sborník: XXXI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 23.-25. dubna 2007, 350. ISBN 978-9780-86793-09-2. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, MPO 1H-PK/45.

198. DZIECHCIARKOVÁ, M., J. BERKOVCOVÁ, R. TROJANEC, J. SROVNAL, K. BOUCHALOVÁ M. a HAJDÚCH. Využití laserové mikrodisekce pro přípravu komplexních vzorků z nádorové tkáně pro účely mikrogenomických analýz. In: Edukační sborník: XXXI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 23.-25. dubna 2007, 343. ISBN 978-9780-86793-09-2. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT 6198959216, LC07017, IGA MZCR NR/9076, MPO 1H-PK/45.

197. BOUCHAL, J., G. TURASHVILLI, K. BAUMFORTH, W. WEI, M. DZIECHCIARKOVÁ, J. ŠKARDA, J. EHRMANN, M. HAJDÚCH a Z. KOLÁŘ. Význam nových proteinů asociovaných s extracelulární matrix u invazivních karcinomů prsu. In: Edukační sborník: XXXI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 23.-25. dubna 2007, 212. ISBN 978-9780-86793-09-2. BEZ IF.
DEDIKACE: NR 7844-3, MSM 6198959216.

196. SVOBODA, M., P. GRELL, P. FABIÁN, M. PALÁCOVÁ, L. FORETOVÁ, R. HRSTKA, K. PETRÁKOVÁ, R. NENUTIL, M. HAJDÚCH a R. VYZULA. Klinický pohled na molekulární taxonomii karcinomu prsu. In: Edukační sborník: XXXI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 23.-25. dubna 2007, 208. ISBN 978-9780-86793-09-2. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZČR: NR/8335-3, NR/8270-3.

195. MIHÁL, V., D. POSPÍŠILOVÁ, Z. NOVÁK, M. JAROŠOVÁ, M. HOLZEROVÁ a M. HAJDÚCH. Časná odpověď na indukční léčbu jako nejvýznamnější prognostický faktor dětské akutní lymfoblastické leukémie. In: Edukační sborník: XXXI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 23.-25. dubna 2007, 153. ISBN 978-9780-86793-09-2. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

194. MIHÁL, V., D. POSPÍŠILOVÁ, Z. NOVÁK, I. STEJSKALOVÁ, M. JAROŠOVÁ, M. HOLZEROVÁ, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Dlouhodobé trendy (1991-2006) diagnostiky a léčby akutní lymfoblastické leukémie u dětí z pohledu olomouckého hematoonkologického centra. In: Edukační sborník: XXXI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 23.-25. dubna 2007, 152. ISBN 978-9780-86793-09-2. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

193. FORETOVÁ, L., T. ECKSCHLAGER, M. HAJDÚCH, Z. KLENBO, A. KŘEPELOVÁ, M. MINÁRIK, J. NOVOTNÝ, P. PLEVOVÁ a P. POHLREICH. Dispenzarizace osob s hereditárním rizikem malignit: Ontogenetická pracovní skupina ČOS a SLG. In: Edukační sborník: XXXI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 23.-25. dubna 2007, 108. ISBN 978-9780-86793-09-2. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

192. BENEŠOVÁ, L., M. PEŠEK, M. HAJDÚCH, J. SKŘIČKOVÁ a M. MINÁRIK. Predikce účinnosti terapie inhibitory tyrosinkináz a odhad prognózy nemalobuněčného karcinomu plic na základě kombinovaného vyšetření somatických mutací onkogenů K-RAS a EGFR (ERBB1). In: Edukační sborník: XXXI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 23.-25. dubna 2007, 78. ISBN 978-9780-86793-09-2. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ 9087-3.

191. SROVNAL, J., M. KESSELOVÁ, G. KOŘÍNKOVÁ, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, K. CWIERTKA, H. ŠVÉBIŠOVÁ, B. GAJOVÁ a M. HAJDÚCH. Thyreoid transcription factor 1 u karcinomu plic: diagnostický marker minimální residuální choroby. In: Edukační sborník: XXXI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 23.-25. dubna 2007, 77. ISBN 978-9780-86793-09-2. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZCR NR/7804-5, MPO 1H-PK/45.

190. ŠKARDA, J., P. PLEVOVÁ, E. FRIDMAN, M. HAJDÚCH, V. KOLEK a Z. KOLÁŘ. Prognostický a prediktivní význam imunohistochemické exprese hMLH1, hMSH2 a hMLH6 u pacientů s nemolobuněčným karcinomem plic. In: Edukační sborník: XXXI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 23.-25. dubna 2007, 77. ISBN 978-9780-86793-09-2. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZCR NR/8425-3/2005, MSMT 6198959216.

189. KESSELOVÁ, M., J. SROVNAL, G. KOŘÍNKOVÁ, M. DUDA, P. SKALICKÝ, K. CWIERTKA, H. ŠVÉBIŠOVÁ, B. GAJOVÁ a M. HAJDÚCH. EGFR a CEA jako markery minimální residuální choroby u kolorektálního karcinomu. In: Edukační sborník: XXXI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 23.-25. dubna 2007, 73. ISBN 978-9780-86793-09-2. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZCR NR/7804-5, MPO 1H-PK/45.

188. SROVNAL, J., M. KESSELOVÁ, G. KOŘÍNKOVÁ, K. VYSLOUŽIL, M. DUDA, P. SKALICKÝ, K. CWIERTKA,  H. ŠVÉBIŠOVÁ, B. GAJOVÁ a M. HAJDÚCH. Korelace sérových hladin CEA a CA 19-9 s expresí CEA a klinickopatologickými charakteristikami nemoci u kolorektálního karcinomu. In: Edukační sborník: XXXI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 23.-25. dubna 2007, 70. ISBN 978-9780-86793-09-2. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZCR NR/7804-5, MPO 1H-PK/45.

187. GRELL P., M. SVOBODA, M. ŠIMÍČKOVÁ, P. FABIÁN, M. PALÁCOVÁ, K. PETRÁKOVÁ, D. MACKOVÁ, R. NENUTIL, M. HAJDÚCH, K. CWIERTKA a R. VYZULA. Predikce odpovědi na terapii trastuzumabem u pacientů se vzdáleně metastazovaným karcinomem prsu. Příčiny selhání léčby a jejich možné řešení. In: Edukační sborník: XXXI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 23.-25. dubna 2007, 65. ISBN 978-9780-86793-09-2. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

186. HAJDÚCH, M., J. BERKOVCOVÁ, R. TROJANEC, M. DZIECHCIARKOVA, L. RADOVÁ, A. JANOŠŤÁKOVÁ, S. MLČOCHOVÁ, S. WIECEK, M. STAŇKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, V. KOLEK, K. CWIERTKA, I. KISS, D. RADZIOCH, Z. KOLÁŘ, J. ŠKARDA, M. MINÁRIK a V. MIHÁL. Paradigma predikce odpovědi na inhibitory HER rodiny u nádorových onemocnění různého histogenetického původu: více indukcí, více léčiv, ale téměř shodné prediktory. In: Edukační sborník: XXXI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 23.-25. dubna 2007, 64. ISBN 978-9780-86793-09-2. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, LC07017, MPO 1H-PK/45, IGA MZCR NR8335, NR/9076.

185. WIECEK, S., BERKOVCOVÁ, J.; JANOŠŤÁKOVÁ, A.; HAJDÚCH, M.; RADZIOCH, D. Comparative analysis of somatic K-ras gene mutation frequency in the clinical NSCLC specimen. In: Sborník abstraktů a přednášek Výzkumného záměru MŠM 6198959216. Olomouc, 18.-20.prosince 2006, 23. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216.

184. TROJANEC, R., J. BERKOVCOVÁ, L. RADOVÁ, Z. KOLÁŘ, A. JANOŠŤÁKOVÁ, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Detekce statusu genu HER-2/neu z parafinových řezů u karcinomu prsu metodou kvantitativních Real-time PCR. In: Sborník abstraktů a přednášek Výzkumného záměru MŠM 6198959216. Olomouc, 18.-20.prosince 2006, 23. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, MPO 1H-PK/45.

183. KESSELOVÁ, M., J. SROVNAL, G. KOŘÍNKOVÁ, K. VYSLOUŽIL, M. DUDA, P. SKALICKÝ, K. CWIERTKA, H. ŠVÉBIŠOVÁ, B. GAJOVÁ a M. HAJDÚCH. EGFR a CEA jako markery minimální reziduální choroby u kolorektálního karcinomu. In: Sborník abstraktů a přednášek Výzkumného záměru MŠM 6198959216. Olomouc, 18.-20.prosince 2006, 23. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZCR NR/7804-5, MPO 1H-PK/45.

182. SROVNAL, J., M. KESSELOVÁ, G. KOŘÍNKOVÁ, K. VYSLOUŽIL, M. DUDA, P. SKALICKÝ, K. CWIERTKA, H. ŠVÉBIŠOVÁ, B. GAJOVÁ a M. HAJDÚCH. Korelace sérových hladin CEA a CA 19-9 s expresí CEA a klinickopatologickými charakteristikami nemocí u kolorektálního karcinomu. In: Sborník abstraktů a přednášek Výzkumného záměru MŠM 6198959216. Olomouc, 18.-20.prosince 2006, 22. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZCR NR/7804-5, MPO 1H-PK/45.

181. DŽUBÁK, P., R. KRATOCHVÍLOVÁ, F. KOPŘIVA, E. KARÁSKOVÁ, J. VOSPĚLOVÁ, V. MIHÁL a M. HAJDÚCH. Proteiny lékové rezistence a jejich význam u nespecifických střevních zánětů a astma bronchiale. In: Sborník abstraktů a přednášek Výzkumného záměru MŠM 6198959216. Olomouc, 18.-20.prosince 2006, 18. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZCR NR/7804-5, MPO 1H-PK/45.

180. KOLEK, V., I. GRYGÁRKOVÁ, M. HAJDÚCH, J. KLEIN a Č. NEORAL. Combination of neoadjuvant and adjuvant chemotherapy in marginally resectable IIIA non-small cell lung cancer (NSCLC): Long-term follow up. In: Lung Cancer. 2006, 52, Supplement  2, S25. ISSN 0169-5002. IF (2005): 3.172.
BEZ DEDIKACE

179. BERKOVCOVA, J., I. GRYGAROVA, V. KOLEK, M. DZIECHCIARKOVA, R. TROJANEC, A. JANOSTAKOVA, S. WIECEK a M. HAJDUCH. Aberration of Egfr1, Her2/neu, and K-ras in Non-Small Cell Lung Cancers (NSCLC) Treated with Gefitinib in Expanded Access Program (EAP). In: Abstract: 10th Central European Lung Cancer Conference. Praha, 2006, Poster P34. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

178. PLACHÝ, R., M. KOLÁČKOVÁ, R. ČMELA, J. BERKOVCOVÁ, T. PAPÁNÍM, K. ONDRÁK a M. JAROŠOVÁ. Mutační analýza IGVH řetězců u pacientů s B-CLL-naše zkušenosti. In: Abstrakta: XX. Olomoucké hematologické dny. 2006, Poster. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

177. DŽUBAK, P., D. VYDRA, J. SAREK, P. ANZENBACHER, V. MASEK, P. NOVAK, V. NOVAK a M. HAJDUCH. 2 New Highly Oxygenated Betulinine JSS Induces Apoptosis VIA Specific Non-Covalent Interaction with Cytochrome c. In: International Medical Postgraduate Conference 3rd Meeting. Hradec Králové: Faculty of Medicine, 30. listopadu -1. Prosince 2006, 17-19. ISBN 80-229-8103-X. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

176. SLABÝ, O., I. BARANOVÁ, M. SVOBODA, P. FABIAN, M. SVOBODA, J. SROVNAL a R. VYZULA. Využití profilů genové exprese primárních kolorektálních karcinomů k predikci jejich progrese a metastatického fenotypu. In: Abstrakta: II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 7.-9. prosince 2006, 46.
ISBN 80-239-8240-0 . BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ CR NR/9076-4.

175. BERKOVCOVÁ, J., M. DZIECHCIARKOVA, R. TROJANEC, I. GRYGÁRKOVÁ, V. KOLEK, A. JANOŠŤÁKOVÁ a M. HAJDÚCH. Aberration of Egfr, Her2/neu, and K-ras in non-small cell lung cancers (NSCLC) treated with gefitinib in Expanded Access Program. In: Abstrakta: II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 7.-9. prosince 2006, 45. ISBN 80-239-8240-0 . BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, MPO 1H-PK/45, AstraZeneca.

174. SVOBODA, M., I. VÁŠOVÁ, P. FABIÁN, L. RADOVÁ, J. BERKOVCOVÁ, L. KŘEN, O. SLABÝ, M. NAVRÁTIL, M. KLABUSAY, D. DVOŘÁKOVÁ, A. REJTAR a R. NENUTIL. Profilování genové exprese u lymfoidních malignit: Validace vybraných molekulárních markerů u difúzního velkobuněčného B-lymfocytárního lymfou (DLBCL). In: Abstrakta: II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 7.-9. prosince 2006, 30. ISBN 80-239-8240-0. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZCR: NR/8231/3, MSM6198959216.

173. BOUCHAL, J., G. TURASHVILLI, K. BAUMFORTH, W. WEI, M. DZIECHCIARKOVÁ, M. HAJDÚCH, V. LUKÁŠ, O. BLÁHA a Z. KOLÁŘ. Analýza genové exprese duktálních a lobulárních karcinomů a srovnání k normálním duktálním a lobulárním buňkám prsu. In: Abstrakta: II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 7.-9. prosince 2006, 30. ISBN 80-239-8240-0. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZCR: NR/7844-3, MSM6198959216.

172. SVOBODA, M., P. GRELL, P. FABIÁN, M. PALÁCOVÁ, L. FLORETOVÁ, R. HRSTKA, K. PETRÁKOVÁ, R. NENUTIL,  M. HAJDÚCH a R. VYZULA. Molekulární taxonomie karcinomu prsu: „basal-like“ karcinom. In: Abstrakta: II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 7.-9. prosince 2006, 29. ISBN 80-239-8240-0. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZCR: NR/8335-3, NR/8270-3, MSM6198959216.

171. HAJDÚCH, M., P. DŽUBÁK, M. DZIECHCIARKOVÁ a J. PODOLONOVIČOVÁ. Nádorová genomika nebo proteomika? Možnosti a limitace obou metod. In: Abstrakta: II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 7.-9. prosince 2006, 29. ISBN 80-239-8240-0. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, GAČR 301/05/0418, NR/9076, FT-TA/027.

170. BERKOVCOVÁ, J., R. TROJANEC, L. RADOVÁ, Z. KOLÁŘ, A. JANOŠŤÁKOVÁ, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Detekce statusu genu Her-2/neu z parafinových řezů u karcinomu prsu metodou kvantitavní real-time PCR. In: Abstrakta: II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 7.-9. prosince 2006, 27. ISBN 80-239-8240-0. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, MPO 1H-PK/45.

169. MIHÁL, V., D. POSPÍŠILOVÁ, Z. NOVÁK, M. JAROŠOVÁ, M. HOLZEROVÁ a M. HAJDÚCH. Co předurčuje špatné léčebné výsledky adolescentní ALL? In: Abstrakta: II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 7.-9. prosince 2006, 27. ISBN 80-239-8240-0. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

168. WIECEK, S., J. BERKOVCOVÁ, A. JANOŠŤÁKOVÁ, M. HAJDÚCH a D. RADZIOCH. Comparative analysis of somatic K-RAS gene mutation frequency in the clinical NSCLC specimens. In: Abstrakta: II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 7.-9. prosince 2006, 25. ISBN 80-239-8240-0. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, MPO 1H-PK/45.

167. ŠRÁMEK, V., K. CWIERTKA, E. KREJČÍ, J. MACHÁČEK, M. HAJDÚCH a Z. KOLÁŘ. Úskalí léčby pokročilého karcinomu prsu. In: Abstrakta: II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 7.-9. prosince 2006, 18. ISBN 80-239-8240-0. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

166. ŠVÉBIŠOVÁ, H., B. GAJOVÁ, K. CWIERTKA, L. KUČEROVÁ, I. TOZZI a R. TROJANEC. Duplicitní nebo metastazující karcinom? In: Abstrakta: II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 7.-9. prosince 2006, 17. ISBN 80-239-8240-0. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

165. SVOBODA, M., J. KLEINOVÁ, M. HAJDÚCH, S. BLAŽKOVÁ, N. HEJLOVÁ, K. PETRÁKOVÁ, J. LIPERT, L. RADOVÁ, L. HANÁK a R. VYZULA. Využití vyšetření chemorezistence MTT testem u chronické B-lymfatické leukémie (B-CLL). In: Abstrakta: II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 7.-9. prosince 2006, 17. ISBN 80-239-8240-0. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, MVTS Bil ČR/SR/UK/06.

164. MIHÁL, V., M. JAROŠOVÁ, M. HOLZEROVÁ, D. POSPÍŠILOVÁ, Z. NOVÁK a M. HAJDÚCH. Relaps akutní lymfoblastické leukémie z minoritního klonu. In: Abstrakta: II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 7.-9. prosince 2006, 16. ISBN 80-239-8240-0. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216.

163. GRELL, P., M. SVOBODA, M. ŠIMÍČKOVÁ, P. FABIÁN, M. PALÁCOVÁ, K. PETRÁKOVÁ, D. MACKOVÁ,  R. NENUTIL, M. HAJDÚCH a R. VYZULA. Rezistence na trastuzumab: příčiny a jejich řešení. In: Abstrakta: II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 7.-9. prosince 2006, 14. ISBN 80-239-8240-0. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZCR: NR/8335-3, MSM6198959216.

162. DŽUBÁK, P., M. HAJDÚCH,  R. GAŽÁK, A. SVOBODOVÁ, J. PSOTOVÁ, D. WALTEROVÁ, P. SEDMERA a V. KREN. New derivatives of silybin and 2,3-dehydrosylibin and thein cytotoxic and P-glycoprotein modulatory aktivity. In: Abstrakta: II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 7.-9. prosince 2006, 14. ISBN 80-239-8240-0. BEZ IF.
DEDIKACE: GAČR 11 303/02/1097, MSM12 6198959216, AVOZ50200510.

161. SVOBODA, M., M. HAJDÚCH, J. KLEINOVÁ, M. ŠIMÍČKOVÁ, S. BLAŽKOVÁ, M. HOLÁNEK, L. RADOVÁ, J. LIPERT, J. GOMBOŠOVÁ, F. FOLBER, M. CHOBOTA, T. ANDRAŠÍNOVÁ, T. PASEKA, L. HANÁK a R. VYZULA. Lithium účinný stimulátor chemo a radiorezistence. In: Abstrakta: II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 7.-9. prosince 2006, 13. ISBN 80-239-8240-0. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ CR – NR/8335-3, MŠM6198959216, Nadace Běhu T. Foxe.

160. ŰBERALL, I., V. LUKÁŠ, O. BLÁHA, J. BOUCHAL, M. HAJDÚCH a Z. KOLÁŘ. Vliv cetuximabu® a trastuzumabu® na aktivitu c-erbB receptorů buněčných linií odvozených z karcinomu prostaty a prsu. In: Abstrakta: II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 7.-9. prosince 2006, 11. ISBN 80-239-8240-0. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

159. CWIERTKA, K., E. KREJČÍ, P. BENEŠ, M. KAPUSTOVÁ, K. BOUCHALOVÁ, Z. KOLÁŘ a M. HAJDÚCH. Co rozhoduje o nasazení trastuzumabu? In: Abstrakta: II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 7.-9. prosince 2006, 8. ISBN 80-239-8240-0. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

158. DZUBAK, P., D. VYDRA, J. SAREK, P. ANZENBACHER, V. MASEK, P. NOVAK, V. HAVLICEK a M. HAJDUCH. New derivates of betullinic acid induces apoptosis by mitochondrial disruption and direct interaction with cytochrome c. In: EJC Supplements. 2006, 4(12),125. ISSN 1359-6349. IF (2005): 3.390.
DEDIKACE: MSM 6198959216.

157. WIECEK, S., J. BERKOVCOVÁ, A. JANOŠŤÁKOVÁ a M. HAJDÚCH. Comparative analysis of somatic K-RAS gene mutation frequency in the clinical NSCLC specimens. In: Konference vědeckých prací studentů DSP: abstrakta. Olomouc: Univerzita Palackého, 11.-12.10.2006, 53. ISBN 80-244-1447-3. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

156. ŠKARDA, J., M. HAJDÚCH a J. BOUCHAL. Prognosticky a prediktivní význam proteinů asociovaných s mnohočetnou lékovou rezistencí u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. In: Konference vědeckých prací studentů DSP: abstrakta. Olomouc: Univerzita Palackého, 11.-12.10.2006, 42. ISBN 80-244-1447-3. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ ČR NR/8386-3/2005, MSM 6198959216.

155. SROVNAL, J., G. KOŘÍNKOVÁ, K. VYSLOUŽIL, M. DUDA, I. KLEMENTA, P. SKALICKÝ, N. ZLÁMALOVÁ, I. ŠVACH, H. ŠVÉBIŠOVÁ, K. CWIERTKA, J. MINAŘÍK a M. HAJDÚCH. Minimální reziduální choroba u solidních nádorů. In: Konference vědeckých prací studentů DSP: abstrakta. Olomouc: Univerzita Palackého, 11.-12.10.2006, 53. ISBN 80-244-1447-3. BEZ IF.
DEDIKACE: FRVŠ 1086/2005/G3, IGA MZ ČR NR7804.

154. DŽUBÁK, P., D. VYDRA, J. ŠAREK, P. ANZENBACHER, V. MAŠEK, P. NOVÁK, V. HAVLÍČEK a M. HAJDÚCH. Studium mechanismů protinádorvých účinků triterpenoidních sloučenin. In: Konference vědeckých prací studentů DSP: abstrakta. Olomouc: Univerzita Palackého, 11.-12.10.2006, 12. ISBN 80-244-1447-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216, MPO FT-TA/027.

153. HAJDUCH, M., P. DZUBAK, D. VYDRA, J. SAREK, P. NOVAK, V. HAVLICEK, V. MASEK a P. ANZENBACHER. Anticancer activity of betulinic acid derivates an induction of rapid mitochondria mediated apoptosis via direct interaction with cytochrome c. In: Book of Abstracts: Young Scientists Symposium „Future Trends in Phytochemistry“. Olomouc: Univerzita Palackého, 28.6.-1.7.2006, 41. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

152. STRNAD, M., L. HAVLÍČEK, V. KRYŠTOF, J. HANUŠ, L. SPÍCHAL, D. MORAVCOVÁ, J. MORAVEC, M. ZATLOUKAL, I. POPA, M. PARSKÁŘOVÁ, M. ORSÁG, M. OTYEPKA, M. HAJDÚCH, P. DŽUBÁK, Z. KOLÁŘ, P. BINAROVÁ a V. CENKLOVÁ. Purine inhibitors of cyclin-dependent kinases as new generation of anticancer drugs. In: Biomedical Papers: The 33rd Congress of the Czech Society of Pathologists 2nd Satellite Symposium & Workshop on Molecular Pathology.  2006, 150(1), 31-32. ISSN 1213-8118. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216.

151. BOUCHAL. J., G. TURASHVILI, K. BAUMFORTH, W. WEI, M. DZIECHCIARKOVÁ a Z. KOLÁŘ. Microarray analysis of gene expression in microdissected mammary normal and tumor cells. In: Biomedical Papers: The 33rd Congress of the Czech Society of Pathologists 2nd Satellite Symposium & Workshop on Molecular Pathology.  2006, 150(1), 33. ISSN 1213-8118. BEZ IF.
DEDIKACE: NR 78443, MSM 6198959216.

150. HLOBILKOVÁ, A., P. KNÍŽETOVÁ, J. EHRMANN, S. BRYCHTOVÁ, M. KALA a P. DŽUBÁK. First experiences with in vitro cultivation of astroglial cells from bioptic samples of brian. In: Biomedical Papers: The 33rd Congress of the Czech Society of Pathologists 2nd Satellite Symposium & Workshop on Molecular Pathology.  2006, 150(1), 40. ISSN 1213-8118. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ ČR NR/7828-3, MSM 6198959216.

149. ŠKARDA, J., S. ISRAELI, E. FRIDMAN, M. HAJDÚCH,  E. OFEK-MORAVSKY, J. KOPOLOVIČ a Z. KOLÁŘ. Adam8 as a novel serological and histochemical marker for lung cancer. In: Biomedical Papers: The 33rd Congress of the Czech Society of Pathologists 2nd Satellite Symposium & Workshop on Molecular Pathology.  2006, 150(1), 51. ISSN 1213-8118. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

148. TURASHVILI, G., J. BOUCHAL, K. BAUMFORTH, W. WEI, M. DZIECHCIARKOVÁ a Z. KOLÁŘ. Gene expression profiles in microdissected cells of invasive lobular and ductal breast carcinomas. In: Biomedical Papers: The 33rd Congress of the Czech Society of Pathologists 2nd Satellite Symposium & Workshop on Molecular Pathology.  2006, 150(1), 55. ISSN 1213-8118. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE: NR 7844-3, MSM 6198959216.

147. SKALNIKOVA, H., P. HALADA, P. NOVAK, M. HAJDUCH, J. MOOS, J. FILOVA a H. KOVAROVA. Using two-dimensional liquid separation of proteins to monitore development of resistance to cyclin-dependent kinases inhibition. In: Abstrakta: 7th Siena Meeting From Genome to Proteome. Italy: University of Siena, 3.-7.9.2006. BEZ IF. 
BEZ DEDIKACE

146. MIHÁL, V., M. HOLZEROVÁ, D. POSPÍŠILOVÁ, B. BLAŽEK, I. LAKOMÁ, Z. NOVÁK, M. HAJDÚCH a M. JAROŠOVÁ. Prognostický význam hypodiploidie u dětské akutní lymfoblastické leukémie. In:  Edukační sborník: XXIX. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 11.-13. května 2006, 141-142. ISBN: 80-86793-06-0. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216, MSM 6198959205, NR 7849.

145. SROVNAL, J., G. KOŘÍNKOVÁ, H. ŠVÉBIŠOVÁ, K. CWIERTKA, J. MINAŘÍK, N. ZLÁMALOVÁ, I. ŠVACH, D. STEHLÍK a M. HAJDÚCH. Detekce mikrometastatického postižení sentinelových uzlin u karcinomu prsu metodou real-time RT-PCR. In: Edukační sborník: XXIX. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 11.-13. května 2006, 152. ISBN: 80-86793-06-0. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZCR NR/7804-5, MPO 1H-PK/45.

144. VYSLOUŽIL, K., M. DUDA, I. KLEMENTA, P. SKALICKÝ, L. STARÝ, P. ZBOŘIL, K. CWIERTKA, J. SROVNAL, G. KOŘÍNKOVÁ a M. HAJDÚCH. Opakované operace a derivační výkony u karcinomu rekta. In: Edukační sborník: XXIX. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 11.-13. května 2006, 175. ISBN: 80-86793-06-0. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA NR/7804.

143. DUDA, M., K. VYSLOUŽIL, P. SKALICKÝ, I. KLEMENTA, M. DLOUHÝ, P. ZBOŘIL, K. CWIERTKA, J. SROVNAL, G. KOŘÍNKOVÁ a M. HAJDÚCH. Opakované operace jaterních metaztáz u kolorektálního karcinomu. In: Edukační sborník: XXIX. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 11.-13. května 2006, 177. ISBN: 80-86793-06-0. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA NR/7804.

142. KOLEK, V., I. GRYGÁRKOVÁ, M. HAJDÚCH, J. KLEIN, Č. NEORAL a K. CWIERTKA. Kombinace neoadjuvantní a adjuvantní chemoterapie u hraničně operabilního stadia IIIA nemalobuněčného karcinomu plic - dlouhodobé sledování. In: Edukační sborník: XXIX. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 11.-13. května 2006, 221. ISBN: 80-86793-06-0. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

141. SROVNAL. J., G. KOŘÍNKOVÁ, R. BÍLKOVÁ, V. RŮŽKOVÁ, K. CWIERTKA, H. ŠVÉBIŠOVÁ, K. VYSLOUŽIL, J. KLEIN, I. ŠVACH, R. PILKA, M. KALA a M. HAJDÚCH. Přínos molekulárního vyšetření při objasnění histogeneze metastáz nádorů neznámého origa. In: Edukační sborník: XXIX. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 11.-13. května 2006, 239. ISBN: 80-86793-06-0. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZCR NR/7804-5, MPO 1H-PK/45.

140. HAJDÚCH, M., M. SVOBODA a K. CWIERTKA. Predikce účinnosti cílených protinádorových léčiv u solidních nádorů-racionální řešení dilematu ceny a efektivity protinádorové terapie. In: Edukační sborník: XXIX. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 11.-13. května 2006, 253. ISBN: 80-86793-06-0. BEZ IF.
DEDIKACE: Roche, AstraZeneca, MSM6198959216, IGA MZCR NC7506-3, NC7495.

139. HAJDÚCH, M., V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. RADOVÁ, R. TROJANEC, P. DŽUBÁK, D. VYDRA, M. DZIECHCIARKOVÁ, J. ŠKARDA, J. BOUCHAL, K. CWIERTKA, L. DUŠEK a V. MIHÁL. Výsledky analýzy rezistence nádorových buněk na cytostatika in vitro u pacientů s nemalobuněčným plícním karcinomem (NSCLC) léčených adjuvantními režimy. In: Edukační sborník: XXIX. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 11.-13. května 2006, 254. ISBN: 80-86793-06-0. BEZ IF.
DEDIKACE: MŠMT 6198959216, Nadace Rakovina věc veřejná.

138. BERKOVCOVÁ, J., M. DZIECHCIARKOVÁ, R. TROJANEC, A. JANOŠŤÁKOVÁ, S. WIECEK a M. HAJDÚCH. Úskalí analýzy mutací genů v solidní nádorové tkáni. In: Edukační sborník: XXIX. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 11.-13. května 2006, 314. ISBN: 80-86793-06-0. BEZ IF.
DEDIKACE: MŠMT 6198959216, MPO 1H-PK/45.

137. HAJDÚCH, M., J. BERKOVCOVÁ, M. DZIECHCIARKOVÁ, R. TROJANEC, A. JANOŠTÁKOVÁ, S. WIECEK, I. GRYGÁRKOVÁ a V. KOLEK. Predikce účinnosti EGFR1 inhibitorů v klinické onkologii. In: Abstrakty:  XIII. Západočeské pneumoonkologické dny. 2005, 34. ISBN 80-7177-902-4. BEZ IF.
DEDIKACE: AstraZeneca, MSM6198959216, IGA MZCR NC7506-3, NC7495.

136. HAJDÚCH, M. Predikce účinnoti protinádorových léčiv směrovaných do genové rodiny HER. In: Abstrakta: Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 9.-10. prosince 2005, 8. ISBN 80-239-6302-3. BEZ IF.
DEDIKACE: AstraZeneca, MSM6198959216, IGA MZCR NC7506-3, NC7495.

135. TROJANEC, R., M. HAJDÚCH, M. PALÁCOVÁ, R. VYZULA, K. PETRÁKOVÁ, B. BRAUNEROVÁ, K. BOUCHALOVÁ, Z. KOLÁŘ, E. SEDLÁKOVÁ a S. MLČOCHOVÁ. Status genu Her-2/neu (c-erbB-2) a zkušenosti s vyšetřováním v referenční laboratoři. In: Abstrakta: Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 9.-10. prosince 2005, 8. ISBN 80-239-6302-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZCR NC7506-3, NC7495, MPO 1H-PK/45.

134. BERKOVCOVÁ, J., M. DZIECHCIARKOVÁ, R. TROJANEC, A. JANOŠŤÁKOVÁ, S. WIECEK, I. GRYGÁRKOVÁ, V. KOLEK a M. HAJDÚCH. Výsledky analýzy aberací Egfr1, Her2/neu a K-ras u pacientů s karcinomem plic na terapii gefitinibem v rámci programu časného přístupu. In: Abstrakta: Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 9.-10. prosince 2005, 10. ISBN 80-239-6302-3. BEZ IF.
DEDIKACE: AstraZeneca, MSM6198959216, IGA MZCR NC7506-3, NC7495.

133. DZIECHCIARKOVÁ, M., M. HAJDÚCH, R. TROJANEC a J. BERKOVCOVÁ. Využití laserové mikrodisekce v diagnostice a prognózování nádorových onemocnění. In: Abstrakta: Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 9.-10. prosince 2005, 12. ISBN 80-239-6302-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZCR NC7495-3, MPO 1H-PK/45.

132. MIHÁL, V., D. POSPÍŠILOVÁ, M. JAROŠOVÁ, M. HOLZEROVÁ, A. JANOŠŤÁKOVÁ a M. HAJDÚCH. Evoluce prognostických a prediktivních faktorů u dětské leukémie. In: Abstrakta: Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 9.-10. prosince 2005, 15. ISBN 80-239-6302-3. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZCR NC7495-3/2003, MSM6198959216.

131. ŠKARDA, J., M. HAJDÚCH, J. BOUCHAL, P. DŽUBÁK, T. TICHÝ, J. KLEIN, V. KOLEK, E. FRIDMAN a Z. KOLÁŘ. Prognostický a prediktivní význam proteinů asociovaných s mnohočetnou lékovou rezistencí u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. In: Abstrakta: Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 9.-10. prosince 2005, 16. ISBN 80-239-6302-3. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZCR NR/8386-3/2005, MSM6198959216.

130. GRYGÁRKOVÁ, I., V. KOLEK, J. KLEIN, Č. NEORAL a M. HAJDÚCH. Má testování in vitro rezistence prognostický význam u operovaných pacientů s NSCLC st. IIIA ? In: Abstrakta: Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 9.-10. prosince 2005, 16. ISBN 80-239-6302-3. BEZ IF. 
DEDIKACE: MSM6198959216.

129. CWIERTKA, K., J. LIPERT, J. SROVNAL, R. PILKA, H. ŠVÉBIŠOVÁ, M. KUDELA, V. NOSKOVÁ, P. DŽUBÁK, R. TROJANEC a M. HAJDÚCH. Ovariální karcinom- ideální model pro ověření možnosti predikce odpovědi na chemoterapii stanovením rezistence na cytostatika in vitro pomocí MTT testu? In: Abstrakta: Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 9.-10. prosince 2005, 20. ISBN 80-239-6302-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216.

128. SKALICKÝ, P., K. VYSLOUŽIL, M. DUDA, I. KLEMENTA, L. STARÝ, M. HAJDÚCH, J. SROVNAL a G. KOŘÍNKOVÁ. Chirurgické aspekty minimální reziduální choroby u kolorektálního karcinomu. In: Abstrakta: Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 9.-10. prosince 2005, 24. ISBN 80-239-6302-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZCR NC7804-5, MPO 1H-PK/45.

127. SROVNAL, J., G. KOŘÍNKOVÁ, K. VYSLOUŽIL, M. DUDA, P. SKALICKÝ, K. CWIERTKA, H. ŠVÉBIŠOVÁ, B. GAJOVÁ a M. HAJDÚCH. Minimální reziduální choroba u kolorektálního karcinomu – korelace s klinicko-patologickými charakteristikami nemoci. In: Abstrakta: Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 9.-10. prosince 2005, 24. ISBN 80-239-6302-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZCR NC7804-5, MPO 1H-PK/45.

126. KOŘÍNKOVÁ, G., J. SROVNAL, M. HAJDÚCH, I. ŠVACH, N. ZLÁMALOVÁ, H. ŠVÉBIŠOVÁ, K. CWIERTKA a J. MINAŘÍK. Detekce minimální reziduální choroby technikou PCR v reálném čase v sentinelových uzlinách u karcinomu prsu. In: Abstrakta: Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 9.-10. prosince 2005, 31. ISBN 80-239-6302-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZCR NC7804-5, MPO 1H-PK/45.

125. JANKŮ, F., J. SROVNAL, G. KOŘÍNKOVÁ a M. HAJDÚCH. Molekulární detekce okultních nádorových buněk v kostní dřeni pacientek s časným karcinomem prsu pomocí kvantitativní RT PCR pro CEA. In: Abstrakta: Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 9.-10. prosince 2005, 32. ISBN 80-239-6302-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM0021620808, MSM6198959216.

124. BRAUNEROVÁ, B., R. TROJANEC, M. HAJDÚCH, K. BOUCHALOVÁ, S. MLČOCHOVÁ a S. MICKOVÁ. Úskalí a možnosti akreditačního procesu a význam akreditace z pohledu laboratoratoře. In: Abstrakta: Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 9.-10. prosince 2005, 33. ISBN 80-239-6302-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZCR NC7506-3, NC7495-3, MPO 1H-PK/45.

123. DŽUBÁK, P., M. HAJDÚCH, D. VYDRA, P. ANZENBACHER, J. ŠAREK, P. NOVÁK a V. HAVLÍČEK. Protinádorové účinky derivátů kyseliny betulinové jsou způsobeny přímou interakcí s cytochromem c. In: Abstrakta: Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 9.-10. prosince 2005, 38. ISBN 80-239-6302-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, GAČR 301/03/1570, MPO FT-TA/027.

122. HLÍDKOVÁ, E., J. LIPERT, V. DRÁBKOVÁ, T. ADAM, K. CWIERTKA a M. HAJDÚCH. Stanovení enzymatické aktivity dihydropyrimidin dehydrogenázy v krevních leukocytech jako prediktoru toxicity fluoropyrimidinových režimů. In: Abstrakta: Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 9.-10. prosince 2005, 44. ISBN 80-239-6302-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZCR NC7495.

121. SOURAL, M., J. HLAVÁČ, P. HRADIL, M. HAJDÚCH a V. BERTOLASI. Synthesis of Substituted 2-Phenyl-3-Hydroxy-4(1H)-Quinolinones Substituted with Carboxylic Group and their Phenacyl Esters. In: Book of abstracts: 20th International Congress of Heterocyclic Chemistry. Palermo, Itálie, 388. BEZ IF. 
BEZ DEDIKACE

120. HLAVÁČ, J., P. HRADIL, M. HAJDÚCH a J. SLOUKA. Synthesis and Anticancer Activity of Novel Compounds Derived from 2-Substituted-4(1H)-quinolinones. In: Book of abstracts: 20th International Congress of Heterocyclic Chemistry. Palermo, Itálie, 425. BEZ IF. 
BEZ DEDIKACE

119. KRYŠTOF, V., P. DŽUBÁK, M. HAJDÚCH, P. CANKAŘ, J. SLOUKA, M. PAPRSKÁŘOVÁ a R. JAKUB. 4-Fenylazo-3,5-diaminopyrazolovéinhibitorycyklin-dependentníkinasy 9. In: Chemzi: 57. zjazd chemických společnosti. Tatranské Matliare, Slovensko, 2005, 324. ISSN 1336-7242. BEZ IF. 
BEZ DEDIKACE

118. BIENOVÁ, M., R. KUČEROVÁ, M. HAJDÚCH, M. FIURÁŠKOVÁ a M. SOVAK. Efficacy and Safety of Topical Antiandrogen Fluridil in Hirsutism: a Pilot Study. In: Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology :14. kongres EADV (European academy of dermatology and venereology). Londýn, 12.-15. 10. 2005. ISSN: 0926-9959.  IF (2004): 1.401.
BEZ DEDIKACE

117. KUČEROVÁ, R., M. BIENOVÁ, R. NOVOTNÝ, M. HAJDÚCH, M. FIURÁŠKOVÁ, A. L. SELINGSON a M. SOVAK. Fluridil (EucapilŽ in Female Androgenetic Alopecia: Efficacy and Safety after 9 months Use. In: Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology :14. kongres EADV (European academy of dermatology and venereology). Londýn, 12.-15. 10. 2005. ISSN: 0926-9959.  IF (2004): 1.401.
BEZ DEDIKACE

116. MIROSSAY, A., I. ORAVKINOVÁ, N. GALOVÁ, I. JENCO, M. ŠARISSKÝ, J. MOJŽÍŠ, M. HAJDÚCH, V. MIHÁL, Z. NOVÁK a L. MIROSSAY. Impact of C3435T MDR1 polymorphism on clinical  outcome of chilhood acute lymphoblastic leukemia. In: Pediatric Blood & Cancer. 2005, 45, 403. ISSN 1545-5009. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

115. KOŘÍNKOVÁ, G., K. CWIERTKA, M. PAPRSKÁŘOVÁ, P. DŽUBÁK a M. HAJDÚCH. The radiosensitizing of synthetic cyclin-dependent kinase inhibitors derived from olomoucine. In: Novel targeting drugs and Radiotherapy. 2005, 20. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

114. HAJDÚCH, M., R. TROJANEC, K. BOUCHALOVÁ, Z. KOLÁŘ, K. PETRÁKOVÁ, K. CWIERTKA a M. SVOBODA. Chromosome 17 polysomy and Her-2/neu status in metastatic breast cancer patients indicated to trastuzumab therapy. In: Journal of Clinical Oncology: 2005 ASCO Annual Meeting Proceedings. 2005, 23(16S), Supplement, 857. ISSN 0732-183X. IF (2004): 9.835. 
DEDIKACE: IGA MZCR 7495-3, 7506-3.

113. HAJDÚCH, M., P. DŽUBÁK, D. VYDRA, J. ŠAREK, P. NOVÁK a V. HAVLÍČEK. Betulinic acid derivatives induce rapid mitochondria mediated apoptosis via direct interaction with cytochrome c. In: AACR, 96th Annual Meeting. Anaheim, USA, 2005, 140. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, GACR 301/03/1570.

112. KRYŠTOF, V., P. MŰLLER, M. ORSÁG, P. DŽUBÁK, M. HAJDÚCH, M. PAPRSKÁŘOVÁ, B. VOJTĚŠEK a S. STRNAD. Inhibitor cyklin-dependentních kinas olomoucin II interaguje s CDK2 a CDK9. In: Sborník abstraktů. Analytická cytometrie III. 2005, 143. ISBN 80-239-5155-6. BEZ IF.
DEDIKACE: GAČR 204/03/D231, IGA MZ ČR NC7131-3, MSM 6198959216.

111. BOUCHAL, J., G. TURASHVILI, M. DZIECHCIARKOVÁ, M. FIURÁŠKOVÁ, M. HAJDÚCH a Z. KOLÁŘ. Možnosti analýzy genové exprese v minimálních biologických vzorcích. In: Sborník abstraktů. Analytická cytometrie III. 2005, 112. ISBN 80-239-5155-6. BEZ IF.
DEDIKACE: NR 7844-3, MSM 6198959216.

110. TROJANEC, R., M. HAJDÚCH, B. BRAUNEROVÁ, K. BOUCHALOVÁ a S. MLČOCHOVÁ. Úskalí akreditačního procesu a význam akreditace pro kvalitu vyšetření v cytogenetické laboratoři. In: Sborník abstraktů. Analytická cytometrie III. 2005, 77. ISBN 80-239-5155-6. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 6198959216, MPO 1H-PK/45, IGA MZCR 7506-3.

109. SROVNAL, J., G. KOŘÍNKOVÁ, K. VYSLOUŽIL, M. DUDA, P. SKALICKÝ, K. CWIERTKA, H. ŠVÉBIŠOVÁ, B. GAJOVÁ a M. HAJDÚCH. Vyšetření minimální reziduální choroby u solidních nádorů. In: Sborník abstraktů. Analytická cytometrie III. 2005, 70. ISBN 80-239-5155-6. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZCR NC7804-5, MPO 1H-PK/45.

108. HAJDÚCH, M., A. JANOŠŤÁKOVÁ, R. TROJANEC, J. BERKOVCOVÁ, M. DZIECHCIARKOVÁ, V. KOLEK a  I. GRYGÁRKOVÁ. Možnosti predikce protinádorové odpovědi na nízkomolekulární EGFR1 inhibitory u pacientů s nemalobuněčným karcinomem. In: Sborník abstraktů. Analytická cytometrie III. 2005, 63. ISBN 80-239-5155-6. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZCR NC7495, MPO 1H-PK/45.

107.  DZIECHCIARKOVÁ, M., M. HAJDÚCH a R. TROJANEC. Laserové mikrodisekce a možnosti lineární amplifikace DNA pro účely dalších genetických a cytogenetických analýz. In: Sborník abstraktů. Analytická cytometrie III. 2005, 47. ISBN 80-239-5155-6. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZCR NC7495, MPO 1H-PK/45.

106. DŽUBÁK, P., M. HAJDÚCH, D. VYDRA, J. ŠAREK, P. NOVÁK a V. HAVLÍČEK. Studium mechanismů protinádorových účinků triterpenoidních sloučenin s důrazem na metody průtokové cytometrie. In: Sborník abstraktů. Analytická cytometrie III. 2005, 33. ISBN 80-239-5155-6. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, GACR 301/03/1570.

105. MIHÁL, V., M. HOLZEROVÁ, Z. NOVÁK, D. POSPÍŠILOVÁ, I. LAKOMÁ, I. PREKOVÁ, B. BLAŽEK, M. HAJDÚCH a M. JAROŠOVÁ. Jsou strukturální aberace chromosomu 7 nepříznivým znakem u dětí s akutní lymfoblastickou leukemia? In: Edukační sborník: XXIX. Brněnské onkologické dny, 2005,168.
ISBN 80-86793-05-2. BEZ IF.
DEDIKACE: IGA NC 7490, NC 7495.

104. TROJANEC, R., M. HAJDÚCH, M. PALÁCOVÁ, R. VYZULA, K. PETRÁKOVÁ, B. BARUNEROVÁ, K. BOUCHALOVÁ, Z. KOLÁŘ a E. SEDLÁKOVÁ. Status genu Her-2/neu (c-erbB-2) zkušenosti s jeho 3-letým vyšetřováním v referenční laboratoři. In: Edukační sborník: XXIX. Brněnské onkologické dny, 2005,232-233.
ISBN 80-86793-05-2. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZČR 7506-3, Roche s.r.o.

103. JANKŮ, F., J. SROVNAL, G. KOŘÍNKOVÁ, J. NOVOTNÝ, L. PETRUŽELKA a M. HAJDÚCH. Molekulární detekce okultních nádorových buněk v kostní dřeni pacientek s časnými stádii karcinomu prsu. In: Edukační sborník: XXIX. Brněnské onkologické dny, 2005, 224-229. ISBN 80-86793-05-2. BEZ IF.
DEDIKACE: Liga proti rakovině, RASO ČOS.

102. SROVNAL, J., G. KOŘÍNKOVÁ, K. VYSLOUŽIL, M. DUDA, P. SKALICKÝ, K. CWIERTKA, H. ŠVÉBIŠOVÁ, B. GAJOVÁ a M. HAJDÚCH. Předběžné výsledky vyšetření minimální reziduální choroby u kolorektálního karcinomu-korelace s klinicko-patologickými charakteristikami nemocí. In: Edukační sborník: XXIX. Brněnské onkologické dny, 2005, 168. ISBN 80-86793-05-2. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZCR NC7804-5, MPO 1H-PK/45.

101. SKALICKÝ, P., K. VYSLOŽIL, M. DUDA, I. KLEMENTA, L. STARÝ, M. HAJDÚCH, J. SROVNAL a G. KOŘÍNKOVÁ. Chirurgické aspekty detekce minimální reziduální choroby u kolorektálního karcinomu. In: Edukační sborník: XXIX. Brněnské onkologické dny, 2005, 167. ISBN 80-86793-05-2. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

100. DZIECHCIARKOVÁ, M., M. HAJDÚCH a R. TROJANEC. Využití laserové mikrodisekce v nádorové diagnostice pro extrakci a lineární amplifikaci DNA z jednotlivých buněk. In: Edukační sborník: XXIX. Brněnské onkologické dny, 2005, 85. ISBN 80-86793-05-2. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZCR NC7495, MPO 1H-PK/45.

99. HAJDÚCH, M., R. TROJANEC, K. BOUCHALOVÁ, B. BRAUNEROVÁ a K. CWIERTKA. Patologie 17. chromozomu u solidních nádorů. In: Edukační sborník: XXIX. Brněnské onkologické dny, 2005, 82. ISBN 80-86793-05-2. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM6198959216, IGA MZCR NC7506-3, NC7495.

98. JANKŮ, F., G. KOŘÍNKOVÁ, J. SROVNAL, Z. KLEIBL, J. NOVOTNÝ, L. PETRUŽELKA, B. MATOUŠ a M. HAJDÚCH. Detection of breast cancer cells in the bone marrow of early breast cancer patients using quantitative RT PCR for CEA. In: Journal of Clinical Oncology: 2005 ASCO Annual Meeting Proceedings. 23(16s), Supplement, 2005, 870. ISSN 0732-183X. IF (2004): 9.835.
BEZ DEDIKACE

97. HAJDÚCH, M., R. TROJANEC, K. BOUCHALOVÁ, Z. KOLÁŘ, K. PETRÁKOVÁ, K. CWIERTKA a M. SVOBODA. Chromosome 17 polysomy and Her-2/neu status in metastatic breast cancer patients indicated to trastuzumab therapy. In: Journal of Clinical Oncology: 2005 ASCO Annual Meeting Proceedings. 23(16s), Supplement,, 2005, 875. ISSN 0732-183X. IF (2004): 9.835.
BEZ DEDIKACE

96. HAJDÚCH, M., M. PALÁCOVÁ, R. TROJANEC, L. DUŠEK, K. PETRÁKOVÁ, K. ŠPAČKOVÁ, R. OBERMANNOVÁ, M. GALOVÁ, S. BLAŽKOVÁ a R. VYZULA. Anthracycline based chemotherapy decreases amplification status of Her-2/neu and topoisomerase II alpha genes in locally advanced breast cancer. In: Annual Meeting Proceedings: American Society of Clinical Oncology. New Orleans, Luisianna, USA, 2004, 23, 836, abstract no. 9521. ISBN 1-932312-10-2. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

95. STRAKOVÁ, N., J. EHRMANN JR., P. DŽUBÁK, J. BOUCHAL a Z. KOLÁŘ. Protinádorový efekt ligandů PPAR a RAR na buňky glioblastomu. (Anticancer effect of PPAR and RXR ligands in glioblastoma cell lines). In: Edukační sborník: XXVIII. Brněnské onkologické dny. 2004, 272. ISBN 80-86793-01-X. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

94. KOŘÍNKOVÁ, G., J. SROVNAL, A. JANOŠŤÁKOVÁ, V. RŮŽKOVÁ, P. DŽUBÁK, K. VYSLOUŽIL, M. DUDA, K. CWIERTKA, P. BENEŠ a M. HAJDÚCH. Možnosti detekce minimální reziduální choroby u nemocných s epiteliálními nádory. (Possibilities of minimal residual disease detection for patients with epithelial tumors). In: Edukační sborník: XXVIII. Brněnské onkologické dny. 2004, 57. ISBN 80-86793-01-X. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

93. STRAKOVÁ, N., J. EHRMANN, P. DŽUBÁK, J. BOUCHAL a Z. KOLÁŘ. The role of PPAR and RXR in cell control in human glioblastoma cell lines. In: Cell proliferation. 2004, 37(2), 141. ISSN 0960-7722.
IF (2003): 1.529.
DEDIKACE: MSM 151100001.

92. HAJDÚCH, M., R. TROJANEC, K. ŠPAČKOVÁ, Z. KOLÁŘ, E. SEDLÁKOVÁ a S. MLČOCHOVÁ. Amplification of centrometic signal Chromosome 17 polysomy and Her-2/neu gene amplification status in metastatic breast cancer patients. In: Anticancer Research: Abstracts of the seventh International Conference of Anticancer Research. Corfu, Greece. 2004, 24(5D), 3658-3659. ISSN 0250-7005. IF (2003): 1.347.
DEDIKACE: MSMT J14/98151100001, IGA MZCR 7495-3, 7506-3.

91. ŠPAČKOVÁ, K., R. TROJANEC, Z. KOLÁŘ, E. SEDLÁKOVÁ, K. CWIERTKA, V. MIHÁL a M. HAJDÚCH. RARA gene assessment by FISH in breast cancer carcinoma tissues. In: Anticancer Research: Abstracts of the seventh International Conference of Anticancer Research. Corfu, Greece. 2004, 24(5D), 3640-3641. ISSN 0250-7005. IF (2003): 1.347.
DEDIKACE: MSMT J14/98151100001, IGA MZCR 7506-3, Terry Fox Run.

90. TROJANEC, R., M. HAJDÚCH, K. ŠPAČKOVÁ, Z. KOLÁŘ, E. SEDLÁKOVÁ a S. MLČOCHOVÁ. Her-2/neu (c-erbB-2) gene status evaluation in the Czech National Reference Centre. In: Anticancer Research: Abstracts of the seventh International Conference of Anticancer Research. Corfu, Greece. 2004, 24(5D), 3658. ISSN 0250-7005. IF (2003): 1.347.
DEDIKACE: MSMT J14/98151100001, IGA MZCR 7506-3, Terry Fox Run, Roche s.r.o.

89. MIHÁL, V., L. DUŠEK, M. HAJDÚCH, Z. NOVÁK, D. POSPÍŠILOVÁ, M. JAROŠOVÁ, J. KOPTÍKOVÁ a P. PAVLIŠ. Electronic registration and documentation of clinical/laboratory data in pediatric oncology : Pilot study on acute lymphoblastic leukemia. In: Blood: Forty-fifth annual meeting program and abstracts. 2003, 102(11), 507B, 5759. ISSN 0006-4971. IF (2003): 9.631.
DEDIKACE: IGA MZCR 7495.

88. DVOŘÁKOVÁ, D., J. MAYER, M. DOUBEK, J. FAITOVÁ, J. PACHOLÍKOVÁ, A. HAMPL a P. DVOŘÁK. Over-expression of fibroblast growth factor receptor 3 in CD34+BCR-ABL+ cells from patients with chronic myeloid leukemia. In: Bone Marrow Transplantation. 2003, 31, Suppl. 1, S246. ISSN 0268-3369. IF (2002): 2.378.
BEZ DEDIKACE

87. ŠKARDA, J., M. HAJDÚCH, E. SEDLÁKOVÁ a Z. KOLÁŘ. Prognostický a prediktivní význam imunohistochemické exprese Bcl-XL u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Hradec Králové, 2003, 66. ISBN 80-86357-07-0. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

86. ČERVENKOVÁ, K., M. RYPKA, M. HAJDÚCH a J. VESELÝ. Development and optimization of a real time PCR method for monitoring of Rho GDI expression in cells of human origin. In: Sborník abstrakt: 79. Fyziologické dny. Plzeň, 2003, 28-29. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

85. CWIERTKA, K., M. HAJDÚCH, H. ŠVÉBIŠOVÁ, A. SELIGSON, R. TERRY, M. SVOBODA a M. SOVÁK. Protaxel – prodrug paclitaxelu s chemosenzitivizačními účinky – výsledky fáze I. klinického hodnocení u karcinomu ovaria a prostaty. In: Edukační sborník: XXVII. Brněnské onkologické dny. 2003, 170. ISBN 80-239-0175-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 151100001, Interpharma Praha a.s.

84. DŽUBÁK, P., J. BOUCHAL, J. ŠKARDA, L. DUŠEK, M. TICHÝ, J. KLEIN, V. KRÁL, V. KOLEK, K. CWIERTKA a M. HAJDÚCH. Prognostický význam ploidity nádorových buněk a apoptoticko-proliferačních parametrů u NSCLC. In: Edukační sborník: XXVII. Brněnské onkologické dny. 2003, 162. ISBN 80-239-0175-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT J14/98151100001, IGA MZCR 7495-3, Nadace pro výzkum rakoviny v Olomouci.

83. ŠPAČKOVÁ, K., R. TROJANEC, J. ŠOUKALOVÁ, V. MIHÁL, K. CWIERTKA a M. HAJDÚCH. Alfa receptor kyseliny retinové-prediktivní znak u solidních nádorů. (Retinoic acid receptor alpha-predictive factor in solid tumors). In: Edukační sborník: XXVII. Brněnské onkologické dny. 2003, 159. ISBN 80-239-0175-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT J14/98151100001, IGA MZCR 7495-3, Nadace pro výzkum rakoviny v Olomouci.

82. CWIERTKA, K., M. KAPUSTOVÁ, J. VOČKOVÁ, Z. KOLÁŘ, K. ŠPAČKOVÁ, P. SCHNEIDERKA, J. MACHÁČEK a M. HAJDÚCH. Stanovení extracelulární domény c-erB-2 (HER2/neu) u pacinetek s karcinomem prsu – možnost monitorování v průběhu léčby Herceptinem. (Assessment of extracellular c-erbB2 (Her-2/neu) domain in patients with breast carcinoma – possibility of Herceptin treatment monitoring?). In: Edukační sborník: XXVII. Brněnské onkologické dny. 2003, 158. ISBN 80-239-0175-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 151100001, IGA MZCR 7506-3.

81. PALÁCOVÁ, M., K. PETRÁKOVÁ, M. HAJDÚCH, E. JANDÁKOVÁ, R. TROJANEC, M. GÁLOVÁ, R. OBERMANNOVÁ a D. MACKOVÁ. Využití HER 2 Neu a topoizomerázy II alfa k predikci odpovědi na antracykliny u lokálně pokročilého karcinomu prsu. (Using HER-2/neu and Topoisomerase II alpha gene evaluation in prediction of anthracycline chemotherapy response in locally advanced breast cancer). In: Edukační sborník: XXVII. Brněnské onkologické dny. 2003, 157. ISBN 80-239-0175-3. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

80. MIHÁL, V., Z. KOLÁŘ, D. POSPÍŠILOVÁ, Z. NOVÁK, V. NOSKOVÁ, L. GOJOVÁ a M. HAJDÚCH. Stratifikace pacientů s dětskou ALL dle odpovědi na léčbu in vivo a její potenciální význam pro onkologii solidních nádorů. In: Edukační sborník: XXVII. Brněnské onkologické dny. 2003, 148. ISBN 80-239-0175-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT J14/98151100001, IGA MZCR 7495-3, Nadace pro výzkum rakoviny v Olomouci.

79. HAJDÚCH, M., R. TROJANEC, V. NOSKOVÁ, P. DŽUBÁK, Z. KOLÁŘ, K. ŠPAČKOVÁ, J. ŠKARDA, L. DUŠEK, J. BOUCHAL, D. VYDRA, K. CWIERTKA, J. ŽALOUDÍK a V. MIHÁL. Racionální individualizace protinádorové léčby – molekulární, buněčné a klinické aspekty. (Racionalisation of targeted chemotherapy - molecular, cellular and clinical aspects). In: Edukační sborník: XXVII. Brněnské onkologické dny. 2003, 136-147. ISBN 80-239-0175-3. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

78. TROJANEC, R., K. ŠPAČKOVÁ, J. ŠOUKALOVÁ, V. MIHÁL a M. HAJDÚCH. Status genů Her-2/neu, TOP2A, cyklin D1, c-myc, p53 a RB v korelaci k odpovědi nádorové buňky na chemoterapii. (Status of Her-2/neu, TOP2A, Cyclin D1, c-myc, p53 and RB genes in correlation with tumor cells´chemotherapy response). In: Edukační sborník: XXVII. Brněnské onkologické dny. 2003, 118. ISBN 80-239-0175-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT J14/98151100001, IGA MZCR 7495-3, Nadace pro výzkum rakoviny v Olomouci.

77. ŠKARDA, J., M. HAJDÚCH, J. KLEIN, T. TICHÝ a Z. KOLÁŔ. Imunohistochemiská detekce Bcl-2, Bax a Bcl-XL v predikci mnohočetné lékové rezistence u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. In: Edukační sborník: XXVII. Brněnské onkologické dny. 2003, 118. ISBN 80-239-0175-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 151100001.

76. KOŘÍNKOVÁ, G., K. CWIERTKA, M. PAPRSKÁŘOVÁ, P. DŽUBÁK, A. JANOŠŤÁKOVÁ a M. HAJDÚCH. Radiosensitivizační účinky syntetických inhibitorů CDK odvozených od olomoucinu a mechanismus jeich působení na buněčný cyklus. In: Edukační sborník: XXVII. Brněnské onkologické dny. 2003, 117. ISBN 80-239-0175-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT J14/98151100001, GAČR 301/02/0475, GAČR 303/02/0875.

75. KISS, I., J. ŽALOUDÍK, L. DUŠEK, R. VYZULA a M. HAJDÚCH. Zhodnocení klinické korelace in vitro testování chemorezistence nádorů. In: Edukační sborník: XXVII. Brněnské onkologické dny. 2003, 116. ISBN 80-239-0175-3. BEZ IF. 
BEZ DEDIKACE

74. NOSKOVÁ, V., L. GOJOVÁ, K. CWIERTKA, R. TROJANEC, P. DŽUBÁK, J. ŽALOUDÍK, J. ŠKARDA, M. KUDELA, R. PILKA, J. BOUCHAL, J. KLEIN, V. KRÁL, V. KOLEK, V. MIHÁL a M. HAJDÚCH. Klinický význam vývoje profilu chemorezistence u pacientů podrobených opakovanému vyšetření cytotoxickým MTT testem. (Clinical impact of chemoresistancy profile development in pacients repeatedly investigated by cytotoxic MTT test). In: Edukační sborník: XXVII. Brněnské onkologické dny. 2003, 116. ISBN 80-239-0175-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT J14/98151100001, Nadace pro výzkum rakoviny v Olomouci.

73. MIHÁL, V., AMR. TAYLOR, J. DRÁBEK, D. POSPÍŠILOVÁ, Z. NOVÁK, A. ŠANTAVÁ, E. SEEMANOVÁ, L. GOJOVÁ, M. JAROŠOVÁ a M. HAJDÚCH. Co jsme se naučili ze syndromů DNA instability: predikce toxicity i odpovědi na léčbu. In: Edukační sborník: XXVII. Brněnské onkologické dny. 2003, 114. ISBN 80-239-0175-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT J14/98151100001, IGA MZCR 7495-3, Nadace pro výzkum rakoviny v Olomouci.

72. TROJANEC, R., K. ŠPAČKOVÁ, Z. KOLÁŘ, E. SEDLÁKOVÁ, J. ŠOUKALOVÁ, V. MIHÁL a M. HAJDÚCH. Gen Her-2/neu (c-erbB-2) – výsledky a zkušenosti referenční laboratoře. (Her-2/neu (c-erbB-2) gene status evaluation in the National reference centre for the Czech Republic). In: Edukační sborník: XXVII. Brněnské onkologické dny. 2003, 91. ISBN 80-239-0175-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT J14/98151100001, IGA MZCR 7506-3, Nadace pro výzkum rakoviny v Olomouci.

71. VYDRA, D., P. DŽUBÁK, A. JANOŠŤÁKOVÁ, D. STEHLÍK a M. HAJDÚCH. Přehled metodik pro sledování odpovědi nádoru na terapii in vivo. In: Sborník konference Analytická cytometrie II. 2003, 116. ISBN 80-239-0520-1. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT J14/98151100001, GA ČR 301/03/1570, Nadace pro výzkum rakoviny v Olomouci.

70. ŽALOUDÍK, J., L. DUŠEK, V. VAGUNDA, K. HUŠEK, M. HAJDÚCH, O. DOMANSKÁ, J. ŠTĚRBA, P. JANÍČEK, I. KOČÁK a R. VYZULA. Sarkomy měkkých tkání dospělých a dětí-role cytometrických parametrů při vysvětlování odlišného biologického chování. In: Sborník konference Analytická cytometrie II. 2003, 73. ISBN 80-239-0520-1. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

69. TROJANEC, R., K. ŠPAČKOVÁ, Z. KOLÁŘ, E. SEDLÁKOVÁ, V. MIHÁL a M. HAJDÚCH. Gen Her-2/neu, standardizace vyšetření FISH a možnosti mezilaboratorní kontroly. In: Sborník konference Analytická cytometrie II. 2003, 64. ISBN 80-239-0520-1. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT J14/98151100001, IGA MZCR 7495-3, Nadace pro výzkum rakoviny v Olomouci.

68. KOŘÍNKOVÁ, G., K. CWIERTKA, M. PAPRSKÁŘOVÁ, P. DŽUBÁK, A. JANOŠŤÁKOVÁ a M. HAJDÚCH. Radiosensitizační účinky syntetických inhibitorů CDK odvozených od olomoucinu a mechanismus jejich působení na buněčný cyklus. (Radiosensitising effects of synthetic cyclin dependent  kinases inhibitors derived from olomoucine). In: Sborník konference Analytická cytometrie II. 2003, 42. ISBN 80-239-0520-1. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT J14/98151100001, GA ČR 301/03/1570, GA ČR 303/02/0875, Nadace pro výzkum rakoviny v Olomouci.

67. HAJDÚCH, M., R. TROJANEC, V. NOSKOVÁ, P. DŽUBÁK, Z. KOLÁŘ, K. ŠPAČKOVÁ, J. ŠKARDA, L. DUŠEK, J. BOUCHAL, D. VYDRA, K. CWIERTKA, J. ŽALOUDÍK a V. MIHÁL. Metody prognostické/prediktivní onkologie: Odkud jsme přišli a kam směřujeme… In: Sborník konference Analytická cytometrie II. 2003, 36. ISBN 80-239-0520-1. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT J14/98151100001, IGA MZ CR 7506-3, IGA MZ ČR 7496-3, Nadace pro výzkum rakoviny v Olomouci.

66. DŽUBÁK, P., D. VYDRA, V. NOSKOVÁ, D. STEHLÍK, T. KOLEK, V. MIHÁL a M. HAJDÚCH. Cytometrické metody vhodné k analýze mnohočetné lékové rezistence: klinické a experimentální aspekty. In: Sborník konference Analytická cytometrie II. 2003, 27. ISBN 80-239-0520-1. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT J14/98151100001, Nadace pro výzkum rakoviny v Olomouci.

65. DUŠEK, L., A. KOZUBÍK, J. HOFMANNOVÁ, P. PAVLIŠ, D. KLIMEŠ, J. ŽALOUDÍK, M. TOMOŠKA, M. HAJDÚCH, J. BOUCHAL, V. VAGUNDA a M. VAGUNDOVÁ. Návrh metodického standardu pro zařazení cytometrických dat jako nezávislých prediktorů v onkologii. In: Sborník konference Analytická cytometrie II. 2003, 23. ISBN 80-239-0520-1. BEZ IF.
DEDIKACE: MŠMT J07/98-141100003, AV ČR S5004009, GA ČR 524/03/0766.

64. MIHÁL, V., R. TROJANEC, M. HAJDÚCH, K. ŠPAČKOVÁ, J. ŠOUKALOVÁ, A. JANOŠŤÁKOVÁ a V. NOSKOVÁ. In vitro chemosensitivity and genetic status of selected oncogenes in tumour cell lines. In: LEUKEMIA. 2003, 17(3), 39. ISSN 0887-6924. IF (2002): 4.693.
DEDIKACE: MŠMT J07/98-15100001, UGA MZ7495-3.

63. KOLÁŘOVÁ, H., J. MOSINGER, M. HAJDÚCH, V. KOLEK a M. STRNAD. Nová generace fotosenzitizátorů pro fotodynamickou terapii nádorů. In: Studia Pneumologica et Phtiseologica: Abstrakta 11. kongresu České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. Praha, 2002, 62, Supplement 1, 43. ISBN 1213-810X. BEZ IF.
DEDIKACE: MŠMT 153100008, VZJ14/98: 151100001, GAČR 203/02/1483.

62. DUŠEK, L., B. REGNER, J. ŠTĚRBA, T. KEPÁK, V. MIHÁL, J. MALIŠ, V. ŠMELHAUS, T. ECKSCHLAGER, B. BLAŽEK, M. HAJDÚCH a J. KOPTÍKOVÁ. Elektronický záznam klinických dat pacienta s nádorem dětského věku - modelové řešení sběru a analýzy dat. Informační systémy ve zdravotnictví INMED 2002. In: Přednášky a abstrakta: 2. česko-slovenská konference. Pardubice, 2002, 39. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

61. TROJANEC, R., J. ŠOUKALOVÁ, K. ŠPAČKOVÁ a M. HAJDÚCH. Status genů HER-2/neu, TOP2A a RARA analyzovaný metodou FISH na parafinových řezech karcinomu prsu. In: Edukační sborník. 2002, 29. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

60. AUJESKÝ, R., M. HAJDÚCH, Č. NEORAL, V. KRÁL, L. MEZNÍKOVÁ, T. BOHANES, J. KLEIN, R. HAVLÍK a P. DRÁČ. p 53 - prognostický faktor maligního zvratu Barrettova jícnu Molekulární diagnostika solidních nádorů. In: Edukační sborník. 2002, 28. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

59. MIHÁL, V., D. POSPÍŠILOVÁ, Z. NOVÁK, I. STEJSKALOVÁ, M. HAJDÚCH, M. JAROŠOVÁ, M. HOLZEROVÁ, Z. KOLÁŘ, J. DUŠEK, Z. ŠÍBLOVÁ a L. STOJASPALOVÁ. Analýza rizikových znaků u 72 dětí s ALL léčených protokoly ALL BFM 90 a ALL BFM 95 v Olomouci. In: Česko-slovenská pediatrie. 2002, 57(11) , 654-655. ISSN: 0069-2328. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

58. MIHAL, V., J. JAROSOVA, M. HOLZEROVA, H. LAKOMA, V. DIVOKY, B. BLAZEK, M. HAJDUCH, D. POSPISILOVA, J. NOVAK, J. BLATNY, L. DUSEK, J. KOPTIKOVA a K. INDRAK. Complex caryotype and childhood acute lymphoblastic leukemia. In: BLOOD. 2002, 100(11), 4438, Part 2. ISSN 0006-4971. IF (2001): 9.273.
BEZ DEDIKACE

57. MIHÁL, V., M. HAJDÚCH, L. STOJASPALOVÁ, Z. SIBLOVÁ a Z. KOLÁŘ. Markers of proliferation, apoptosis and angiogenesis in bone marrow biopsy during induction chemotherapy of childhood ALL. In: BLOOD. 2002, 100(11), 4437, Part 2. ISSN 0006-4971. IF (2001): 9.273.
BEZ DEDIKACE

56. MIHÁL, V., D. POSPÍŠILOVÁ, M. JAROŠOVÁ, Z. PIKALOVÁ, Z. NOVÁK, I. STEJSKALOVÁ, K. ŠPAČKOVÁ, V. NOSKOVÁ a M. HAJDÚCH. Biological analysis of prognosis factors of children acute lymphoblastic leukemia. In: Česko-slovenská pediatrie. 2002, 57(7), 391. ISSN: 0069-2328. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

55. KOLÁŘ, Z., V. LICHNOVSKÝ, M. HAJDÚCH a P. MURRAY. Relationship between expression of topo-isomerase 2α and markers of hormone responsiveness in breast cancer. In: Annals of Anatomy. 2002, 184, Supplement 184, 94. ISSN: 0940-9602. IF (2001): 0.436.
DEDIKACE: MSM 151100001.

54. KOLÁŘ, Z., P. MURRAY, M. HAJDÚCH a K. ŠPAČKOVÁ. Does expression of topoisomerase 2α predict the breast cancer treatment success or failure? In: Histopathology: Abstracts of the XXIVth International Congress of the International Academy of Pathology. 2002, 41, Supplement 1, 76. ISSN: 0309-0167. IF (2001): 2.811.
DEDIKACE: MSM 151100001.

53. VEPŘEK, P., M. HAJDÚCH, S. KELKAR, T. TRNKA a J. JEŽEK. Semi-combinatiorial approach for the preparation of linear comb-like glykopeptide dendrimers with Tn antigen using maleimide ligation. In: Journal of Peptide Science. 2002, 8, Supplement,P A199. ISSN: 1075-2617. IF (2001): 1.451.
DEDIKACE: GAČR 303/01/0690.

52. JEŽEK, J., S. KELKAR, P. VEPŘEK, M. HAJDÚCH, J. SEJBAL a T. TRNKA. Multiple antigen glycopeptides(MAGs) with Tn tumour antigens and incorporated adjuvant: Synthesis and immunobiological activities. In: Journal of Peptide Science. 2002, 8, P A178. ISSN: 1075-2617. IF (2001): 1.451.
DEDIKACE: GAČR 303/01/0690.

51. NĚMCOVÁ, D., A. PETŘÍKOVÁ, K. ŠPAČKOVÁ, D. POSPÍŠILOVÁ, E. NOHÝNKOVÁ, L. VEPŘEKOVÁ, P. DOLEŽALOVÁ a V. MIHÁL. Visceral leishmaniasis mimicking a systemic onset of juvenile idiophathic arthritis (JIA): report of two cases. In: Annals of the Rheumatic Diseases. 2002, 61, Suppl.I, 439. ISSN: 0003-4967. IF (2001): 3.188.
BEZ DEDIKACE

50. KUČEROVÁ, R., M. BIENOVÁ, M. HAJDÚCH, A. L. SELIGSON, M. BUČEK a M. SOVAK. Efficacy and safety clinical assessment of fluridil: results of 12-month study. In: JEADV: Abstracts of the 11th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2002,16, Suppl. 1, 152. ISSN: 0926-9959. IF (2001): 0.981. 
BEZ DEDIKACE

49. SOVAK, M., A. L. SELIGSON, M. KONÁŠ, M. HAJDÚCH, M. DOLEŽAL, M. MACHALA a R. NAGOURNEY. PC-SPES in Prostate Cancer: an Herbal Mixture Currently Containing Warfarin and Previously Diethylstilbestrol and Indomethacin. In: Proceeding of the American Association for Cancer Reasearch. 2002, 43, #LB-152. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

48. HAJDÚCH, M., P. DŽUBÁK, K. CWIERTKA, V. NOSKOVÁ, L. DUŠEK, A. L. SELIGSON a M. SOVAK. Protaxel-A new paclitaxel prodrug as a P-glycoprotein inhibitor. In: Proceeding of the American Association for Cancer Reasearch. 2002, 43, #LB-4727. BEZ IF.
DEDIKACE: MSMT J14/98151100001, Interpharma.

47. ŠKARDA, J., M. HAJDÚCH, T. TICHÝ, J. BOUCHAL, J. KLEIN, B. VOJTĚŠEK a Z. KOLÁŘ. Mechanisms of apoptosis and differentation in NSCLC cells and their relationship to drug resistance. In: Lung Cancer: Abstracts of the 7th Central European Lung Cancer Conference. 2001, 32, Supplement 1, 47. ISSN 0169-5002.  IF (2000): 1.401.
DEDIKACE: MSM 151100001, FRVS 1476/2001, IGA MZ 4132-5.

46. MIHÁL, V., D. POSPÍŠILOVÁ, J. DUŠEK, M. JAROŠOVÁ, Z. PIKALOVÁ a M. HAJDÚCH. Vývoj a význam prognostických znakov u akútnej lymfoblastickej leukémie detského veku. In: Čes.-slov. pediat.  2001, 56, Supplement 1, S39. ISSN 0069-2328. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

45. GOJOVÁ, L., M. HAJDÚCH, A. MERKUNOVÁ, J. VENHÁČOVÁ, V. VARVAŘOVSKÁ, J. SOUČEK a W. FIROZE. Prognostický a diagnostický význam autopotilátek u pacientů s IDDM. In: Čes.-slov. pediat.  2001, 56, Supplement 1, S23. ISSN 0069-2328. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

44. MIHÁL, V., M. HAJDÚCH, M. JAROŠOVÁ, D. KLODOVÁ, M. HOLZEROVÁ, K. JEDLIČKOVÁ, K. PIKALOVÁ, D. POSPÍŠILOVÁ, Z. NOVÁK a B. BLAŽEK. Cytogenetické a klinicko-biologické znaky u dětské ALL s komplexní chromosomální přestavbou. In: Čes.-slov. pediat.  2001, 56(2), příloha VI-VII, S23. ISSN 0069-2328. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

43. ŠKARDA, J., J. BOUCHAL, M. HAJDÚCH, V. NOSKOVÁ, A. LUDKOVÁ, P. DŽUBÁK, T. TICHÝ, J. KLEIN, V. KOLEK, V. MIHÁL a Z. KOLÁŘ. The relationship between the immunohistochemical expression of the MDR-related proteins, PPARg, RXRa, and results of in vitro drug responsiveness in NSC lung cancers. In: Lung Cancer: Abstracts of the 7th Central European Lung Cancer Conference. 2001, 32, Supplement 1, 48. ISSN 0169-5002.  IF (2000): 1.401.
DEDIKACE: MSM141100001.

42. ŠKARDA, J., J. BOUCHAL, M. HAJDÚCH, V. NOSKOVÁ, A. LUDKOVÁ, P. DŽUBÁK, T. TICHÝ, J. KLEIN, A. KOLEK, V. MIHÁL a Z. KOLÁŘ. The relatioship between the immunohistochemical expression of the MDR-related protein Bcl-2 and clinical outcome in cervical preneoplastic and neoplastic lesions. In: Annals of  Anatomy. 2001, 183, Supplement, 141-142. ISSN 0940-9602. IF (2000): 0.448.
BEZ DEDIKACE

41. NOSKOVÁ, V., M. HAJDÚCH, A. LUDKOVÁ, J. ŽALOUDÍK, V. KRÁL, J. KLEIN, D. STEHLÍK, G. KOŘÍNKOVÁ, R. TROJANEC, L. GOJOVÁ, P. DŽUBÁK, I. KAŠPÁREK, S. BRAŽINOVÁ, K. CWIERTKA, V. KOLEK, M. ŠAFÁŘOVÁ, A. JANOŠŤÁKOVÁ, R. PILKA, G. KUZMINA, M. KALA a V. MIHÁL. Comparison of in vitro drug resistance profiles in lung cancer versus other solid tumors. In: Lung Cancer: Abstracts of the 7th Central European Lung Cancer Conference. 2001, 32, Supplement 1, 59-60. ISSN 0169-5002.  IF (2000): 1.401.
BEZ DEDIKACE

40. KOLEK, V., I. GRYGÁRKOVÁ, H. FOJTŮ, J. KLEIN, Č. NEORAL a M. HAJDÚCH. Two neoadjuvant regimens in marginally respectable non-small cell lung cancer: a comparative study. In: Lung Cancer: Abstracts of the 7th Central European Lung Cancer Conference. 2001, 32, Supplement 1, 43. ISSN 0169-5002.  IF (2000): 1.401.
DEDIKACE: MSM 151100001.

39. BOUCHAL, J., P. DŽUBÁK, M. HAJDÚCH, L. DUŠEK, I. GRYGÁRKOVÁ, J. KLEIN, P. ZATLOUKAL, J. ŠKARDA a Z. KOLÁŘ. Squamous cell differentiation in NSCLC correlates telomere length. In: Lung Cancer: Abstracts of the 7th Central European Lung Cancer Conference. 2001, 32, Supplement 1, 52. ISSN 0169-5002.  IF (2000): 1.401.
DEDIKACE: MSM 151100001, FRVS 1476 2001, IGA MZ 4132-5.

38. ŠKARDA, J., M. HAJDÚCH, T. TICHÝ, J. BOUCHAL, J. KLEIN, B. VOJTĚŠEK a Z. KOLÁŘ. Mechanisms of apoptosis and differentation in NSCLC cells and their relationship to drug resistance. In: Lung Cancer: Abstracts of the 7th Central European Lung Cancer Conference. 2001, 32, Supplement 1, 47. ISSN 0169-5002.  IF (2000): 1.401.
BEZ DEDIKACE

37. HAJDÚCH, M., J. BOUCHAL, V. NOSKOVÁ, J. ŠKARDA, A. LUDKOVÁ, V. KRÁL, J. KLEIN, J. ŽALOUDÍK, R. TROJANEC, L. GOJOVÁ, P. DŽUBÁK, J. THOMSON, S. BRAŽINOVÁ, K. CWIERTKA, V. KOLEK, A. JANOŠŤÁKOVÁ, G. KUZMINA, Z. KOLÁŘ a V. MIHÁL. Correlation of in vitro drug resistance with other prognostic factors in NSCLC patients. In: Lung Cancer: Abstracts of the 7th Central European Lung Cancer Conference. 2001, 32, Supplement 1, 41-42. ISSN 0169-5002.  IF (2000): 1.401.
BEZ DEDIKACE

36. NOSKOVÁ, V., K. CWIERTKA, K. JESS, M. ŠAFÁŘOVÁ, A. LUDKOVÁ, J. THOMSON, G. KOŘÍNKOVÁ a M. HAJDÚCH. Study of cell cycle alteration and their implications for tumor cell resistance to anti-cancer drugs. In: Leukemia: 4th International Symposium on Drug Resistance in Leukemia and Lymphoma Abstracts. 2001, 15(3), 507. ISSN: 0887-6924. IF (2000): 3.736.
BEZ DEDIKACE

35. HAJDÚCH, M., P. DŽUBÁK, V. NOSKOVÁ, S. BRAŽINOVÁ, A. JANOŠŤÁKOVÁ, R. KUKLÍK, A. SELINGSON a M. SOVÁK. Protaxel-A new paclitaxel prodrug with chemosensitizing activity. In: Leukemia: 4th International Symposium on Drug Resistance in Leukemia and Lymphoma Abstracts. 2001, 15(3), 492. ISSN: 0887-6924. IF (2000): 3.736.
BEZ DEDIKACE

34. MIHÁL, V., V. NOSKOVÁ, L. GOJOVÁ, M. STRNAD, A. JANOŠŤÁKOVÁ a M. HAJDÚCH. Cytotoxic of the cyclin dependent kinase inhibitor bohemine, in primary tumor cells. In: Blood: Forty-third Antal meeting program and abstracts. 2001, 98(11), abstract 4414. ISSN: 0006-4971. IF (2000): 8.977.
BEZ DEDIKACE

33. DŽUBÁK, P., H. KOVÁŘOVÁ a M. HAJDÚCH. Měření intrafagosomálního pH v makrofázích po fagocytoze Francisella tularensis. In: Sborník abstrakt konference se zahraniční účastí: Analytická cytometrie I. Brno: Biofyzikální ústav AV ČR, 2001, 66. ISBN 80-238-6833-0. BEZ IF. 
DEDIKACE: IGA MZ: 4132-5, MŠMT VZ J14/98 151100001, Nadace pro výzkum rakoviny.

32. HAJDÚCH, M., P. DŽUBÁK, V. NOSKOVÁ, L. GOJOVÁ, R. TROJANEC, A. JANOŠTÁKOVÁ a J. ŠKARDA. Využití metod průtokové cytometrie při analýze mechanismů účinků nových protinádorových léčiv. In: Sborník abstrakt konference se zahraniční účastí: Analytická cytometrie I. Brno: Biofyzikální ústav AV ČR, 2001,17. ISBN 80-238-6833-0 . BEZ IF.
DEDIKACE: IGA MZ: 4132-5, MŠMT VZ J14/98 151100001, Nadace pro výzkum rakoviny.

31. KOLÁŘ, Z., M. HAJDÚCH a P. MURRAY. Expression of c-erbB-2 in primary node nedative breast cancers does not correlate with standard prognostic markers. In: Biomedical Papers. 2001, 145, 37. ISSN 1213-8118. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

30. KOLÁŘ, Z., M. HAJDÚCH, J. BOUCHAL a J. ŠKARDA. Interpretace imunohistochemických vyšetření v patologii. Predikce reakce nádorových buněk na terapii. In: Edukační sborník: XXV. Brněnské onkologické dny. 2001, 24. ISBN 80-238-6935-3. BEZ IF.
DEDIKACE: MSM 151100001, NC/6200-3, NC/6741-3, NC/6615-3.

29. MAĎAROVÁ, J., M. LUKEŠOVÁ, A. HLOBILKOVÁ, M. STRNAD, M. HAJDÚCH a Z. KOLÁŘ. Effect of the synthetic CDKs inhibitors, olomoucine and bohemine, on prostatic cancer cell lines. In: Pathol. International. 2000, 50, Supplement, 186. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

28. KOLEK, V., I. GRYGÁRKOVÁ, M. HAJDÚCH, J. KLEIN, Č. NEORAL, V. KRÁL a V. MIHÁL. Neoadjuvant chemotherapy with vinorelbin and carboplatin in NSCLC combined with after-surgery selective adjuvant chemotherapy(in Czech). In: X. Congress of Slovak and Czech pneumological ant phtizeological Society. Poprad 2000,132. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

27. KOLEK, V., I. GRYGÁRKOVÁ, M. HAJDÚCH, J. KLEIN, Č. NEORAL, V. KRÁL a V. MIHÁL. Neoadjuvant chemotherapy with vinorelbin and carboplatin in NSCLC combined with after-surgery selective adjuvant chemotherapy(in Czech). In: Respirace VI. 2000, 6, Supplement 2, 17. ISSN 1211-572X. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

26. HAJDÚCH, M., V. KOLEK, J. KLEIN, M. BOUCHAL a A. CHMELAŘOVÁ. Correlation of in vitro drug resistance with other biological markers in lung cancer patients (in Czech). In: Respirace VI. 2000, 6, Supplement 2, 17. ISSN 1211-572X. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

25. KOLEK, V., I. GRYGÁRKOVÁ, J. KLEIN a M. HAJDÚCH. Neoadjuvant treatment with vinorelbin and carboplatin in marginally resectable non-small cell lung cancer. Surgery followed by selective adjuvant chemotherapy. In: Respirace VI. 2000, 6(2), 17. ISSN 1211-572X. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

24. KOLEK, V., I. GRYGÁRKOVÁ, J. KLEIN a M. HAJDÚCH. Neoadjuvant treatment with vinorelbin and carboplatin in marginally resectable non-small cell lung cancer. Surgery followed by selective adjuvant chemotherapy. In: Lung cancer. 2000, 29, Supplement 1, 120. ISSN 0169-5002.  IF (2000): 1.913.
BEZ DEDIKACE

23. KOLEK, V., I. GRYGÁRKOVÁ, M. HAJDÚCH, J. KLEIN a Č. NEORAL. Carboplatin and vinorelbin as a neoadjuvant treatment in marginally resectable non-small cell lung cancer, followed by a selective adjuvant chemotherapy after resection. In: Eur. Resp. J. 2000, 16, Supplement  31, 548. ISSN 0903-1936. IF (1999): 2.334.
BEZ DEDIKACE

22. MIHÁL, V., M. JAROŠOVÁ, A. ŠANTAVÁ, M. HAJDÚCH a D. POSPÍŠILOVÁ. Role of genetics in prevention of serious side effects of anti-cancer chemotherapy. In: Cs.Pediat. 2000, 55(8), 2000. ISSN 0069-2328. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

21. CWIERTKA, K., M. HAJDÚCH, R. PILKA, M. OREL, G. KUZMINA, H. ŠVÉBIŠOVÁ, V. NOSKOVÁ, J. MACHÁČEK, V. MIHÁL a M. KUDELA. Evaluation of in vitro drug resistance in patients with ovarial carcinoma- selected case reports (in Czech). In: Book of Abstracts: Evaluation of Environmental Risks: ERA. Brno, 2000. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

20. MIHÁL, V., M. HAJDÚCH, Z. NOVÁK, V. NOSKOVÁ, G. KUZMINA, M. JAROŠOVÁ, V. KRÁL, M. OREL a A. JANOŠŤÁKOVÁ. Treatment efficacy of in vitro directed chemotherapy in incurable form of extramedular Ewing sarcoma (in Czech). In: Book of Abstracts: Evaluation of Environmental Risks: ERA. Brno, 2000. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

19. ZLÁMALÍKOVÁ, V., L. DUŠEK, J. KOPTIKOVÁ a M. HAJDÚCH. Analysis and interpretation of dose-response curves, universal problem in ecotoxicology and predictive oncology (in Czech). In: Book of Abstracts: Evaluation of Environmental Risks: ERA. Brno, 2000, 140-146. BEZ IF.
DEDIKACE: MŠMT J07/98-141100003.

18. KALÁB, M., J. MAĎAROVÁ, M. LUKEŠOVÁ, V. LICHNOVSKÝ, M. STRNAD, B. VOJTĚŠEK, M. HAJDÚCH a Z. KOLÁŘ. Immunocytochemical and western blot analysis of apoptosis-related gene expression in MCF-7 cells after treatment by santhetic inhibitors of cdk-s: Influence of long term culture with high doses of olomoucine. In: Annals of  Anatomy. 1999, 181,118-119. ISSN 0940-9602. IF (1998): 0.655.
BEZ DEDIKACE

17. OREL, M., M. HAJDÚCH, V. NOSKOVÁ, G. FEKETOVÁ, L. GOJOVÁ, R. TROJANEC, S. BRAŽINOVÁ a G. KUZMINA. The analysis of the resistence of tumour cells to cytostatics. In: Cells: Abstracts: 15th Biological days. 1999, České Budějovice, 106. ISBN 80-7232-069-6. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

16. FEKETOVÁ, G., M. HAJDÚCH, K. CWIERTKA a M. ŠAFÁŘOVÁ. Combined effects of synthetic cyclin dependent kinase inhibitors. In: Cells: Abstracts: 15th Biological days. 1999, České Budějovice, 56. ISBN 80-7232-069-6. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

15. DŽUBÁK, P., M. HAJDÚCH, J. BOUCHAL, J. FAJKUS, M. SKLENIČKOVÁ, M. OREL, R. TROJANEC, S. BRAŽINOVÁ, L. GOJOVÁ, G. FEKETOVÁ, I. KAŠPÁREK, M. ŠAFÁŘOVÁ, A. JANOŠŤÁKOVÁ, G. KUZMINA a R. TURNER. Prognostic meaning length of the telomere and telomerase activity of lung tumours relating to resistance on cytostatics. In: Cells: Abstracts: 15th Biological days. 1999, České Budějovice, 51. ISBN 80-7232-069-6. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

14. BOUCHAL, J., K. ELGJO, M. HAJDÚCH a Z. KOLÁŘ. Study of telomerase activity in 308 cells after epidermal Pentapeptide treatment. In: Cells:Abstracts: 15th Biological days. 1999, České Budějovice, 45. ISBN 80-7232-069-6. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

13. ALBERIO, R., J. MOTLÍK, J. KALOUS, M. HAJDÚCH, V. ZAKHARTCHENKO a E. WOLF. Activation of oocytes by combination of Ca2+ release and inhibition of CDC2 kinase activity. In: Theriogenology. 1999, 352. ISSN: 0093-691X. IF (1998): 1.760.
DEDIKACE: 524/96/K162, GAČR 76/93, DFG WO 685/2-1.

12. MERKUNOVÁ, A., M. HAJDÚCH, J. DRÁBEK, L. GOJOVÁ a J. VENHÁČOVÁ. Identification of risk factors for IDDM. In: Physiol. Res. 1999, 48, 96. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

11. MIHÁL, V., M. JAROŠOVÁ, M. HAJDÚCH a D. POSPÍŠILOVÁ. Genetic disposition to some severe side effects of cytostatic treatment. In: Cs. Pediat. 1998, 53, 16. ISSN 0069-2328. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

10. MIHÁL, V., M. HAJDÚCH, V. NOSKOVÁ, G. FEKETOVÁ, K. JESS, L. GOJOVÁ, I. KAŠPÁREK, J. STARÝ a B. BLAŽEK. Lack of correlation of antileukemic activity of prednisolone and dexamethasone in freshly isolated leukemic cells. In: Leukemia: 3rd International Symposium on Drug Resistance in Leukemia and Lymphoma Abstracts.1998, 12(2), 281. ISSN 0887-6924. IF (1998): 3.163.
BEZ DEDIKACE

9. HAJDÚCH, M., V. NOSKOVÁ, G. FEKETOVÁ, R. NOVOTNÝ, K. JESS, L. GOJOVÁ, I. KAŠPÁREK, V. KRYŠTOF, J. VESELÝ, M. STRNAD a V. MIHÁL. Olomoucine derived synthetic cyclin dependent kinase inhibitors-New generation of potent anti-cancer drugs. In: Leukemia: 3rd International Symposium on Drug Resistance in Leukemia and Lymphoma Abstracts. 1998, 12(2), 268. ISSN 0887-6924. IF (1998): 3.163.
BEZ DEDIKACE

8. HAJDÚCH, M., P. ANTÁLEK, J. DRÁBEK, J. VENHÁČOVÁ, L. GOJOVÁ, G. FEKETOVÁ, V. NOSKOVÁ, Z. AMBRŮZOVÁ, Z. HEŘMANOVÁ, J. SZOTKOWSKÁ, M. ORDELTOVÁ, O. KONEČNÝ a V. MIHÁL. Immunological and immunogenetic characteristics of children with IDDM. (in Czech). In: Imunologický zpravodaj: VII. Kongres českých a slovenských imunológov. 1997, XII/XXVI(2), 45. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

7. MIHÁL, V., M. HAJDÚCH, A. JANOŠŤÁKOVÁ, V. NOSKOVÁ a D. POSPÍŠILOVÁ. Significant correlations between drug resistance and clinical/laboratory measurements found in a group of childhood acute lymphoblastic leukemia in the first 15 days of treatment. In: Med. Ped. Oncol. 1997, 29, 5. ISSN 0098-1532. IF (1998): 1.783.
BEZ DEDIKACE

6. KOVÁŘOVÁ, H., M. HAJDÚCH, J. STULÍK, L. HERNYCHOVÁ, A. MACELA, M. KROČA a Z. KROČOVÁ. Influence of Nramp1 and Lps gene expression on macrophage protein composition. In: Immunology Letters. 1997, 56(1-3), 122. ISSN 0165-2478. IF (1998): 1.485.
BEZ DEDIKACE

5. DRÁBEK, J., Z. AMBRŮZOVÁ, M. HAJDÚCH, P. ANTÁLEK, J. VENHÁČOVÁ a A. BÁRTOVÁ. Detection of IDDM susceptibility alleles by PCR-SSP in patients/controls from Northern Moravia. In: European Journal of Immunogenetics. 1997, 24, Supplement 1, 52. BEZ IF.
BEZ DEDIKACE

4. KOVÁŘOVÁ, H., M. HAJDÚCH, D. RADZIOCH, E. SKAMENE a A. MACELA. The alterations in protein patterns of macrophages related to Nramp1 expression. In: J. Leukoc. Biol.1996, Supplement, 56. ISSN 0741-5400. IF (1998): 4.262.
BEZ DEDIKACE

3. HERNYCHOVÁ, L., H. KOVÁŘOVÁ, A. MACELA, J. STULÍK, Z. KROČOVÁ, M. KROČA a M. HAJDÚCH. Resistance against Francisella tularensis live strain infection: The role of IL-10, TNFa and macrophage oxidative metabolism. In: Eur. J. Hematol. 1996, 57(59), Supplement, 58. ISSN 0902-4441. IF (1998): 1.846.
BEZ DEDIKACE

2. NĚMČEK, R., M. HAJDÚCH, J. ŠEVČÍK a E. WIEGL.Metodické přístupy k analýze a purifikaci imunomodulačně aktivních peptidů produkovaných bakterií Staphylococcus saprophyticus. In: Chemické listy: Sjezd chemických společností. 1993, 87(9a), 245. ISSN 0009-2770. IF (1998): 0.108.
BEZ DEDIKACE

1. HAJDÚCH, M., R. NĚMČEK, L. ZPĚVÁČKOVÁ, J. ŠEVČÍK, E. WIEGL a P. VÍTEK. Rozdílný mechanismus působení reaktivních forem dusíku na stimulované a nestimulované lymfocyty. In: Chemické listy. 1993, 87(9a), 222. ISSN 0009-2770. IF (1998): 0.108.
BEZ DEDIKACE


 

 

oponenti intranet