Laboratoř buněčné biologie

Vedoucí pracovník: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.

Laboratoř buněčné biologie se skládá z:

Akreditované metody:

  • vyšetření buněčného DNA obsahu metodami průtokové cytometrie (buněčný cyklus, ploidita možnost retrospektivní analýzy archivní deparafinizované nádorové tkáně)
  • vyšetření exprese antigenů a ověření kvality protilátek metodou průtokové cytometrie (imunofenotypizace lymfocytů periferní krve pomocí kitu IMK – lymphocyte kit, exprese P-glykoproteinu)
  • Stanovení exprese proteinu EGFR 1
  • Stanovení exprese proteinu HER2/neu
  • Ověřování funkčnosti protilátek

Před zasláním materiálu k vyšetření je nutné kontaktovat zaměstnance laboratoře a mít potvrzené převzetí materiálu, jinak vzorek nebude hodnocen.

 

 

oponenti intranet