Pracoviště tkáňových kultur

Vedoucí pracovník: Bc. Anna Janošťáková

Pracoviště tkáňových kultur je vybaveno laminárními boxy třídy Biohazard II, CO2 inkubátory, inverzním fluorescenčním mikroskopem, a dalším nezbytným zařízením (centrifugy, mražáky, mikroskopy, atd.). Práce, prováděné v této laboratoři, se dají rozdělit do dvou základních oblastí. Za prvé jsou to rutinně prováděné in vitro  testy chemorezistence u reálných pacientských vzorků. Vyšetření se provádí pro pacienty se solidními tumory, ale i s hematologickými malignitami.

Test chemorezistence se nazývá se provádí metodou cytotoxického MTT testu. Výsledkem vyšetření je stanovení míry rezistence izolovaných a purifikovaných nádorových buněk na jednotlivá cytostatika v in vitro podmínkách. Ke konci března roku 2004 u nás bylo provedeno vyšetření u 2115  vzorků solidních tumorů a u 550 vzorků hematologických malignit. Malá část nádorové tkáně od každého pacienta je uchována v tkáňové bance.

Druhou oblastí činnosti pracoviště tkáňových kultur je práce se stabilizovanými nádorovými i nenádorovými liniemi, především pro účely dalších experimentů (pasážování, zamražování, příprava buněčných lyzátů, vzorků pro průtokovou cytometrii, k transplantaci syngenním či xenogenním příjemcům, atd.). V základní tkáňové bance je cca 70 linií. Běžně jsou linie používány pro screening cytotoxických a cytostatických účinků nově testovaných derivátů v monoterapii i v  kombinované terapii (MTT test, kolonie formní test, CFU), k přípravě rezistentních linií pro studium mechanizmu vzniku lékové rezistence. Linie slouží i pro další experimenty (studium mechanizmu účinku látek, radiosensitizační testy, transfekce, atd.). Také se zde připravují buňky pro transplantace do zvířecích nádorových modelů.

 

 

oponenti intranet