Posílení výzkumné infrastruktury pro individualizaci léčby chronicky nemocných dětí

 

 

ÚVOD O PROJEKTU  CHRONICKY NEMOCNÉ DÍTĚ  INDIVIDUALIZACE TERAPIE VÝSTUPY PROJEKTU
PRŮBĚH ŘEŠENÍ PROJEKTU O PRACOVIŠTI PUBLICITA FOTOGALERIE PUBLIKAČNÍ ČINNOST

 

ÚVOD

Vítejte na stránkách webové prezentace projektu EHP/Norsko – „Posílení výzkumné infrastruktury pro individualizaci léčby chronicky nemocných dětí“.

Cílem našeho projektu je zlepšení výzkumné infrastruktury a následně zdravotního stavu dětí s astmatem, nespecifickými střevními záněty a poruchami autoimunity. Díky možnosti nákupu přístrojového vybavení, zaškolení personálu a zavedení metodických postupů bychom rádi zlepšili stav poznání mechanismů optimalizace terapie na základě genomické a expresní analýzy.

 

 

 

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP.

 

 

oponenti intranet