Cytogenetická laboratoř

Vedoucí pracovník: RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.

Cytogenetikou solidních nádorů se zabýváme v Laboratoři experimentální medicíny (LEM) již od roku 1999. Od 1.7.2001 se naše pracoviště stalo společně s Ústavem patologie LF UP Olomouc součástí nově vytvořené Referenční laboratoře pro stanovení HER-2/neu (c-erbB2). Na základě stanovení statusu onkogenu HER-2/neu je indikována protinádorová léčba monoklonální protilátkou trastuzumab (Herceptin) u pacientek s karcinomem prsu (viz dále).

Přehled rutinně vyšetřovaných cytogenetických prognostických a prediktivních faktorů:

Přehled používaných metodik:

 

 

oponenti intranet